Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - 410/68 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) - 720/ /83 (ΤΡΙΤΣΗ) / /10 (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ) /11 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - 410/68 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) - 720/ /83 (ΤΡΙΤΣΗ) / /10 (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ) /11 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - 410/ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) - 720/77 - 1337/ (ΤΡΙΤΣΗ) - 3775/09 - 3843/ (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ) - 4014/ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΗΣ, ΟΓΚΟΥ, ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ - ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΜΩΝ - ΠΛΗΘΩΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΙ

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” ΜΕ ΣΚΟΠΟ: - THN ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ - ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΓΗΣ - ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011. ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Η’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΝΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 6ΜΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΠΌ 30,000 ΕΩΣ 100,000 ΕΥΡΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ, ΜΕΧΡΙ `

6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΤΑ 5 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν μοναδικό αριθμό για το αυθαίρετο, Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του. Ο τρόπος πληρωμής αποφασίζεται από τον ιδιοκτήτη. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται όλα τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία, βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων, με την διαπίστωση της πληρότητας αυτών εκδίδεται αυτόματα η «βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου».

7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ... ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ, ΧΡΗΣΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ. ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ (ΕΓΣΑ 87) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ... ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ... ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 500€ ΓΙΑ ΕΩΣ Μ2 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΩΣ Μ2 1000€ ΓΙΑ Μ2 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΩΣ 100 – 200 Μ2 2000€ ΓΙΑ – 1000 Μ2 4000€ ΓΙΑ 1000 – 2000 Μ2 6000€ ΓΙΑ > 2000 Μ2

8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ 30 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ 10 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 48 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ 16 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ. ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ. ΒΙ

9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΧΡΗΣΙΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤAI ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ... ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ή Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΟΣ

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Ποιες περιπτώσεις μη-νόμιμων κατασκευών δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων; Η μη-νόμιμη κατασκευή μου είναι σε σημείο, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση σχετικά με το αν είναι δασικό ή όχι. Μπορώ να το δηλώσω; Εάν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, πώς υπολογίζεται το πρόστιμο και πώς αποδεικνύεται η ηλικία κάθε τμήματος (π.χ. αυθαίρετο προ του δηλωμένο, στο οποίο έγινε αυθαίρετη προσθήκη το 1995 και άλλη μια το 2005); Αυθαίρετη κατασκευή εκτός σχεδίου με α’ και β’ φάση του ν. 1337/83, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την τρίτη φάση, εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4014/11; Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12,00 μ2 πρέπει να υπαχθεί στον ν. 4014/11; Μπορεί να χορηγηθεί η βεβαίωση μηχανικού της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4014/11 στην περίπτωση μεταβίβασης διαμερίσματος πολυκατοικίας, στο οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή παράβαση, πλην όμως διαπιστώνονται παραβάσεις στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου ή στα κοινόχρηστα τμήματα του κτιρίου;

11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Αν για την αυθαίρετη κατασκευή ο ιδιοκτήτης έχει αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας, αλλά δεν έχει αντίγραφα των εγκεκριμένων σχεδίων και ο φάκελος της πολεοδομίας έχει καταστραφεί μπορούμε να δηλώσουμε τις αυθαιρεσίες με νέα σχέδια αποτύπωσης ή χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο πριν τη δήλωση ; Στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα, που η άδεια προέβλεπε 3 στούντιο και κατά την κατασκευή έγιναν 4) πώς θα γίνει η τακτοποίηση ; Σε περίπτωση που έχω υπαχθεί στον Ν. 3843/2010 και δεν έχει γίνει περαίωση της διαδικασίας μπορώ να υπαχθώ στον Ν. 4014/11 με συμψηφισμό του προστίμου; Έχει υποχρέωση και κυρώσεις ο μηχανικός να ελέγχει θέματα κυριότητας για τις αυθαίρετες κατασκευές που ρυθμίζονται με το ν. 4014/11 ; Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε ακίνητο ή αυθαίρετη κατασκευή, που βρίσκεται στο μη δασικό τμήμα γηπέδου ή στο τμήμα γηπέδου εκτός ζώνης παραλίας μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/11; Κύρια και μοναδική κατοικία θεωρείται για αυτόν που έχει την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία;

12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΑΡΘΡΟ 26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα με την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.

13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011.
ΑΡΘΡΟ 27 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ: Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται ως ανωτέρω. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ, ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου.

