Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Έγκαιρη Παράδοση και Ανάπτυξη της Σχέσης με τον Προμηθευτή. Χουρδάκης Ευστράτιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Έγκαιρη Παράδοση και Ανάπτυξη της Σχέσης με τον Προμηθευτή. Χουρδάκης Ευστράτιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Έγκαιρη Παράδοση και Ανάπτυξη της Σχέσης με τον Προμηθευτή. Χουρδάκης Ευστράτιος

2 2 Οργανισμός - Εταιρεία: Εσωτερικές διεργασίες. Εξωτερικές διεργασίες. Εταιρεία Αγορά Προμηθευτών Ζήτηση αγοράς Εισερχόμενα Εξερχόμενα Έγκαιρη παράδοση. Τι σημαίνει; Η αναγκαία ποσότητα ζήτησης, τη στιγμή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Προσοχή !!! …υπάρχουν και οι εσωτερικοί προμηθευτές και προμηθευόμενοι…

3 3 Έγκαιρη παράδοση. (I) Ποιοι είναι οι στόχοι της; -Μηδενικό απόθεμα = ευελιξία ως προς τις μεταβολές των προτιμήσεων της αγοράς. - Εξάλειψη σπατάλης = μείωση του κόστους. Μειονεκτήματα: -Υψηλός κίνδυνος: Ανελαστική ανοχή στα απρόοπτα… Η δυσλειτουργία προκαλεί καταστροφή… -Δύσκολη υιοθέτηση της φιλοσοφίας

4 4 Έγκαιρη παράδοση. (II) Στοιχείο της έγκαιρης παράδοσης είναι η ποιότητα Αν ποιότητα καλείται ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του “πελάτη”, τότε ο “πελάτης” θα πρέπει να ενημερώνει τον προμηθευτή σχετικά με τις απαιτήσεις του. Συνεπώς, η έγκαιρη παράδοση προϋποθέτει καλή “επικοινωνία” μεταξύ προμηθευτή και προμηθευόμενου

5 5 Μία από τις εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας, είναι ο έλεγχος για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγορασμένων προϊόντων ή εισερχομένων προϊόντων. Διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου ποιότητας: 1.Έλεγχος και εκτίμηση 2. Προδιαγραφές εισροών 3. Εντολές εισροών 4. Διαδικασίες αποθήκης 5. Βαθμονόμηση του προμηθευτή 6. Επιθεώρηση Ποιότητα των εισροών. (Ι)

6 6 Ποιότητα των εισροών. (ΙΙ) Έλεγχος και εκτίμηση Πρότυπο -Μονομερής δήλωση -Συμβατικός όρος Έλεγχος διοικητικού συστήματος ποιότητας Τμηματικός ή ολικός Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί είτε από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας του αγοραστή, είτε από εξωτερικό συνεργάτη- εκτιμητή. Σε κάθε περίπτωση, ο εκτιμητής πρέπει να έχει την πλήρη εξουσιοδότηση της εταιρείας.

7 7 Ποιότητα των εισροών. (ΙΙΙ) Μία από τις εσωτερικές διεργασίες της εταιρείας είναι και η σύνταξη προδιαγραφών (οδηγίες σχεδίων, απόδοσης, επισκέψεις στον προμηθευτή) προς τους επίδοξους προμηθευτές, οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές. Σύνταξη εντολής αγοράς προς τον επιλεχθέντα προμηθευτή η οποία ταυτόχρονα, μεταφέρει πληροφορία εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης. Οι εσωτερικές διεργασίες μιας εταιρείας αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη της σπατάλης.

8 8 Σπατάλη. Σπατάλη: Η χρησιμοποίηση περισσότερων πόρων, από τους ελάχιστους απαιτούμενους για να προσδώσουν αξία στο αγαθό (προϊόν – υπηρεσία). Που οφείλεται η σπατάλη; (Taiichi Ohno) -Υπερπαραγωγή. -Χρόνος “αδράνειας”. -Μεταφορές / άεργη μετακίνηση. -Διαδικασίες κατασκευής. -Διατήρηση περιττών αποθεμάτων. -Παραγωγή ελαττωματικών εμπορευμάτων.

9 9 Έγκαιρη παράδοση. (III)

10 10 Σπατάλη - Έγκαιρη παράδοση. Εφαρμογή της φιλοσοφίας στη Toyota από τον Ohno `50: Εσωτερική εφαρμογή. Από την πρόβλεψη της ζήτησης και το πρόγραμμα παραγωγής (φορντισμός)  «Τίποτα δεν παράγεται μέχρι να ζητηθεί». Πρόνοια για: αποφυγή διακοπών στην παραγωγή – ανεύρεση του βέλτιστου επιπέδου αποθεμάτων. Εξωτερική εφαρμογή. …η εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει με επιτυχία την έγκαιρη παράδοση μέσα στο δικό της περιβάλλον πριν να επιχειρήσει να επεκτείνει τη διαδικασία στους προμηθευτές της.

