Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ Λάρισα 7 & 8 Απριλίου 2016 Δέσποινα Μπώκου, Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΔΕΥΑ Λέσβου Κωνσταντίνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ Λάρισα 7 & 8 Απριλίου 2016 Δέσποινα Μπώκου, Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΔΕΥΑ Λέσβου Κωνσταντίνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ Λάρισα 7 & 8 Απριλίου 2016 Δέσποινα Μπώκου, Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΔΕΥΑ Λέσβου Κωνσταντίνος Στεργιάννης, Γεν. Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α Χανίων

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Το σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης υδατικών πόρων πόλης Μυτιλήνης, περιλαμβάνει ένα σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού δεξαμενών, αντλιοστασίων, σταθμών διαρροών του δικτύου ύδρευσης, αυτοματοποίησης της χλωρίωσης καθώς επίσης τη διασύνδεση των αντλιοστασίων ακαθάρτων και της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Μυτιλήνης για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.

3 Αποτελείται από: 12 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), σε σημεία του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (Πηγές, Αντλιοστάσια, Δεξαμενές, Γεωτρήσεις) 10 Τοπικούς Σταθμούς Δικτύου (Τ.Σ.Δ.), σε σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 7 Τοπικούς Σταθμούς Αντλιοστασίων (Τ.Σ.Α.), που βρίσκονται στα 4 αντλιοστάσια ακαθάρτων. Μέσω αυτών μεταδίδονται πληροφορίες στον Κ. Σ. Ε. στις Ε.Ε.Λ. για τον έλεγχο της λειτουργίας τους. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

5

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΣΕ

7

8 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τα στοιχεία του δικτύου ύδρευσης εισάχθηκαν σε ΗΥ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και η εισαγωγή καταναλώσεων. Ο στόχος ήταν να επεξεργαστούν τα σενάρια ζήτησης, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και με τη μελλοντική πληθυσμιακή εξέλιξη. Μέχρι σήμερα δεν επετεύχθη ο στόχος, αλλά σημειακά λαμβάνονται στοιχεία για τις πιέσεις και τις παροχές στους κόμβους του δικτύου. Ολοένα και πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα όταν προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή λειτουργίας δικτύου, να προσομοιώνεται η λειτουργία του και να εξετάζονται τα αποτελέσματα, πριν από οποιανδήποτε ενέργεια.

9 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Με την καταγραφή των καταναλώσεων ανά ζώνη (ιδιαίτερα εκείνων της αιχμής ζήτησης), είναι δυνατόν να εισαχθούν στο υφιστάμενο μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου πραγματικές τιμές παραμέτρων, που να αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες της πόλης μας και μάλιστα ανά ζώνη και όχι οι θεωρητικές της βιβλιογραφίας για τα δίκτυα ύδρευσης. Είναι αυτονόητο ότι με αυτό τον τρόπο ελέγχεται τόσο η λειτουργία του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου, ώστε να αποκατασταθούν τυχόν δυσλειτουργίες και να αξιοποιηθούν πλήρως οι υποδομές που υπάρχουν, αλλά το σπουδαιότερο είναι δυνατόν να προβλεφθούν ανά ζώνη ύδρευσης οι μελλοντικές τάσεις ζήτησης, ώστε να γίνει ιεράρχηση χρονική και τοπική των απολύτως απαραιτήτων επενδύσεων της ΔΕΥΑΛ για τις επόμενες δεκαετίες, με κριτήριο την βελτίωση για τον καταναλωτή και την επιχείρηση αξιοποίηση τους Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος και οργάνωση..

10 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνεχής εποπτεία, άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων. Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών με την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τον καταναλωτή Πρόληψη έκτακτων περιστατικών και αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή Ορθολογιστική διαχείριση των υδατικών πόρων των πηγών υδροληψίας. Περιορισμός ανθρώπινης παρουσίας για τη διαχείριση, παρακολούθηση του συστήματος και ταυτόχρονη επέμβαση στις εγκαταστάσεις από το χειριστή και μόνο.

11 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ GIS

12

13 Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ GIS

14

15 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Τα κυριότερα προβλήματα στη λειτουργία και αξιοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι : 1.ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΣΕ 3.ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

16 Ευχαριστούμε πολύ!!


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ Λάρισα 7 & 8 Απριλίου 2016 Δέσποινα Μπώκου, Αναπληρώτρια Δ/ντρια ΔΕΥΑ Λέσβου Κωνσταντίνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google