Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – Ι Το Κυκλοφορικό Σύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – Ι Το Κυκλοφορικό Σύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – Ι Το Κυκλοφορικό Σύστημα
Η Ηλεκτρική Δραστηριότητα της Καρδιάς και η Καταγραφή της Γιώργος Ανωγειανάκις

2 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Επανάληψη: Η θέση της καρδιάς Επανάληψη: Η καρδιά ως αντλία

3 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Επανάληψη: Το ερεθισματαγωγό σύστημα Επανάληψη: Η ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς

4 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Επανάληψη: Ισόχρονες επιφάνειες που περιγράφουν την εξέλιξη της διέγερσης του μυοκαρδίου

5 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) Η καταγραφή του ΗΚΓ Κατά τη διάρκεια της διεγέρσεως των μυοκαρδιακών ινών δημιουργούνται δυναμικά δράσεως. Τα δυναμικά αυτά, μέσω των ηλεκτρολυτικών υγρών, μεταδίδονται μέχρι την επιφάνεια του σώματος όπου καταγράφονται με τη μορφή καμπύλης. Η γραφική απεικόνιση των καμπυλών της αθροιστικής καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας αποτελεί το ΗΚΓ.

6 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Τα ΗΚΓ ανάλογα με τη θέση στην οποία τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια λήψεως, δηλαδή επάνω στην καρδιά ή στην επιφάνεια του σώματος, διακρίνονται αντίστοιχα σε άμεσα και σε έμμεσα ηλεκτροκαρδιογραφήματα. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΟΥ ΗΚΓ (A) Ventricular jacket array consisting of 102 gold-plated bipolar electrode pairs, arranged in 12 strips of printed copper layers on flexible plastic material: six strips with 10 pairs of electrodes and six strips with seven pairs of electrodes. (B) 102 bipolar epicardial electrograms simultaneously recorded with CardioMapp®.

7 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Willem Einthoven Γεννήθηκε στο Semarang της Ινδονησίας στις 21 Μαίου Πέθανε στο Leiden της Ολλανδίας στις 29 Σεπτεμβρίου του 1927 Βραβείο Nobel 1924 Ένα από τα πρώτα συστήματα ΗΚΓ

8 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Κάθε διεγέρσιμο κύτταρο μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα ηλεκτρικό δίπολο Η μικρότερη μονάδα που εμφανίζει ηλεκτρική δραστηριότητα είναι η μυοκαρδιακή ίνα. Η συνολική ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, ανά πάσα στιγμή, προκύπτει από την πρόσθεση όλων των ανυσμάτων που εκπροσωπούν τη δραστηριότητα των επιμέρους μυοκαρδιακών κυττάρων – ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

9 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Το πως θα αποτυπωθεί το ηλεκτρικό πεδίο που προκαλεί ο στιγμιαίος ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς στην επιφάνεια του σώματος, εξαρτάται από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των ιστών (αγωγιμότητα, χωρητικότητα). Σε γενικές γραμμές όμως...

10 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Σε κάθε σημείο που βρίσκεται μέσα στη σφαίρα, το ηλεκτρικό δυναμικό που οφείλεται στο στιγμιαίο ηλεκτρικό άξονα της καρδιάς είναι: Σε κάθε σημείο που βρίσκεται στην επιφάνεια της σφαίρας, το ηλεκτρικό δυναμικό που οφείλεται στο στιγμιαίο ηλεκτρικό άξονα της καρδιάς είναι: ή

11 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Για κάποιο άλλο σημείο της επιφάνειας της σφαίρας το δυναμικό θα είναι: Τέλος, η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων της επιφάνειας της σφαίρας θα είναι:

12 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

13 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
Τα δυναμικά στα σημεία RA, LA και LL θα είναι: Οι διαφορές δυναμικού ανάμεσα στα σημεία RA, LA και LL θα είναι: Ο εύκολος τρόπος για να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα είναι να θεωρήσει το VI, VII και VIII ως προβολές του Μ στα ανύσματα LI, LII και LIII, αντίστοιχα.

14

15 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

16 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

17 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

18 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

19 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

20 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
To έπαρμα Ρ: Διέγερση των κόλπων Το σύμπλεγμα QRS: Διάδοση του ερεθίσματος σε ολόκληρο το μυοκάρδιο των κοιλιών. To αρνητικό έπαρμα Q: Διέγερση τμήματος της κορυφής της καρδιάς και του ενδοκοιλιακού διαφράγματος Το υψηλό θετικό έπαρμα R: Διέγερση του μεγαλύτερου μέρους της βάσεως της καρδιάς, η οποία γίνεται αρνητική ως προς την κορυφή. Στις μονοπολικές απαγωγές η καταγραφή θετικών επαρμάτων υποδηλώνει ότι το ερέθισμα κατευθύνεται προς το καταγραφικό ηλεκτρόδιο, ενώ η καταγραφή αρνητικών επαρμάτων σημαίνει ότι το ερέθισμα απομακρύνεται από το καταγραφικό ηλεκτρόδιο. To αρνητικό έπαρμα S: Μη διέγερση ορισμένων τμημάτων της βάσεως της αριστερής κοιλίας και της βάσεως του μεσοκοιλιακού διαφράγματος . Η διάρκεια του συμπλέγματος QRS πληροφορεί για το χρόνο που απαιτείται ώστε η διέγερση των κοιλιών να είναι πλήρης. To έπαρμα Τ: Θετικό έπαρμα το οποίο αντιστοιχεί στην αποδρομή του ερεθίσματος από τις κοιλίες. Είναι θετικό διότι η διέγερση αποδράμει γρηγορότερα από την κορυφή παρά από τη βάση της καρδιάς, To έπαρμα U. Είναι ένα μικρό, ασταθές, θετικό έπαρμα, το οποίο δεν ακολουθεί πάντα το έπαρμα Τ. Το διάστημα PQ: Αντιπροσωπεύει το χρόνο που απαιτείται ώστε το ερέθισμανα αχθεί από τους κόλπους στις κοιλίες. To διάστημα Q-T. Αντιπροσωπεύει το χρόνο που απαιτείται για την πλήρη διέγερση και επαναφορά σε κατάσταση απόλυτης ηλεκτρικής ηρεμίας του μυοκαρδίου των κοιλιών. To διάστημα S-T: Η χρονική διάρκεια κατά την οποία όλο το μυοκάρδιο των κοιλιών βρίσκεται σε διέγερση και η επιφάνεια τους είναι αρνητική οπότε και η ηλεκτροκαρδιογραφική καμπύλη βρίσκεται στο ισοηλεκτρικό επίπεδο. To διάστημα Τ-Ρ: Η χρονική περίοδος κατά την οποία όλη η εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς είναι θετική και η οποία διακόπτεται αμέσως μόλις αρχίσει η διέγερση των κόλπων

21 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

22 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

23 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

24 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

25 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

26 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ

27 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ
vectorcardiogram

28 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – Ι Το Κυκλοφορικό Σύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google