Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το κόστος της παραγωγής Κεφάλαιο 13 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το κόστος της παραγωγής Κεφάλαιο 13 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το κόστος της παραγωγής Κεφάλαιο 13 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777.

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το κόστος της παραγωγής Ο νόμος της ζήτησης: u Οι εταιρίες θέλουν να πουλήσουν μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος όταν η τιμή είναι υψηλότερη. u Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία καμπύλης προσφοράς με θετική κλίση.

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Στόχος της εταιρείας Ο οικονομικός στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση των κερδών.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα συνολικά έσοδα και το συνολικό κόστος της εταιρείας u Συνολικά έσοδα u Το ποσό που η εταιρεία λαμβάνει από την πώληση των προϊόντων της. u Συνολικό κόστος u Το ποσό που πληρώνει η επιχείρηση για να αγοράσει τις εισροές της.

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το κέρδος της εταιρείας Κέρδος είναι η διαφορά συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους Κέρδος = συνολικά έσοδα- συνολικό κόστος

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το κόστος σαν κόστος ευκαιρίας Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει όλα τα κόστη ευκαιρίας που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν την παραγωγή.

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Άμεσο και έμμεσο κόστος Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει το έμμεσο και το άμεσο κόστος. u Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει τα κόστη που εμπλέκονται άμεσα με την παραγωγή. u Το έμμεσο κόστος δεν έχει να κάνει άμεσα την παραγωγή.

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικονομικό εναντίον λογιστικού κέρδους u Οι οικονομολόγοι μετρούν το οικονομικό κέρδος σαν το συνολικό έσοδο μείον τα κόστη ευκαιρίας (άμεσα και έμμεσα). u Οι λογιστές μετρούν το λογιστικό κέρδος σαν το συνολικό κέρδος μείον τα άμεσα κόστη. Με άλλα λόγια δεν λαμβάνει υπόψη τα έμμεσα κόστη.

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικονομικό εναντίον λογιστικού κέρδους u Όταν το συνολικό κέρδος υπερβαίνει τα έμμεσα και τα άμεσα κόστη,η εταιρεία έχει οικονομικό κέρδος. u Το οικονομικό κέρδος είναι μεγαλύτερο από το λογιστικό κέρδος.

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικονομικό εναντίον λογιστικού κέρδους έσοδα Συνολικά Ευκαιριακά κόστη Πώς βλέπει την εταιρεία Ένας οικονομολόγος Άμεσο Κόστος Οικονομικό Κέρδος Έμμεσο κόστος Άμεσο Κόστος Οικονομικό κέρδος Και ένας λογιστής Έσοδα

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μια συνάρτηση παραγωγής και το συνολικό κόστος

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η παραγωγική διαδικασία Η παραγωγική διαδικασία δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις εισροές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού και το παραγόμενο προϊόν.

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακό προϊόν Το οριακό προϊόν κάθε συντελεστή στην παραγωγική διαδικασία είναι η αύξηση του παραγόμενου προϊόντος που είναι αποτέλεσμα της μεταβολής του συντελεστή κατά μία μονάδα.

14 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακό προϊόν Πρόσθετη εισροή Πρόσθετο προϊόν = Οριακό Προϊόν

15 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Φθίνων οριακό προϊόν u Φθίνων είναι το οριακό προϊόν έχουμε την περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος της αύξησης του προϊόντος είναι χαμηλότερο όσο αυξάνεται ο συντελεστής. u Παράδειγμα: όσο περισσότεροι εργάτες προσλαμβάνονται, ο κάθε επιπλέον εργάτης συνεισφέρει όλο και λιγότερο στην παραγωγή επειδή η εταιρεία έχει περιορισμένο εξοπλισμό στη διάθεση της.

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η παραγωγική διαδικασία... Ποσότητα 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Αριθμός εργαζομένων012345 Παραγωγική διαδικασία

17 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Φθίνων οριακό προϊόν u Η κλίση της καμπύλης παραγωγής μετρά το οριακό προϊόν ενός συντελεστή όπως ενός εργαζόμενου. u Όταν το οριακό προϊόν φθίνει, η καμπύλη παραγωγής είναι επίπεδη.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Από την καμπύλη παραγωγής στην καμπύλη συνολικού κόστους u Η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα παραγωγής και το κόστος της καθορίζει τις αποφάσεις σχετικά με την τιμή. u Η καμπύλη συνολικού κόστους δείχνει τη σχέση αυτή γραφικά.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη παραγωγής και συνολικό κόστος

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη συνολικού κόστους... Συνολικό Κόστος $80 70 60 50 40 30 20 10 Ποσότητα 0 20401401201008060 Καμπύλη συνολικού Κόστους

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι διακρίσεις του κόστους Τα κόστη παραγωγής διακρίνονται σε σταθερά και μεταβλητά.

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Σταθερά και μεταβλητά κόστη u Σταθερά κόστη είναι τα κόστη που δεν μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται η παραγωγή. u Μεταβλητά κόστη που μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται η παραγωγή.

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικογένεια συνολικού κόστους u Συνολικό σταθερό κόστος (TFC) u Συνολικό μεταβλητό κόστος(TVC) u Συνολικό κόστος (TC) TC = TFC + TVC

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατηγορίες συνολικού κόστους QTC TFCTVC 0$ 3.00 $ 0.00 13.303.000.30 23.803.000.80 34.503.001.50 45.403.002.40 56.503.003.50 67.803.004.80 79.303.006.30 811.003.008.00 912.903.009.90 1015.003.0012.00

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μέσο κόστος u Το μέσο κόστος είναι ο λόγος του συνολικού κόστους προς την παραγόμενη ποσότητα. u Το μέσο κόστος είναι το κόστος της κάθε τυπικής μονάδας παραγωγής.

