Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασία Συμπεριφοράς: ΑΝΑΓΚΕΣ+ΚΙΝΗΤΡΑ=ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασία Συμπεριφοράς: ΑΝΑΓΚΕΣ+ΚΙΝΗΤΡΑ=ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασία Συμπεριφοράς: ΑΝΑΓΚΕΣ+ΚΙΝΗΤΡΑ=ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Διαδικασία Συμπεριφοράς: ΑΝΑΓΚΕΣ+ΚΙΝΗΤΡΑ=ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μηχανισμός Συμπεριφοράς Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2 Ιεραρχία αναγκών (Maslow)
Φυσιολογικές: Άμεση σύνδεση με την επιβίωση Ασφάλειας: Φυσικές, Οικονομικές – Αυτοσυντήρηση Κοινωνικές: Δημιουργία συναναστροφών Αυτοεκτίμησης: Αυτοπεποίθηση, γόητρο, δύναμη κλπ. Αυτοεκπλήρωσης: Επίτευξη στόχων Υποκίνηση «Η συναισθηματική κατάσταση η οποία παρακινεί ένα άτομο να ενεργήσει με έναν ορισμένο τρόπο». Μεγάλη πιθανότητα για υψηλές επιδόσεις Μεγάλη πιθανότητα για παραγωγή αποτελεσμάτων Ενδείξεις ελκυστικών αποτελεσμάτων Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

3 Διαδικασία Υποκίνησης
Θεωρία προσδοκιών Αποδιδόμενη Αξία × Προσδοκίες = Υποκίνηση Αποδιδόμενη αξία: Αξία της αποδόσεως του ατόμου Προσδοκία: Η πίστη ότι η ενέργεια αποφέρει αποτέλεσμα Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

4 Πρότυπο αποδοτικής συμπεριφοράς Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Διατήρηση Υποκίνησης Πρότυπο αποδοτικής συμπεριφοράς Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

5 Παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό αμοιβών
Εξωτερικό περιβάλλον Κυβερνητική πολιτική Συνδικάτα Αγορά εργασίας μέσω προσφοράς & ζήτησης Επίπεδα αμοιβών Εσωτερικό περιβάλλον Οργανωσιακή κουλτούρα Οργανωσιακή στρατηγική Οργανωτικός κύκλος ζωής Απαιτήσεις σωματίων Οικονομικές δυνατότητες Στόχοι δίκαιης πολιτικής αμοιβών: Δικαιοσύνη Υποκίνηση Επίτευξη στόχου: αμοιβή σύμφωνα με τις ικανότητες, αίσθημα ασφάλειας, οικονομικές δυνατότητες οργανισμού, κατανόηση συστήματος αμοιβών Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

6 Συνέπειες πιθανής δυσαρέσκειας από την αμοιβή
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

7 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Συστήματα Αμοιβών Ανταπόδοση εργαζομένου στην κοινή προσπάθεια για την επιδίωξη των σκοπών της επιχείρησης. Δίκαιη αμοιβή Εξασφαλίζει: βιοτικές & οικογενειακές ανάγκες + περιθώριο αποταμίευσης Εναρμόνιση Αμοιβών: Αύξηση παραγωγικότητας Αύξηση κερδών επιχείρησης Αύξηση τιμάριθμου Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

8 Στόχοι – χρησιμότητα συστημάτων αμοιβών
Παρακίνηση, υπευθυνότητα, δέσμευση Υποκινητική δύναμη αμοιβής=απόδοση*αμοιβή Παράγοντες: Επιλογή, εκπαίδευση, εξοπλισμός Διαδικασία επαναπληροφόρησης Πολιτική επιχείρησης Προσέλκυση & διατήρηση εργαζομένων Σύνδεση αμοιβής-απόδοσης Αύξηση παραγωγικότητας Εξοικονόμηση κόστους εργασίας Δίκαιη μεταχείριση Αναλογικές παροχές Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας Εργασιακές σχέσεις Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

9 Στόχοι – χρησιμότητα συστημάτων αμοιβών
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

10 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Είδη αμοιβών Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

11 Είδη συστημάτων σταθερών αμοιβών
Τυπικά χαρακτηριστικά εργαζομένου Σπουδές – Προϋπηρεσία Μειονεκτήματα: Δεν συνδέει την αμοιβή με την δυσκολία & σπουδαιότητα θέσης εργασίας Δεν συνδέει την εξέλιξη αμοιβών με την επίδοση Αποφάσεις αμοιβών Επίπεδο-ύψος αμοιβών (salary surveys) Εσωτερική δομή αμοιβών Οριστικός Προσδιορισμός Αμοιβών και ποσοστών αυξήσεων Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

12 Επιμέρους στοιχεία πακέτου αμοιβών
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

