Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός α ΕΠΕ μαθητή με δυσλεξία Αλεξανδρούπολη 7 Ιουλίου 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός α ΕΠΕ μαθητή με δυσλεξία Αλεξανδρούπολη 7 Ιουλίου 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός α ΕΠΕ μαθητή με δυσλεξία Αλεξανδρούπολη 7 Ιουλίου 2010

2 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  Ο μαθητής Τ.Χ.του προσήλθε στο Κ.Ε.Δ.Υ ¨Εβρου συνοδευόμενος από την κηδεμόνα του κ. προκειμένου να αξιολογηθεί εκπαιδευτικά. Η αξιολόγηση περιελάμβανε επιμέρους τομείς:  της φωνολογικής ενημερότητας,  (Ακουστική Διάκριση, Ολοκλήρωση Λέξεων, Σύνθεση Φθόγγων, Διάκριση Γραφημάτων)

3 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  την αντίληψη δεξιού-αριστερού  τον οπτικο-κινητικο συντονισμό,  και την χωρητικότητα της φωνολογικής εργαζόμενης μνήμης  την αναγνωστική και ορθογραφική ικανότητα,

4 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  Η διάκριση δεξιού-αριστερού γίνεται στη βάση των πιθανοτήτων.  H ακουστική διάκριση ζευγών ψεύτικων λέξεων που μοιάζουν ακουστικά γίνεται με δυσκολία.  Η σύνθεση λέξεων από τους φθόγγους που τις αποτελούν είναι επιτυχημένη όταν περιλαμβάνει 4 φθόγγους.

5 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  Η δυνατότητα συγκράτησης ακουστικά παρουσιαζόμενων πληροφοριών ανέρχεται στις 3 πληροφορίες.  Η ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων είναι επιτυχημένη, όταν οι συλλαβές είναι της μορφής σύμφωνο-φωνήεν.  Δυσκολίες εμφανίζονται σε τρισύλλαβες και πάνω λέξεις και σε λέξεις με συμπλέγματα

6 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  Στη γραφή παρατηρήθηκαν αντικαταστάσεις και παραλήψεις σημειώθηκαν σε λέξεις με συμπλέγματα.  Επίσης, σημειώθηκαν οι ακόλουθες αντικαταστάσεις μεμονωμένων φθόγγων:  κ τ, π τ, φ θ, δ θ,  θ λ, δ ζ, ζ ξ, στ τζ  γκ ντ, τ χ.

7 Αξιολόγηση μαθητή της β τάξης  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται πρόγραμμα αποκατάστασης της αναγνωστικής ικανότητας και της ακουστικής διάκρισης

8 Ε. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (*) Α.Α Εκπαιδευτικές ανάγκες Προτεραιότητες Προτεινόμενες υπηρεσίες – Ειδικότητες Ημερομηνία έναρξης Χρονική διάρκεια Βελτίωση του ρυθμού ανάγνωσης Εκπαιδευτικός του Τ.Ε. & σχολικής τάξης Σεπτ.2008 Ιούνιος 2009 Βελτίωση της ακουστικής διάκρισης Εκπαιδευτικός του Τ.Ε. Λογοπεδικός Βελτίωση γραφοφωνημικής αντιστοιχίας Εκπαιδευτικός του Τ.Ε. & σχολικής τάξης Ανάπτυξη προφορικού λόγου (σύνταξη προτάσεων) Εκπαιδευτικός του Τ.Ε. Λογοπεδικός

9 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Αναγνωστική ικανότητα Να διαβάζει εύρυθμα Να διαβάζει αυτοματοποιημένα 7 συλλαβές Σ-Φ, σε 20΄΄ 80% επιτυχία, σε τρεις μέρες Να διαβάζει αυτοματοποιημένα 7 συλλαβές Φ -Σ, σε 20΄΄ Να διαβάζει αυτοματοποιημένα 7 συλλαβές ΣΣ-Φσε 20΄΄

10 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Αναγνωστική ικανότητα Να διαβάζει εύρυθμα Να διαβάζει αυτοματοποιημένα δισύλλαβες λέξεις, χωρίς συμπλέγματα 80% επιτυχία, σε τρεις μέρες Να διαβάζει αυτοματοποιημένα δισύλλαβες λέξεις, με συμπλέγματα Να διαβάζει αυτοματοποιημένα τρισύλλαβες λέξεις

11 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Γραφή (γραφοφωνολογι κή αντιστοιχία) Να διαβάζει εύρυθμα Να γράφει 7 συλλαβές Σ-Φ, με όλα τα σύμφωνα 80% επιτυχία, σε τρεις μέρες Να γράφει απλές δισύλλαβες λέξεις Ένας μήνας Να γράφει απλές δισύλλαβες λέξεις με συμπλέγματα Τρεις μήνες

12 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Προφορικός λόγος Να εκφράζεται σωστά Να αναδιηγείται απλές ιστορίες που άκουσε Σχολικό έτος Να μεταφέρει στην τάξη πληροφορίες της καθημερινής ζωής με σωστή εκφορά προτάσεων Να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες συλλογής προτάσεων

13 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Προφορικός λόγος – ανάγνωση Να εκφράζεται σωστά Να συμμετέχει στην τάξη με ανάγνωση τμήματος κειμένου Σχολικό έτος Να συμμετέχει στην τάξη με συμπλήρωση ασκήσεων στο τετράδιο εργασιών Να συμμετέχει στην τάξη με συμπλήρωση ασκήσεων στον πίνακα

14 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Συναισθηματική οργάνωση Ανάπτυξη δυαδικών σχέσεων Να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες που έχει κλίση Σχολικό έτος Να αναπτύξει δυαδικές σχέσεις στις δραστηριότητες εκτός σχολείου Να συμμετέχει ενεργά σε ομάδες

15 Σχεδιασμός ΕΠΕ Περιοχές(*)παρέμβασης Παρούσα Κατάσταση (αποτελέσματααξιολόγησης) Μακροπρόθε σμοι στόχοι (ετήσιοι) Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Χρονική διάρκεια Συναισθηματική οργάνωση Ανάπτυξη δυαδικών σχέσεων Να συμμετέχει σε δραστηριότητες της σχολικής ζωής Σχολικό έτος Να αναπτύξει δυαδικές σχέσεις στις δραστηριότητες εντός σχολείου Να συμμετέχει ενεργά σε σχολικές ομάδες

16  Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός α ΕΠΕ μαθητή με δυσλεξία Αλεξανδρούπολη 7 Ιουλίου 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google