Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Έκτοπες εστίες και ρυθμοί. Κολπική παροξυντική ταχυκαρδία: Πρόκειται για φυσιολογική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 120 και 220 παλμούς ανά λεπτό. Τα συμπλέγματα QRS είναι συνήθως φυσιολογικά. Τα κύματα Ρ μπορεί να είναι ελαφρώς ανώμαλα, καθώς προέρχονται από έκτοπη εστία. Το διάστημα PR μπορεί να είναι φυσιολογικό ή παρατεταμένο. Αν η συχνότητα είναι ιδιαίτερη ψηλή, είναι πιθανό κάποιοι κολπικοί παλμοί να μην άγονται, με αποτέλεσμα τον κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2:1, 3:1 ή 4:1. Ο μηχανισμός είναι πιθανόν μία αγκύλη επανεισόδου που εμπλέκει τον κολποκοιλιακό κόμβο. 1

2 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Έκτοπες εστίες και ρυθμοί. Η «κολποκοιλιακή ταχυκαρδία» παράγεται από την επίμονη δραστηριότητα του έκτοπου κολποκοιλιακού βηματοδότη. Καθώς η ενδογενής συχνότητα του κολποκοιλιακού κόμβου είναι παλμοί/λεπτό, συχνότητες άνω των 60 θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν «επιτάχυνση του κολποκοιλιακού ρυθμού». Η κολποκοιλιακή ταχυκαρδία, πάντως, αναφέρεται σε συχνότητες άνω των 100 παλμών/λεπτό. 2

3 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Έκτοπες εστίες και ρυθμοί. Σε ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες, συχνά είναι αδύνατη η διαφοροδιάγνωση μεταξύ φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας, κολπικής ταχυκαρδίας και κολποκοιλιακής ταχυκαρδίας καθώς τα κύματα Ρ και Τ τείνουν να αναμειγνύονται αδιαχώριστα. Όταν μία οριστική διάγνωση δεν μπορεί να τεθεί με βάση το ΗΚΓ, τότε χρησιμοποιείται ο όρος «υπερκοιλιακή ταχυκαρδία» 3

4 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Έκτοπες εστίες και ρυθμοί. Κολπική μαρμαρυγή: Στην αρρυθμία αυτή, η κολπική δραστηριότητα είναι χαοτική και ιδιαίτερα γρήγορη. Ο κολποκοιλιακός κόμβος βομβαρδίζεται με υψηλής συχνότητας κολπικές ώσεις. Οι ώσεις αυτές μεταδίδονται μέσω του κόμβου με έναν πιθανολογικό τρόπο οδηγώντας σε «ανωμάλως ανώμαλες» κοιλιακές απαντήσεις σε συχνότητες που μπορεί να ποικίλουν ευρέως. Οι συχνότητες της κοιλιακής απάντησης στον κολπικό ινιδισμό χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να ποικίλουν από 50 έως 200 π/λεπτό ανάλογα με την κατάσταση της λειτουργίας του κολποκοιλιακού κόμβου. Τα συμπλέγματα QRS είναι συνήθως φυσιολογικά σε μορφολογία. Τα κύματα Ρ δεν είναι παρόντα ως διακριτές εκπολώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, μία μικρή ανώμαλη διακύμανση της ισοηλεκτρικής γραμμής μπορεί να είναι ορατή, αλλά σε άλλες περιπτώσεις η ισοηλεκτρική γραμμή εμφανίζεται επίπεδη. 4

5 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Έκτοπες εστίες και ρυθμοί. Κολπική μαρμαρυγή: Ο ρυθμός αυτός εκδηλώνεται ως τυχαία διακύμανση του δυναμικού στο ΗΚΓ επιφάνειας, χωρίς συμπλέγματα QRS. Δεν υπάρχει συναφής, σύγχρονη ηλεκτρική ή μηχανική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καρδιακή παροχή και ο ρυθμός αυτός μπορεί να αποβεί μοιραίος αν δεν αντιμετωπιστεί. Η θεραπεία περιλαμβάνει ηλεκτρικό, απινιδωτικό, shock σε συνδυασμό με άλλα μέτρα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 5

