Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (REVISION OF THE CONFERENCE SESSIONS) Συνέδριο για την ποιότητα και την εμπορία των κηπευτικών «ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (REVISION OF THE CONFERENCE SESSIONS) Συνέδριο για την ποιότητα και την εμπορία των κηπευτικών «ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (REVISION OF THE CONFERENCE SESSIONS) Συνέδριο για την ποιότητα και την εμπορία των κηπευτικών «ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

2 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Η κατάσταση στο διεθνές εμπόριο των κηπευτικών όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, καθορίζεται από κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με: 1. Τις αποφάσεις του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου 2. Την τάση για εξαφάνιση του παραδοσιακού μανάβη και την γιγάντωση των super marketς 3. Τις νέες συνήθειες των καταναλωτών (υγιεινή διατροφή, επώνυμα προϊόντα, ευκολία, νέα προϊόντα, νέες συσκευασίες) 4. Αλλαγή της δομής της κοινωνίας με συνέπεια την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ «αυτό ξέρω και αυτό παράγω» ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ « αυτό θέλει ο καταναλωτής, άρα αυτό θα παράγω»

3 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  Η συμβολαιακή γεωργία με πιστοποιούμενο σύστημα παραγωγής είναι απαίτηση της αγοράς, επειδή διασφαλίζει την παραγωγή και εμπορία ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων, αλλά και κατοχυρώνει τα δικαιώματα του παραγωγού και του διαχειριστή της αγροτικής παραγωγής  Η επιτυχής εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας με πιστοποιούμενο σύστημα παραγωγής προϋποθέτει αξιοπιστία των συμβαλλομένων, ύπαρξη κανόνων λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης της παραγωγής, ενημερωμένους καταναλωτές, καταρτισμένους (επαγγελματίες-επιχειρηματίες) παραγωγούς και κυρίως διαπιστευμένους -μετά από αξιολόγηση- συμβούλους, επιβλέποντες, ελεγκτές και επιθεωρητές των συστημάτων παραγωγής

4 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ο ΒΗΜΑ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  Σκληρός ανταγωνισμός (διακήρυξη ΠΟΕ, τρίτες χώρες)  Μικρές ποσότητες 2 ο ΒΗΜΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Πιστοποιημένα προϊόντα  Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους κλάδους (έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία με τον καταναλωτή)  Αλλαγή νοοτροπίας  Διαφοροποίηση

5 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  Μετασυλλεκτικές διαδικασίες σε όλο το φάσμα από την συγκομιδή μέχρι τον καταναλωτή  Τελευταία ευκαιρία για ρετουσάρισμα του προϊόντος  Μείωση των απωλειών κατά τη μεταφορά  Συσκευασία φιλική προς τον χρήστη και το περιβάλλον (υγεία του καταναλωτή, φιλική προς το χρήστη)  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών (υπολείμματα)  Έρευνα αγοράς – νέες τάσεις

6 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ  Η παρουσία των υπολειμμάτων Φ.Π. στα τρόφιμα είναι στοιχείο της ποιότητάς τους  Η μέτρηση των υπολειμμάτων είναι έλεγχος της ορθής εφαρμογής των Φ.Π., συνεπώς της εφαρμογής της εκάστοτε νομοθεσίας  Η τήρηση των MRLς οδηγεί σε τρόφιμα ασφαλή για τον καταναλωτή

7 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Υφιστάμενη κατάσταση  Δυσκολία στην εξαγωγή προϊόντων εξαιτίας της ανίχνευσης υπολειμμάτων ΦΠ μη εγκεκριμένων στις χώρες εξαγωγής (αποδέκτες), εγκεκριμένων όμως στη χώρα παραγωγής (Ελλάδα), λόγω μη εναρμονισμένων τιμών MRLς στην Ε.Ε.  Η διαδικασία εναρμόνισης των... Στην Ε.Ε. Είναι χρονοβόρα, η ολοκλήρωσή της υπολογίστηκε για το τέλος του 2006 αλλά η παράτασή της είναι δεδομένη τουλάχιστον έως το 2008  νέες απαιτήσεις με δικαιολογία την ασφάλεια του καταναλωτή εγείρονται από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων οι οποίες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση εξυπηρετούν μόνο ανάγκες του εμπορίου και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων και ενδοιασμούς στους παραγωγούς για τη σκοπιμότητά τους

8 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Εκπαίδευση, κατάρτιση και σωστή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για την ορθή χρήση Φ.Π.  Επιτάχυνση διαδικασιών για την εναρμόνιση των κοινοτικών MRLs.  Οργάνωση των παραγωγών για την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας και τον καλύτερο προσανατολισμό τους στην αγορά.

