Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές προοπτικές φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Ημερίδα, 6/6/2013 ΤΕΙ Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές προοπτικές φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Ημερίδα, 6/6/2013 ΤΕΙ Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές προοπτικές φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Ημερίδα, 6/6/2013 ΤΕΙ Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» Σύμπραξη Πανεπιστημίου Κρήτης ( Τμήμα Χημείας ) - ΤΕΙ Κρήτης ( ΣΤΕΦ, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών )

3 Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών « Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος » είναι η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή ειδικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών, την πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων από απόφοιτους των Θετικών Επιστημών, Μηχανικούς και απόφοιτους των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράμματος;

4 Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα επιστημονικά πεδία των Επιστημών και της Μηχανικής Περιβάλλοντος, οι δε πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα μέσω της παρακολούθησης του ΠΜΣ-ΤΕΠΡΟΠ να εντρυφήσουν στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις τους στον Τομέα των Εφαρμογών της Τεχνολογίας στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

5 Πρόγραμμα Σπουδών  Α) Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Περιβάλλοντος. Μαθήματα και σεμινάρια που αφορούν στις Βιοχημικές, Χημικές και Φυσικές Διεργασίες του Περιβάλλοντος, και μαθήματα των Μαθηματικών Προσομοιώσεων (Modeling) για τη διάχυση και το γίγνεσθαι των ρυπαντών στο Υδατικό Περιβάλλον και την Ατμόσφαιρα.  Β) Συστήματα προστασίας περιβάλλοντος. Στην ενότητα αυτή διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα:  I. Συστήματα ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  II. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων.  III. Διαχείριση στερεών αποβλήτων.

6  Γ) Σύγχρονες ευρωπαϊκές θεσμικές παρεμβάσεις σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και η επίπτωσή τους στην επενδυτική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας. Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται:  I. Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο Περιβάλλοντος.  II. H εξοικείωση των φοιτητών με προχωρημένα και τα πλέον σύγχρονα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αντανακλώνται σε σύγχρονα εργαλεία πολιτικής (policy instruments) της Ε.Ε. και που αναμένεται να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας σε θέματα περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών.  III. Η εξοικείωση των φοιτητών με την οικονομοτεχνική ανάλυση επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο γενικής θεωρίας όσο και μιας εκτεταμένης μελέτης περίπτωσης (case study) για τη διαχείριση αυτοκινήτων τέλους ζωής.

7  Δ) Έλεγχος ποιότητας περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:  I. Έλεγχο των βασικών παραμέτρων ποιότητας του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική νομοθεσία. Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  II. Βασικές μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών υγρών αποβλήτων (στερεά, οργανικό φορτίο, θρεπτικά συστατικά). Έλεγχος της απόδοσης μιας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων.

8 Ε) Κύκλος ειδικών σεμιναρίων-Περιπτωσιολογικές Μελέτες (case studies). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: I.Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων II.Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

9 Τα Μαθήματα, τα Εργαστήρια, οι Πρακτικές Ασκήσεις, η Ερευνητική Απασχόληση ή η Μελέτη Εφαρμογής (Διατριβή Ειδίκευσης) και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: –Οι φοιτητές-φοιτήτριες του Προγράμματος ΤΕΠΡΟΠ παρακολουθούν κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών έξι (6) μαθήματα διάρκειας 30 διδακτικών ωρών (ΔΩ)/ ανά μάθημα και βαρύτητας 2 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) / ανά μάθημα. – Ένα Ειδικό Εργαστήριο, βαρύτητας 3 ΔΜ, είναι υποχρεωτικό από τα προσφερόμενα από την Ενότητα Δ του ΠΜΣ- ΤΕΠΡΟΠ. –Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ εκτός των μαθημάτων του ΠΜΣ ζητείται, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Σπουδών του Προγράμματος (ΕΣΠ), και η παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων προπτυχιακού χαρακτήρα του Τμήματος Χημείας.

