Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 1 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μουστάκα Φρίντα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc, Med, PhD ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 1 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μουστάκα Φρίντα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc, Med, PhD ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 1 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μουστάκα Φρίντα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc, Med, PhD ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

2 « Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική πνευματική, πνευματική κα i φυσική αγωγή των Ελλήνων Ελλήνων,....»(( ΣύνταγμαΣύνταγμα, 1975,, άρθροάρθρο. 16,. παράγραφοςπαράγραφος. 2)

3 Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής είναι η αγωγή του ανθρώπου

4 Ο όρος " παιδαγωγική " προέρχεται από την ελληνική λέξη παις, που σημαίνει παιδί και τη λέξη άγω, που σημαίνει οδηγώ.

5 Τι είναι παιδαγωγική..  Μία διαδικασία με στόχο την αγωγή και τη μάθηση  Δεν απευθύνεται μόνο στη σχολική πραγματικότητα, αλλά και σε όλες τις διαδικασίες και δομές που συνδέονται με τη μόρφωση του ανθρώπου

6 Επίσης...  Είναι το πραγματικό έργο του εκπαιδευτικού, δηλαδή μια τέχνη παιδαγωγικής πράξης  Είναι η επιστημονική έρευνα της αγωγής

7 Τι σημαίνει παιδαγωγώ..  Βοηθώ το παιδί να γίνει ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης  Δε σημαίνει δαμάζω ούτε καταναγκάζω τον παιδαγωγούμενο, αλλά τον οδηγώ μέσα από την ελευθερία στην υπευθυνότητα

8 Ακόμη...  Αξιοποιώ ακατάπαυστα τη μάθηση που δίνω και την αγωγή που προσπαθώ να ασκήσω στο παιδί

9 Αγωγή ορίζεται...  Μία διαδικασία όπου γίνεται συνάντηση και συναντίληψη παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου  Η επίδραση της ενήλικης γενιάς σε άτομα ή σε ομάδα  Η διαδικασία που οδηγεί στην κατάκτηση και κατοχή μορφωτικών αγαθών

10 Επιπλέον...  Εκμάθηση κοινωνικών ρόλων  Προσπάθεια προσαρμογής  Σχέση αλληλεπίδρασης  Μηχανισμός καθοδήγησης  Σχεδιασμένη ενέργεια μετάδοσης γνώσεων και αξιών  Επίδραση του ενήλικά στον ανήλικο

11 Ευρεία έννοια της αγωγής  Επίδραση του προτύπου του δασκάλου.  Επίδραση του « παραπρογράμματος ».  Τυχαία γεγονότα, βιώματα και πράξεις συνανθρώπων.  Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

12 Ευρεία έννοια της αγωγής  Θεάματα, ακούσματα, ήθη, έθιμα και θρησκεία.  Αλληλεπίδραση του κοινωνικού γίγνεσθαι με την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου.

13 « Αγωγή δεν μ π ορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο α π ό εμ π ρόθετες μόνο ενέργειες. Πρόκειται για ένα ευρύ π λέγμα α π ό π ολύ π τυχες δια π ροσω π ικές σχέσεις και κοινωνικές αλληλε π ιδράσεις, π ου ξε π ερνούν τα όρια των π ρογραμματισμένων και μεθοδευμένων δραστηριοτήτων ».

14 Μόρφωση...  Μόρφωση δεν είναι πολυμάθεια και εγκυκλοπαιδισμός  Μόρφωση σημαίνει καλλιέργεια, ανέβασμα και διαμόρφωση χαρακτήρα

15 « Μορφωμένος δεν είναι ό π οιος α π όκτησε γνώσεις και έγινε ε π ιστήμονας, Μορφωμένος είναι ό π οιος καλλιέργησε τον ανθρω π ισμό του » Πλάτων

16 Οριοθέτηση των « παιδαγωγικών επιδράσεων » Δεχόμαστε ένα αξιολογικό κριτήριο, το οποίο δηλώνει ότι την ιδιότητα των παιδαγωγικών επιδράσεων έχουν μόνο εκείνες οι επιδράσεις που τεκμηριωμένα βελτιώνουν την προσωπικότητα των παιδιών και των νέων, σύμφωνα με τους δηλωμένους στόχους ή με τις εκάστοτε ισχύουσες νόρμες.

17 Μάθηση Κατά τη διαδικασία της αγωγής τα π αιδιά δεν είναι π αθητικοί δέκτες Η π ροσ π άθεια των π αιδιών για να α π οκτήσουν εμ π ειρίες και μορφές συμ π εριφοράς ονομάζεται μάθηση

18 Κοινωνικοποίηση Διαδικασία ένταξης και δραστηριοποίησης του παιδιού, με την εκμάθηση του συστήματος αξιών και κοινωνικών ρόλων που ισχύουν στο κοινωνικό σύνολο

19 Διδασκαλία Το μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας που αφορά τη μετάδοση γνώσεων και την άσκηση δεξιοτήτων

20 Μόρφωση Είναι η καθορισμένη μορφή που επιδιώκει να δώσει η αγωγή στη συμπεριφορά. Είναι το « τέλος » της παιδαγωγικής διαδικασίας.

21 Εκπαίδευση Οργανωμένη και μεθοδευμένη διαδικασία αγωγής και μάθησης από την πλευρά του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα

22 Παιδεία  Μπορεί να είναι και συνώνυμο των όρων αγωγή και μάθηση.  Το αποτέλεσμα της παιδαγωγικής διαδικασίας και ταυτίζεται έτσι με τον όρο μόρφωση, με την έννοια της πνευματικής καλλιέργειας.  Οι προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία για την οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας.

23 Θεωρητική παιδαγωγική..  Συστηματική παιδαγωγική  Ιστορική παιδαγωγική  Συγκριτική παιδαγωγική

24 Εφαρμοσμένη παιδαγωγική  Προσχολική παιδαγωγική  Σχολική παιδαγωγική  Παιδαγωγική ενηλίκων


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 1 – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μουστάκα Φρίντα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc, Med, PhD ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google