Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Με όραμα για το μέλλον. Μπορώ να διατηρήσω το Ε.Γ.Λ.Σ. ? Οι διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» περιλαμβάνουν στο παράρτημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Με όραμα για το μέλλον. Μπορώ να διατηρήσω το Ε.Γ.Λ.Σ. ? Οι διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» περιλαμβάνουν στο παράρτημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Με όραμα για το μέλλον

2 Μπορώ να διατηρήσω το Ε.Γ.Λ.Σ. ? Οι διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» περιλαμβάνουν στο παράρτημα Γ, ένα νέο σχέδιο λογαριασμών που χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ότι αφορά στην ονοματολογία και στο περιεχόμενο των λογαριασμών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης αυτών. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του παρόντος νόμου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014.

3 Είναι συμβατές οι νέες Λογιστικές Καταστάσεις με το Ε.Γ.Λ.Σ. ? ασχέτως του σχεδίου λογαριασμών Οι εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE δίνουν τη δυνατότητα με απλές διαδικασίες, να παράγετε αυτόματα τις Λογιστικές Καταστάσεις, ασχέτως του σχεδίου λογαριασμών που χρησιμοποιείτε.

4 Μπορώ να αντικαταστήσω το Ε.Γ.Λ.Σ. με αυτό των Ε.Λ.Π. ? πλήρως παραμετροποιημένο για την αυτόματη παραγωγή των νέων λογιστικών καταστάσεων Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα λογιστικό σχέδιο, οι εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE όχι μόνο περιέχουν ενσωματωμένο το νέο λογιστικό σχέδιο πλήρως παραμετροποιημένο για την αυτόματη παραγωγή των νέων λογιστικών καταστάσεων αλλά παράλληλα σας παρέχουν αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει αφού προηγηθεί το άνοιγμα νέας χρήσης μιας και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα άρθρα λογιστικής καθώς το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να διαγραφεί ώστε να αντικατασταθεί με το προτεινόμενο των Ε.Λ.Π.

5 Πως γίνεται η αντικατάσταση του Ε.Γ.Λ.Σ. με των Ε.Λ.Π. ? Αλλαγή λογιστικού σχεδίου Με την εργασία «Αλλαγή λογιστικού σχεδίου», το υπάρχον λογιστικό σχέδιο αντικαθίσταται με το προτεινόμενο των Ε.Λ.Π. ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για αντιγραφή των συναλλασσόμενων (πελάτες, προμηθευτές, κλπ) από το παλαιό λογιστικό σχέδιο, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα λογιστικά γραφεία.

6 Πρέπει να καταχωρήσω ξανά στους λογαριασμούς στοιχεία ΜΥΦ, ΦΠΑ, κλπ. ? Φυσικά όχι Φυσικά όχι. Οι εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE έχουν ενσωματωμένη εργασία αντιγραφής λογαριασμών από την εταιρία ή το λογιστικό σχέδιο της προηγούμενης χρήσης (με Ε.Γ.Λ.Σ.), σε λογαριασμούς της τρέχουσας εταιρίας – χρήσης, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλουμε να μεταφέρουμε τους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας (πχ. Αγορών πωλήσεων, ΦΠΑ, κλπ) κάτω από τους αντίστοιχους νέους λογαριασμούς των Ε.Λ.Π.

7 Πως ελέγχω την ορθή λειτουργία κάθε κατάστασης ? Για το έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης των λογαριασμών που μετέχουν στις λογιστικές καταστάσεις στα αντίστοιχα κονδύλια, έχει σχεδιαστεί ειδική εκτύπωση ελέγχου.

8 Μπορώ να μεταφέρω αυτόματα τα υπόλοιπα λήξης των λογαριασμών αποθεμάτων ως υπόλοιπα έναρξης στη νέα χρήση ? Φυσικάλογαριασμό ανοίγματος Φυσικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε το λογαριασμό ανοίγματος σ’ αυτούς τους λογαριασμούς και η μεταφορά θα γίνει αυτόματα με την εργασία μεταφοράς υπολοίπων στη νέα χρήση.

9 Είμαι λογιστής και έχω πολλές εταιρίες στην ίδια εγκατάσταση. Πρέπει να κάνω αυτές τις εργασίες σε κάθε εταιρία ? λογιστικά γραφείαΕνημέρωση εντύπων σε άλλες εταιρίες Ειδικά για τα λογιστικά γραφεία έχει σχεδιαστεί η εργασία «Ενημέρωση εντύπων σε άλλες εταιρίες» που τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουν σε μία μόνο εταιρία τους λογαριασμούς με τα κονδύλια τους για την παραγωγή των λογιστικών καταστάσεων και στη συνέχεια να μεταφέρουν αυτή την παραμετροποίηση σε όσες από τις άλλες εταιρίες επιθυμούν.

