Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

w w w . i c a p b 2 b . g r Νέο Περιβάλλον Online Services

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "w w w . i c a p b 2 b . g r Νέο Περιβάλλον Online Services"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 w w w . i c a p b 2 b . g r Νέο Περιβάλλον Online Services

2 Περιεχόμενα Διαδικασία Login Τρόποι Αναζήτησης Με ICAP FAST
Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας Μαζική Ζήτηση Αποτελέσματα Αναζήτησης (Πιθανές Περιπτώσεις) Περίπτωση α: Η αναζήτηση έγινε με επιτυχία Περίπτωση β: Δεν βρέθηκε καμία εταιρεία Περίπτωση γ: Δεν βρέθηκε η επιθυμητή εταιρεία Προϊόντα (Πιθανές Περιπτώσεις) Περίπτωση α: Τα στοιχεία της εταιρείας είναι ενημερωμένα Περίπτωση β: Τα στοιχεία της εταιρείας δεν είναι ενημερωμένα Υποστήριξη συνδρομητών Νέες Υπηρεσίες Direct Marketing Credit Risk & Credit Watch Search Tips

3 1. Διαδικασία Login (1) Για το νέο Online περιβάλλον της ICAP θα χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία σας αποστείλαμε με . Χρησιμοποιήστε τον Κωδικό Χρήστη και Πρόσβασης για να κάνετε για πρώτη φορά Login στο νέο σύστημα.

4 1. Διαδικασία Login (2) Χρησιμοποιήστε τον Κωδικό Χρήστη και Πρόσβασης που λάβατε με το . Σημείωση: Προσοχή στη χρήση πεζοκεφαλαίων (να χρησιμοποιείτε πάντα τα ίδια στοιχεία όταν κάνετε Login). Κάντε click εδώ. Για λόγους ασφαλείας την πρώτη φορά που θα κάνετε Login θα πρέπει να ακολουθήσετε μια διαδικασία αλλαγής Κωδικού Πρόσβασης.

5 1. Διαδικασία Login (3) Στην οθόνη αυτή συμπληρώνετε όποια Ερώτηση Έλεγχου επιθυμείτε, καθώς και την Απάντηση Ελέγχου γι’ αυτήν. Η ερώτηση αυτή θα σας ζητείται κάθε φορά που θέλετε να κάνετε αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης, ως μια πρόσθετη επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

6 1. Διαδικασία Login (4) Πληκτρολογήστε τον Ισχύοντα Κωδικό Πρόσβασης (όπως σας εστάλη μέσω ) και μετά πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε στα πεδία Νέος Κωδικός Πρόσβασης και Νέος Κωδικός Πρόσβασης (Επαλήθευση). Σημείωση: Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από 6 έως 10 χαρακτήρες. Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες a-z, A-Z, 0-9. Προσοχή στη χρήση πεζοκεφαλαίων (να χρησιμοποιείτε πάντα τα ίδια στοιχεία όταν κάνετε Login).

7 2. Τρόποι Αναζήτησης Το νέο περιβάλλον σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζητήσεις με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: Με ICAP FAST Ειδική εφαρμογή για γρήγορη αναζήτηση. Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας Επιλέγετε πρώτα την υπηρεσία που θέλετε και μετά την εταιρεία. Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας Επιλέγετε πρώτα την εταιρεία που θέλετε και μετά το προϊόν. Μαζική Ζήτηση Επιλέγετε το ίδιο προϊόν για πολλές εταιρείες. Χρησιμοποιήστε τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα ανάλογα με τις πληροφορίες που διαθέτετε.

8 2.1. Με ICAP FAST (1) Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Σημείωση: Μόνο ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα μέσω του ICAP FAST. Κάντε click στο κουμπί «Αποστολή» για να συνεχίσετε ή «Καθαρισμός» για να επανασυμπληρώσετε τη φόρμα αναζήτησης. Συμπληρώστε ένα από τα πεδία: Α.Φ.Μ. ή ΑΡ.Μ.ΑΕ. ή Κωδικό ICAP.