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ο.Γ. ΣΕ ΠΡΟΚΗΠΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ενεργειακοί Επιθεωρητές αποκαλούνται οι ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι εμπειρογνώμονες που είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας. Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης απο ενεργειακό επιθεωρητή σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι απαραίτητη: Στα υφιστάμενα ακίνητα (κατοικία ή επαγγελματικός χώρος) συνολικού εμβαδού άνω των 50τ.μ. που πρόκειται να πουληθεί και να ενοικιαστεί. Στα υφιστάμενα ακίνητα συνολικού εμβαδού άνω των 1000τ.μ. όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση (κόστος ανακαίνισης άνω του 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου). Στα νέα κτίρια (όπου εφαρμόζεται μελέτη ΚΕΝΑΚ). Για την ενεργειακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης. Για την αίτηση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον».

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Τα ακίνητα με βάση τα πιστοποιητικά θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, ανάλογα με την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού, κλπ και θα προτείνεται η υλοποίηση εργασιών για τη μείωση της κατανάλωσης τους. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων εκδίδουν το Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας του κτιρίου και προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

18

19 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Π.Ε.Α. Η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ, απαιτεί αυτοψία από ενεργειακό επιθεωρητή εγγεγραμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ. Ο ιδιοκτήτης του χώρου αναθέτει την επιθεώρηση στον ενεργειακό επιθεωρητή και του παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα για την έκδοση του ΠΕΑ. Ο επιθεωρητής ελέγχει οπτικά αλλά και με μηχανικά μέσα την επάρκεια και ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη κατασκευή του χώρου. Για τη διενέργεια της επιθεώρησης είναι απαραίτητες οι αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του χώρου. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων τα οποία συλλέχθηκαν κατά την επιθεώρηση, υπολογίζεται η ενεργειακή κατανάλωση του χώρου. Τέλος, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Π.Ε.Α. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κτλ) Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) Αρχιτεκτονικά σχέδια ως κατασκευασθέν (κάτοψη χώρου, ύψος χώρου) Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης, εφόσον είναι διαθέσιμα Τοπογραφικό σχέδιο Οικοδομική άδεια Πληροφορίες για την ύπαρξη ηλιακών κατόπτρων [ηλιακός θερμοσίφωνας] (τετραγωνικά μέτρα) Πληροφορίες για την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων (ισχύς και παλαιότητα) Πληροφορίες για την ύπαρξη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή boiler Πληροφορίες για την ύπαρξη εστίας θέρμανσης (τζάκι) Πληροφορίες για την ισχύ του λέβητα ή φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα, αυτονομία θέρμανσης κτλ) Πληροφορίες για τον τύπο των κουφωμάτων (μονά, διπλά, ξύλινα, αλουμινίου κτλ) Πληροφορίες για ο,τι άλλο αφορά τη θέρμανση ή ψύξη του χώρου Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο ώστε να υπολογιστεί η συνολική του επιφάνεια.

21 20% προσαύξηση ανά κατηγορία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ α) Κτίρια ή τμήματα κτιρίων - Χρήση Κατοικίας Επιθεώρηση στο σύνολο του κτιρίου (πολυκατοικία) → 1,00 € / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 200,00 €) Επιθεώρηση σε τμήματα κτιρίου (πολυκατοικία) → 2,00 € / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 150,00 €) Επιθεώρηση σε μονοκατοικία → 1,50 € / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 200,00 €) β)Χρήση εκτός Κατοικίας χώρος έως ,00 τ.μ. → 2,50 € / τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 300,00 €) χώρος μεγαλύτερος από 1000,00 τ.μ. για τα πρώτα 1000,00 τ.μ. → 2,50 € / τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ. → 1,50 € / τ.μ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συνολική θερμική ισχύς  (kW) Κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης   (Ευρώ)          150          > 100 250 Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20kW και παλαιότερες των 15 ετών 20% προσαύξηση ανά κατηγορία

22 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Συνολική ψυκτική ισχύς  (kW) Κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης    (Ευρώ)        300         > 100 500

23 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης και άρα είναι θερμικά απροστάτευτα) και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

24 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Δυστυχώς, αυτό τα κατατάσσει να είναι ανάμεσα στα πιο ενεργοβόρα κτήρια της Ευρώπης. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Περισσότερα από αυτά τα κτήρια οικοδομήθηκαν πριν το 1980 και αντιμετωπίζουν θέματα όπως: μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες), ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας, ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση.

25 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ.
Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Κατηγορία Ωφελούμενων A1 A2 B Ατομικό Εισόδημα Α.Ε. ≤12.000€ 12.000€ < Α.Ε. ≤ € 40.000€ < Α.Ε. ≤ € Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε. ≤ € 20.000€ < Α.Ε. ≤ € 60.000€ < Ο.Ε. ≤ € Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως ) 35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως ) 15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως )

26 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ). Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € ανά ιδιοκτησία. Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από πολίτες.

27

28 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) 2. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. 3. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών. 4. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής. 5. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 6. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ;


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - 410/68 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) - 720/ /83 (ΤΡΙΤΣΗ) / /10 (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ) /11 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google