Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. (8 ώρες) Τι είναι έρευνα, ποιος ο σκοπός της, τι είδη έρευνας υπάρχουν, ποια η κοινωνική σημασία της έρευνας. (1 ώρα) Τι είναι έρευνα, ποιος ο σκοπός της, τι είδη έρευνας υπάρχουν, ποια η κοινωνική σημασία της έρευνας. (1 ώρα)

3 Μεταβλητές έρευνας Ανεξάρτητη-Εξαρτημένη- Ελεγχόμενες (Σταθερές) (2 ώρες) Μέσα από παραδείγματα απλών ερευνητικών θεμάτων (π.χ. σχέση μεταξύ δύναμης που εφαρμόζεται στο μέσο μιας ράβδου και βέλους κάμψης) να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αφομοιώσουν αυτές τις έννοιες που είναι η βάση για την πραγματοποίηση μιας έρευνας. Μέσα από παραδείγματα απλών ερευνητικών θεμάτων (π.χ. σχέση μεταξύ δύναμης που εφαρμόζεται στο μέσο μιας ράβδου και βέλους κάμψης) να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να αφομοιώσουν αυτές τις έννοιες που είναι η βάση για την πραγματοποίηση μιας έρευνας.

4 Μεταβλητές έρευνας (συνέχεια) Εκεί που υπάρχει εργαστήριο,να γίνεται υπό μορφή επίδειξης μια ερευνητική διαδικασία απλή για ακόμα καλύτερη εμπέδωση των μεταβλητών. Να δίνονται και μικρές εργασίες εύρεσης των μεταβλητών, για το σπίτι, μέσα από απλά θέματα έρευνας.

5 Ανάλυση κεφαλαίων γραπτής εργασίας (2 ώρες) Θα γίνει μια εκτενής ανάλυση όλων των κεφαλαίων της γραπτής εργασίας (12 κεφάλαια, σελίδα 32 του βιβλίου). Η ανάλυση αυτή θα γίνεται βάσει παραδειγμάτων (συγκεκριμένων απλών πειραματικών ερευνητικών θεμάτων σε θεωρητική βάση). Θα γίνει μια εκτενής ανάλυση όλων των κεφαλαίων της γραπτής εργασίας (12 κεφάλαια, σελίδα 32 του βιβλίου). Η ανάλυση αυτή θα γίνεται βάσει παραδειγμάτων (συγκεκριμένων απλών πειραματικών ερευνητικών θεμάτων σε θεωρητική βάση).

6 Παρατηρήσεις 1. Από την εμπειρία του μαθήματος βγήκε ότι πρέπει να προστεθεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με γενικές πληροφορίες για το θέμα, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα 12 κεφάλαια. Από την εμπειρία του μαθήματος βγήκε ότι πρέπει να προστεθεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με γενικές πληροφορίες για το θέμα, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα από τα 12 κεφάλαια.

7 2. Να δίνονται εργασίες απλών ερευνητικών πειραματικών θεμάτων όπου θα ζητείται η σύντομη τμηματική ανάπτυξη των κεφαλαίων της εργασίας. Να γίνεται εξέταση στο επόμενο μάθημα. Να δίνονται εργασίες απλών ερευνητικών πειραματικών θεμάτων όπου θα ζητείται η σύντομη τμηματική ανάπτυξη των κεφαλαίων της εργασίας. Να γίνεται εξέταση στο επόμενο μάθημα. Να δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των συμπερασμάτων, να συνοδεύονται με διαγράμματα και πίνακες τιμών (υποθετικών). Να δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των συμπερασμάτων, να συνοδεύονται με διαγράμματα και πίνακες τιμών (υποθετικών).

8 ENOTHTA 2. Επίδειξη πειραματικής έρευνας (6-9 ώρες) ENOTHTA 2. Επίδειξη πειραματικής έρευνας (6-9 ώρες) Επίδειξη εργαστηριακού εξοπλισμού με ταυτόχρονη κράτηση σημειώσεων ή μοίρασμα φωτοτυπιών. (2-3 ώρες). Επίδειξη εργαστηριακού εξοπλισμού με ταυτόχρονη κράτηση σημειώσεων ή μοίρασμα φωτοτυπιών. (2-3 ώρες).

