Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πτυχιακή Εργασία Σεμινάριο για τελειόφοιτους φοιτητές τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Επίκ. Καθ. Γιώργος Χ. Χριστοφορίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πτυχιακή Εργασία Σεμινάριο για τελειόφοιτους φοιτητές τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Επίκ. Καθ. Γιώργος Χ. Χριστοφορίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πτυχιακή Εργασία Σεμινάριο για τελειόφοιτους φοιτητές τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Επίκ. Καθ. Γιώργος Χ. Χριστοφορίδης

2 Τι είναι η Πτυχιακή Εργασία  Η συμβολή σας στον ακαδημαϊκό - τεχνολογικό τομέα.  Ένα σκαλοπάτι για τη μετέπειτα καριέρα σας.  Μια ευκαιρία για ενσωμάτωση των θεωρητικών γνώσεων που λάβατε στα 4 χρόνια σπουδών σας σε κάτι πρακτικό.  Εξετάζει ένα πρόβλημα και προσφέρει μια λύση του.  Γενικά, το επιστέγασμα των σπουδών σας ΣΥΝΕΠΩΣ ; ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 2

3 Φόρτος εργασίας - διάρκεια  Η διάρκεια μιας πτυχιακής εργασίας είναι τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή 4 ημερολογιακοί μήνες.  Σε περίπτωση υπέρβασης 2 εξαμήνων, απαιτείται ειδική αίτηση παράτασης  Ο φόρτος εργασίας για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εκτιμάται σε 20 ECTS.  Οι μονάδες αυτές αντιστοιχούν σε 500 ώρες εργασίας, δηλαδή 62,5 ημέρες εργασίας ! ΣΥΝΕΠΩΣ ; Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον παραπάνω φόρτο εργασίας 3

4 Οργάνωση πτυχιακής  Επικεντρωθείτε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή ερώτημα  Το θέμα πρέπει να είναι περιορισμένο  Βιβλιογραφική αναζήτηση  Χρονοδιάγραμμα  Τακτικές συναντήσεις με τον επιβλέποντα – χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συνεννοηθείτε με τον επιβλέποντα για την ομαλότερη εξέλιξη της πτυχιακής  να είστε επίμονοι 4

5 Δομή πτυχιακής  Περίληψη - Abstract  Ευχαριστίες ( Acknowledgements)  Πίνακας περιεχομένων  Πίνακας εικόνων  Κατάλογος πινάκων  Εισαγωγή  Κυρίως μέρος  Συμπεράσματα  Βιβλιογραφία  Παραρτήματα 5

6 Εισαγωγή  Η εισαγωγή είναι από τα πιο σημαντικά μέρη της πτυχιακής  Πρέπει να εισάγει ομαλά τον αναγνώστη στο θέμα / πρόβλημα που εξετάζεται  Απαραίτητα θα πρέπει να εξηγεί το σκεπτικό της εργασίας σας ( γιατί την κάνατε με απλά λόγια …)  Επίσης, θα πρέπει να θέσετε εξαρχής τους στόχους σας, τι θέλετε να πετύχετε  Να αναφέρετε τους τρόπους - μεθόδους που χρησιμοποιήσατε για να επιτύχετε τους στόχους αυτούς  Τέλος, είναι χρήσιμη η παράθεση των κεφαλαίων που ακολουθούν στο κυρίως μέρος 6

7 Κυρίως μέρος  Πρόκειται για την ουσία της εργασίας σας  Έχοντας να εξετάσουμε - μελετήσουμε ένα θέμα - πρόβλημα, ξεκινάμε πάντα από την επισκόπηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης γύρω από αυτό  Ονομάζεται βιβλιογραφική αναζήτηση  Ψάξιμο σε διάφορες πηγές όπως άρθρα, άλλες πτυχιακές - διπλωματικές, εκθέσεις κτλ  Στόχος είναι να θέσουμε το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη σωστή του θέση και ιδανικά να μην επαναλάβουμε ήδη γνωστά πράγματα 7

8 Κυρίως μέρος  Μετά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας  Αναλύουμε τη μεθοδολογία ή τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε  Συνοψίζουμε τυχόν μαθηματική μεθοδολογία  Παρέχουμε κάθε πληροφορία στον αναγνώστη ώστε να επαναλάβει το πείραμα - κατασκευή μας  Τονίζουμε τη δική μας άποψη / γνώμη πάνω στο θέμα που αναλύουμε  Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μας με μορφή φιλική προς τον αναγνώστη ( π. χ. γραφική μορφή / πίνακες κτλ )  Περιγράφουμε / αναλύουμε με κριτική διάθεση τα αποτελέσματά μας 8

9 Συμπεράσματα  Περίληψη των κυριοτέρων συμπερασμάτων / αποτελεσμάτων της πτυχιακής  Τονίστε τη σημασία των αποτελεσμάτων σας και βγάλτε γενικότερα συμπεράσματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στον αναγνώστη / επιστημονική κοινότητα  Σημειώστε τα ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και θέστε τις βάσεις για μελλοντική εργασία πάνω στο θέμα σας. 9

10 Βιβλιογραφία  Είναι μια ολοκληρωμένη λίστα των εργασιών που συμβουλευτήκατε για την πτυχιακή  Η ακαδημαϊκή δεοντολογία επιβάλλει να αναφέρετε / αναγνωρίζετε τις πηγές σας  Σε κάθε άλλη περίπτωση αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο να κατηγορηθείτε για λογοκλοπή, ένα από τα βαρύτερα ακαδημαϊκά παραπτώματα  ΟΙ αναφορές σας μπορεί να προέρχονται από βιβλία, άρθρα περιοδικών / συνεδρίων, διαδικτυακές πηγές, εκθέσεις, συνεντεύξεις, άλλες πτυχιακές εργασίες κτλ 10

