Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Αφορά την κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και στην αύξηση των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Αφορά την κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και στην αύξηση των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 Αφορά την κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και στην αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Παράλληλα χρησιμοποιείται και από μερίδα επιχειρήσεων ο όρος ανάπτυξη. Στόχος για την επιχ/ση είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της και ένα από τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τον επιτύχει η εκπαίδευση

3 Παράγοντες που συντελούν στην ανάγκη για διαρκή εξέλιξη:  H εξέλιξη των αναγκών των ατόμων-επισκεπτών και η αλλαγή στις συνήθειες τους.  Η τεχνολογική εξέλιξη (π.χ. η χρήση νέας μηχανής eespresso στο bar ή μηχανής παρασκευής κρουασάν στο ζαχαροπλαστείο αντί της χειρονακτικής εργασίας)  Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και νέοι κανονισμοί στο εσωτερικό της επιχ/σης π.χ. κανόνες HACCP  Τα νέα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες από τις τουριστικές επιχ/σεις π.χ. εστιατόριο για sushi  Συνεχείς αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχείων – εστιατορίων π.χ. η μετατροπή ενός απλού snack bar σε fast food  Νέα υλικά που αντικαθιστούν παλιότερα  Περιβαλλοντικές ανάγκες π.χ. δημιουργία βιολογικού καθαρισμού, ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων λαδιών στη κουζίνα

4 Πεδία εφαρμογής Αναφέρονται στα πεδία των διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις σύγχρονες ξενοδοχειακές-επισιτιστικές επιχειρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος μιας επιχ/σης και όταν : Ένας εργαζόμενος πιάνει δουλειά για πρώτη φορά στην επιχείρηση(εκπαίδευση νέου προσληφθέντος) Ένας εργαζόμενος δούλευε και στο παρελθόν στην επιχ/ση αλλά προάχθηκε σε ανώτερη βαθμίδα Ένας εργαζόμενος δούλευε και στον παρελθόν στην επιχ/ση αλλά μετατέθηκε σε άλλη θέση Η επιχ/ση αποσκοπεί στην βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού της Η επιχ/ση αποσκοπεί στην γενική επιμόρφωση των υπαλλήλων της Κάνει κάποιες αλλαγές στον εξοπλισμό της Εισάγει νέα προϊόντα στην παραγωγή της Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της Για κάθε μια από τις παραπάνω καταστάσεις ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι διαφορετικός, ενώ διαφορετικές μπορεί να είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα ακολουθηθούν

5 Στάδια εκπαιδευτικής διαδικασίας  Εκτίμηση της ανάγκης για εκπαίδευση  Σχεδιασμός εκπαιδευτικών μεθόδων  Παράδοση μαθημάτων  Χρήση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

6 Εκτίμηση Η διαπίστωση των αναγκών της επιχ/σης και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης Ανάγκες για στρατηγική εκπαίδευση Αφορά τις ανάγκες που προκύπτουν από τους μακροπρόθεσμους στόχους π.χ. η αύξηση της πελατείας μας στο εστιατόριο κατά 35% τους θερινούς μήνες. Αυτό βέβαια θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τις δυνατότητες του ξενοδοχείου Ανάγκες για λειτουργική εκπαίδευση Σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της επιχ/σης. Η διαπίστωση τους γίνεται συνήθως με την βοήθεια συνεντεύξεων στους άμεσα εμπλεκομένους. Π.χ. οι εργαζόμενοι στην κουζίνα είναι οι πλέον αρμόδιοι να μας πληροφορήσουν για τα προβλήματα του χώρου ή για νέες προτάσεις Ανάγκες για ατομική εκπαίδευση Στο συγκεκριμένο στάδιο κρίνεται σκόπιμο να εντοπιστούν και οι επιμέρους ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και εξειδίκευση. Οι τρόποι και οι μέθοδοι με τους οποίους μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλουν, και συνεπώς ο εντοπισμός μπορεί να γίνει με :  Tests και εξετάσεις εργαζομένων Εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εργαζόμενους για το επίπεδο των γνώσεων τους. Τα ερωτήματα αφορούν ζητήματα εργασίας και είναι αρκετά αξιόπιστο αλλά χρονοβόρο με αρκετό κόστος.  Tests αυτοεξέτασης Σχετίζονται με την δημιουργία προφίλ των εργαζομένων και οι ερωτήσεις αφορούν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του εργαζομένου. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά της επιχ/σης γιατί μπορεί ο εργαζόμενος εύκολα να ξεγελάσει την επιχ/ση με τις απαντήσεις του.  Κέντρα εκτίμησης αφορά συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται η αξιολόγηση. Συνήθως υπάρχει μια επιτροπή ατόμων σχετικών με το αντικείμενο εργασίας που υποβάλουν ερωτήσεις στους εργαζόμενους. Κατόπιν η επιτροπή αξιολογεί τις απαντήσεις και βγάζει τα ανάλογα συμπεράσματα. Συνήθως τέτοια κέντρα κοστίζουν ακριβά στην επιχ/ση και για αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως για τα υψηλόβαθμα στελέχη  Με εκτίμηση των ικανοτήτων από ειδικούς-μέντορες Είναι συνήθως άτομα απόλυτα εξειδικευμένο σε κάποια εργασία. Χρησιμοποιούνται σχετικά σπάνια με σκοπό να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα τους.

7 Σχεδιασμός Αφορά τις εκπαιδευτικές μεθόδους που θα ακολουθήσει μια επιχ/ση καθώς και το σχεδιασμό με λεπτομέρεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενώ καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: Ποιο θα είναι το αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας Που θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία Τι εγκαταστάσεις και τι εξοπλισμός θα χρειαστούν Ποια θα είναι η εκπαιδευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί Πόσος θα είναι ο χρόνος της εκπαίδευσης Ποιος θα χρηματοδοτήσει την όλη διαδικασία

8 Απαντήσεις 1.Περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων-δεξιοτήτων και αλλαγή νοοτροπιών. Π.χ. ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σερβιτόρους που περιλαμβάνει την εκμάθηση τους στην παρασκευή flambage με την αγορά του νέου εξοπλισμού 2.Εκπαίδευση εντός ή εκτός του χώρου π.χ. ένα beach bar με την αγορά καινούργιων ομπρελών ή συναφή εξοπλισμό ενώ για την εκτός χώρου δύσκολα σε αυτήν περιλαμβάνεται παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να γίνεται βαρετή στο προσωπικό 3.Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό π.χ. καρέκλες, πίνακα, προβολέα ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό 4.Αφορά το αντικείμενο που θέλει να καλύψει η επιχ/ση, τον διαθέσιμο χρόνο, το προγραμματισμένο κόστος της εκπαίδευσης, τις ικανότητες του εκπαιδευτή και γενικά των εργαζομένων 5.Το κύριο βάρος πέφτει συνήθως στην ίδια την επιχ/ση που πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες κρατικές επιχορηγήσεις ή προγράμματα του ΟΑΕΔ.

9 Παράδοση μαθημάτων Οι πιο συνηθισμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι:  Διαλέξεις-σεμινάρια  Συσκέψεις στελεχών  Ομαδική συζήτηση εργαζομένων  Προσωπική εκγύμναση  Μελέτη περιπτώσεων  Επιδείξεις  Υπόδηση ρόλων  Προβολή video  Διανομή εντύπων  Ασκήσεις παιχνίδια  Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους

10 Χρήση και αξιολόγηση Ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος Βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα Οικονομική απόδοση


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Αφορά την κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και στην αύξηση των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google