Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναστασία Γραμμένου, Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναστασία Γραμμένου, Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναστασία Γραμμένου, Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.
Το προφίλ των μαθητών με Μ.Δ. σε ένα τεστ ελέγχου του βαθμού κατάκτησης της γραφο-φωνολογικής αντιστοιχίας. Αναστασία Γραμμένου, Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. Αγγελική Δαβάζογλου, Καθηγήτρια Ειδικής Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.

2 Ο πρώτος χρόνος της τυπικής διδασκαλίας της ανάγνωσης και γραφής στο Δημοτικό Σχολείο έχει ως στόχο την κατάκτηση της γραφο-φωνολογικής αντιστοιχίας, έτσι, ώστε, οι μικροί μαθητές να αποκωδικοποιούν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς γραφημάτων. Εντούτοις, ακόμη και μετά από δύο επιπλέον έτη διδασκαλίας οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή δυσκολεύονται στην ανάγνωση και τη γραφή λέξεων με ορισμένα σύμφωνα και συμφωνικά συμπλέγματα.

3 Ιστορική αναδρομή η γραφή ως μνημονική διαδικασία
Ιστορική αναδρομή η γραφή ως μνημονική διαδικασία Κατά τη δεκαετία του 60 η μελέτη της κατάκτησης της γραφής δέχθηκε επιρροές από την έρευνα στην ανάπτυξη της μνήμης και των μνημονικών τεχνικών. Βασική υπόθεση είναι η θεώρηση των λέξεων ως σειρές από οπτικά ερεθίσματα που πρέπει να απομνημονευθούν. Η επίδραση της θέσης των γραμμάτων στην γραφή των λέξεων, είναι μια από τις προβλέψεις που επιβεβαιώνονται και εμπειρικά ( Kooi, Schutz, & Baker, 1965). Τα λάθη στη γραφή περιγράφονται ως αντικαταστάσεις αντιμεταθέσεις και παραλήψεις.

4 Ιστορική αναδρομή ο αναδυόμενος γραμματισμός και η επίδραση της φωνολογίας
Ο Gharles Raed ( 1971, 1975, 1986) με τις μελέτες του στον αναδυόμενο γραμματισμό κάνει τις πρώτες επισημάνσεις για την επίδραση της φωνολογίας στην κατάκτηση της γραφής. Η αποτύπωση των λέξεων αντανακλά τις γνώσεις των παιδιών για το φωνολογικό σύστημα ( π.χ. Troubles chribles). Παρόμοια ήταν και τα συμπεράσματα της Treiman ( 1993), που αφορούσαν παρατήρηση σε τάξη και πειραματικό έλεγχο ( Cassar & Treiman 1997, Reece & Treiman 2001).

5 Oι φωνολογικές λειτουργίες και η γραφή
Η MacCormack ( 1995 ) ερεύνησε την επίδραση της φωνολογικής λειτουργίας στη γραφή των παιδιών περιγράφοντας τα λάθη τους σύμφωνα με τις φωνολογικές διαδικασίες που παρατηρούνται κατά τον προφορικό λόγο στην απόκτηση της μητρικής γλώσσας. Κατάληξε πως τα λάθη των παιδιών είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στον προφορικό λόγο.

6 Σκοπός της παρούσας έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η περιγραφή του αναγνωστικού προφίλ των πρώιμων αναγνωστών και των φωνολογικών διαδικασιών που αντικατοπτρίζονται στα λάθη κατά τη γραφή μεμονομένων λέξεων.

7 Ταυτότητα παρούσας έρευνας Περιγραφή δείγματος
Συνολικά 22 παιδιά μαθητές της α και της β τάξης αξιολογήθηκαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς προκειμένου να διεγνώσθη η τυχόν ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Οι μαθητές περιγράφονταν από τους εκπαιδευτικούς ως άτομα με δυσκολίες στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής. Είχαν Δ.Ν.>90. Δύο δείκτες φωνολογικής επίγνωσης < 70ο εκατοστημόριο στο ΑΘΗΝΑ τεστ. Η αναγνωστική ικανότητα σύμφωνα με το τεστ της Τάφα 85<.

8 Υλικό αξιολόγησης Δημιουργήθηκαν δύο λίστες ανάγνωσης και γραφής μεμονομένων λέξεων που περιέχουν όλους τα φωνήματα, τα αλλόφωνα και τα συμπλέγματα της ελληνικής γλώσσας.

9 Αξιολόγηση των λαθών Εμπροσθοποίηση: k p Οπισθοποίηση: f θ
Ηχηροποίηση: p b Στιγμιοποίηση: v p Επένθηση: mn mon Έκπτωση α'φων.:γl l Έκπτωση β'φων.: dr d

10 Αντικατάσταση φωνήεντος: o u
Παράλειψη τελικού –ς: τέλο Παράλειψη φωνήεντος : Επίδραση φωνολογίας : ανγκούρι Προσθήκη φωνήματος ; μεηλί Προσθήκη συλλαβής:αχαχαλαδι Παράλληψη συλλαβής :ιποταμος Αναγραμματισμός :κουπμα

11 Ποσοστά επί τοις % των συστημικών λαθών

12 Μη συστημικά λάθη

13


Κατέβασμα ppt "Αναστασία Γραμμένου, Msc, Υποψήφια Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google