Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 1 Το Πρόβλημα Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα του μηχανικού μπορεί να τεθεί ως: Δεδομένου ενός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 1 Το Πρόβλημα Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα του μηχανικού μπορεί να τεθεί ως: Δεδομένου ενός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 1 Το Πρόβλημα Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα του μηχανικού μπορεί να τεθεί ως: Δεδομένου ενός συνόλου μετρήσεων σε ορισμένα σημεία του χωροχρόνου, να προσδιοριστούν οι τιμές στα ενδιάμεσα σημεία, όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις. Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται πρόβλημα παρεμβολής. Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα του μηχανικού μπορεί να τεθεί ως: Δεδομένου ενός συνόλου μετρήσεων σε ορισμένα σημεία του χωροχρόνου, να προσδιοριστούν οι τιμές στα ενδιάμεσα σημεία, όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις. Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται πρόβλημα παρεμβολής.

2 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 2 Μία μέθοδος χαρτογράφησης Η γεωστατιστική είναι λοιπόν μία μέθοδος παρεμβολής, ή χαρτογράφησης μίας φυσικής μεταβλητής. Η γεωστατιστική είναι λοιπόν μία μέθοδος παρεμβολής, ή χαρτογράφησης μίας φυσικής μεταβλητής. Στην περίπτωση αυτή όμως, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα GIS; Στην περίπτωση αυτή όμως, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα GIS;

3 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 3 Γιατί όχι GIS; Καταρχήν στα περισσότερα προγράμματα GIS υπάρχει η δυνατότητα παρεμβολής με kriging, το οποίο είναι βέβαια ένας αλγόριθμος γεωστατιστικής. Πλήν όμως, εφαρμόζεται αυτοματοποιημένα και γιαυτό μπορεί να έχει επιτυχία μόνο υπό συνθήκες. Καταρχήν στα περισσότερα προγράμματα GIS υπάρχει η δυνατότητα παρεμβολής με kriging, το οποίο είναι βέβαια ένας αλγόριθμος γεωστατιστικής. Πλήν όμως, εφαρμόζεται αυτοματοποιημένα και γιαυτό μπορεί να έχει επιτυχία μόνο υπό συνθήκες. Υπάρχει όμως και μία σειρά από σοβαρότερους λόγους όπως: Υπάρχει όμως και μία σειρά από σοβαρότερους λόγους όπως:

4 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 4 Αμεροληψία Δεν χρησιμοποιούμε à priori υποθέσεις όπως του αντιστρόφου τετραγώνου της απόστασης Δεν χρησιμοποιούμε à priori υποθέσεις όπως του αντιστρόφου τετραγώνου της απόστασης

5 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 5 Ακρίβεια Υπολογίζουμε το σφάλμα σε κάθε εκτίμηση Υπολογίζουμε το σφάλμα σε κάθε εκτίμηση

6 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 6 Ευρύτητα Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αβέβαια δεδομένα Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αβέβαια δεδομένα

7 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 7 Γενικότητα Μπορούμε να ενσωματώσουμε φυσικούς νόμους που γνωρίζουμε ότι ισχύουν Μπορούμε να ενσωματώσουμε φυσικούς νόμους που γνωρίζουμε ότι ισχύουν

8 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 8 Ισχύς Μπορούμε να δουλέψουμε σε τρείς ή και τέσσερεις διαστάσεις Μπορούμε να δουλέψουμε σε τρείς ή και τέσσερεις διαστάσεις

9 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 9 Υπόθεση βάσης Η τεχνική για να πετύχουμε όλα τα παραπάνω, είναι να υποθέσουμε ότι η χωρική μεταβλητή που μελετάμε (πχ μεταλλική περιεκτικότητα) είναι μία τυχαία μεταβλητή (ΤΜ). Η τεχνική για να πετύχουμε όλα τα παραπάνω, είναι να υποθέσουμε ότι η χωρική μεταβλητή που μελετάμε (πχ μεταλλική περιεκτικότητα) είναι μία τυχαία μεταβλητή (ΤΜ).

