Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση

2 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 1/13
Κοινωνικοποίηση Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Εκμάθηση αξιών, κανόνων (κουλτούρας) Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών Οριοθέτηση μέσων άσκησης δικαιωμάτων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

3 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 2/13
Στόχος της κοινωνικοποίησης Άτομο Ομαλή ένταξη στην κοινωνία Κοινωνία Διατήρηση κοινωνικής συνοχής Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

4 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 3/13
Οικογένεια Σχολείο Εκκλησία Ομάδες Εργασία Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

5 Συνεχίζεται μέχρι τα βαθειά γεράματα
6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 4/13 Αρχίζει με τη γέννηση Συνεχίζεται μέχρι τα βαθειά γεράματα Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

6 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 5/13
Η κοινωνικοποίηση τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

7 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 6/13
Κοινωνικοποίηση Πολλοί και διαφορετικοί φορείς κοινωνικοποίησης Πολλά και διαφορετικά μηνύματα Διλημματική κατάσταση Πολυδιάστατη και πολύπλοκη διαδικασία Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

8 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 7/13
Τελικά οι παράμετροι διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του ατόμου είναι: Τα πρότυπα συμπεριφοράς της ομάδας και περιθώρια διαφοροποίησης Ο βαθμός αφομοίωσης και εσωτερίκευσης κανόνων και αξιών της ομάδας Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος Εμπόδιο Αντιφατικά μηνύματα

9 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 8/13
Πολιτική κοινωνικοποίηση Η διαμόρφωση γνώμης και η υιοθέτηση στάσης για την πολιτική. Δηλ. για τους θεσμούς, την εξουσία, τις σχέσεις, τις διαδικασίες και τα γεγονότα που αναφέρονται στην πολιτική. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

10 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 9/13
Παραδείγματα πολιτικής κοινωνικοποί-ησης: Η γνώμη του πολίτη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας Η στάση του πολίτη στο πολιτικό γίγνεσθαι Η κριτική του πολίτη στα πολιτικά κόμματα Η στάση του πολίτη απέναντι στην ανισότητα και την εκμετάλλευση Η συμμετοχή του πολίτη στα κοινωνικά κινήματα Η συμμετοχή του πολίτη στο σωματείο του χώρου όπου εργάζεται. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

11 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 10/13
Πολιτικοποίηση: η μετάδοση γνώσεων, η καλλιέργεια αρχών και αξιών, η υιοθέτηση στάσεων και η δράση για θέματα που αφορούν στην πολιτική πραγματικότητα. Κομματικοποίηση: η ένταξη του ατόμου σε ένα κόμμα και η δράση του για υπέρ των συμφερόντων του κόμματος. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

12 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 11/13
Το περιεχόμενο της πολιτικοποίησης Μεταβάλλεται στην πορεία του χρόνου Εξαρτάται από τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις Του εκάστοτε κοινωνικού-πολιτικού συστήματος Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

13 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 12/13
Δημοκρατικό σύστημα Επιδιώκεται η συμμετοχή του πολίτη. Αυταρχικό σύστημα Η συμμετοχή του πολίτη φοβίζει. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

14 6.1 Κοινωνικοποιηση και πολιτικοποιηση 13/13
Η πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών της Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης

16 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 1/14
Οικογένεια Πρώτος και κυριότερος φορέας Τρόπος επικοινωνίας, αξίες, κανόνες, πρότυπα συμπεριφοράς, ρόλους Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

17 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 2/14
Ο τρόπος κοινωνικοποίησης από την οικογένεια εξαρτάται από το φύλο Την περιοχή Τον πολιτισμό Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

18 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 3/14
Σχολείο Οργανωμένη κοινωνικοποίηση Διαμόρφωση πολιτών Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

19 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 4/14
Παρέες συνομηλίκων Ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών Ανάγκη αποδοχής και ένταξης Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

20 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 5/14
Η ένταξη στην παρέα γίνεται Καλύτερη ικανοποίηση κάποιων αναγκών Ανάγκη για επικοινωνία και συναισθηματική έκφραση Ανάγκη απόκτησης ταυτότητας Ψυχαγωγία, άθληση, εκδρομές Περιέργεια, παρακίνηση, καθοδήγηση Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

21 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 6/14
Μ.Μ.Ε. Γραπτός Τύπος Ηλεκτρονικός Τύπος Εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