11 11 Έγκαιρη παράδοση. “Εργαλεία” ελαχιστοποίησης του κινδύνου:  Kanban …αρχή ελέγχου αποθέματος «μονό κιβώτιο»  Ροή απλών υλικών …επανασχεδιασμός υποπροϊόντων, γραμμής παραγωγής, «κελιά ομαδικής τεχνολογίας»  Συντήρηση Ολικής Παραγωγικότητας …συγκεντρωτική ευθύνη συντήρησης του εργοστασίου.  Δ.Ο.Π. …διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της εργασίας κάποιου είναι απολύτως σωστό πριν μεταβιβαστεί σε άλλο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

12 12 Σχέση Πελάτη – Προμηθευτή. (I) Προβλήματα: Κακή & ελλιπής πληροφόρηση του προμηθευτή. Έλλειψη κατανόησης και αφοσίωσης στη φιλοσοφία της έγκαιρης παράδοσης από τον αγοραστή. Ανταγωνιστική σχέση προμηθευτή – προμηθευόμενου. Έντονη καχυποψία. Η σχέση, ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Εκτίμηση του προμηθευτή για καθοδήγηση από την τιμή και όχι από την ποιότητα. Έλλειψη ανατροφοδότησης σχετικά με την ποιοτική απόδοση του προϊόντος. Τι κάνει για αυτό ο πελάτης? Επιλέγει να συνεργάζεται με πολλούς προμηθευτές, γιατί...  Ασφάλεια, ελαχιστοποίηση κινδύνου  Ελαστικότερη ανταπόκριση στη ζήτηση  Μείωση αποθεμάτων  Προστασία από μονοπωλιακή σχέση  Βελτιώνει τη διαπραγματευτική του δύναμη, ως προς την τιμή.

13 13 Σχέση Πελάτη – Προμηθευτή. (II) Η άλλη όψη… Philips Group (1985): «σχέσεις συνεργασίας» Τι σημαίνει; …εργασία από κοινού (προμηθευτή – αγοραστή) προς έναν κοινό στόχο.  τα δύο μέρη μπορούν να κερδίσουν περισσότερα οφέλη μέσω της συνεργασίας απ΄ότι εάν επιδιώξει ο καθένας το δικό του συμφέρον. …Μακροπρόθεσμη εμπορική συνεργασία. …Αμοιβαία εμπιστοσύνη.

14 14 Σχέση Πελάτη – Προμηθευτή. (III) Ford Motor Company: «Κοινή προσέγγιση» Τι σημαίνει; -Παροχή ποιοτικής βοήθειας στον προμηθευτή. -Συμμετοχή των προμηθευτών στις ομάδες βελτίωσης διαδικασιών. -Εκπαίδευση του προμηθευτή σε θέματα Στατιστικών Διαδικασιών Ελέγχου, σε τεχνικές μεθόδους κ.α. -Μείωση του αριθμού των προμηθευτών. -Αύξηση του αριθμού και του χρόνου των μακροπρόθεσμων συμβάσεων από 3ετη σε 5ετή. -Καθιέρωση προγραμμάτων έγκαιρης παράδοσης και επικοινωνίας με τους προμηθευτές. -Καθιέρωση βραβείου (για τους προμηθευτές).

15 15 Σχέση Πελάτη – Προμηθευτή. (IV) Φραγμοί στην ανάπτυξη και στην εμβάθυνση της σχέσης προμηθευτή – προμηθευόμενου: 1. Κακή επικοινωνία και ανατροφοδότηση. 2. Αυταρέσκεια του προμηθευτή. 3. Απροσδιόριστοι βελτιωτικοί στόχοι ( προμηθευτής ). 4. “Ο αναξιόπιστος προμηθευόμενος”. 5. Αγοραστική δύναμη: μια λανθάνουσα αντίληψη.

16 16 Σχέση Πελάτη – Προμηθευτή. (V) Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σχέσεων έγκαιρης παράδοσης με τον προμηθευτή: Εσωτερικές διεργασίες Εύστοχες και ακριβείς προδιαγραφές. Εντολές αγορών. Διαδικασίες αποθήκης. Συγκεντρωτική εκπροσώπηση. Εισερχόμενα προϊόντα. Εξωτερικές λειτουργίες Ανάπτυξη της σχέσης με τον προμηθευτή. Προτεραιότητες στην ανάληψη δράσης. Μείωση της βάσης των προμηθευτών –γεωγραφική εγγύτητα.

17 17 Μαζέματα… (I) Οργανισμός Αγορά Προμηθευτών Εξερχόμενα Ζήτηση αγοράς Εισερχόμενα Ο οργανισμός χρειάζεται ποιοτικά εισερχόμενα προϊόντα Εσωτερικές διεργασίες 1. Έλεγχος και εκτίμηση 2. Προδιαγραφές εισροών 3. Εντολές εισροών 4. Διαδικασίες αποθήκης 5. Βαθμονόμηση του προμηθευτή 6. Επιθεώρηση Έγκαιρη παράδοση ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές Εξωτερικές διεργασίες 1. Έλεγχος και εκτίμηση 2. Προδιαγραφές εισροών 3. Εντολές εισροών 4. Βαθμονόμηση του προμηθευτή 5. Επιθεώρηση

18 18 Μαζέματα… (II) Έγκαιρη Παράδοση Ανάπτυξη Σχέσης Προμηθευτή – Αγοραστή ποιότητα (+) άρτιο προϊόν (-) ασυμβατοτήτων (-) προβλημάτων Ανταπόκριση σε απαιτήσεις Εξιδανικευμένη Φιλοσοφία μεταβολής της συμπεριφοράς: Εντός - Εκτός Εξιδανικευμένη Φιλοσοφία μεταβολής της συμπεριφοράς: Εντός - Εκτός Σκοπός : Εξάλειψη σπατάλης Μηδενικό απόθεμα - Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι - «το χρυσάφι στα κεφάλια των εργατών» - Οριζόντιες ομάδες εργασίας - Στενές σχέσεις διπλής κατεύθυνσης - Ανάπτυξη του προμηθευτή Ευελιξία ως προς τη ζήτηση Μείωση του κόστους Ενημέρωση – Επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "1 Έγκαιρη Παράδοση και Ανάπτυξη της Σχέσης με τον Προμηθευτή. Χουρδάκης Ευστράτιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google