9 ENOTHTA 2. (συνέχεια) Εξέταση στα επόμενα μαθήματα για την αποκτηθείσα γνώση γύρω από τις συσκευές και τα όργανα. (1-2 ώρες). Εξέταση στα επόμενα μαθήματα για την αποκτηθείσα γνώση γύρω από τις συσκευές και τα όργανα. (1-2 ώρες).

10 ENOTHTA 2. (συνέχεια) Επίδειξη 2 τουλάχιστον πειραματικών ερευνών με χρήση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συσκευών και οργάνων. (3-4 ώρες).

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Επιλογή θέματος γραπτής εργασίας (4 -5 ώρες) Επειδή η γραπτή εργασία μετρά σαν τελικό διαγώνισμα προαγωγικών εξετάσεων, υποχρεώνονται όλα τα παιδιά να επιλέξουν ένα θέμα ερευνητικής εργασίας. Επειδή η γραπτή εργασία μετρά σαν τελικό διαγώνισμα προαγωγικών εξετάσεων, υποχρεώνονται όλα τα παιδιά να επιλέξουν ένα θέμα ερευνητικής εργασίας. Ο καθηγητής προτείνει λίστες θεμάτων από διάφορες ενότητες (ηλεκτρισμός-μαγνητισμός-τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος-επιδράσεις διαφόρων τεχνολογιών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον-θερμότητα-μηχανική-αντοχή υλικών-θερμομόνωση-ηχομόνωση - ΑΠΕ – κ.α.) και τα παιδιά αφού καταγράψουν τα θέματα, τα μελετούν και στα επόμενα μαθήματα προτείνουν το θέμα τους, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από τις προτεινόμενες λίστες του καθηγητή. Ο καθηγητής προτείνει λίστες θεμάτων από διάφορες ενότητες (ηλεκτρισμός-μαγνητισμός-τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος-επιδράσεις διαφόρων τεχνολογιών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον-θερμότητα-μηχανική-αντοχή υλικών-θερμομόνωση-ηχομόνωση - ΑΠΕ – κ.α.) και τα παιδιά αφού καταγράψουν τα θέματα, τα μελετούν και στα επόμενα μαθήματα προτείνουν το θέμα τους, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από τις προτεινόμενες λίστες του καθηγητή.

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 (Συνέχεια) Συζήτηση με τους μαθητές για το προτεινόμενο θέμα τους και κατοχύρωση ή απόρριψή του εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εάν απορριφθεί να προταθεί άλλο θέμα είτε από τον καθηγητή είτε από τον μαθητή. Συζήτηση με τους μαθητές για το προτεινόμενο θέμα τους και κατοχύρωση ή απόρριψή του εάν δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εάν απορριφθεί να προταθεί άλλο θέμα είτε από τον καθηγητή είτε από τον μαθητή.

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ( 8 ώρες για πειραματική εργασία ) Διεξαγωγή πειραματικών εργασιών ή αναζήτηση πληροφοριών, εάν δεν υπάρχει εργαστήριο, και συγγραφή εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του βιβλίου. Η παράδοση της εργασίας να γίνεται με την ολοκλήρωση του Α’ εξαμήνου, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για τις παρουσιάσεις στη συνέχεια και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του μαθήματος. Εάν κάποια παιδιά δεν έχουν να κάνουν κάποιο πείραμα, μπορούν να συμμετέχουν στα πειράματα συμμαθητών τους ή να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο (όπου είναι εφικτό), ή στη βιβλιοθήκη του εργαστηρίου ή να συγγρά- φουν την εργασία τους.