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατηγορίες μέσου κόστους u Μέσο σταθερό κόστος (AFC) u Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) u Μέσο συνολικό κόστος (ATC) ATC = AFC + AVC

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατηγορία μέσου κόστους

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. $3.00 Κατηγορίες μέσου κόστους Q AFCAVCATC 0——— 1$0.30$3.30 21.500.401.90 31.000.501.50 40.750.601.35 50.600.701.30 60.500.801.30 70.430.901.33 80.381.001.38 90.331.101.43 100.301.201.50

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακό κόστος  Οριακό κόστος (MC) μετρά το πόσο αυξάνεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το οριακό κόστος βοηθά στην απάντηση της παρακάτω ερώτησης: u Πόσο είναι το κόστος μιας επιπλέον μονάδας παραγωγής ;

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακό κόστος

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακό κόστος

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη συνολικού κόστους... $0.00 $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 0 24681012 Ποσότητα παραγωγής Συνολικό κόστος Καμπύλη Συνολικού Κόστους

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ATC AVC MC Καμπύλες οριακού και μέσου κόστους... $0.00 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 0 24681012 Ποσότητα παραγωγής Κόστη AFC

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλες κόστους και το σχήμα τους Το οριακό κόστος αυξάνει με την αύξηση της παραγωγής. u Αυτή η αρχή αποτελεί την βάση του φθίνοντος οριακού κόστους.

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι καμπύλες κόστους και το σχήμα τους $0.00 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 024681012 Ποσότητα παραγωγής Κόστος MC

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι καμπύλες κόστους και το σχήμα τους Η καμπύλη μέσου συνολικού κόστους έχει σχήμα U. u Στα πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγής το μέσο συνολικό κόστος είναι υψηλό γιατί το σταθερό κόστος διαιρείται με τις λίγες μονάδες παραγωγής. u Το μέσο κόστος μειώνεται όσο η παραγωγή αυξάνεται. u Σε κάποιο επίπεδο παραγωγής το μέσο κόστος αυξάνεται γιατί αυξάνεται το μεταβλητό κόστος.

37 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι καμπύλες κόστους και το σχήμα τους. Η βάση του σχήματος U υπάρχει όταν η ποσότητα παραγωγής μειώνει το μέσο συνολικό κόστος. Αυτή η θέση λέγεται ελάχιστη αποτελεσματική κλίμακα (ΕΑΚ) της εταιρείας.

38 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι καμπύλες κόστους και το σχήμα τους $0.00 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 024681012 Ποσότητα παραγωγής ) Συνολικό κόστος ATC

39 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Σχέση οριακού με μέσο κόστος u Όταν το οριακό κόστος είναι χαμηλότερο από το μέσο κόστος, το μέσο συνολικό κόστος μειώνεται. u Όταν το οριακό κόστος είναι υψηλότερο από το μέσο κόστος, το μέσο συνολικό κόστος αυξάνεται.

40 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Σχέση οριακού με μέσο κόστος Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει την καμπύλη του μέσου κόστους στην ΕΑΚ. u Αποτελεσματική κλίμακα είναι η ποσότητα που ελαχιστοποιεί το μέσο κόστος.

41 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. MC ATC Σχέση οριακού με μέσο κόστος $0.00 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 024681012 Ποσότητα Κόστος

42 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα διάφορα κόστη Πρέπει τώρα να εξετάσουμε πως συνδέονται τα διάφορα κόστη μεταξύ τους.

43 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τα διάφορα κόστη

44 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλες κόστους... $0.00 $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00 0246810121416 Ποσότητα παραγωγής Συνολικό κόστος Καμπύλη συνολικού κόστους

45 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. AFC AVC MC Καμπύλες κόστους... 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0246810121416 Ποσότητα Κόστηs ATC

46 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τρείς σημαντικές δυνατότητες u Το οριακό κόστος αυξάνεται με την αύξηση του συνολικού. u Η καμπύλη μέσου συνολικού κόστους έχει σχήμα U. u Οι καμπύλες μέσου και οριακού κόστους τέμνονται στο ΕΑΚ.

47 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το κόστος μακροχρόνια u Σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση ανάμεσα σε σταθερά και μεταβλητά κόστη έχει να κάνει με το χρόνο. u Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχουν ορισμένα σταθερά κόστη. u Στη μακροχρόνια περίοδο τα σταθερά κόστη γίνονται μεταβλητά.

48 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το κόστος μακροχρόνια Επειδή πολλά κόστη είναι σταθερά στη βραχυχρόνια περίοδο αλλά μεταβλητά στη μακροχρόνια οι καμπύλες μεταβάλλονται από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια περίοδο.

49 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μέσο συνολικό κόστος στη μακροχρόνια περίοδο... Ποσότητα 0 ATC Βραχυχρόνια Μικρή κλίμακα ATC Βραχυχρόνια Μεσαία κλίμακα ATC Βραχυχρόνια Μεγάλη κλίμακα ATC στη μακροχρόνια περίοδο

50 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας u Οικονομίες κλίμακας έχουμε όταν το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται η παραγωγή. u Αντιοικονομίες κλίμακας έχουμε όταν το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται όσο αυξάνεται η παραγωγή. u Σταθερές αποδόσεις κλίμακας έχουμε όταν το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό όσο αυξάνεται η παραγωγή.

51 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας Αντιοικονομίες κλίμακας Ποσότητα 0 AΤCAΤC ATC μακροχρόνια ικονομίες ΄κλίμακας Σταθερή απόδοση


Κατέβασμα ppt "Το κόστος της παραγωγής Κεφάλαιο 13 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google