Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοικητικη πρακτικη 6ο μαθημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοικητικη πρακτικη 6ο μαθημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοικητικη πρακτικη 6ο μαθημα
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ

2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ Η ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ: ανταγωνιστικότητα στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών Κέρδη Εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς – κάλυψη υγειονομικών αναγκών

4 Ειδη κοστουσ ΕΜΦΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες για αμοιβές συντελεστών που ανήκουν ήδη στην επιχείρηση ΑΦΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Αμοιβή των ιδιόκτητων παραγωγικών συντελεστών, όπως οι τόκοι κεφαλαίων, και αμοιβή για προσωπική εργασία του επιχειρηματία. Ελάχιστο φυσιολογικό κέρδος που οφείλει να έχει μια επιχείρηση για να συνεχίζει τη παραγωγική δραστηριότητα

5 Ειδη κοστουσ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Δαπάνες για κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμό, ενοίκια, τόκους για δανεισμό, αμοιβές για μόνιμους ή επί σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικευμένο προσωπικό ανεξάρτητα από τον όγκο παραγωγής δηλαδή από το επίπεδο εκροών, αριθμό εισαγωγών, παρακλινικών- εργαστηριακών εξετάσεων ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Εξαρτάται από τη μεταβαλλόμενη ποσότητα παραγωγής υπηρεσιών Όσο αριθμός νοσηλευμένων τόσο λειτουργικό κόστος

6 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Δαπάνες για αγορά αναλώσιμων Δαπάνες για αγορά υγειονομικών υλικών Δαπάνες για ενέργεια Δαπάνες για επικοινωνία Δαπάνες για προμήθεια ειδών διατροφής& ιματισμού

7 Ειδη κοστουσ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(TC)=ΣΤΑΘΕΡΟ(FC) + ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ(VC)
MEΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ (AC)= ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (TC) / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ( Q) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΕΡΟ – ΠΑΓΙΟ (AFC)= ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ(FC)/ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ( Q) ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ (AVC)= ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (VC)/ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ( Q)

8 Ειδη κοστουσ ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
το επιπλέον κόστος παραγωγής μιας επιπρόσθετης μονάδας προϊόντος & συμβολίζει τη μεταβολή που επέρχεται στο κόστος επιχείρησης – Νοσοκομείο από μια μικρή μεταβολή στην παραγωγή προϊόντος- υπηρεσιών, δηλαδή αριθμού ασθενών ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (MC)= ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΔΤC)/ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (ΔQ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Διλήμματα επιλογών & κόστος παραγόμενων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί εναλλακτικά αν η επιχείρηση ή η διοίκηση ενός νοσοκομείου δεν είχε υλοποιήσει τη συγκεκριμένη οικονομική πράξη με τον ίδιο τρόπο

9 Ειδη κοστουσ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κάθε δαπάνη που χρησιμοποιείται για την παροχή φροντίδας που έχει δηλαδή, άμεση διαγνωστική, θεραπευτική παρέμβαση στον ασθενή & συμμετέχει ο ίδιος στη διαδικασία παραγωγής ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ κάθε δαπάνη που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της βασικής & συμπληρωματικής φροντίδας

10 Αιτιολογικοι παραγοντεσ διαμορφωσησ νοσοκομειακου κοστουσ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΡΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΙΑΤΡΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – Ασθενών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

11

12 Στοιχεια νοσοκομειακου κοστουσ
ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.Α αμοιβή συντελεστή εργασίας (προσωπικό- ανθρώπινοι πόροι) 1.Β δαπάνες για αγορά υλικών πόρων(αναλώσιμα, υγειονομικά υλικά, ραδιενεργά υλικά) 1.Γ αποσβέσεις υποδομών-εξοπλισμού (εξοπλισμός εργαστηρίων, ακτινοδιαγνωστικών μέσων)

13 Στοιχεια νοσοκομειακου κοστουσ
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.Α Δαπάνες για οργάνωση Νοσοκομείου 2.Β Δαπάνες για πληροφοριακά υποστηρικτικά συστήματα 2.Γ Δαπάνες για συντήρηση υποδομών – εξοπλισμού 2.Δ Αποσβέσεις κτιρίων- εξοπλισμού 2.Ε Δαπάνες για προμήθεια υλικών (ιματισμού, διατροφής, κηπουρικής, συντήρησης) 2.Στ Δαπάνες για ασφάλεια κτιρίων-εξοπλισμού 2.Ζ Δαπάνες για κατάρτιση 2.Η Δαπάνες για υποστηρικτικές λειτουργίες