10 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 10 Τα εργαλεία μας Θα δουλέψουμε με το ανοιχτό λογισμικό ΒΜΕ Lib που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του San Diego της Καλιφόρνια, καθώς και το εμπορικό λογισμικό ISATIS, με τα οποία θα εξετάσουμε εφαρμογές όπως: Θα δουλέψουμε με το ανοιχτό λογισμικό ΒΜΕ Lib που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του San Diego της Καλιφόρνια, καθώς και το εμπορικό λογισμικό ISATIS, με τα οποία θα εξετάσουμε εφαρμογές όπως:

11 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 11 Υπολογισμός αποθεμάτων Υπολογισμός αποθεμάτων του κοιτάσματος μικτών θειούχων μεταλλευμάτων Μολάων λακωνίας Υπολογισμός αποθεμάτων του κοιτάσματος μικτών θειούχων μεταλλευμάτων Μολάων λακωνίας

12 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 12 Γεωστατιστική- IDS Σύγκριση γεωστατιστικής – IDS στον υπολογισμό αποθεμάτων χαλκούχου κοιτάσματος στην Κύπρο Σύγκριση γεωστατιστικής – IDS στον υπολογισμό αποθεμάτων χαλκούχου κοιτάσματος στην Κύπρο

13 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 13 Μηχανική πετρωμάτων Υπολογισμός τάσεων- παραμορφώσεων στην περιοχή γύρω από μία κυκλική εκσκαφή, σε ένα συμπαγές ελαστικό πέτρωμα υποκείμενο σε υδροστατικό πεδίο πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον φυσικό νόμο αλλά και μετρήσεις μετατοπίσεων. Υπολογισμός τάσεων- παραμορφώσεων στην περιοχή γύρω από μία κυκλική εκσκαφή, σε ένα συμπαγές ελαστικό πέτρωμα υποκείμενο σε υδροστατικό πεδίο πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον φυσικό νόμο αλλά και μετρήσεις μετατοπίσεων.

14 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 14 Γεωλογικό μοντέλο υδροφορέα Προσομοίωση της γεωλογίας υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με βάση περιγραφές πυρήνων γεωτρήσεων Προσομοίωση της γεωλογίας υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με βάση περιγραφές πυρήνων γεωτρήσεων

15 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 15 Εφαρμογή στη γεωθερμία Χαρτογράφηση της θερμοκρασίας στο γεωθερμικό πεδίο Νέας Κεσάνης στη Θράκη, λαμβάνοντας υπόψη το νόμο Laplace αλλά και τις μετρήσεις. Χαρτογράφηση της θερμοκρασίας στο γεωθερμικό πεδίο Νέας Κεσάνης στη Θράκη, λαμβάνοντας υπόψη το νόμο Laplace αλλά και τις μετρήσεις.

16 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 16 Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα Χαρτογράφηση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα στην λεκάνη πτολεμαΐδας, χρησιμοποιώντας αβέβαιες μετρήσεις. Χαρτογράφηση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα στην λεκάνη πτολεμαΐδας, χρησιμοποιώντας αβέβαιες μετρήσεις.

17 Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 17 Δημόσια υγεία Χωροχρονική χαρτογράφηση εξάπλωσης γρίπης στη Γαλλία λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο μετάδοσης του ιού αλλά και μετρήσεις προσβολής. Χωροχρονική χαρτογράφηση εξάπλωσης γρίπης στη Γαλλία λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο μετάδοσης του ιού αλλά και μετρήσεις προσβολής.


Κατέβασμα ppt "Κ. Μόδη: Γεωστατιστική και Εφαρμογές της (παρουσίαση) 1 Το Πρόβλημα Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα του μηχανικού μπορεί να τεθεί ως: Δεδομένου ενός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google