Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014

2 Περίγραμμα- Ενότητες παρουσίασης Εισαγωγή Δυνατότητες επιχορήγησης επενδύσεων με ένταξη στον νέο επενδυτικό νόμο (ν3908/2011) Δυνατότητες επιχορήγησης επενδύσεων με ένταξη στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) Συμπεράσματα

3 Εισαγωγή

4 Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές για την ελληνική μελισσοκομία (1) (σύμφωνα με το Κέντρο Μελισσοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) Πλεονεκτήματα 1. Υψηλή ποιότητα προϊόντων - Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. 2. Επιστημονική και τεχνική στήριξη υψηλού επιπέδου. 3. Υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των μελισσοκόμων. 4. Πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα τεράστια βιοποικιλότητα 5. Αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή - μεγάλες προοπτικές στην αγορά.

5 Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές για την ελληνική μελισσοκομία (2) Αδύνατα σημεία 1. Διακίνηση φθηνών αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενων προϊόντων. 2. Ελλείψεις, υποδομών και Marketing. 3. Ανεπαρκής πολιτική προώθησης του μελιού στη διεθνή αγορά. 4. Υψηλό κόστος παραγωγής.

6 Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές για την ελληνική μελισσοκομία (3) Ευκαιρίες Αύξηση της κατανάλωσης του μελιού μέσα από την προβολή ενός προτύπου υγιεινής διατροφής. Δράσεις για την αύξηση των εξαγωγών και κατάκτηση νέων αγορών. Συστηματική παραγωγή και άλλων προϊόντων κυψέλης. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων μελισσοκόμων. Βελτίωση της τυποποίησης, συσκευασίας - Επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων. Προώθηση πιστοποίησης. Ενίσχυση της μελισσοκομικής χλωρίδας. Προώθηση συνεταιριστικής οργάνωσης

7 Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές για την ελληνική μελισσοκομία (4) Απειλές Διακίνηση φθηνών αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενων προϊόντων. Δηλητηριάσεις μελισσών από ψεκασμούς των καλλιεργειών με χημικά φυτοφάρμακα. Εσωστρέφεια - αδράνεια, στασιμότητα

8 (σύμφωνα με το Κέντρο Μελισσοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων μελισσοκόμων (σύμφωνα με το Κέντρο Μελισσοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος ένταξης νέων μελισσοκόμων. Οι νεοεισερχόμενοι δεν είναι μόνο νέοι αγρότες αλλά και άλλα άτομα που επιστρέφουν στην ύπαιθρο εξαιτίας της κατάρρευσης τομέων της οικονομίας, όπως των οικοδομών. Οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζονται από τα Κέντρα Μελισσοκομίας και τους παρέχεται κάθε πληροφόρηση και ενημέρωση.

9 (σύμφωνα με το Κέντρο Μελισσοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) Επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων (σύμφωνα με το Κέντρο Μελισσοκομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ) Βελτίωση των υποδομών, ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αγορά Μικρά σχέδια βελτίωσης, για επενδύσεις Προϋπολογισμού έως 50.000 ευρώ Αποτελούν μια πολύ καλή λύση για το μέσο Έλληνα μελισσοκόμο που επιθυμεί να εκσυγχρονίσει την εκμετάλλευση του.

10 Πλεονεκτήματα ένταξης επενδύσεων σε επενδυτικά – αναπτυξιακά προγράμματα Επιχορήγηση του προϋπολογισμού της επένδυσης Σαφής καθορισμός των δεδομένων της νέας επένδυσης και της βιωσιμότητάς της, μέσω της τεχνοοικονομικής μελέτης Βελτιώσεις των επενδυτικών σχεδίων με την αξιοποίηση της εμπειρίας των μελετητών, αξιολογητών, προμηθευτών εξοπλισμού.