11 Βιβλιογραφία 11

12 Παραρτήματα  Οτιδήποτε δεν βρίσκει χώρο μέσα στο κυρίως κείμενο αλλά πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση της εργασίας σας και θα προσδώσει διαφάνεια, μπαίνει στα παραρτήματα  Π. χ. κώδικας προγράμματος, πίνακες με μετρήσεις, φυλλάδια κατασκευαστών, αυτούσια κομμάτια από άλλες πηγές ( εάν υπάρχει άδεια ) κτλ  Δεν πρέπει να γίνεται άσκοπη χρήση τους, ούτε να καταλαμβάνουν χώρο πάνω από το 20-30% της υπόλοιπης εργασίας ( το πολύ !!) 12

13 Συνήθεις παγίδες ΠΡΟΣΟΧΗ ΌΜΩΣ !  ΔΕΝ αντιγράφουμε αυτούσια κομμάτια από άλλες πηγές παρουσιάζοντας τα σαν δικά μας  ΔΕΝ κάνουμε copy-paste σε οτιδήποτε νομίζουμε ότι ταιριάζει στο θέμα μας  Κάθε φορά που παίρνουμε κάποια πληροφορία, στοιχείο, εικόνα, πίνακα κτλ από μια συγκεκριμένη πηγή ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αναγράψουμε την πηγή ( είτε με υποσημείωση, είτε στη βιβλιογραφία )  Η ορθή πρακτική είναι να μελετήσουμε τις πηγές που βρήκαμε και να κρατήσουμε μόνο τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν παρουσιάζοντάς τα με το δικό μας τρόπο 13

14 Συνήθεις παγίδες  Κοινότυπο θέμα :  ΔΕΝ επαναλαμβάνουμε γνώση που υπάρχει εύκολα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό ( ΌΧΙ άλλη παρουσίαση για το φωτοβολταϊκό φαινόμενο για να γεμίσουμε σελίδες !!)  Αποφεύγουμε θέματα που έχουν ήδη δοθεί σε παραπλήσια μορφή ( π. χ. μελέτη ΦΒ εγκατάστασης 20 kW, 100kW, 1MW κτλ ) ή αλλιώς πρέπει να εξηγήσουμε σαφώς τι καινούριο φέρνει η δουλειά μας  Αριθμός σελίδων :  Σε καμία περίπτωση δεν είναι ενδεικτικός της ποιότητας  Συνήθως ένας αριθμός 60-80 σελίδων μαζί με τα παραρτήματα, βιβλιογραφία κτλ είναι ΑΡΚΕΤΟΣ 14

15 Συνήθεις παγίδες  Ελλιπής γνώση / ανάλυση του θέματος :  Κάθε φορά που προσθέτετε ένα τμήμα στην εργασία σας θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν μπορείτε να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις πάνω σε αυτό  Ανάλυση και υπολογισμοί πρέπει να γίνονται από εσάς και να επεξηγούνται σε κάθε ερώτημα  Κάτι που δεν γνωρίζετε καλά, είναι προτιμότερο να το αφήσετε εκτός της πτυχιακής σας  Βιβλιογραφική εργασία :  Δεν αρκεί παράθεση στοιχείων από το διαδίκτυο ( πόσο μάλλον χωρίς αναφορές …)  Απαιτείται κριτική προσέγγιση του θέματος με στόχο να παραχθεί νέα γνώση ή να βρεθεί το κενό στη βιβλιογραφία 15

16 Συνήθεις παγίδες  Βιβλιογραφική εργασία ( συνέχεια ):  Οριοθετούμε το θέμα όταν είναι πολύ γενικό  Θέματα γενικά και ευρεία όπως π. χ. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μπαταρίες, το πρωτόκολλο Χ κτλ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλής ποιότητας εργασία, εκτενή αντιγραφή και χαμηλό βαθμό  Κατασκευαστική / πειραματική εργασία :  Μας ενδιαφέρουν περισσότερο  Απαραίτητη η αναλυτική καταγραφή της διαδικασίας του πειράματος ή κατασκευής έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί δυνητικά να επαναλάβει τη διαδικασία μόνος του  ΑΛΛΑ, πρέπει να συνδυάζεται με καλή βιβλιογραφική αναζήτηση, οριοθέτηση προβλήματος και γενικά δεν αρκεί μόνο η κατασκευή / πείραμα για να είναι αποδεκτή μια πτυχιακή 16

17 Παρουσίαση  Η παρουσίαση είναι το τελευταίο στάδιο και γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία  Τρεις βαθμολογητές, μέσος όρος βαθμολογίας  Απαραίτητη η χρήση powerpoint ή συναφούς εργαλείου  Παρουσιάζουμε ΜΟΝΟ τη δική μας δουλειά χωρίς περιττές αναφορές σε ήδη γνωστά θέματα  Ισχύουν τα ίδια με τη δομή της πτυχιακής αλλά πολύ πιο περιληπτικά  Στόχος, να γίνει κατανοητή η δουλειά σας, η μεθοδολογία που ακολουθήσατε και τα κυριότερα αποτελέσματα  Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά 17


Κατέβασμα ppt "Πτυχιακή Εργασία Σεμινάριο για τελειόφοιτους φοιτητές τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Επίκ. Καθ. Γιώργος Χ. Χριστοφορίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google