Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Α. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Α. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Α. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κατερίνη, 2013

2 ΔΟΜΗ Ερευνητικοί Στόχοι-Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Νομικό Πλαίσιο Προμηθειών Μεθοδολογία Έρευνας Δήμος Βόλου Συζήτηση Αποτελεσμάτων Περιορισμοί-Μελλοντικές Προτάσεις Κατερίνη, 2013

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι Ανάδειξη Δυνατών Σημείων που οφείλονται στις ορθές εφαρμογές της Αλυσίδας Εφοδιασμού Εντοπισμός Αδύνατων Σημείων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα ενός δήμου Διατύπωση προτάσεων Μείωση του κόστους προμηθειών Βελτιστοποίηση διαδικασίας προμηθειών «Πράσινες προμήθειες» Κατερίνη, 2013

4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (1/2) «Ως Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ορίζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα εννοούμε την ροή υλικών, πληροφοριών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές πρώτων υλών μέσα από τα εργοστάσια και τις αποθήκες, στους τελικούς καταναλωτές.» «Ως Προμήθειες μπορούν να ορισθούν οι ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην απόκτηση, πρώτων υλών, υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών με αγορά ή μίσθωση με κύριο σκοπό την χρησιμοποίηση τους στις παραγωγικές διαδικασίες» Κατερίνη, 2013

5 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2/2) «Ως Κρατικές Προμήθειες νοούνται οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί σύμφωνα με τις οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες.» «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ονομάζονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου και το καθένα έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια της Ελλάδας και έχει ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων» Κατερίνη, 2013

6 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ενιαίος Κανονισμός 11389/1993 → Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Κεφάλαια Κανονισμού Α. Γενικές Διατάξεις Β. Διαγωνισμοί-Αξιολογήσεις-Συμβάσεις Γ. Εκτέλεση Προμηθειών Δ. Ανάδειξη Προμηθευτών από τις Νομαρχίες Ε. Ειδικές διατάξεις ΣΤ. Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις Κατερίνη, 2013

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιλεγόμενη Μέθοδος → Ποιοτική Έρευνα Διαδικτυακή Βιβλιογραφική Συνεντεύξεις Προσωπική Παρατήρηση Πεδίο Μελέτης → Δήμος Βόλου Συνεντεύξεις Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τμήμα Έργων Ερωτηματολόγια 34 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου Κατερίνη, 2013

8 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Πληθυσμός Δήμου 144.449 9 Δημοτικές Ενότητες 6 ος Πληθυσμιακά Μεγαλύτερος Δήμος Πειραματικός «Πράσινος» Δήμος Λιμάνι Σιδηροδρομικό Σταθμός Αεροδρόμιο ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κατερίνη, 2013

9 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατερίνη, 2013 Μελετώμενα Τμήματα Δήμου Βόλου

10 ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (1/4) Στάδια 1. Προγραμματισμός Αναγκών Προμηθευτικές ανάγκες τμημάτων Συλλογή αναγκών από Τμήμα Προμηθειών Προώθηση αναγκών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μελέτη προϋπολογισμού προμηθειών/ Καθορισμός είδους διαγωνισμού Μέχρι 15.000€ → Απευθείας ανάθεση-διαπραγμάτευση 15.001€ έως 45.000€ → Πρόχειρος διαγωνισμός 45.000€ έως 206.000 → Τακτικός διαγωνισμός (ανοιχτός-κλειστός) 206.001 και άνω → Διεθνής διαγωνισμός Κατερίνη, 2013

11 ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (2/4) Στάδια 2. Σχεδιασμός Προκήρυξης Διαγωνισμού Ορισμός τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου προμηθειών Καθορισμός χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών Προθεσμίες διεξαγωγής διαγωνισμού Προσφερόμενη τιμή Δημοσίευση προκήρυξης Κατερίνη, 2013

12 ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (3/4) Στάδια 3. Επιλογή και Ανάθεση Άνοιγμα – μονογραφή & σφράγιση φακέλων από αρμόδιο όργανο Σύνταξη πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης/Επιλογή αποδεκτών προσφορών Άνοιγμα οικονομικών προσφορών/ Ανακοίνωση προσφορών Αξιολόγηση προσφορών Ανακοίνωση ανάθεσης προμηθειών Σύναψη σύμβασης Κατερίνη, 2013