11 Παράδειγμα χρηματοδοτικού σχήματος επένδυσης - Συνολικός προϋπολογισμός : 200.000 ευρώ -Επιχορήγηση (π.χ. 50%) : 100.000 ευρώ -Ίδια συμμετοχή (π.χ. μετρητά 25%) : 50.000 ευρώ -Τραπεζικός δανεισμός (25%) : 50.000 ευρώ

12 Παρουσίαση ένταξης και δυνατότητας επιχορήγησης επενδύσεων του μελισσοκομικού τομέα Στον ν. 3908/2011 (Αναπτυξιακός - Επενδυτικός Νόμος) Στον ν. 3908/2011 (Αναπτυξιακός - Επενδυτικός Νόμος)

13 Νέος Επενδυτικός (αναπτυξιακός) νόμος: ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4072/12, 4083/12 4083/12 4111/13 4111/13 4146/13 4146/13 4155/13 4155/13 4177/13 και 4177/13 και 4242/14 4242/14

14 Επενδυτικός νόμος (ν3908/2011) Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων)ΤουρισμόΜεταποίησηLogisticsΑνανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΠαραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών ΠροϊόντωνΠαροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητεςεξαιρέσεων Παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing ή μείγμα αυτών κατ’ επιλογή του Επενδυτή.κίνητρα Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων Δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου. Δεν απαιτεί την κατάθεση επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου. Προβλέπει προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης Εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές και οι υπό ίδρυση) Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Παροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων)ΤουρισμόΜεταποίησηLogisticsΑνανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΠαραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών ΠροϊόντωνΠαροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητεςεξαιρέσεων Παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing ή μείγμα αυτών κατ’ επιλογή του Επενδυτή.κίνητρα Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων Δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου. Δεν απαιτεί την κατάθεση επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου. Προβλέπει προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης Εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές και οι υπό ίδρυση)

15 Ποσοστά ενισχύσεων (άρθρο 5) Ζώνη κινήτρων Α (Αττική και Βοιωτία) Β (ΠΕ με ΑΕΠ άνω του 75% μ.ο.) Γ (ΠΕ με ΑΕΠ κάτω του 75% μ.ο.) Μεγάλες Επιχειρήσεις 15% 30% 40% Μεσαίες Επιχειρήσεις 20% 35% 45% Μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις 25% 40% 50%

16 Ελάχιστο ύψος επένδυσης για σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας Μεγάλες Επιχειρήσεις – 500.000 € Μεσαίες Επιχειρήσεις – 250.000 € Μικρές Επιχειρήσεις – 150.000 € Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις – 100.000 €

17 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του Μελισσοκομικού τομέα

18 Κ.Υ.Α. 6904 Καθορισμού επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο ν3908/2011 Καθορισμού επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο ν3908/2011 (ΦΕΚ : 465 /τεύχος Β΄ 25.02.2014)

19 Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα του μελιού

20 Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων-εκμεταλλεύσεων που αφορούν :  Μονάδες μελισσοκομίας  Παραγωγής μελιού,κεριού και λοιπών προϊόντων κυψέλης Κ.Υ.Α 6904 Άρθρο 2 παρ. 2.1

21 Επενδυτικά σχέδια στον δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση του μελιού

22 Κ.Υ.Α 6904 Άρθρο 2 παρ. 2.2 Μονάδες μεταποίησης και τυποποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι

23 Ενισχυόμενες δαπάνες (άρθρο 3 ν3908/2011)  Υλικά περιουσιακά στοιχεία (κτιριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού)  Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, αγορά τεχνογνωσίας κλπ)  Έργα και προγράμματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας (σε σχέση με τα προϊόντα και τη δραστηριότητα της επιχείρησης)

24 Στο Π.Α.Α. 2014 – 2020 (Υ.Α.Α.& Τροφίμων) Στο Π.Α.Α. 2014 – 2020 (Υ.Α.Α.& Τροφίμων) Παρουσίαση ένταξης και δυνατότητας επιχορήγησης επενδύσεων του μελισσοκομικού τομέα

25 Υπομέτρο 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (βελτίωση επιδόσεων και της βιωσιμότητας) Συνέχεια του μέτρου 121 της τρέχουσας περιόδου (σχέδια βελτίωσης) Ύψος Κοινοτικής συμμετοχής περίπου 467 εκατ. ευρώ Ποσοστά επιχορήγησης 40%, 50%, 75%(πλέον 20% και μέχρι 90% για νέους αγρότες, συλλογικές επενδύσεις, περιοχές με μειονεκτήματα) Πρόβλεψη δράσεων για επενδύσεις στις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις και για ενίσχυση δαπανών αγοράς μελισσοσμηνών Ανάγκη έκδοσης Κ.Υ.Α. και Υ.Α. για καθορισμό λεπτομερειών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.α.