22 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 7/14
Δύναμη του γραπτού λόγου Ραδιοφωνική φαντασία Δύναμη της εικόνας Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

23 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 8/14
Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. εξαρτάται από Το είδος του μέσου Το περιεχόμενο του προγράμματος Τον χρόνο παρακολούθησης Την ηλικία, την μόρφωση και την προσωπικότητα του δέκτη Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

24 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 9/14
Ο βαθμός επίδρασης των Μ.Μ.Ε. εξαρτάται από Τη χρήση τους κι αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

25 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 10/14
Πολιτικά κόμματα Βασικοί θεσμοί του πολιτικού συστήματος Απαραίτητοι για τη λειτουργία της δημοκρατίας Έχουν στόχο την κατάκτηση της εξουσίας Για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους Έχουν διαφορετικές ιδεολογίες και απόψεις. Η λειτουργία τους προβλέπεται από το Σύνταγμα «Οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

26 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 11/14
Μαθητικές κοινότητες Παιδαγωγικός θεσμός Μαθητική έκφραση για τα σχολικά θέματα Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

27 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 12/14
Σκοπός των μαθητικών κοινοτήτων Είναι η μαθητεία στη δημοκρατία Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

28 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ
Ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης Σεβασμός της αξίας και της προσωπικότητας του καθενός Ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του μαθητή Η άσκηση στους κοινωνικούς ρόλους Μαθητεία στη δημοκρατία σημαίνει: Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

29 6.2 Φορεισ κοινωνικοποιησησ/πολιτικοποιησησ 13/14
Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος

31 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Οι κοινωνικοί κανόνες είναι πρότυπα συμπεριφοράς, κοινωνικά αποδεκτά με τα οποία ρυθμίζονται και αξιολογούνται οι συμπεριφορές των μελών της κοινωνίας. Η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

32 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος γονείς
πολιτεία σχολείο εκκλησία σωματεία Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

33 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος
Κοινωνικοποίηση: μεταδίδει πρότυπα συμπεριφοράς. Κοινωνικός έλεγχος: διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

34 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος
Πότε ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Είτε εκ των προτέρων, δηλ. προληπτικά. Είτε εκ των υστέρων, δηλ. κατασταλτικά. Με ποιον τρόπο ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Είτε με επιβραβεύσεις, δηλ. θετική αξιολόγηση. Είτε με κυρώσεις, δηλ. αρνητική αξιολόγηση. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

35 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος
Επιβράβευση: έπαινος και επιδοκιμασία Αποδοκιμασία: κυρώσεις και ψόγος Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

36 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Στόχος των επιβραβεύσεων και των κυρώσεων
είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς η οποία πρέπει να κινείται μέσα σε ορισμένα όρια, ώστε να διατηρείται η συνοχή του κοινωνικού συνόλου. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

37 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Είναι η επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς
Στόχος των επιβραβεύσεων Είναι η επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

38 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Στόχος των κυρώσεων είναι η αποφυγή της μη ορθής συμπεριφοράς, αυτής που έχει ξεφύγει από τα όρια. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

39 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος Άτυπος
Τυπικός Αυτοέλεγχος Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

40 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Δεν ασκείται με θεσμοθετημένα μέσα
Άτυπος κοινωνικός έλεγχος Δεν ασκείται με θεσμοθετημένα μέσα Στηρίζεται στα ήθη, στα έθιμα, στις παραδόσεις, στους άγραφους κανόνες. Ασκείται με πολλούς τρόπους (υποδείξεις, χειρονομίες, μορφασμούς, σεβασμό, περιφρόνηση, κριτική, επιβράβευση, αποδοκιμασία. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

41 6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Τυπικός κοινωνικός έλεγχος Ασκείται από θεσμοθετημένους φορείς. Π.χ. η οικογένεια, το σχολείο, η θρησκεία, το κράτος. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

42 Ασκείται από το ίδιο το άτομο
6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Αυτοέλεγχος Ασκείται από το ίδιο το άτομο Είτε γιατί έχει αποδεχθεί τους κανόνες είτε γιατί φοβάται την τιμωρία είτε και για τους δύο λόγους. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

43 Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται:
6.3 Ο κοινωνικόσ έλεγχοσ Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται: Από τον βαθμό εσωτερίκευσης των κανόνων Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google