13 ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (4/4) Στάδια 4. Διεκπεραίωση Προμήθειας Παράδοση προμηθειών Παραλαβή προμηθειών Ποσοτικός έλεγχος Ποιοτικός έλεγχος Μακροσκοπική εξέταση Χημική ή μηχανική εξέταση Πρακτική δοκιμασία Άλλος τρόπος σύμφωνα με επιτροπή παραλαβής Αποθήκευση – Χρήση προμηθειών Πληρωμή προμηθευτών Κατερίνη, 2013

14 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (1/3) Στελέχωση τμήματος Προϊστάμενος τμήματος Γραμματεία Υπεύθυνοι αρχειοθέτησης Υπεύθυνοι διαγωνισμών Προϊστάμενος αποθήκης Αρμοδιότητες Διαχείριση προμηθειών πάσης φύσης Προετοιμασία ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών Συγκέντρωση αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας Παρακολούθηση εκτέλεση παραγγελιών Παρακολούθηση – ενημέρωση – τακτοποίηση ειδών αποθήκης Απογραφή Κατερίνη, 2013

15 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (2/3) Έργο → «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο της υπογειοποίησης» Προμηθευτική ανάγκη → Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων Τεχνικές Προδιαγραφές → Προμήθεια & εγκατάσταση 24 υπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m 3 /κάδος Προϋπολογισμός → 369.000€ Είδος διαγωνισμού → Διεθνής δημόσιος διαγωνισμός Ημερομηνία Διαγωνισμού → 4/9/2012 Προμηθευτής → «Eco Synergy Κοσσυβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» Κατερίνη, 2013

16 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3/3) Ενέργεια κτιρίων Προμηθευτική ανάγκη → Πετρέλαιο θέρμανσης 2012 Προϋπολογισμός → 25.000 € Είδος διαγωνισμού → Πρόχειρος διαγωνισμός Ύψος τελικής δαπάνης → 23.633,95 € Προμηθευτής → «ΠΑΝ. & ΕΥΑΓΓ. ΚΟΠΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» Ενέργεια οχημάτων Προμηθευτική ανάγκη → Καύσιμο κίνησης 2012 Προϋπολογισμός Βενζίνη → 32.946,42€ Πετρέλαιο → 16.280,77€ Προμηθευτής → «ΠΑΝ. & ΕΥΑΓΓ. ΚΟΠΑΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» Κατερίνη, 2013

17 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1/3) Στελέχωση τμήματος Προϊστάμενος τμήματος Επόπτες καθαριότητας Οδηγοί-χειριστές-εργάτες Αρμοδιότητες Καθαρισμός οδικού δικτύου-κοινόχρηστων χώρων Καθαρισμός απορριμμάτων από χώρους πρασίνου Καθαρισμός-μεταφορά απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων Πλύση πεζόδρομων & πλατειών Εισήγηση αναδιάρθρωσης προγραμμάτων & προσωπικού Σύνταξη προδιαγραφών για αγορές τροχαίου υλικού Κατερίνη, 2013

18 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2/3) Εγκαταστάσεις → Αποθήκες & χώρος στάθμευσης Οχήματα 11 Απορριμματοφόρα με πρέσα 2 Απορριμματοφόρα με χειροκίνητο μηχανισμό 2 Πλυντήρια οχήματα 2 Μηχανικές σκούπες Αποκομιδή απορριμμάτων Έναρξη διαδικασίας Περισυλλογή απορριμμάτων Απόθεση απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνη, 2013

19 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (3/3) Έτος 2011 Προμηθευτική ανάγκη → Είδη καθαριότητας Προϋπολογισμός → Έως 15.000€ Είδος διαγωνισμού → Απευθείας ανάθεση-διαπραγμάτευση Ελεύθερη παραγγελία Έτος 2012 Προμηθευτική ανάγκη → Είδη καθαριότητας Προϋπολογισμός 6.999,32€ Είδος διαγωνισμού → Απευθείας ανάθεση-διαπραγμάτευση Παραγγελία καθορισμένης ποσότητας ειδών Προμηθευτής → «Kauf Center: χαρτικά-απορρυπαντικά- πλαστικά-καλλυντικά» Κατερίνη, 2013