6 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Πρώτου Βαθμού: Πρόκειται για αρρυθμία που εκφράζεται απλά ως μία παράταση της διάδοσης μέσω του Κολποκοιλιακού κόμβου. Εκδηλώνεται στο ΗΚΓ ως διάστημα ΡR μεγαλύτερο των 0,20 δευτερολέπτων. Όλες οι κολπικές εκπολώσεις άγονται προς τις κοιλίες. Δεν προκαλεί σημαντικά αιμοδυναμικά προβλήματα. Ο ρυθμός μπορεί να αντανακλά υποκείμενη νόσο του Κολποκοιλιακού κόμβου ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα φαρμάκων όπως η διγοξίνη, οι β αποκλειστές ή οι ανταγωνιστές ασβεστίου. 6

7 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Δεύτερου Βαθμού: Πρόκειται για αρρυθμία όπου κάποιες ώσεις των κόλπων δε διαδίδονται προς τις κοιλίες. Ο αποκλεισμός συμβαίνει είτε στον κολποκοιλιακό κόμβο ή στο σύστημα αγωγής των κοιλιών. Ο αποκλεισμός δευτέρου βαθμού μπορεί να εκδηλωθεί με πολλές μορφές, κάποιες με μεγαλύτερη κλινική σημασία από άλλες. Αύξηση του τόνου του πνευμονογαστρικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παράταση του διαστήματος PR και σε κάποιες περιπτώσεις θα προκαλέσει παροδικό αποκλεισμό της κολποκοιλιακής διάδοσης. Παροδικός καρδιακός αποκλεισμός δευτέρου βαθμού μπορεί να εμφανιστεί σε φυσιολογικά άτομα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή σε επεισόδια έντονης δραστηριότητας του πνευμονογαστρικού όπως στον έμετο. Σημαντικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός δευτέρου βαθμού μπορεί επίσης να αποτελεί εκδήλωση χρόνιας ή οξείας καρδιακής νόσου όπως ίνωση, ισχαιμία, έμφραγμα ή φλεγμονή. Μπορεί να είναι παροδικό (όπως στο οξύ έμφραγμα του κατώτερου μυοκαρδίου) ή μόνιμος. 7

8 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Δεύτερου Βαθμού: Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός δευτέρου βαθμού υποδιαιρείται σε δύο τύπους: Τύπου Mobitz I (Wenckeback) και Τύπου Mobitz II Οι δύο τύποι του κολποκοιλιακού αποκλεισμού δευτέρου βαθμού έχουν σημαντικές κλινικές διακρίσεις. Ο τύπος των σταθερών διαστημάτων PR συνδέεται συνήθως με οργανική ασθένεια του συστήματος αγωγής των κοιλιών. Καταγραφές από το εσωτερικό της καρδιάς υποδεικνύουν παράταση στον χρόνο αγωγής από το δεμάτιο του His προς την κοιλία. Ο δεύτερου βαθμού καρδιακός αποκλεισμός τύπου Wenkebach είναι περισσότερο μεταβατικός και παρουσιάζεται είτε σε συνδυασμό με οξεία διαδικασία (όπως μυοκαρδιακό έμφραγμα) ή ως αποτέλεσμα της αλλαγής του τόνου του πνευμονογαστρικού. 8

9 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Δεύτερου ΒαθμούΤύπου Mobitz I (Wenckeback): Στη μορφή αυτή, το διάστημα PR μεγαλώνει προοδευτικά μέχρι να μην υπάρχει τελικά αγωγή του κολπικού παλμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας τυπικής αλληλουχίας παλμών, με σταθερή ή διακυμενόμενη αναλογία κολπικών προς κοιλιακούς παλμούς (4:3, 6:5, κτλ.). Η ταχύτητα αγωγής στον κολποκοιλιακό κόμβο φαίνεται να μειώνεται με τους διαδοχικούς παλμούς, μέχρι μία ώση να αποτύχει στην αγωγή της. Μετά από μία περίοδο ηρεμίας, ο κολποκοιλιακός κόμβος ανακάμπτει και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. 9

