Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το κυκλοφορικό σύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το κυκλοφορικό σύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το κυκλοφορικό σύστημα
Το κυκλοφορικό σύστημα Το κυκλοφορικό σύστημα, που αποτελείται από την καρδιά, τις αρτηρίες, τα τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες, είναι ο μηχανισμός που αντλεί και μεταφέρει το αίμα σε όλο το σώμα. Στην καρδιά, η αριστερή κοιλία συσπάται, ωθώντας τα ερυθρά κύτταρα αίματος στην αορτή, τη μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος.  Από αυτό το σημείο, το αίμα κινείται μέσω μιας σειράς όλο και περισσότερο μικρότερων αρτηριών, έως ότου φθάνει σε ένα τριχοειδές αγγείο, τη σύνδεση μεταξύ των αρτηριών και των φλεβών.  Τα μόρια οξυγόνου αποσυνδέονται από τα ερυθρά κύτταρα αίματος και ξεφεύγουν πέρα από τον τριχοειδή τοίχο, στον ιστό σωμάτων.   Τότε το αίμα έχει πλέον αποξυγονωθεί και αρχίζει την επιστροφή του στην καρδιά.   Περνά μέσω των ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερων φλεβών για να φθάσει τελικά στο σωστό αίθριο.   Εισάγεται στη σωστή κοιλία, η οποία με τη σειρά της το αντλεί μέσω των πνευμονικών αρτηριών στους πνεύμονες, για να πάρει περισσότερο οξυγόνο.    Οξυγονωμένο, πλέον, το αίμα υπεισέρχεται στο αριστερό αίθριο, κινείται στην αριστερή κοιλία και «το ταξίδι του αίματος» αρχίζει και πάλι.

2 Δομή και λειτουργία Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά. Βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο. Είναι όργανο κωνικού σχήματος, που αποτελείται από μυϊκό ιστό, το μυοκάρδιο, και έχει μέγεθος μεγάλης γροθιάς.

3 Η καρδιά στην πραγματικότητα είναι μία μυώδης αντλία, η οποία αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό είδος μυός, τονκαρδιακό μυ. Οι μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου συν- δέονται μεταξύ τους κατάλληλα , επιτρέποντας τη σύγχρονη σύσπασή τους . Η καρδιά του ανθρώπου είναι τετράχωρη και αποτελείται από δύο κόλπους με λεπτά τοιχώματα, που βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της, και από δύο κοιλίες με παχύτερα τοιχώματα, που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα της. Οι δύο κοιλίες χωρίζονται μεταξύ τους με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα και οι κόλποι με το μεσοκολπικό διάφραγμα . Δεν υπάρχει, επομένως, επικοινωνία ανάμεσα στους δύο κόλπους ή στις δύο κοιλίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αριστερή κοιλία έχει παχύτερα τοιχώματα από τη δεξιά, διότι στέλνει το αίμα σε μεγαλύτερη απόσταση (σε όλο το σώμα). Μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών υπάρχουν βαλβίδες που καθορίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς. Στην πραγματικότητα η καρδιά είναι μία αντλία αναρροφητική και ταυτόχρονα συμπιεστική.

4 ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ Το κυκλοφορικό σύστημα περιλαμβάνει τρία είδη αγγείων: Τις αρτηρίες (και τα αρτηρίδια), που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια, τα τριχοειδή, που επιτρέπουν την ανταλλαγή ουσιών με τους ιστούς, και τις φλέβες (και τα φλεβίδια), που επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Τα τριχοειδή αγγεία παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών.

5

6

7 Σας ευχαριστώ για την προσοχή
By: Maria Alexandra Vilhelm ΣΤ, ΙΓ΄ Πάφου Θεμα: Kυκλοφορικό σύστημα


Κατέβασμα ppt "Το κυκλοφορικό σύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google