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Παρουσίαση εργασιών (8-10 ώρες) Η παρουσίαση των εργασιών να γίνεται σε χώρο όπου υπάρχουν συσκευές προβολών Η παρουσίαση των εργασιών να γίνεται σε χώρο όπου υπάρχουν συσκευές προβολών (προβολέας διαφανειών, προβολέας slides, video, βιντεοπροβολέας), έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρουσα και πιο κατανοητή για τα παιδιά.Να δίνεται κάπως επίσημος χαρακτήρας στις παρουσιάσεις, προσκαλώντας τη διεύθυνση, καθηγητές και μαθητές του σχολείου. Στο τέλος της παρουσίασης μπορούν να γίνονται κάποιες ερωτήσεις προς τον παρουσιάζοντα και να δίνονται απαντήσεις, όπως και τοποθετήσεις μαθητών ή και των άλλων ακροατών για το αναπτυσσόμενο θέμα. (προβολέας διαφανειών, προβολέας slides, video, βιντεοπροβολέας), έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρουσα και πιο κατανοητή για τα παιδιά.Να δίνεται κάπως επίσημος χαρακτήρας στις παρουσιάσεις, προσκαλώντας τη διεύθυνση, καθηγητές και μαθητές του σχολείου. Στο τέλος της παρουσίασης μπορούν να γίνονται κάποιες ερωτήσεις προς τον παρουσιάζοντα και να δίνονται απαντήσεις, όπως και τοποθετήσεις μαθητών ή και των άλλων ακροατών για το αναπτυσσόμενο θέμα. Ο χρόνος παρουσίασης να μην υπερβαίνει τα 10-12 λεπτά και τα 5 λεπτά για τις ερωτήσεις-τοποθετήσεις. Ο χρόνος παρουσίασης να μην υπερβαίνει τα 10-12 λεπτά και τα 5 λεπτά για τις ερωτήσεις-τοποθετήσεις. Διευθύνων της παρουσίασης μπορεί να είναι είτε ο διδάσκων είτε προεδρείο μαθητών. Διευθύνων της παρουσίασης μπορεί να είναι είτε ο διδάσκων είτε προεδρείο μαθητών.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Θέματα από το βιβλίο και άλλες πηγές Να αναπτύσσονται μερικά κεφάλαια όπως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα στον τομέα της παραγωγής, των κατασκευών, βιομηχανική, ζωική, γεωργική βιοτεχνολογία.Η ανάπτυξη να γίνεται με επιλογή των σημαντικότερων και με περισσότερο ενδιαφέρον παραγράφων (π.χ θέματα υγείας, ασφάλειας, κόστους, εργασίας, περιβάλλοντος, φυσικών πόρων, ενέργειας κ.α.) Να αναπτύσσονται μερικά κεφάλαια όπως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα στον τομέα της παραγωγής, των κατασκευών, βιομηχανική, ζωική, γεωργική βιοτεχνολογία.Η ανάπτυξη να γίνεται με επιλογή των σημαντικότερων και με περισσότερο ενδιαφέρον παραγράφων (π.χ θέματα υγείας, ασφάλειας, κόστους, εργασίας, περιβάλλοντος, φυσικών πόρων, ενέργειας κ.α.) Η ανάπτυξη αυτών των θεμάτων καλό είναι να υποβοηθάται με κάποια βίντεο, από το διαδίκτυο και από άρθρα περιοδικών, εφημερίδων για να τονίζονται και οι σύγχρονες τάσεις. Η ανάπτυξη αυτών των θεμάτων καλό είναι να υποβοηθάται με κάποια βίντεο, από το διαδίκτυο και από άρθρα περιοδικών, εφημερίδων για να τονίζονται και οι σύγχρονες τάσεις. Οι αναπτύξεις των θεμάτων αυτών, μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του σχολικού προγράμματος και να γίνεται εξέταση (κατά προτίμηση με τεστ πολλαπλών επιλογών) στο αμέσως επόμενο μάθημα. Οι αναπτύξεις των θεμάτων αυτών, μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του σχολικού προγράμματος και να γίνεται εξέταση (κατά προτίμηση με τεστ πολλαπλών επιλογών) στο αμέσως επόμενο μάθημα.

16


Κατέβασμα ppt "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google