Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοβουλευτική Περίοδος 2006 – 2011 Γιώργου Περδίκη Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Πέμπτη, 28 Απριλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοβουλευτική Περίοδος 2006 – 2011 Γιώργου Περδίκη Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Πέμπτη, 28 Απριλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοβουλευτική Περίοδος 2006 – 2011 Γιώργου Περδίκη Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011 Κοινοβουλευτικοί Συνεργάτες  Έφη Ξάνθου  Χρυσάνθη Λοΐζου  Νίκος Ραφίδιας

2 Α. Νομοθετικό Έργο

3 Νομοσχέδια  Παρέμβαση σε επίπεδο επιτροπών  Κατάθεση γραπτών τροπολογιών σε νομοσχέδια  Παρέμβαση σε επίπεδο ολομέλειας  Αρθρογραφία για τα νομοσχέδια στα οποία γίνεται παρέμβαση  Συνεργασία με μέλη και φίλους του Κινήματος για εξέταση των Νομοσχεδίων και διαμόρφωση τελικών θέσεων

4 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας κατατέθηκαν 260 προτάσεις νόμου από το σύνολο των βουλευτών. Από αυτές 43 προτάσεις νόμου (17% περίπου) κατατέθηκαν από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Προτάσεις Νόμου 17% 83%

5 Προτάσεις Νόμου Συνολικά έχουν κατατεθεί 43 προτάσεις νόμου από το Κίνημα Οικολόγων. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων: 1. Τη ραφοποίηση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. 2. Την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά της ουσίας Methomyl 3. Τη βελτίωση της περί Δασών νομοθεσίας. 4. Τη συλλογή και την επεξεργασία των τηγανελαίων. 5. Την υποχρεωτική κατάθεση εκθέσεων περιβαλλοντικού θορύβου και την ετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων δράσης στα αεροδρόμια. 6. Την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους. 7. Το δικαίωμα συμμετοχής στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας αντί του 25 ου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η βοήθεια της Διευθύντριας και των Γραμματέων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών υπήρξε καθοριστική. Τις/τους ευχαριστούμε.

6 Προτάσεις Νόμου Ποσοτικό αποτέλεσμα: Συνολικά ψηφίστηκαν 98 προτάσεις νόμου κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Από αυτές οι 14 προτάσεις νόμου έχουν κατατεθεί από τον Γιώργο Περδίκη (περίπου 14%) και οι 5 έχουν κατατεθεί από τον Γιώργο Περδίκη σε συνεργασία με άλλους βουλευτές (περίπου 5%). Το 19% των προτάσεων νόμου που έχουν ψηφιστεί κατατέθηκαν από τον Γιώργο Περδίκη και ομάδα βουλευτών συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου Περδίκη. 5%

7 Ψηφίστηκαν 19 προτάσεις νόμου έπειτα από πρόταση νόμου του Γιώργου Περδίκη.  «Ο περί της Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμος του 2006». Ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου 2007 και αφορά την εισαγωγή προνοιών που αφορούν ειδικά το πέταγμα αποτσίγαρων στους δρόμους και σε δημόσιους χώρους.  «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008». Ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου 2007 και αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.  «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2007». Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2007 και αφορά την κατάλληλη διαμόρφωση συγκεκριμένου άρθρου του νόμου ώστε να καθίσταται ευκολότερη η απόδειξη του αδικήματος της άγρας των πελατών.  «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005». Ψηφίστηκε στις 8 Νοεμβρίου του 2007 και αφορά την η επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων στις κοινότητες και η προώθηση της ανακύκλωσης.  «Ο περί Δήμων (τροποποιητικός) Νόμος του 2007». Ψηφίστηκε στις 8 Νοεμβρίου 2007. (Όπως το προηγούμενο)

8  «Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009». Ψηφίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2009 και αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας ώστε οι κοινοτικοί εκλογείς να μπορέσουν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009». Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% οι υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού. Ψηφίστηκε στις 9 Απριλίου 2009 και έγινε αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αναπομπή απορρίφθηκε.  «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007». Ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2010 και αφορά την τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, έτσι ώστε να καλύψει το νομικό κενό που υπήρχε στην περίπτωση που οποιοσδήποτε θελήσει να κλαδέψει ή να επέμβει στο ριζικό σύστημα των δέντρων. Αφορά δέντρα με ιδιαίτερη σημασία ώστε αυτό να γίνεται εν γνώσει του Τμήματος Δασών, όπως επίσης και υπό όρους που δύναται να θέτει το Τμήμα αυτό.

9  «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»,αφορά την τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου έτσι ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των ειδικών αστυνομικών να επεκταθεί από την ηλικία των πενήντα πέντε ετών στα εξήντα τρία έτη. (Ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2010 και έγινε αναπομπή από το Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αναπομπή έγινε μερικώς αποδεκτή από την Ολομέλεια και τροποποιήθηκαν τα κείμενα των αναπεμφθέντων νόμων στις 15.4.2010).  «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009». Ψηφίστηκε στις 22 Απριλίου 2010 και αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής στον ειδικό κατάλογο και υποβολής υποψηφιότητας πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στη Δημοκρατία.  «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009». Ψηφίστηκε στις 13 Μαΐου 2010 και αφορά την υποβολή υποψηφιότητας στις Δημοτικές εκλογές ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους αντί του 25 ου που ίσχυε μέχρι τότε.