13 Ανάπτυξη Συστήματος σταθερών αμοιβών με βάση τη θέση εργασίας
Ενέργειες: Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Διαμόρφωση μισθολογικού εύρους Προσδιορισμός ύψους αμοιβών Προσδιορισμό μισθολογικής εξέλιξης Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Διαδικασία: Συλλογή στοιχείων Επιλογή – βαρύτητα κριτηρίων Σπουδαιότητα ρόλων Απαιτήσεις θέσης σε τεχνογνωσία Προσπάθεια που απαιτεί μια θέση Συνθήκες εργασίας θέσης Αξιολόγηση έργου & επιλογή μεθόδου Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

14 Είδη μεταβλητών αμοιβών βάσει απόδοσης
Αμοιβή με το κομμάτι Πρόγραμμα Προτύπων ωρών Προμήθειες Bonus Αμοιβή Βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων Επίδομα αξίας Ομαδικά κίνητρα Διανομή κερδών Σύστημα συμμετοχής στα οφέλη Σχέδια διάθεσης μετοχών Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

15 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Παροχές Είδη παροχών: Ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης Αμοιβή για μη δεδουλευμένο χρόνο Προαιρετικά προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης Προγράμματα ποιότητας ζωής Εκπαιδευτικά προγράμματα Οικογενειακή Μέριμνα Μέριμνα τέκνων Άλλες παροχές Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

16 Δημιουργία αξιόπιστης πολιτικής αμοιβών
1. Καθορισμός επιπέδων αμοιβής Σύμφωνα με ανταγωνιστές και επιχειρήσεις περιοχής. Επιλογή σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες και τον τύπο του Α. Δ. που θέλει να προσελκύσει. 2. Δημιουργία δομής αμοιβών Περιλαμβάνει τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής που πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε εργασία συγκρινόμενη με άλλες τις ίδιας επιχείρησης. Αξιολόγηση του έργου θέσης Συγκρίνει την αξία διαφορετικών εργασιών ώστε να αποτελέσει τη βάση για μια λογική δομή αμοιβών όπου έργα με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας θα αμείβονται περισσότερο. Συγκρίνεται το περιεχόμενο της εργασίας Ταξινομεί & αξιολογεί τις διάφορες εργασίες Συλλογική διαπραγμάτευση Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

17 Διαδικασία αξιολόγησης
Διαπίστωση ανάγκης εφαρμογής της. Αφορά όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Λόγοι: υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων, αδικίες στη πολιτική αμοιβών, παράπονα για ανισορροπίες, διαπληκτισμοί μεταξύ εργαζομένων Εξασφάλιση συνεργασίας σωματείου εργαζομένων. Σωστή ενημέρωση όλου του προσωπικού για το σκοπό και τα αποτελέσματα και τον τρόπο εφαρμογής και ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα εργαζομένων. Επιλογή μεθόδου. Κατάλληλη μέθοδος σύμφωνα με κόστος, οικονομική δυνατότητα οργανισμού, μέγεθος οργανισμού, δυνατότητες & ικανότητες του Α.Δ., πολυπλοκότητα εργασιών. Δημιουργία επιτροπής/επιτροπών. Σχεδιασμού, αξιολόγησης, αναλυτών εργασίας, εφέσεων. Εκπαίδευση στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

18 Φάσεις της Διοίκησης Αμοιβών Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

19 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μέθοδοι αξιολόγησης Μέθοδος διαβάθμισης ή απλής κατάταξης Συγκρίσεις έργων ως προς τη δυσκολία εκτέλεσης τους. π.χ. Εργασία Α πιο δύσκολη από τη Β (περισσότερη υπευθυνότητα), εργασία Γ πιο δύσκολη από τη Β (μορφωτικά προσόντα). Αμοιβή: έργα ιδίου βαθμού δυσκολίας ίδια αμοιβή. Μέθοδος ταξινόμησης κατά κλάσεις: Σύγκριση με τυποποιημένη κλάση εργασιών Καθορίζεται ο αριθμός των ομάδων εργασιών Συντάσσεται η περιγραφή κάθε ομάδας εργασιών: π.χ. Ομάδα 1η: απλή εργασία, δεν απαιτεί εποπτική υπευθυνότητα, δεν απαιτεί επαφή με το κοινό .... Ομάδα 5η: πολύπλοκη εργασία, απαιτεί εποπτική υπευθυνότητα, απαιτεί επαφή με το κοινό Ένταξη των έργων που εκτελούνται στην επιχείρηση στις διάφορες ομάδες Καθορισμός κλιμακίων αμοιβής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