9 5 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Κοινή επιθεώρηση για την έκδοση περισσότερων του ενός πιστοποιητικών (πχ. AGRO, EUREPGAP, QS, κλπ)  Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων στον πρωτογενή τομέα  Ενημέρωση του τελικού καταναλωτή με στόχο την αναγνώριση προϊόντων που παράγονται από πιστοποιημένα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, προσβλέποντας στην υπεραξία του προϊόντος.  Παρουσίαση των δυνατοτήτων του Εθνικού Προτύπου Agro 2.1, 2.2, με έμφαση στην ανάγκη για εναρμόνισή του με πρότυπα της αγοράς.  Ανάγκη προώθησης λύσεων για άμεση εφαρμογή ΣΟΔ σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό

10 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η βιολογική παραγωγή όπως διαμορφώνεται, έχει ξεπεράσει τα MRLs, και έχει υπερκεράσει τις απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Η βιοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική οικονομική δραστηριότητα, καθώς ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να αξιώνει μια υψηλότερη τιμή για την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  Δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την οργάνωση της εμπορίας- διακίνησης των βιολογικών προϊόντων.  Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σε ό,τι αφορά την ιδιαιτερότητα των βιολογικών προϊόντων και γενικότερα η ευαισθητοποίησή του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος

11 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  Ενημέρωση όλων των γεωτεχνικών, που ασχολούνται με την τεχνική υποστήριξη των αγροτών, σε θέματα βιολογικής γεωργίας  Κατάρτιση (δια βίου μάθηση) των παραγωγών σε πρακτικά θέματα που αφορούν τη βιολογική γεωργία.  Να γίνει προβολή όλων των ομάδων παραγωγών που ασχολούνται επιτυχώς με την βιολογική γεωργία και των μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση για τους υπόλοιπους αγρότες

12 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  Η τεχνογνωσία για την παραγωγή βιολογικών κηπευτικών υπάρχει, η δυνατότητα πιστοποίησης υπάρχει, η αγορά είναι ελλειμματική, το περιβάλλον της Κρήτης μας ευνοεί.  Μπορούμε με αυτό τον τρόπο παραγωγής να προσπεράσουμε τις εξελίξεις και να δώσουμε στην αγορά ακόμα πιο ασφαλές προϊόν από αυτό που απαιτεί.

13 7 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ο ρόλος του αγρότη στο μέλλον o Ο αγρότης πρέπει να γίνει επιχειρηματίας o Να σταματήσει να στηρίζει την ανάπτυξή του στις κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις o Να επενδύσει στην εκπαίδευση - πληροφόρηση o Να επενδύσει στην ποιότητα o Να μάθει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς Ο ρόλος του γεωπόνου στο μέλλον  Λιγότερη παρέμβαση του κράτους (αθέμιτος ανταγωνισμός με απρόβλεπτα αποτελέσματα στην αγορά)  Αμοιβή με βάση την προσθετική αξία στην αγορά του γεωπόνου συμβούλου  Κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος

14 8 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ  Ο παραγωγός αισθάνεται μόνος του και αποπροσανατολισμένος  Οι διάφορες οργανώσεις παραγωγών δεν εκπλήρωσαν τελικά το σύνολο των προσδοκιών τους  Δεν χρειάζονται και άλλες οργανώσεις, αλλά άμεση βελτίωση των ήδη υπαρχόντων σε επιχειρηματική βάση.  Αλλαγή της νοοτροπίας του παραγωγού - δυσπιστία(ανάγκη για συνεργασία και ανάκτηση της εμπιστοσύνης του ενός στον άλλο)  Πιθανότητα παρέμβασης στα ΜΜΕ- επικοινωνία  Εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ποιότητας (ελληνικά & εισαγόμενα προϊόντα)  Δημιουργία Σήματος Ποιότητας  Με συγκεκριμένη διαδικασία - χρονοδιάγραμμα  Μέσω κοινά αποδεκτής επιτροπής  με διαφάνεια

15 9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Στην Ελλάδα έχουμε το μικρότερο ποσοστό δημιουργίας ομάδων παραγωγών σε σχέση με τις χώρες τις Ε.Ε. που ασχολούνται με την παραγωγή & διακίνηση κηπευτικών. Ο βαθμός οργάνωσης στην Ευρώπη σε ομάδες παραγωγών είναι περισσότερο από 40%, ενώ στην Ελλάδα είναι μέχρι 11% Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη της δημιουργίας ομάδων παραγωγών, για να υπάρξει συνεργασία & οργάνωση των παραγωγών σε αρχικό στάδιο.

16 9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  Ο κλάδος των κηπευτικών έχει ανάγκη από τη δημιουργία μια διεπαγγελματικής οργάνωσης για τα κηπευτικά της Κρήτης ώστε να μπορεί να υπάρχει καλύτερη οργάνωση μέσα από έρευνες αγοράς, marketing & το πολύ σημαντικό της δημιουργίας ενός brand name.  Μέσω της Διεπαγγελματικής οργάνωσης μπορούμε να προβάλουμε – προωθήσουμε - διαφημίσουμε τα ποιοτικά ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ με το δικό τους brand name ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα τους από όλους.

17 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  Ανάγκη Φορέα Διαχείρισης Φήμης των κηπευτικών της Κρήτης  Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας στον φορέα αυτό  Ανάπτυξη Trade Marks με σκοπό να εξελιχτούν σε επιτυχημένα Brands  Πιστοποίηση και Κρητική Ταυτότητα είναι ο δρόμος προς νέες αναδυόμενες αγορές (Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία κλπ)  Το Κρητικό Σήμα θα υποστηριχτεί και από το Λιανεμπόριο


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (REVISION OF THE CONFERENCE SESSIONS) Συνέδριο για την ποιότητα και την εμπορία των κηπευτικών «ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google