10  «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009». Ψηφίστηκε στις 13 Μαΐου 2010. (Όπως το προηγούμενο).  «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», ώστε δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές να έχουν τα πρόσωπα που συμπλήρωσαν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί στο εικοστό πέμπτο έτος.  «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», αφορά η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να επεκταθεί το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο οι λεωφορειούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στη σύμβαση και να καθοριστεί το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο όσοι δε θα συμμετάσχουν στη σύμβαση θα λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις. (Ψηφίστηκε την 1 η Ιουλίου 2010 και έγινε αναπομπή μέρους του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η αναπομπή απορρίφθηκε από την Ολομέλεια).

11  «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010». Ψηφίστηκε στις 8 Ιουλίου 2010 και αφορά την τροποποίηση του Δεύτερου Πίνακα του περί Δασών Νόμου, ώστε η εκκοπή, εκρίζωση, αποκοπή, μετατροπή σε ξυλεία και/ή μεταφορά των δέντρων ορισμένων ειδών να διενεργείται μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006». Ψηφίστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2010 και αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που εκλέγεται μέλος δημοτικού συμβουλίου πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου, το πρόσωπο αυτό να μπορεί να αναλαμβάνει τέτοιο αξίωμα χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η παραίτησή του από την θέση την οποία κατέχει. Έγινε αναπομπή από τον πρόεδρο και η αναπομπή απορρίφθηκε.  «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006». Έγινε αναπομπή από τον πρόεδρο και η αναπομπή απορρίφθηκε από την Ολομέλεια.  «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011». Ψηφίστηκε στις 3 Μαρτίου 2011 και αφορά την λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό.  «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2008», ψηφίστηκε υπό την μορφή νομοσχεδίου στις 7 Απριλίου 2011 και αφορά την ραφοποίηση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

12 Β. Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

13 Θέματα Έγινε εγγραφή 169 αυτεπάγγελτων θεμάτων, έπειτα από πρόταση του βουλευτή μας.  Επιτροπή Περιβάλλοντος – 64 θέματα  Επιτροπή Παιδείας – 13 θέματα  Επιτροπή Γεωργίας – 7 θέματα  Επιτροπή Εσωτερικών – 9 θέματα  Επιτροπή Εμπορίου – 14 θέματα  Επιτροπή Ελέγχου – 15 θέματα  Επιτροπή Υγείας – 11 θέματα  Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων – 15 θέματα  Επιτροπή Θεσμών – 11 θέματα  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 4 θέματα  Επιτροπή Εργασίας – 4 θέματα  Επιτροπή Άμυνας – 2 θέματα  Επιτροπή Εξωτερικών – 2 θέματα

14 Αυτεπάγγελτα Θέματα Ποσοτικό συμπέρασμα: Το 8% του συνόλου των αυτεπάγγελτων θεμάτων που ενεγράφησαν τα τελευταία 5 χρόνια ενεγράφησαν έπειτα από πρόταση του βουλευτή μας.

15 Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων Κοινοβουλευτικής Παρουσίας κατατέθηκαν συνολικά 972 ερωτήσεις από τον βουλευτή του Κινήματος κ. Γιώργο Περδίκη.  Παραμένουν 2 αναπάντητες ερωτήσεις από την ΘΑ, 4 αναπάντητες ερωτήσεις από την ΘΓ και 42 ερωτήσεις από την ΘΔ Κοινοβουλευτική περίοδο.  Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων www.parliament.cy και στο www.cygreens.blogspot.comwww.parliament.cywww.cygreens.blogspot.com μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν από τον βουλευτή μας και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα υπουργεία.

16 Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Ποσοτικό αποτέλεσμα: Ο βουλευτής μας κατέθεσε το 25% των ερωτήσεων της τελευταίας πενταετίας.

17 Εκτός των συνηθισμένων δράσεων (νόμοι, θέματα, ερωτήσεις) εκφράσαμε την παρουσίας μας και με άλλους τρόπους όπως:  Εκστρατεία ενημέρωσης των βουλευτών για τις κλιματικές αλλαγές με ειδικό χριστουγεννιάτικο δέμα  Εκδήλωση έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων.  Έγιναν ομιλίες κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Κεφαλαίου στην Ολομέλεια, που αφορούσαν την κυβερνητική πρόταση που αφορά τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μέτρα που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, το πρόβλημα της ανεργίας στον τόπο μας, τη φερεγγυότητα του προσφυγικού κόσμου, τις κλιματικές αλλαγές κ.α. Εν ώρα δράσης...

18  Τα θέματα και οι ερωτήσεις που κατατίθενται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κινήματος www.cyprusgreens.orgwww.cyprusgreens.org  Στο γραφείο της Βουλής διατηρούνται αρχείο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και απαντήσεων, αρχείο των επιστολών για εγγραφή θεμάτων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αρχείο νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που κατατέθηκαν, αλλά βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αρχείο των θεμάτων που συζητούνται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, γενικό αρχείο ανά κοινοβουλευτική επιτροπή.  Συνεχίζεται η οργάνωση αρχείου Νόμων και Κανονισμών που μας ενδιαφέρουν στο γραφείο της Βουλής  Ειδική επιτροπή του Κινήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των θέσεων μας και λειτουργεί ως Κοινοβουλευτική Ομάδα  Σε κάθε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής γίνεται ενημέρωση από τον Γιώργο Περδίκη, ενώ γίνεται καθημερινή ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες...

19 Ευχαριστίες  σε όλα τα ενεργά μέλη του κινήματος μας που στέκονται ακούραστοι συνεργάτες στο έργο μας  στους συναγωνιστές μας  στους γραμματείς της Βουλής  στους φίλους μας  στο βουλευτή μας  σε όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με τη παρουσία σας


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοβουλευτική Περίοδος 2006 – 2011 Γιώργου Περδίκη Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Πέμπτη, 28 Απριλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google