9 2.1. Με ICAP FAST (2) Κάνοντας click στο κουμπί «Αποστολή» εμφανίζεται το προϊόν που έχετε επιλέξει. Επιβεβαίωση των στοιχείων της ζητούμενης εταιρείας και προϊόντος. Στην οθόνη αυτή πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις παραμέτρους ζήτησης. (π.χ. Γλώσσα: Ελληνικά, Τρόπος Παράδοσης: Online, Reference Πελάτη: TEST 1)

10 2.2. Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας (1)
Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε. Σημείωση: Βλέπετε μόνο υπηρεσίες και προϊόντα για τα οποία έχετε σύμβαση.

11 2.2. Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας (2)
Αναζητήστε την εταιρεία που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά.

12 2.2. Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας (3)
Κάντε ταξινόμηση (Sorting) των αποτελεσμάτων της αναζήτησης με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων. Για να πλοηγηθείτε στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιείστε τα βελάκια ή τον αριθμό της σελίδας (1,2,...κλπ). Σημείωση: Σε κάθε αναζήτηση εμφανίζονται μέχρι 100 εταιρείες. Κάντε click σε κάποιο από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην επιθυμητή εταιρεία.

13 2.2. Με Αρχική Επιλογή Υπηρεσίας (4)
Για να εμφανιστεί το προϊόν που έχετε επιλέξει, κάντε click στο κουμπί «Αποστολή». Συμπληρώστε όλες τις παραμέτρους ζήτησης. (π.χ. Γλώσσα: Ελληνικά, Τρόπος Παράδοσης: Online, Reference Πελάτη: TEST 2)

14 2.3. Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας (1)
Επιλέξτε την εταιρεία που θέλετε και εν συνεχεία το προϊόν. Αναζητείστε την εταιρεία που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης (μεμονωμένα ή συνδυαστικά).

15 2.3. Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας (2)
Όταν εντοπίσετε την εταιρεία που αναζητείτε προχωρήστε κάνοντας click σε οποιοδήποτε από τα εμφανιζόμενα στοιχεία.

16 2.3. Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας (3)
Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει. (π.χ. Βασικό Report)

17 2.3. Με Αρχική Επιλογή Εταιρείας (4)
Κάνοντας click στο κουμπί «Αποστολή» εμφανίζεται το προϊόν που έχετε επιλέξει. Συμπληρώστε όλες τις παραμέτρους ζήτησης. (π.χ. Γλώσσα: Ελληνικά, Τρόπος Παράδοσης: Online, Reference Πελάτη: TEST 3)

18 2.4. Μαζική Ζήτηση (1) Νέα Υπηρεσία

19 2.4. Μαζική Ζήτηση (2) Επιλέξτε αρχικά το προϊόν που σας ενδιαφέρει για τη μαζική ζήτηση. (π.χ. Βασικό Report)

20 2.4. Μαζική Ζήτηση (3) Κάνοντας click στο κουμπί «Αποστολή»
εμφανίζεται το μήνυμα: Επισυνάψτε το αρχείο για μαζική ζήτηση εταιρειών με: το ίδιο προϊόν, τον ίδιο τρόπο και χρόνο παράδοσης, το ίδιο reference. To αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή xls (Excel) και να περιλαμβάνει τις στήλες: Για καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση τα πεδία ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση & Τηλέφωνο 1 είναι καλό να είναι συμπληρωμένα.

21 2.4. Μαζική Ζήτηση (4) Αν επιλέξετε προϊόν που περιλαμβάνει την υπηρεσία Credit Risk εμφανίζεται η κατηγορία «Στοιχεία Μαζικής Ζήτησης». Αν δε συμπληρώσετε κανένα πεδίο της, η ζήτηση καταχωρείται στο τρέχον τρίμηνο. Αν συμπληρώσετε το πεδίο «Reference Νέου Πακέτου» δημιουργείται νέο πακέτο με το όνομα που έχετε επιλέξει Αν επιλέξετε ένα από τα πακέτα στο πεδίο «Προσθήκη σε υπάρχον πακέτο» θα προστεθεί σε αυτό.

22 3. Αποτελέσματα Αναζήτησης (Πιθανές Περιπτώσεις)
Ανεξάρτητα από τον τρόπο αναζήτησης υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα αναζήτησης: Η αναζήτηση έγινε με επιτυχία και εντοπίσατε την εταιρεία που ψάχνετε, οπότε ακολουθώντας τα βήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες οθόνες μπορείτε να δείτε το ζητούμενο προϊόν. 2) Δεν βρέθηκε καμία εταιρεία. 3) Δεν βρέθηκε η επιθυμητή εταιρεία.