10 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Δεύτερου ΒαθμούΤύπου Mobitz ΙI: Στον τύπο αυτό του κολποκοιλιακού αποκλεισμού δευτέρου βαθμού τα διαστήματα PR δε μεταβάλλονται αλλά παραμένουν σταθερά. Ωστόσο, περιστασιακά κάποιοι παλμοί από τους κόλπους δεν άγονται προς τις κοιλίες. 10

11 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Τρίτου Βαθμού: Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού περιλαμβάνει πλήρη αποκλεισμό όλων των ώσεων των κόλπων. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών και ο κολποκοιλιακός συγχρονισμός έχει χαθεί. Καθώς οι κοιλίες δε δέχονται υποκοιλιακές ώσεις, έπεται συνήθως ένας ρυθμός διαφυγής. Η θεραπεία εκλογής είναι μόνιμος καρδιακός βηματοδότης. Η τεχνολογία αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη στην αντιμετώπιση πλήρους καρδιακού αποκλεισμού, περιορίζοντας σημαντικά τον αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. 11

12 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Τρίτου Βαθμού: Αν ο αποκλεισμός της αγωγής βρίσκεται πάνω από τον κολποκοιλιακό κόμβο, μπορεί να εμφανιστεί ρυθμός διαφυγής. 12

13 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Ανωμαλίες της Κολποκοιλιακής Αγωγής. Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός Τρίτου Βαθμού: Αν έχει κατασταλεί σοβαρά ο κολποκοιλιακός κόμβος ή το σύστημα αγωγής διακόπτεται μετά τον κολποκοιλιακό κόμβο, τότε εμφανίζεται ιδιοκοιλιακός ρυθμός διαφυγής. 13

14 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βλαβών της κοιλιακής αγωγής. Ο αποκλεισμός ενός σκέλους είναι μία ανωμαλία του ΗΚΓ που έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία της αγωγής του ερεθίσματος είτε στο δεξιό σκέλος είτε στην κύρια διαίρεση του αριστερού σκέλους. Ο ημι-αποκλεισμός είναι ένας τύπος ΗΚΓ που σχετίζεται με αποτυχία αγωγής μέσω ενός από τις δύο δεσμίδες του αριστερού σκέλους. 14

15 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Ο Αποκλεισμός του Δεξιού Σκέλους είναι ιδιαίτερα κοινός και ενώ μπορεί να εμφανίζεται σε αριθμό διαφόρων τύπων καρδιακής νόσου, μπορεί επίσης να είναι παρών και σε φυσιολογικά άτομα χωρίς ενδείξεις καρδιακής ασθένειας. Σε περίπτωση αποκλεισμού του δεξιού σκέλους εμφανίζεται μία ανώμαλη αλληλουχία στην κοιλιακή εκπόλωση. Να σημειωθεί πως η εκπόλωση του διαφράγματος είναι φυσιολογική καθώς προέρχεται από το μη επηρεασμένο αριστερό σκέλος. Η εκπόλωση της αριστερής κοιλίας διαδίδεται φυσιολογικά. Ωστόσο, η εκπόλωση της δεξιάς κοιλίας καθυστερεί καθώς η ταχύτητα αγωγής μέσω του μυ είναι πολύ πιο αργή από την αντίστοιχη μέσω του συστήματος αγωγής. 15

16 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Η ΗΚΓ εικόνα του αποκλεισμού του δεξιού σκέλους είναι τυπική. Να σημειωθούν τα πλατιά συμπλέγματα QRS, με τα σχετικά φυσιολογικά αρχικά κύματα αλλά και τις ανώμαλες καθυστερημένες παρεκκλίσεις που αντιπροσωπεύουν την καθυστερημένη εκπόλωση της δεξιάς κοιλίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αργό θετικό (R΄) κύμα στις πρόσθιες προκάρδιες απαγωγές και ένα αργό αρνητικό κύμα S στις πλάγιες προκάρδιες απαγωγές και την απαγωγή Ι. 16

