Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

…Πληθώρα στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο που της αρμόζει ούτε με βάση την εθνική προσφορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "…Πληθώρα στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο που της αρμόζει ούτε με βάση την εθνική προσφορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 …Πληθώρα στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο που της αρμόζει ούτε με βάση την εθνική προσφορά στον κλάδο της Γεωγραφίας και της σχολικής γεωγραφικής γραμματείας, αλλά ούτε και με κριτήριο τις προσδοκίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.

2 Διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός «γεωγραφικού ελλείμματος» που αφορά στην κατοχή γεωγραφικής γνώσης και στην πρακτική (εφαρμογή). Το σημαντικότερο, η γεωγραφική εκπαίδευση ανταποκρίνεται κατά πλημμελή τρόπο στις απαιτήσεις και τα οράματα των καιρών για μια εκπαίδευση ανοιχτών οριζόντων.

3

4

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

7 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

8 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΑΡΧΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

9

10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ «Ως Διδακτική της Γεωγραφίας ορίζεται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με το σύνολο των παραγόντων που σχετίζονται, αφορούν και διαμορφώνουν τη θεσμοθετημένη διδασκαλία των γεωγραφικών δεδομένων»

11 «Διδακτική της Γεωγραφίας είναι η θεωρία της συστηματικής διδασκαλίας και μάθησης του συγκεκριμένου αντικειμένου της Γεωγραφίας» 1970 Τι και Πώς

12 « Καθήκοντα» της Διδακτικής της Γεωγραφίας Η Διδακτική της Γεωγραφίας: Περιγράφει (οριοθετεί) και θεμελιώνει-αιτιολογεί το περιεχόμενο και τις αρχές της γεωγραφικής εκπαίδευσης Περιγράφει (οριοθετεί) και θεμελιώνει το μάθημα της Γεωγραφίας Υποστηρίζει το «διδάσκειν» και «διδάσκεσθαι» Γεωγραφία

13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (Προσδιορισμός σε συνδυασμό με το αντικείμενο της Γενικής Διδακτικής) «Η Διδακτική ασχολείται με όλες τις μορφές σκοποθετημένης, θεσμοθετημένης και συστηματικής διδασκαλίας και μάθησης” Klafki «Η Διδακτική ασχολείται με όλες τις μορφές σκοποθετημένης, θεσμοθετημένης και συστηματικής διδασκαλίας και μάθησης” Klafki

14 Ως επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής της Γεωγραφίας ορίζεται «Η συστηματική προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της θεσμοθετημένης και αποβλέπουσας στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων διδασκαλίας και μάθησης, επιλεγμένων και συγκεκριμένων γεωγραφικών δεδομένων, μεθόδων, πρακτικών, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο»

15 Η Διδακτική της Γεωγραφίας ως εκπρόσωπος των συναφών κλάδων ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ↓ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ↓ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ↓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ CURRICULUM ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

16 ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Η Έρευνα και εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη Δ.τ.Γ. και τη Σχολική Γεωγραφία Η Διατύπωση των στόχων του μαθήματος της Γεωγραφίας και των επί μέρους ενοτήτων Η Επιλογή από το σύνολο των γνώσεων μεθόδων και τεχνικών της γεωγραφικής επιστήμης εκείνων που είναι κατάλληλες (και) για τη σχολική Γεωγραφία

17 Η Επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης διδακτικής διαδικασίας Η προσφορά στους εκπαιδευτικούς των κατάλληλων εφοδίων σε όλα τα επίπεδα ώστε να ανταποκριθούν στο έργο της διδασκαλίας τα της Γεωγραφίας Η Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδακτικής διαδικασίας και γενικότερα της γεωγραφικής εκπαίδευσης

18 Ολοκληρωμένος ορισμός «Η Διδακτική της Γεωγραφίας αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο ο οποίος κατεξοχήν ασχολείται με εκείνα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θέτει η θεσμοθετημένη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου της Γεωγραφίας προτείνοντας, ως απαντήσεις, συγκεκριμένες λύσεις» «Η Διδακτική της Γεωγραφίας αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο ο οποίος κατεξοχήν ασχολείται με εκείνα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θέτει η θεσμοθετημένη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου της Γεωγραφίας προτείνοντας, ως απαντήσεις, συγκεκριμένες λύσεις»


Κατέβασμα ppt "…Πληθώρα στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική εκπαίδευση στη χώρα μας δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο που της αρμόζει ούτε με βάση την εθνική προσφορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google