Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ / ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα » Περιφερειακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ / ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα » Περιφερειακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ / ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα » Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ( Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Διδυμότειχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου )

2 Το έργο Στόχος : ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων και ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής. Δράσεις : Ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών ◦ Μελέτες ◦ Δικτύωση ◦ Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης ◦ Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης ◦ Κατάρτιση – Επιμόρφωση ◦ Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Διάρκεια 23 μήνες ( έναρξη Φεβ ‘13- λήξη Δεκ ’14)

3 Μελέτη για τις ανα π τυξιακές δυνατότητες της π εριοχής και την καινοτομία Δημοσιότητα Πράξης & Προσέλκυση ωφελούμενων Ε π ιλογή ωφελούμενων Διάγνωση Αναγκών Κατάρτιση ωφελούμενων (5 π ρογράμματα ) Ε π ιμόρφωση ωφελούμενων (2 σεμινάρια ) Συμβουλευτική Ε π ιχειρηματικότητας Παρακολούθηση εξέλιξης, υ π οστήριξη Ένταξη στην αγορά εργασίας / Ενίσχυση ε π ιχειρηματικό - τητας Δικτύωση με ε π ιχειρήσεις, φορείς, άλλες Α. Σ. Διαχείριση & Συντονισμός Πράξης

4 Ε π ιμορφωτικά Σεμινάρια Καινοτομία και Ε π ιχειρηματικότητα Ε π ιχειρηματικό Marketing και Προώθηση Α π ασχόλησης Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνολογική Ε π ιχειρηματικότητα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε π ιχειρήσεις Βιωματικός Τουρισμός Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηριακών Εγκαταστάσεων – Ενεργειακοί Ε π ιθεωρητές Εναλλακτική Γεωργία και Μετα π οίηση - Τυ π ο π οίηση - Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και Logistics

5 Δείκτης Μονάδα Μέτρησης ( Αριθμός ) 1. Σύνολο ωφελουμένων 120 1.1. Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ( συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων ). 40 1.2. Ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις. 60 1.3. Αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της Πράξης, εντός τριμήνου. 20 2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις 2.1. Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 4 2.2. Αριθμός απασχολουμένων σε αυτές. 40 3. Αριθμός Θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους 120 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

6 Αρμοδιότητες - Κατηγορίες Δράσεων Ευρωσύμβουλοι Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης Δικτύωση Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υ π οστήριξη Δήμος Αλεξανδρού π ολης Δικτύωση Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητο π οίησης Ε π ιμελητήριο Έβρου Δικτύωση Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητο π οίησης Δημοκρίτειο Πανε π ιστήμιο Θράκης Μελέτες Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υ π οστήριξη Συνεταιριστική Τρά π εζα Έβρου Δικτύωση Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητο π οίησης ΙΑΤΑΠ Δικτύωση Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υ π οστήριξη ΚΕΚ ΙΔΕΑ Κατάρτιση - Ε π ιμόρφωση IDS Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υ π οστήριξη

7 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΕνέργειαΧρονοδιάγραμμα Σύσταση Α. Σ. & Ολοκλήρωση Σχεδίου ΔράσηςΦεβ - Αυγ ‘13 Δημοσιότητα έργουΣεπ - Νοε ‘13 Πρόσκληση για ωφελούμενουςΝοε ‘13- Ιαν ’ 14 Επιλογή ωφελούμενωνΦεβ ‘14 Διάγνωση αναγκώνΦεβ – Μαρ ‘14 Συνεδρίες ΣυμβουλευτικήςΜαρ ‘14- Δεκ ‘14 Κατάρτιση και επιμόρφωσηΑπρ - Ιουλ ‘14 ΔικτύωσηΦεβ ‘14- Δεκ ‘14

8 Κατανομή ωφελουμένων 87 άνεργοι 20 νέοι ε π ιστήμονες 13 ασφαλισμένοι ΟΓΑ 87 άνεργοι 20 νέοι ε π ιστήμονες 13 ασφαλισμένοι ΟΓΑ 40 ε π ιχειρηματική συμβουλευτική 80 ε π αγγελματική συμβουλευτική 40 ε π ιχειρηματική συμβουλευτική 80 ε π αγγελματική συμβουλευτική

9 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ( Ι ) Ορθή επιλογή των ωφελούμενων όσον αφορά τα προσόντα τους αλλά και την πρόθεση και το ενδιαφέρον τους Έμφαση στην δικτύωση με τους τοπικούς φορείς ( δήμοι, επιμελητήρια, ακαδημαϊκοί - ερευνητικοί φορείς, κ. λπ.) Ανάπτυξη κουλτούρας επιχειρηματικότητας στους ωφελούμενους

10 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ( ΙΙ ) Ενδυνάμωση προσόντων και χαρακτήρα ωφελούμενων Στενή συνεργασία και εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης με τους ωφελούμενους Ρεαλισμός στην αποτύπωση της επιχειρηματικής ιδέας Παρακολούθηση, αναθεώρηση, υποστήριξη επιχ. ιδέας Χρηματοδότηση σχεδίων - ΕΠ. Αν. ΕΚ.

11 Ευχαριστώ Νίκος ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Ευρωσύμβουλοι Α. Ε. 2310 804108 N.Giannoulidis@euroconsultants.com.gr


Κατέβασμα ppt "« Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ / ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα » Περιφερειακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google