Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παναγιώτης Μητρόπουλος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παναγιώτης Μητρόπουλος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παναγιώτης Μητρόπουλος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μελέτες αποτύπωσης της κατάστασης ως εργαλείο για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη Παναγιώτης Μητρόπουλος Καθηγητής Γεωχημείας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Γ.Μ.Ε.

2 ΦΥΣΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

3 Γεωλογικός Χάρτης ΒΔ Εύβοιας

4 Κατανομή Cr στα εδάφη

5 Κατανομή Co στα εδάφη

6 Κατανομή Ba στα εδάφη

7 Zn

8 ΘΕΡΜΗ ΠΗΓΗ ΑΙΔΗΨΟΣ

9 ΘΕΡΜΗ ΠΗΓΗ ΑΙΔΗΨΟΣ

10 ΟΡΥΚΤΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ

11 Κατανομή Fe στα εδάφη

12 Γεωχημική χαρτογράφηση της Ευρώπης
(Salminen et al. 2005, De Vos, Tarvainen et al. 2006)

13

14

15

16

17 ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αστική γεωλογία (Urban Geology) = κλάδος της περιβαλλοντικής γεωλογίας που ασχολείται με τη μελέτη του γεωλογικού περιβάλλοντος του αστικού και εγγύτερου περιαστικού χώρου. Εξετάζει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται με την αστική ανάπτυξη και σχετίζονται με τις ευρύτερες γεωλογικές συνθήκες των αστικών – περιαστικών περιοχών. Συμβάλλει στην πρόβλεψη του κινδύνου που σχετίζεται με γεωλογικά φαινόμενα έτσι ώστε να ληφθούν εκ των προτέρων κατάλληλα μέτρα.

18 ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Οι μελέτες της αστικής γεωλογίας παρουσιάζουν δυναμικότητα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων της επιστήμης της γεωλογίας όπως η υδρογεωλογία - υδρολογία, η τεχνική γεωλογία, η γεωχημεία, η γεωφυσική, η στρωματογραφία, η γεωμορφολογία κα.

19 ΕΡΓΟ "ΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.
ΕΡΓΟ "ΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.

20 Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000 – 2006) Στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. ( ) και συγκεκριμένα στο Μέτρο 7.3, Δράση του έργου «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Ι.Γ.Μ.Ε. υλοποίησε με αυτεπιστασία το έργο : «Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών αστικών και περιαστικών περιοχών Ελλάδος - πιλοτικές εφαρμογές». Ένταξη Έργου: 09/08/2005. Ολοκλήρωση: 30/06/2009 Προϋπολογισμός Έργου :

21 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
«Ολοκληρωμένη γεωλογική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωχημική, γεωφυσική και υποθαλάσσια έρευνα και μελέτη, αστικής και περιαστικής πιλοτικής περιοχής Ναυπλίου, Ν. Αργολίδος» ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Περιοχή μελέτης συνολικού εμβαδού 50 τ.χλμ. με σημείο αναφοράς το κέντρο της πόλεως του Ναυπλίου.

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

24 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

25 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

26 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

27 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

28 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

29 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΟΝΙΟΥ

30 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

31 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

32

33 ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

34 ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ

35 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ψηφιακά μοντέλα που αναπαριστούν τη σημερινή επιφάνεια του βυθού (αριστερά) και την επιφάνεια ασυμφωνίας (δεξιά) στη θαλάσσια περιοχή του Αργολικού κόλπου.

36 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ…. (1) Οι αστικές περιοχές είναι περισσότερο ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους και καταστροφικά φαινόμενα. Σήμερα, η επιστημονική γνώση και οι προηγμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται ευρέως για την αξιολόγηση του κινδύνου και την πρόληψη ή μείωση αυτού, την ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου και τον αστικό σχεδιασμό. Η αστική γεωλογία αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο της γεωλογικής επιστήμης που λειτουργεί επικουρικά και υποστηρικτικά στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, βελτίωση και προστασία του αστικού περιβάλλοντος.

37 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ…. (2) Το έργο της "αστικής – περιαστικής γεωλογίας" που υλοποίησε το Ι.Γ.Μ.Ε. στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (2000 – 2006) εστίασε στη συλλογή και τη διαχείριση γεωθεματικών πληροφοριών για αστικές και περιαστικές περιοχές του ελληνικού χώρου. Εξειδικευμένες μελέτες και μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις πιλοτικές αστικές περιοχές (Δράμα - Βόρεια Ελλάδα, Ναύπλιο, Σπάρτη - Πελοπόννησος, Θρακομακεδόνες - Αττική). Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών παρείχαν το καλύτερο περιβάλλον για τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογραφική απεικόνιση των σύνθετων αυτών γεωπληροφοριών.

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ…. Μέσω της νέας επιστημονικής προσέγγισης που διαμορφώθηκε, αναπτύχθηκαν νέες μεθοδολογίες - πρότυπα εργασίας και προέκυψαν νέα γεωπληροφοριακά δεδομένα, υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάθε μελλοντική έρευνα, μελέτη και σχεδιασμό έργου ή δράσης.


Κατέβασμα ppt "Παναγιώτης Μητρόπουλος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google