17 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Η ΗΚΓ εικόνα του αποκλεισμού του αριστερού σκέλους παρουσιάζει μία αλληλουχία της κοιλιακής εκπόλωσης που ξεκινά από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας και διαδίδεται καθ’ όλη την έκταση του διαφράγματος από δεξιά προς αριστερά (αντίθετα από το φυσιολογικό) και κατόπιν σε ολόκληρη την αριστερή κοιλία 17

18 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση
Αρρυθμίες που οφείλονται σε διαταραχές του βηματοδοτικού ιστού: Διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Το ΗΚΓ σε αποκλεισμό του αριστερού σκέλους χαρακτηρίζεται από πλατιά σύμπλοκα QRS, την απουσία του αρχικού (διαφραγματικού) κύματος r στην V1 και τα ανώμαλα κύματα T και ST. 18

19 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – Ι Το Κυκλοφορικό Σύστημα
Διαταραχές αιματώσεως του μυοκαρδίου Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Γιώργος Ανωγειανάκις

20 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Ερωτήσεις και απορίες
Κ. Ανωγειανάκι καλησπέρα σας. Θα ήθελα να διορθώσετε και να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις στα εξής παρακάτω, που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίον έχω κατανοήσει το δυναμικό δράσης και τις επιπτώσεις της υπο/υπερκαλιαιμίας. 1) ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ Φυσιολογικά σε ένα κύτταρο που ηρεμεί, παρατηρείται (σε κάποιο ποσοστό) είσοδος Να+ και έξοδος Κ+ στο κύτταρο, με παθητική μεταφορά μέσω ιοντικών διαύλων της κυτταρικής μεμβράνης. Η αντλία Να+ - Κ+ 'ομως δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εξέλιξης αυτής, αφού "βγάζει" τα ιόντα Να+ που μπήκαν και "ξαναεισάγει" τα ιόντα Κ+ που βγήκαν. ¨Οταν φτάσει ένα δυναμικό δράσης στη μεμβράνη προκαλείται αυξημένη διαπερατότητα στη μεμβράνη για το Να+. ¨Ετσι, έχουμε αθρόα είσοδο Να+ στο κύτταρο γεγονός που προκαλει την εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης. Η είσοδος του Να+ συνεχίζεται μέχρι το δυναμικό της μεμβράνης να φτάσει στο δυναμικό ισορρροπίας του Να+. Λίγο πρίν γίνει αυτό όμως αρχίζει η έξοδος του Κ+ (γιατί?) η οποία συνεχίζεται μέχρι το δυναμικό της μεμβράνης να φτάσει το δυναμικό ισορροπίας του Κ+. (βέβαια η είσοδος του Κ+ συνεχίζεται για λίγο ακόμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μικρη υπερπόλωση) Στο σημείο αυτό ηλεκτρική ισορροπία υπάρχει αφού το δυναμικό της μεμβράνης είναι όσο ήταν κ πρίν τη διέγερση του κυττάρου (Με διαφορετικό όμως πρόσημο) Χημική ισορροπία όμως δεν υπάρχει αφού περίσσεια ιόντων Να+ βρίσκονται εντός του κυττάρου και περίσσεια ιόντων Κ+ βρίσκονται έξω από το κύτταρο. Εδώ αναλαμβάνει η αντλία Να+ - Κ+ (να αποκαταστήσει τη χημική ισορροπία.) 2) ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Σε περίπτωση υπερκαλιαιμίας εμποδίζεται η ομαλή εξέλιξη του δυναμικού δράσεως παρατηρείται μεν είσοδος Να+ αλλά όχι τόσο μεγάλη ¨εξοδος Κ+ όσο πρέπει (εμποδίζεται από την περίσσεια ιόντων Κ+ έξω από το κύτταρο) ¨Ετσι ένω λαμβάνει χώρα η εκπόλωση(=διέγερση), δεν παρατηρείται επαναπόλωση. ¨Αρα το κύττρο βρίσκεται σε μία παρατεταμένη διέγερση. 3) ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΊΑ τι συμβαίνει ακριβώς? το κύτταρο βρίσκεται λογικά σε παρατεταμένη αδράνεια?

