Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία Έρευνας 3ο εξάμηνο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία Έρευνας 3ο εξάμηνο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία Έρευνας 3ο εξάμηνο
Ηλίας Αβραμίδης Νέο κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο 12Α Συνάντηση 1

2 Μελέτη Παραδόσεις (μορφή Powerpoint) μαθημάτων & σημειώσεις αναρτημένες στο e-class Μελέτη βιβλιογραφίας όπως φαίνεται στον οδηγό σπουδών Προσωπικές σημειώσεις Σύγγραμμα: Cresswell, J.W. Η Έρευνα στην εκπαίδευση Επικοινωνία μαζί μου και μεταξύ σας!

3 Ερωτήματα προς συζήτηση
- Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο «έρευνα»; - Πως διαφέρουν κατά τη γνώμη σας τα παρακάτω είδη έρευνας: Α) προσωπική έρευνα Β) δημοσιογραφική έρευνα Γ) επιστημονική έρευνα Ποια η σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής;

4 Ορισμοί εκπαιδευτικής έρευνας
‘…πορεία επίτευξης αξιόπιστων λύσεων σε προβλήματα διαμέσου της προγραμματισμένης και συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων’ (Mouly, 1963) ‘…μια συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική αναζήτηση υποθετικών προτάσεων για τις σχέσεις μεταξύ διάφορων φαινομένων’ (Kerlinger, 1970) ‘…ένας συστηματικός τρόπος να ρωτούμε ερωτήσεις, μία συστηματική μέθοδος αναζήτησης’ (Drew, 1980) ‘Η έρευνα διεξάγεται για να λύσει προβλήματα και να διευρύνει τη γνώση’ (Bell, 1993)

5 Ορισμοί εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ
‘...η συστηματική εξέταση δεδομένων για την επιβεβαίωση, τον εμπλουτισμό ή την ανακάλυψη νέων στοιχείων’. ‘...η συστηματική ενασχόληση με την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων, την προώθηση μιας θεωρίας, την εύρεση δεδομένων’. ‘... η στατιστική καταγραφή και διερεύνηση δεδομένων, παραγόντων και διαπλεκομένων σχέσεων στο πλαίσιο ενός συνόλου ατόμων’ (Μπαμπινιώτης, 2002, σελ. 670)

6 Ο ρόλος της έρευνας στην εκπαίδευση
Περιγραφή (επίδοση, μεθόδους διδασκαλίας, τρόπο διοίκησης) Βελτίωση (ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με Α.Π., τις διδακτικές μεθόδους, διδακτικά μέσα υλικά) Πρόβλεψη (Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2005) Μπορείτε να σκεφτείτε ένα ζήτημα που χρήζει διερεύνηση στο χώρο της ειδικής αγωγής?

7 Η δημιουργία σχεδίου έρευνας
Στάδια ερευνητικής διαδικασίας: Διατύπωση του προβλήματος - ερευνητικά ερωτήματα & τυχόν υποθέσεις Επιλογή περιπτώσεων που θα εξετασθούν Είδη δεδομένων & πληροφοριών Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων & πληροφοριών Σύνταξη ερευνητικού πορίσματος

8 Πορεία διεξαγωγής έρευνας
Αρχικός προβληματισμός / ενδιαφέροντα Διερεύνηση/Εμβάθυνση στο θέμα μέσα από βιβλιογραφία Γενικά Κενά Συγκεκριμένα Διερεύνηση/Εμβάθυνση στο θέμα μέσα από βιβλιογραφία Γενικά Κενά Συγκεκριμένα Διερεύνηση/Εμβάθυνση στο θέμα μέσα από βιβλιογραφία Γενικά Κενά Συγκεκριμένα Διερεύνηση/Εμβάθυνση στο θέμα μέσα από βιβλιογραφία Γενικά Κενά Συγκεκριμένα Αποσαφήνιση Ερευνητικού σκοπού Αποσαφήνιση Ερευνητικού σκοπού Συζήτηση Κύρια ευρήματα Σύνδεση με Βιβλιογραφία Περιορισμοί Συμπεράσματα Μεθοδολογία Δείγμα Μέθοδοι Διαδικασίες Πλάνο ανάλυσης Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ανάλυση δεδομένων Συλλογή δεδομένων

9 Κριτήρια επιλογής ερευνητικού θέματος
Ενδιαφέρει τον ερευνητή - ειδικότητα Επιλογή μετά από επισκόπηση προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας Σημαντικό - χρήσιμο για την εκπαίδευση Πραγματοποιήσιμο (χρονικά – κόστος) Δεοντολογικό Πρωτότυπο

10 Γενικά για το θέμα – Γιατί είναι σημαντικό το ερευνητικό πεδίο
Παρουσίαση προηγούμενων ερευνών Κενά – Τι άλλο πρέπει να γίνει Σκοπός


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία Έρευνας 3ο εξάμηνο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google