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2007-2008 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Εξάμηνο 1. Γενική Χημεία Ι 2. Οργανική Χημεία 3. Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χειμερινό Εξάμηνο 1. Χημεία των Φυσικών Υδάτων 2. Χημεία και Φυσική της Ατμόσφαιρας 3. Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία Ι: Οργανικοί Ρυπαντές 4. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εαρινό Εξάμηνο (θα προσφερθούν) 1. Συστήματα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2. Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 3. Χρήση Μαθηματικών Μοντέλων Προσομοίωσης Ατμοσφαιρικών Διεργασιών 4. Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία ΙΙ: Ιόντα και Στοιχεία 5. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο Περιβάλλοντος 6. Διαχείριση και Οικονομικά Περιβάλλοντος (αντικαθιστά το μάθημα: Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος) 7. Εργαστηριακό Μάθημα: Έλεγχος Ποιότητας Περιβαλλοντικών Παραμέτρων σε Νερά και Υγρά Απόβλητα 8. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (μάθημα επιλογής για το ΤΕΠΡΟΠ)

11 Σε ποιους απευθύνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα;  Πτυχιούχους Σχολών Θετικών Επιστημών  Πτυχιούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκεια φοίτησης: 4 εξάμηνα Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» απονέμεται από το Τμήμα Χημείας του Π.Κ.

12 Κριτήρια Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  Βαθμός πτυχίου  Γνώση αγγλικής γλώσσας  Συνέντευξη από επιτροπή διδασκόντων στο πρόγραμμα Επιτροπή σπουδών: Τρία μέλη ΔΕΠ του Τομέα Χημείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας: Ε. Στεφάνου, Ν Μιχαλόπουλος, Μ. Κανακίδου Ένα μέλος Ε.Π. ΤΕΙ: Ν. Κατσαράκης Σύμβουλος Καθηγητής για κάθε φοιτητή του προγράμματος

13 Η πρώτη εισαγωγή φοιτητών έγινε τον Οκτώβριο του 2004, ενώ ακολούθησαν και άλλες τέσσερις εισαγωγές τα επόμενα χρόνια (2005/9). Από τους επιλεγέντες (2004/8), ~60% Πτυχιούχοι ΤΕΙ από Σχολές ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ ~40% Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου από Πολυτεχνικές Σχολές και Φυσικομαθηματική Αριθμός υποψηφίων 2004: 50 Επιλεγέντες: 10 + 4 (υπό την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Χημείας) Αριθμός υποψηφίων 2005: 77 Επιλεγέντες: 7 + 4 (υπό την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Χημείας)

14 Επίσης στους καλύτερους φοιτητές (μετά από σχετική αξιολόγηση) δίνονται υποτροφίες ύψους 400€/μήνα – τρεις υποτροφίες ανά εξάμηνο που αντιστοιχούν στο 25% των εγγεγραμμένων φοιτητών. Μεταπτυχιακές διατριβές: Στο 2ο έτος του ΠΜΣ οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διατριβή σ’ ένα από τα συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια του ΠΜΣ-ΤΕΠΡΟΠ. Στα Εργαστήρια «Τεχνολογίας Υλικών» και «Χημικής Τεχνολογίας-Χημείας Περιβάλλοντος» του Γ.Τ.Θ.Ε. της ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιούνται ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τουλάχιστον (10) μεταπτυχιακές εργασίες πάνω σε θέματα που αφορούν (α) την ανάπτυξη και τη μελέτη καινοτόμων φωτοκαταλυτικών νανοσκοπικών υλικών για την αποδόμηση υγρών και αέριων ρυπαντών, (β) τη μελέτη ημιαγώγιμων οξειδίων ως αισθητήρες αερίων ή υδροφιλικών / υδροφοβικών επικαλύψεων με εφαρμογές σε βιοκλιματικά κτίρια και (γ) τη μελέτη της ποιότητας νερού και λυμάτων καθώς και της απόδοσης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (έλεγχος εκροής, δυνατότητα επανάχρησης).


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές προοπτικές φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Ημερίδα, 6/6/2013 ΤΕΙ Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google