20 3. Μέθοδος αξιολόγησης με σημεία
Κάθε εργασία για να εκτελεσθεί απαιτεί ορισμένες ικανότητες από το άτομο. Οι απαιτήσεις ομαδοποιούνται διότι είναι ίδιες οι παρεμφερείς, κατά βάθος, για τις περισσότερες εργασίες, διαφέρουν όμως ως προς το βαθμό στον οποίο απαιτούνται για την εκτέλεση τους. Αξιολογούμε τους παράγοντες που συνθέτουν τις απαιτήσεις μιας εργασίας βαθμολογώντας τους, βασιζόμενοι στην περιγραφή των καθηκόντων τους. Καθορισμός παραγόντων: Επιλογή κοινών παραγόντων π.χ.: Εκπαίδευση, εμπειρία, πολυπλοκότητα εργασίας (πνευματική προσπάθεια, είδος αποφάσεων), υπευθυνότητα (επίβλεψη, ασφάλεια υγιεινή, χρημάτων, ποιότητας, διαχείριση πληροφορίας), προσπάθεια, συνθήκες εργασίας Επιλογή παραγόντων που είναι μετρήσιμοι για την μείωση της υποκειμενικότητας. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

21 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μέθοδος αξιολόγησης με σημεία 2. Καθορισμός βαρύτητας κάθε παράγοντα Οι παράγοντες που επιλέξαμε είναι κοινοί αλλά έχουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε έργο. 3. Προσδιορισμός: (1ον) του ανώτατου βαθμού με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί μια εργασία και (2ον) του ανώτατου αριθμού των βαθμίδων που θα πάρει κάθε παράγοντας 4. Δημιουργία μήτρας με βαθμούς και βαθμίδες 5. Δημιουργία εγχειριδίου 6. Βαθμολογία εργασιών 7. Δημιουργία κλάσεων 8. Καθορισμός ορίων αμοιβής για κάθε κλάση Από το βήμα 1εως 7 δημιουργήθηκε μια εσωτερική ισορροπία. Το βήμα 8 δημιουργεί την εξωτερική ισορροπία: α) έρευνα αγοράς, β) απόφαση Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

22 Πολιτική ατομικών αμοιβών & αμοιβή βασισμένη στις ικανότητες
Παράγοντες διαμόρφωσης: Επίδοση: Αξιολόγηση προσωπικού Εμπειρία: Επηρεάζει την παραγωγικότητα και επαυξάνει την ατομική αμοιβή Αρχαιότητα: Μακροχρόνια παραμονή και αφοσίωση Ικανότητες & Δυνατότητες: Ικανότητα ηγεσίας, επικοινωνίας, γνώσεις προηγμένης τεχνολογίας κλπ. Πλεονεκτήματα: Ενθάρρυνση αλλαγής εργασιών Επίλυση προβλήματος απουσιών Υποκίνηση για διεύρυνση των γνώσεων Αύξηση αποδοχών Ευελιξία αυτοαπασχολούμενου προσωπικού Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

23 Σύνδεση αμοιβής με απόδοση
Ο εργαζόμενος παίρνει μια χρηματική ανταμοιβή η οποία συνδέεται άμεσα με την ατομική του απόδοση, ή την απόδοση της ομάδας του, ή την αποδοτικότητα του οργανισμού. Σκοπός της είναι η υποκίνηση και η επίτευξη αφοσίωσης. Γίνεται με δύο τρόπους: Συστήματα κινήτρων. Συστήματα αμοιβής που συνδέονται με την απόδοση και δεν επηρεάζουν τη βασική αμοιβή Ατομικά συστήματα κινήτρων. π.χ. Αμοιβή με το κομμάτι Ομαδικά συστήματα. π.χ. Αύξηση απόδοσης Ανάλογα με την αξία του. Δίνονται στον εργαζόμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του. Ενσωματώνεται στο βασικό μισθό και δίνεται ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση της απόδοσης στο μέλλον. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

24 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πρόσθετες παροχές Άμεση αμοιβή: μισθός, ημερομίσθιο, επιδόματα, πριμ παραγωγικότητας. Έμμεση αμοιβή: κοινωνική ασφάλιση, πρόσθετες παροχές (στόχος η αφοσίωση). π.χ. Αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικά προγράμματα, πακέτο διακοπών, χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών, οικογενειακές παροχές. Οι πρόσθετες παροχές λειτουργούν σαν κίνητρο: Προσδιορισμός προγράμματος πρόσθετων παροχών. Όσο περισσότερο είναι προσαρμοσμένες στις προσωπικές ανάγκες τόσο πιο θετική η επίδραση τους. Δυνατότητα ευελιξίας. Μπορούν να σχεδιάσουν ή να επιλέξουν τις παροχές Γνωστοποίηση του προγράμματος στους εργαζόμενους. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος Το κόστος για τον εργοδότη είναι πολύ μικρότερο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Κατέβασμα ppt "Διαδικασία Συμπεριφοράς: ΑΝΑΓΚΕΣ+ΚΙΝΗΤΡΑ=ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google