20 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (1/3) Στελέχωση τμήματος Προϊστάμενος τμήματος Επόπτες ανακύκλωσης Οδηγοί-χειριστές-εργάτες Αρμοδιότητες Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης Προώθηση δημιουργίας δημοτικών κέντρων ανακύκλωσης Εισήγηση αναδιάρθρωσης προγραμμάτων & προσωπικού Σύνταξη προδιαγραφών για αγορές τροχαίου υλικού Εγκαταστάσεις → Αποθήκες & χώρος στάθμευσης 3 Απορριμματοφόρα ανακύκλωσης Κατερίνη, 2013

21 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (2/3) Κ.Δ.Α.Υ. «Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών» Εξαετή σύμβαση με Δήμο Βόλου Βόλος & Ν. Ιωνία Δραστηριότητες Χώρος απόθεσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Μηχανική-χειρονακτική διαλογή Δεματοποίηση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών Εμπορική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών Κατερίνη, 2013

22 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (3/3) Προμηθευτική ανάγκη → Απορριμματοφόρα ανακύκλωσης 2009 Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταχειρισμένα παλαιότητας 2 ετών Όριο 50.000 χλμ 16 κυβικών μέτρων 19 tn ωφέλιμου βάρους Προϋπολογισμός → 357.000€ Είδος διαγωνισμού → Διεθνής διαγωνισμός Κατερίνη, 2013

23 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ (1/3) Στελέχωση τμήματος Προϊστάμενοι Μηχανικοί Διοικητικοί υπάλληλοι Τεχνίτες Εργάτες Αρμοδιότητες Επίβλεψη έργων & δημοπρατήσεις δημοσίων έργων Έργα οδοποιίας/συντηρήσεις & επισκευές Κατασκευές & συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεις → Αποθήκες & γραφεία Κατερίνη, 2013

24 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ (2/3) Έργα Αυτεπιστασίας Έργο Συντήρηση & ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων Συντήρηση & ανακαίνιση σχολικών κτιρίων Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Προμηθευτική ανάγκη → «Προμήθεια υαλοπινάκων & πλέξι- γκλας 2013» Προϋπολογισμός → 15.744,00€ 6.297,00€ Δημοτικά κτίρια 6.297,00€ Σχολικά κτίρια 3.148,80€ Κοινόχρηστοι χώροι Είδος διαγωνισμού → Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Κατερίνη, 2013

25 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ (3/3) Εργολαβία Έργο → «Δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του σχολικού συγκροτήματος 1 ο Σ.Ε.Κ. Βόλου » Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθεια & εγκατάσταση σταθμού ισχύος 9,80 KW Προϋπολογισμός → 38.250,42€ Είδος διαγωνισμού → Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Ημερομηνία διαγωνισμού → 17/9/2012 Προμηθευτής → «Σπύρος Τσιρινόβας & ΣΙΑ Ε.Ε.» Κατερίνη, 2013

26 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1/2) Διαχείριση αποθηκών δήμου Βόλου Απουσία μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης Πρόταση βελτιστοποίησης → Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ΕΙΔΗΣΥΝΟΛΟ WMS2.399 € RF6900 € ΣΕΡΒΕΡ615 € Η/Υ2.845 € ΣΥΝΟΛΟ12.759 € Κατερίνη, 2013

27 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (2/2) Pro EE → «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» Βελτίωση ενεργειακών συνθηκών Ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες προμήθειες Προμήθειες εξοπλισμού → Συστήματα θέρμανσης-οχήματα- ηλεκτρικός εξοπλισμός Βιοδιασπώμενες Σακούλες Προϋπολογισμός → 3.248€ Οχήματα με υγραέριο Προϋπολογισμός → Από 850€ έως 6.000€ ανάλογα το όχημα Βιοκαύσιμα → Βιοντίζελ Ανάπτυξη συλλογής α΄ ύλης – τηγανέλαια Παραγωγή & έλεγχος βιοντίζελ Χρήση βιοντίζελ σε απορριμματοφόρα δήμου Κατερίνη, 2013

28 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περιορισμοί έρευνας Τμήματα δήμου Προμηθευόμενα είδη Ευρωπαϊκά προγράμματα Περιορισμένο χρονικό διάστημα έρευνας Μελλοντικές προτάσεις Έρευνα σε περισσότερα τμήματα του δήμου Βόλου Έρευνα σε περισσότερα προμηθευόμενα είδη Μελέτη για ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα Επέκταση έρευνας σε περισσότερου δήμους Κατερίνη, 2013

29 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ Α. Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google