23 3.1. Δεν βρέθηκε καμία εταιρεία (1)
Αν δεν βρεθεί καμία εταιρεία, βάσει των κριτηρίων αναζήτησης, κάντε click στο link «αποστείλατε ζήτηση» για να ζητήσετε από την ICAP να βρει την εταιρεία που ψάχνετε. Σημείωση: Αν δεν έχετε επιλέξει προϊόν, πατώντας επάνω στο Link θα παραπεμφθείτε σε μια οθόνη για να επιλέξετε προϊόν και μετά θα μεταφερθείτε στην προαναφερθείσα οθόνη.

24 3.1. Δεν βρέθηκε καμία εταιρεία (2)
Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία της ζητούμενης εταιρείας και προϊόντος. Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

25 3.2. Δεν βρέθηκε η επιθυμητή εταιρεία
«Νέα Ζήτηση» το επιλέγετε για να ζητήσετε από την ICAP να βρει την επιθυμητή εταιρεία. «Νέα Αναζήτηση» το επιλέγετε για να επαναπροσδιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης.

26 4. Προϊόντα (Πιθανές Περιπτώσεις)
Ακολουθώντας οποιαδήποτε διαδικασία αναζήτησης, το προϊόν που εμφανίζεται είτε θα: Είναι ενημερωμένο Είναι μη ενημερωμένο Αν το προϊόν είναι μη ενημερωμένο έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από την ICAP να ανανεώσει τα ζητούμενα στοιχεία στο χρόνο που εσείς ορίζετε, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες πληροφόρησης που έχετε.

27 4.1. Τα στοιχεία της εταιρείας είναι ενημερωμένα
Δυνατότητα Αποθήκευσης και Εκτύπωσης Προϊόντος. Επιλογή άλλων προϊόντων για την ίδια εταιρεία.

28 4.2. Τα στοιχεία της εταιρείας δεν είναι ενημερωμένα (1)
Αν τα στοιχεία της εταιρείας δεν είναι ενημερωμένα εμφανίζεται το Link «Ανανέωση Στοιχείων» και το σύστημα σας ενημερώνει για την ημερομηνία της τελευταίας Έρευνας. Αν θέλετε να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση ακολουθήστε το Link. Επιλογή άλλων προϊόντων για την ίδια εταιρεία.

29 4.2. Τα στοιχεία της εταιρείας δεν είναι ενημερωμένα (2)
Στην οθόνη αυτή συμπληρώστε τις παραμέτρους ανανέωσης των στοιχείων και κάντε click στο κουμπί «Αποστολή». Σημείωση: Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

30 5. Υποστήριξη Συνδρομητών
Εκκρεμότητες: Βρείτε τα Reports που είναι σε έρευνα / επεξεργασία. Απαντήσεις: Βρείτε τα Reports για τα οποία έχετε ζητήσει ενημέρωση αλλά δεν έχετε ακόμα αναγνώσει. Αρχείο: Βρείτε όλα τα Reports που έχετε ήδη αναγνώσει.

31 6. Νέες Υπηρεσίες Στο νέο περιβάλλον των Online Services έχουν ενσωματωθεί οι εξής υπηρεσίες: Direct Marketing Services Credit Watch Credit Risk Η διαδικασία ζήτησης για τα προϊόντα αυτά είναι όμοια με αυτή των απλών προϊόντων, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία μαζικής ζήτησης. Τα προϊόντα που ζητούνται μέσω των Online Services δεν υποστηρίζονται από το IRMS. Σημείωση: Τα παραπάνω σας αφορούν μόνο εφόσον είστε ήδη χρήστες της εφαρμογής IRMS.

32 6.1. Direct Marketing (1) Ενημερωτική οθόνη για τη Marketing Πληροφόρηση. Κάντε click για να ζητήσετε μια λίστα. Νέα Υπηρεσία

33 6.1. Direct Marketing (2) Κάντε click για να σταλεί το αίτημά σας στην ICAP. Ο Σύμβουλος Πωλήσεων της ICAP θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας. Σημείωση: Δεν θα λάβετε κάποιο προϊόν μέσω του συστήματος.

