Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτηματική μέθοδος Η ερωτηματική μέθοδος είναι αμφίδρομη επικοινωνία Αποτελείται από δύο στοιχεία: την ερώτηση και την απάντηση Θέτει τον εκπαιδευόμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτηματική μέθοδος Η ερωτηματική μέθοδος είναι αμφίδρομη επικοινωνία Αποτελείται από δύο στοιχεία: την ερώτηση και την απάντηση Θέτει τον εκπαιδευόμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτηματική μέθοδος Η ερωτηματική μέθοδος είναι αμφίδρομη επικοινωνία Αποτελείται από δύο στοιχεία: την ερώτηση και την απάντηση Θέτει τον εκπαιδευόμενο σε ενεργητικό ρόλο

2 Η επιτυχής ερωταπόκριση απαιτεί από το διδάσκοντα: Ετοιμότητα Ενορατική & διαγνωστική ικανότητα Καλή γνώση του αντικειμένου του Καλό χειρισμό της γλώσσας

3 Χρήσεις της ερωτηματικής μεθόδου Για διαγνωστικούς σκοπούς (προσδιορισμός επιπέδου εκπαιδευόμενων) Σαν κύρια μέθοδος διδασκαλίας (ελεύθερος διάλογος, μαιευτική μέθοδος...) Σαν συμπληρωματική της διάλεξης & της επίδειξης Για τον έλεγχο της πορείας της διδασκαλίας Για τη δοκιμασία & αξιολόγηση των μαθητών Για άλλους σκοπούς: οργάνωση ύλης, τονισμός κύριων σημείων, διέγερση της περιέργειας των μαθητών....

4 Η ερωτηματική μέθοδος δε χρησιμοποιείται: Ως ποινή των απρόσεκτων μαθητών Ως τρόπος αποφυγής του διδάσκοντος να παρουσιάσει το μάθημα Κατηγορίες των ερωτήσεων: Κοινές Παιδαγωγικές

5 Παιδαγωγικές χαρακτηρίζονται οι ερωτήσεις που προάγουν : Τις διεργασίες της τάξης Τους σκοπούς του μαθήματος Τους σκοπούς της αγωγής Οι παιδαγωγικές ερωτήσεις βοηθούν τον μαθητή να μάθει πως : Να διερευνά τις υποθέσεις του Να διευκρινίζει & να αποσαφηνίζει επιστημονικές αρχές Να δίνει δομή στη σκέψη του Να ανακαλύπτει νέες λεωφόρους έρευνας

6 Οι παιδαγωγικές ερωτήσεις αποσκοπούν στο να βοηθήσουν το μαθητή : Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση Να στηριχθεί στη δική του ανεξάρτητη σκέψη & Να καλλιεργήσει τη δημιουργική του σκέψη Ο χαρακτήρας των παιδαγωγικών ερωτήσεων είναι: Παρατηρητικός Αναλυτικός & αιτιολογικός Συμπερασματικός Συσχετικός & λειτουργικός Μεταφορικός Εναλλακτικός & παραγωγικός Δημιουργικός

7 Ταξινόμηση ερωτήσεων Ατομικές ερωτήσεις Ομαδικές ερωτήσεις Ρητορικές ερωτήσεις Αντίστροφες ερωτήσεις Πραγματικές ερωτήσεις Διαζευτικές ερωτήσεις (ναι, όχι, σωστό...) Ερωτήσεις μνήμης ή αναμνηστικές Ερωτήσεις σύγκρισης & κρίσης

8 Αξιολογικές ή εκτιμητικές ερωτήσεις Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες ερωτήσεις Συμβουλευτικές ερωτήσεις Εξεταστικές ερωτήσεις Ερωτήσεις κατανόησης & ανάλυσης Ερωτήσεις σύνθεσης & διευκρινιστικές Επαληθευτικές ερωτήσεις Περιγραφικές & επεξηγηματικές ερωτήσεις Αντανακλαστικές ερωτήσεις Διαδικαστικές & καθοδηγητικές ερωτήσεις Ερωτήσεις διαγνωστικές των δυσχερειών της μάθησης Κλειστές & ανοικτές ερωτήσεις Ερωτήσεις εφαρμογής