21 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα

22 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Οξύ ή αρχικό στάδιο του εμφράγματος: ανύψωση του ST στις μονοπολικές απαγωγές, προς τη θέση του εμφράγματος, και πτώση στις απαγωγές στην αντίθετη μεριά της καρδιάς 2η ή 3η ημέρα: υποχώρηση ανύψωσης του ST, αναστροφή του Τ και εμφάνιση βαθέως Q. Το QRS μπορεί να εξαφανιστεί και να παρουσιαστεί αρνητικό βαθύ QS Αρκετές ημέρες μετά: αποκατάσταση του ST, το Τ παραμένει ανάστροφο ή επανέρχεται στη φυσιολογική του μορφή, το Q παραμένει μόνιμα βαθύ

23 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Οξύ ή αρχικό στάδιο του εμφράγματος: ανύψωση του ST στις μονοπολικές απαγωγές, προς τη θέση του εμφράγματος, και πτώση στις απαγωγές στην αντίθετη μεριά της καρδιάς – Έμφραγμα προσθίου τοιχώματος

24 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Οξύ ή αρχικό στάδιο του εμφράγματος: ανύψωση του ST στις μονοπολικές απαγωγές, προς τη θέση του εμφράγματος, και πτώση στις απαγωγές στην αντίθετη μεριά της καρδιάς – Έμφραγμα κατωτέρου τοιχώματος

25 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Οξύ ή αρχικό στάδιο του εμφράγματος: ανύψωση του ST στις μονοπολικές απαγωγές, προς τη θέση του εμφράγματος, και πτώση στις απαγωγές στην αντίθετη μεριά της καρδιάς – Έμφραγμα οπισθιοπλάγιου τοιχώματος

26 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές
A: Φυσιολογικό ΗΚΓ. B: Οξυκόρυφα κύματα Τ με στενή βάση είναι οι πρώτες ενδείξεις Υπερκαλιαιμίας. Γ: Το έπαρμα P «απλώνει» και το QRS διαρκεί περισσότερο όταν τα επίπεδα του Καλίου υπερβαίνουν τα 7 mEq/L. Δ: Σε ακόμη μεγαλύτερες συγκεντρώσεις Καλίου τα κύματα P παύπυν να είναι ευδιάκριτα E: Τελικά το ΗΚΓ μετατρέπεται σε μία ψευδο-ημιτονοειδή καμπύλη

27 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Same patient after partial correction of the potassium level. Still no p-waves visible, wide QRS, tall peaking T waves. Extreme hyperkalemia. No p-waves, wide QRS, tall peaking T waves.

28 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG1 Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG2 ST depression and flattening of the T wave Negative T waves A U-wave may be visible

29 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. After correction of potassium levels

30 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
ECG-characteristics of hypocalcemia: narrowing of the QRS complex reduced PR interval T wave flattening and inversion prolongation of the QT-interval prominent U-wave prolonged ST and ST-depression ECG-characteristics of hypercalcemia: mild: broad based tall peaking T waves severe: extremely wide QRS, low R wave, disappearance of p waves, tall peaking T waves.

31 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: ΗΚΓ στο έμφραγμα
Leads II, III, V4, V5, and V6 showing J waves (arrows) during hypercalcemia (Ca mg/dL). Normal ECG in August 1998 the QT interval is shortened, ST segment is depressed, and T wave becomes negative in hypercalcemia

32 Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Μέσος Ηλεκτρικός Άξονας της Καρδιάς


Κατέβασμα ppt "Το Κυκλοφορικό Σύστημα: Αρρυθμογέννεση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google