34 6.2.1. Πληροφορίες για τις υπηρεσίες Credit Risk & Credit Watch (1)
Οι υπηρεσίες Credit Risk και Credit Watch έχουν ενσωματωθεί στο νέο σύστημα Online της ICAP και παρέχουν τα εξής προϊόντα: Business Report & Credit Risk Business Report & Credit Watch Business Report & Credit Risk & Credit Watch Η διαδικασία ζήτησης για τα προϊόντα αυτά είναι ίδια με αυτή των απλών προϊόντων και υποστηρίζει και μαζικές ζητήσεις. Το νέο Online παρέχει φιλικούς και γρήγορους τρόπους διαχείρισης του Credit Risk και του Credit Watch – για όσες ζητήσεις περιλαμβάνουν Online στον Τρόπο Παράδοσης. Τα προϊόντα Credit Risk & Credit Watch παραδίδονται μόνο με ενημερωμένα Business Reports. Συνεπώς η επιλογή Χρόνου Παράδοσης είναι υποχρεωτική όταν υποβάλεται η ζήτηση. Νέα Υπηρεσία

35 6.2.1. Πληροφορίες για τις υπηρεσίες Credit Risk & Credit Watch (2)
Report & Credit Watch Χαρακτηριστικά Ενημέρωση για σημαντικά γεγονότα που αφορούν μια εταιρεία, όπως αυτά προκύπτουν από διάφορες πηγές. Λήψη μηνυμάτων κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοια γεγονότα ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλεγεί. Δυνατότητα διαχείρισης των μηνυμάτων στο Online.

36 6.2.1. Πληροφορίες για τις υπηρεσίες Credit Risk & Credit Watch (3)
Report & Credit Risk Χαρακτηριστικά Ενημέρωση για την πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας ή ενός χαρτοφυλακίου εταιρειών. Συγκεντρωτική παρουσίαση της πληροφορίας για ολόκληρα χαρτοφυλάκια εταιρειών ή μεμονωμένα για κάθε εταιρεία. Εταιρείες που ζητήθηκαν μεμονωμένα ομαδοποιούνται σε τρίμηνα βάσει της ημερομηνίας δημιουργίας του Credit Risk.

37 6.2.2. Εντοπισμός εταιρειών με Credit Risk ή Credit Watch
Αναζητήσεις εταιρειών με προϊόντα: Μόνο Credit Risk Credit Risk & Credit Watch. Αναζητήσεις εταιρειών με προϊόντα: Μόνο Credit Risk Μόνο Credit Watch Credit Risk ή Credit Watch.

38 6.2.2.1. Νέα μηνύματα Credit Watch
Κάνοντας click σε οποιοδήποτε πεδίο της παραπάνω οθόνης βλέπετε το Μήνυμα Credit Watch.

39 6.2.2.2. Αναζητήσεις Εταιρειών (1)
Επιλέξτε είτε εταιρείες που έχουν μόνο Credit Risk, είτε εταιρείες που έχουν μόνο Credit Watch, είτε και τα δύο (Στοιχεία Προϊόντος). Μπορείτε να συνδυάσετε και το κριτήριο των Μεμονωμένων ή Μαζικών Ζητήσεων (Στοιχεία Ζητήσεων). Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα κριτήρια στα «Στοιχεία Γρήγορης Αναζήτησης» επιλέγοντας είτε Κωδικό ICAP, είτε Επωνυμία, είτε Α.Φ.Μ. σε συνδυασμό με την Ημερομηνία Ζήτησης ή/και το Reference Πελάτη.

40 6.2.2.2. Αναζητήσεις Εταιρειών (2)
Κάντε ταξινόμηση (Sorting) των αποτελεσμάτων της αναζήτησης με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων. Πλοηγηθείτε στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή τον αριθμό της σελίδας (1,2,...κλπ). Επιλέξτε για την επιθυμητή εταιρεία το προϊόν που της αντιστοιχεί. Π.χ.: αν επιλέξετε Credit Watch θα δείτε τα μηνύματα της εταιρείας, αν επιλέξετε Credit Risk θα δείτε τη Μεμονωμένη Ανάλυση, ενώ επιλέγοντας Βασικό Report θα δείτε το Report της.