14

15

16 Τιμολογηση υπηρεσιων σε δημοσια νοσοκομεια
Χρησιμοποιούν το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο Ο ασφαλισμένος ασθενής δεν καλύπτεται 100% από το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο Γιατί το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο εξαρτάται από: Τη θέση της κλίνης (Γ, Ββ, Βα, Α, Πολυτελείας) Το είδος της κλινικής & το τμήμα της νοσηλείας ( Παθολογικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό, ΜΕΘ) Την ομάδα- κατηγορία διαγνωσμένων ασθενιών ή την κατηγορία ιατρικού περιστατικού( καρδιοχειρουργικό) Το είδος κατανάλωσης φαρμάκων Το είδος εργαστηριακών, παρακλινικών εξετάσεων Τον ασφαλιστικό φορέα ( ΙΚΑ, Δημοσιο, ΟΓΑ)

17 Τιμολογηση υπηρεσιων σε δημοσια νοσοκομεια
Περίπτωση 1 Ασφαλισμένος ΙΚΑ με δικαίωμα Γ’ θέσης εισάγεται στην παθολογική κλινική & ζητά Ββ θέση, νοσηλεύεται για 6 ημέρες & χρησιμοποιεί θρομβολυτικά ένζυμα & μαγνητική τομογραφία Ο ασφαλισμένος επειδή ζητά Ββ ενώ διακιούται Γ θα πληρώσει τη διαφορά μεταξύ νοσηλίου Γ & Ββ (11,76) επί 6 μέρες ενώ το ταμείο του ύστερα από κατάθεση δικαιολογητικών θα αποζημιώσει το νοσοκομείο για τα θρομβολυτικά ένζυμα & τη μαγνητική υπό την έγκριση πάντα του οργανισμού διαφορετικά ο ασφαλισμένος θα πληρώσει τις δαπάνες

18 Τιμολογηση υπηρεσιων σε δημοσια νοσοκομεια
Περίπτωση 2 Ασφαλισμένος ΙΚΑ με δικαίωμα Γ θέσης εισάγεται στη Βα χειρουργικού λόγω έλλειψης κλίνης στη Γ για 4 ημέρες με μαγνητική τομογραφία Ο ασφαλισμένος δε θα πληρώσει τη διαφορά νοσηλίου από τη Γ στη Βα λόγω έλλειψης κλινών. Θα πληρώσει λοιπόν το ποσό επί 4 μέρες που αντιστοιχεί στο χειρουργικό τομέα ενώ ο ασφαλιστικός φορέας θα αποζημιώσει το νοσοκομείο για τη μαγνητική

19 Τιμολογηση υπηρεσιων σε δημοσια νοσοκομεια
Περίπτωση 3 Ασφαλισμένος δημοσίου με δικαίωμα Βα θέσης εισάγεται στην Α μετά από αίτημά τουγια λαπαροσκοπική επέμβαση χολοκυστεκτομής που απαιτείται αξονική τομογραφία & χορηγούνται αιμοποιητικοί παράγοντες. Ο ασφαλιστικός του φορέας θα αποζημιώσει το νοσοκομείο μόνο για τη λαπαροσκόπηση (1.320) χωρίς επιβάρυνση κανενός άλλου εξόδου

20

21

22 Τιμολογηση υπηρεσιων σε ιδιωτικα νοσοκομεια
1η κατηγορία Κλινικές που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, αποδέχονται τις τιμές νοσηλίου του Δημοσίου αλλά παράλληλα τιμολογούν επιπρόσθετα: Α) εργαστηριακές, παρακλινικές εξετάσεις, Β) αναλώσιμα & υγειονομικό υλικό ενώ δεν τιμολογούν τις αμοιβές για ιατρο- νοσηλευτική φροντίδα(αμοιβές προσωπικού), ξενοδοχειακές υπηρεσίες ή και πολλές φορές και τα φάρμακα αν ο ασφαλισμένος κατέχει Γ θέση Η επιβάρυνση του ασφαλισμένου εξαρτάται από το Ταμείο του

23 Τιμολογηση υπηρεσιων σε ιδιωτικα νοσοκομεια
2η κατηγορία Αντιστοιχεί στο είδος του ανοιχτού νοσηλίου όπου αν εξαιρεθούν οι δαπάνες για το ξενοδοχειακό & διοικητικό τομέα που καλύπτονται με ορισμένη συμβεβλημένη τιμή από τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς οποιαδήποτε άλλο κόστος όπως αγορά αναλώσιμων, υγειονομικό υλικό, υλικό αναισθησίας, αμοιβές αναισθησιολόγου, χειρουργού, υλικά ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας, φάρμακα τιμολογούνται συνθέτοντας τη συνολική τιμή της για την παροχή φροντίδας μιας διαγνωσμένης ιατρικής πράξης Η τιμολόγηση του ανοιχτού νοσηλίου υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που αναγκάζονται να θέτουν ανώτατα όρια πληρωμών για να αποφύγουν τιμολογιακές διαφορές όσον αφορά την αμοιβή γιατρών

24

25


Κατέβασμα ppt "Διοικητικη πρακτικη 6ο μαθημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google