9 Ταξινόμηση ερωτήσεων κατά B. Bloom Γνώσης (ποιος ο ορισμός του…, ποιο φάρμακο χορηγείται όταν…) Κατανόησης ή αντίληψης (πώς λειτουργεί το μηχάνημα…, γιατί πρέπει πρώτα να…) Εφαρμογής (πώς θα μετρήσετε την Α.Π. σε ασθενή με…) Ανάλυσης (ποια στοιχεία θα απαιτούνταν προκειμένου να…) Σύνθεσης (λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία, ποια διάγνωση θα…) Αξιολόγησης (ποια είναι η καταλληλότερη λύση…)

10 Ταξινόμηση ερωτήσεων κατά Gallagher & Ascher Στηρίζεται στο πρότυπο της δομής της νοημοσύνης & ταξινομεί τις ερωτήσεις στις εξής κατηγορίες: Μνήμης Συγκλίνουσας & Αποκλίνουσας σκέψης Αξιολόγησης Κοινές ή συνηθισμένες ερωτήσεις

11 Είδη ερωτήσεων (1) Πληροφοριακές: ανάκληση πληροφοριών – αξιολόγηση παρακολούθησης, κατανόησης Διερευνητικές: επί ασαφούς απάντησης, περαιτέρω πληροφορίες, εμβάθυνση, αιτιολόγηση, παρακίνηση ερωτώμενων να μη θεωρούν κάτι δεδομένο Πολλαπλής επιλογής: αξιολόγηση μνήμης - κατανόησης Ανοικτές: κατασκευή εκτεταμένης απάντησης, περιθώρια συζήτησης

12 Είδη ερωτήσεων (2) Προώθησης συζήτησης: τι πιστεύετε για το θέμα, συμφωνείτε με τη θέση του προηγούμενου, είχε κανείς αντίστοιχη εμπειρία? Καθοδηγητικές στην επίλυση προβλημάτων: ποιες επιπλέον πληροφορίες χρειαζόμαστε, ποια άλλη πάθηση θα μπορούσε να είναι, ποιες επιπλέον ενέργειες? Ρητορικές: αφύπνιση σκέψης – πηγή συζήτησης

13 Γλωσσικά και λογικά σωστή Ξεκάθαρη και κατανοητή Όχι αλυσιδωτή Όχι αντιψυχολογικές & αντιπαιδαγωγικές ερωτήσεις Όχι ερωτήσεις που αιφνιδιάζουν Όχι ερωτήσεις που επιδιώκουν να εκμαιεύσουν συγκεκριμένη απάντηση Γλωσσικά και λογικά σωστή Ξεκάθαρη και κατανοητή Όχι αλυσιδωτή Όχι αντιψυχολογικές & αντιπαιδαγωγικές ερωτήσεις Όχι ερωτήσεις που αιφνιδιάζουν Όχι ερωτήσεις που επιδιώκουν να εκμαιεύσουν συγκεκριμένη απάντηση

14 Ερωτηματική αντωνυμία στην αρχή Στην αρχή απευθύνεται σε όλους Ανάλογη με το επίπεδο Χρόνος για απάντηση Ενίσχυση της απάντησης ή εμπλουτισμός Ερωτηματική αντωνυμία στην αρχή Στην αρχή απευθύνεται σε όλους Ανάλογη με το επίπεδο Χρόνος για απάντηση Ενίσχυση της απάντησης ή εμπλουτισμός


Κατέβασμα ppt "Ερωτηματική μέθοδος Η ερωτηματική μέθοδος είναι αμφίδρομη επικοινωνία Αποτελείται από δύο στοιχεία: την ερώτηση και την απάντηση Θέτει τον εκπαιδευόμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google