10 Πρέπει να τηρώ δύο παράλληλα Λογιστικά Σχέδια ? Σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο Σε καμία περίπτωση. Σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική βάση όσο και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο. όπου οι δύο βάσεις διαφοροποιούνται Η ALTEC SOFTWARE προτείνει την πρωτογενή καταχώρηση και τήρηση των αρχείων με τις λογιστικές τους αξίες (Λογιστική Βάση) ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη παραγωγή των λογιστικών καταστάσεων και στη συνέχεια, όπου οι δύο βάσεις διαφοροποιούνται, να παρακολουθείται η διαφορά τους σε λογαριασμούς Τάξεως. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση διπλών λογιστικών σχεδίων και βιβλίων καθώς όλα τα υπάρχοντα βιβλία (ημερολόγια, ισοζύγια, καθολικά, κλπ) συνεχίζουν να λειτουργούν στη λογιστική τους βάση όπως και με το ΕΓΛΣ.

11 Πως παρακολουθώ τη Φορολογική Βάση των λογαριασμών ? ημερολόγιο φορολογικών διαφορώνισοζύγιο φορολογικών διαφορών φορολογικό ισοζύγιοφορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης Οι λογαριασμοί Λογιστικής & Φορολογικής βάσης είναι άμεσα συνδεδεμένοι, ώστε όλες οι φορολογικές πληροφορίες να μπορούν άμεσα να εξαχθούν από το ημερολόγιο φορολογικών διαφορών, το ισοζύγιο φορολογικών διαφορών, το φορολογικό ισοζύγιο ή την κατάσταση φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.

12 Ποιες Λογιστικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τα Ε.Λ.Π. ? Οι οντότητες συντάσσουν τις απαιτούμενες λογιστικές καταστάσεις ανάλογα με το μέγεθός τους, όπως στον παρακάτω πίνακα.

13 Ποιες Λογιστικές καλύπτονται από την ALTEC SOFTWARE ? Οι Λογιστικές Καταστάσεις που καλύπτονται αυτοματοποιημένα από τις εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE είναι: Β.1.1: Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Β.1.2: Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων

14 Τι κάνω εάν δεν έχω καταχωρημένα στοιχεία προηγούμενης χρήσης ? Οι λογιστικές καταστάσεις των εφαρμογών της ALTEC SOFTWARE, υπολογίζουν αυτόματα τα ποσά κάθε κονδυλίου από τις λογιστικές εγγραφές. Εάν δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, αυτά μπορούν να εισαχθούν και να αποθηκευτούν από τον συντάκτη πριν από την εκτύπωση.

15 Χρειάζομαι Αναλυτική Λογιστική για τα αποτελέσματα κατά λειτουργία ? Φυσικά Όχι Φυσικά Όχι. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 60, 64 & 66 πριν μεταφερθούν στο λογαριασμό 82.01, μερίζονται σε ενδιάμεσους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής. Π.χ, τα υπόλοιπα του λογαριασμού 60, με τις εγγραφές κλεισίματος μηδενίζονται και με το συνολικό ποσό, χρεώνεται ο λογαριασμός «60.99.00 Συγκέντρωση παροχών σε εργαζόμενους» ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει ο μερισμός. Στη συνέχεια με ένα άρθρο, πιστώνεται ο λογαριασμός «60.99.00 Συγκέντρωση παροχών σε εργαζόμενους» με χρέωση των λογαριασμών 60.99.01 (Κόστος πωλήσεων από παροχές εργαζομένων) 60.99.00 60.99.02 (Έξοδα Διοίκησης από παροχές εργαζομένων) 60.99.03 (Έξοδα Διάθεσης από παροχές εργαζομένων) 60.99.04 (Λοιπά Έξοδα από παροχές εργαζομένων) που είναι κατάλληλα παραμετροποιημένοι στο Λογιστικό Σχέδιο της ALTEC SOFTWARE ώστε και ενημερώνουν αυτόματα τα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1).

16 Μπορώ να χρησιμοποιώ «Εύλογες Αξίες» και διαφορετικούς συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων στα πάγιά μου ? Καθώς οι διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» δίνουν το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να αποτιμούν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία σε εύλογες αξίες αντί στο ιστορικό κόστος κτήσης, οι νέες εφαρμογές «Διαχείρισης παγίων» της ALTEC SOFTWARE περιλαμβάνουν: εύλογες αξίες Αυτοματοποιημένες εργασίες αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων στις εύλογες αξίες απομείωσης & αντιστροφής απομείωσης Εύχρηστες διαδικασίες απομείωσης & αντιστροφής απομείωσης αξίας, για πάγια που δε δύναται να αποτιμηθούν σε εύλογες αξίες διαφορετικούς συντελεστές αποσβέσεων Δυνατότητα υπολογισμού αποσβέσεων με διαφορετικούς συντελεστές αποσβέσεων (λογιστικών και φορολογικών) με ταυτόχρονη ενημέρωση της λογιστικής

17 Με όραμα για το μέλλον


Κατέβασμα ppt "Με όραμα για το μέλλον. Μπορώ να διατηρήσω το Ε.Γ.Λ.Σ. ? Οι διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» περιλαμβάνουν στο παράρτημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google