26 Υπομέτρο 4.2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Συνέχεια του μέτρου 123Α της τρέχουσας περιόδου (επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων) Ύψος Κοινοτικής συμμετοχής περίπου 254 εκατ. Ευρώ (για τα υπομέτρα 4.2.1 και 4.2.2.) Ποσοστά επιχορήγησης :40%, 50%, 75% Πρόβλεψη δράσεων για επενδύσεις στις εγκαταστάσεις τυποποίησης/επεξεργασίας μελιού Ανάγκη έκδοσης Κ.Υ.Α. και Υ.Α. για καθορισμό λεπτομερειών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.α. του υπομέτρου

27 Υπομέτρο 4.2.2 Επενδύσεις στη μεταποίηση εμπορία και /ή ανάπτυξη μη γεωργικών προϊόντων Επεξεργασία καπνού, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες αιθέριων ελαίων κλπ. Ανάγκη έκδοσης Κ.Υ.Α. και Υ.Α. για καθορισμό λεπτομερειών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.α. του υπομέτρου

28 Υπομέτρο 4.4 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης για την μελισσοκομία και την κτηνοτροφία Επιχορήγηση 80% για ατομικές και 100% για συλλογικές περιφράξεις Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες καθώς και εκείνες του φωτοβολταϊκού συστήματος Ύψος Κοινοτικής συμμετοχής περίπου 0,5 εκατ. ευρώ

29 Υπομέτρο 6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς Δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα νέων γεωργών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και αγροτική εκμετάλλευση τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ Κάλυψη του 100% των δαπανών μέχρι 50.000 ευρώ (αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου, εξοπλισμού κλπ) σύμφωνα με 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο Ανάγκη έκδοσης Κ.Υ.Α. και Υ.Α. για καθορισμό λεπτομερειών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.α. του υπομέτρου

30 Υπομέτρο 6.3 Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων Δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα γεωργών έως 50 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και αγροτική εκμετάλλευση τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ Κάλυψη του 100% των δαπανών μέχρι 15.000 ευρώ (αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου, εξοπλισμού κλπ) σύμφωνα με 4ετές επιχειρηματικό σχέδιο Ανάγκη έκδοσης Κ.Υ.Α. και Υ.Α. για καθορισμό λεπτομερειών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης κ.α. του υπομέτρου

31 Μέτρο 19 Στήριξη τοπικής ανάπτυξης LEADER Υπομέτρο 19.2.2 Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα Δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα καθοριστούν στις σχετικές προσκλήσεις Επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας γεωργικών προϊόντων με προϋπολογισμό μέχρι 300.000 ευρώ Καθορισμός των λεπτομερειών από τις Τοπικές Ομάδες Δράσης (αναπτυξιακές εταιρείες)

32 Κατασκευή κτιρίων, εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, απόκτηση νέων ή εκσυγχρονισμός παγίων της επιχείρησης Αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ Μελέτες, δαπάνες μηχανικών, τεχνογνωσίας Ενισχυόμενες δαπάνες (με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέτρο –δράση του Π.Α.Α.) Ενισχυόμενες δαπάνες (με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέτρο –δράση του Π.Α.Α.)  Υλικά περιουσιακά στοιχεία (κτιριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού)  Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, αγορά τεχνογνωσίας κλπ)  Έργα και προγράμματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας (σε σχέση με τα προϊόντα και τη δραστηριότητα της επιχείρησης)

33 Συμπεράσματα Αναγκαιότητα η υλοποίηση επενδύσεων στον μελισσοκομικό τομέα Δυνατότητα σημαντικής επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους Αναγκαία η σοβαρή- τεκμηριωμένη προσέγγιση της βιωσιμότητας της επένδυσης Σημαντική η συνεχής επικοινωνία ενδιαφερόμενων επενδυτών –μελετητών για ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων

34 Σας ευχαριστώ πολύ για την για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google