41 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (1)
Αναζητείτε εταιρείες που έχουν ζητηθεί μαζικά ή μεμονωμένα. Εταιρείες που έχουν ζητηθεί μεμονωμένα ομαδοποιούνται σε τρίμηνα. Επιλέγοντας είτε ένα Πακέτο είτε ένα Τρίμηνο οδηγείστε στην επιλογή ανάγνωσης του Credit Risk ή των μηνυμάτων Credit Watch.

42 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (2)
Η Συγκεντρωτική Ανάλυση παρουσιάζει την κατανομή ενός αριθμού επιχειρήσεων σε ομάδες, βάσει πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεντρωτική ανάλυση περιέχει Εταιρείες που ζητήθηκαν όλες μαζί (Μαζική Ζήτηση) ή Εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο ίδιο τρίμηνο. Η Μεμονωμένη Ανάλυση παρουσιάζει την πιστοληπτική ικανότητα κάθε εταιρείας.

43 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (Συγκεντρωτική Ανάλυση)
Eπιλέγοντας το Link «Μεμονωμένη Ανάλυση» εμφανίζεται η οθόνη Μεμονωμένης Ανάλυσης. Επιλέγοντας το Link «Credit Watch» εμφανίζεται η λίστα των εταιρειών για τις οποίες έχετε λάβει μηνύματα. Επιλέγοντας ένα οποιοδήποτε σημείο μιας γραμμής, εμφανίζεται η Μεμονωμένη Ανάλυση με το αντίστοιχο σκορ highlighted (π.χ. επιλέγοντας τη γραμμή σκορ 197 οδηγείστε στην Μεμονωμένη Ανάλυση, όπου η γραμμή αυτή εμφανίζεται φωτισμένη με κίτρινο χρώμα).

44 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (Μεμονωμένη Ανάλυση)
Επιλέγοντας το link «Συγκεντρωτική Ανάλυση» εμφανίζεται η οθόνη της Συγκεντρωτικής Ανάλυσης. Επιλέγοντας το link «Credit Watch» εμφανίζεται η λίστα των εταιρειών που έχετε λάβει για αυτές μηνύματα. Επιλέγοντας ένα προϊόν από την ομώνυμη στήλη μιας γραμμής (π.χ. Βασικό Report), εμφανίζεται το περιεχόμενο του αντίστοιχου προϊόντος.

45 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (Credit Watch Μηνύματα 1)
Επιλέγοντας π.χ. την πρώτη εταιρεία εμφανίζεται η οθόνη με τις ημερομηνίες για τις οποίες έχετε λάβει μηνύματα για την εταιρεία αυτή, καθώς και ένδειξη για το αν έχει διαβαστεί ή όχι.

46 6.2.2.3. Credit Risk & Credit Watch (Credit Watch Μηνύματα 2)
Κάνοντας click πάνω σε μία γραμμή εμφανίζεται το μήνυμα που έχετε λάβει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, για την εταιρεία αυτή.

47 7. Search Tips Τα κριτήρια αναζήτησης Τ.Κ. και Διεύθυνση χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με τα κριτήρια Επωνυμία ή Αναζήτηση με Λέξη. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση με Επωνυμία, εάν γνωρίζετε την πρώτη λέξη από την Επωνυμία της Εταιρείας (π.χ. Συμπληρώνοντας τη λέξη ICAP θα εμφανιστούν όλες οι εταιρείες, η επωνυμία των οποίων αρχίζει με τη λέξη ICAP). Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση με Λέξη, εάν γνωρίζετε κάποιο συνθετικό της Επωνυμίας ή των στοιχείων της εταιρείας. Προσπαθήστε να δίνετε το πιο σπάνιο συνθετικό κάθε φορά, προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των αποτελεσμάτων. Συμπληρώνετε κάθε φορά τα πεδία ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ και ΤΚ χωρίς κενά ή παύλες.

48 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ICAP:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ICAP Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ICAP: (+30) (+30)


Κατέβασμα ppt "w w w . i c a p b 2 b . g r Νέο Περιβάλλον Online Services"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google