Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Μάθημα Β.2 Αργυρή Κατωπόδη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Μάθημα Β.2 Αργυρή Κατωπόδη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Μάθημα Β.2 Αργυρή Κατωπόδη

2 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη2 Ανάπτυξη Φοροτεχνικών και Λογιστικών θεμάτων - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Εμπορικές Εφαρμογές  Νομική Μορφή Εταιρείας  Εμπορικές Συναλλαγές  Εταίροι και Ποσοστό Συμμετοχής στις Νομικές Μορφές των Εταιρειών

3 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη3 H Επιχειρηματική ατομική μορφή παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα: Καταρχάς οι οικονομικές της δυνατότητες είναι περιορισμένες στα όρια της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία και στη συνέχεια, η ολοκληρωτική της σύνδεση με το πρόσωπό του. Ο επιχειρηματίας διακινδυνεύει την προσωπική του περιουσία στην δραστηριότητά του.

4 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη4  Συμπερασματικά, κάθε οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως εμπορική. Εμπορικές εταιρείες, χαρακτηρίζονται επίσης και όλες οι εταιρίες με την μορφή της Ανώνυμης, με βάση ακριβώς αυτό το νομικό τους σχήμα, το νομικό τους τύπο.

5 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη5 Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες  1) Προσωπικές εταιρείες: είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων, λόγω αυτού απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων(θάνατο, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψηφία. Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιστο ποσό καταβολής.

6 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη6 Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες 2) Κεφαλαιουχικές εταιρείες: είναι οι εταιρείες στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα μη διανεμημένα κέρδη (αποθεματικά). Αντίθετα με τις προσωπικές, οι εταίροι δεν μετέχουν στη διοίκηση (εκτός αν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση), ούτε έχουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων επιφέρουν τη λύση της εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία η οποία εξαρτάται από τη συμμετοχή του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας.

7 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη7 Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες  3) Μικτές εταιρείες: είναι οι εταιρείες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές επιχειρησιακής συγκρότησης στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να συνυπάρχει με το κεφαλαιουχικό.  Η Ελληνική εμπορική νομοθεσία αναγνωρίζει οκτώ εταιρικούς τύπους, από τους οποίους οι έξι μπορούν να καταταγούν στις παραπάνω βασικές κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι δύο αποτελούν ιδιόρρυθμες εταιρείες. Οι τύποι αυτοί είναι:

8 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη8 Εταιρίες  Προσωπικές εταιρείες: _ Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) _ Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) _ Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρεία  Κεφαλαιουχικές εταιρείες: _ Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)  Μικτές εταιρείες: _ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.) _ Ετερόρρυθμη Εταιρεία με μετοχές  Ιδιόρρυθμες εταιρείες: _ Συνεταιρισμός _ Συμπλοιοκτησία

9 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη9 Νομικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Τα είδη επιχειρήσεων που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:  Ατομική επιχείρηση  Ανώνυμη Εταιρεία  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)  Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)  Συνεταιρισμός  Αστική Εταιρεία

10 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη10 Βασικά Θέματα  Νομικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων  Επιλογή Νομικής Μορφής Εταιρείας  Γενικά Νομικά Ζητήματα

11 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη11 Κριτήρια Επιλογής Οργανωτικής Μορφής  Αρχικό κεφάλαιο  Εκτιμώμενος χρονικός ορίζοντας λειτουργίας  Τρόπος συνεργασίας εταίρων  Φορολογικές υποχρεώσεις  Νομικές υποχρεώσεις εταίρων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. διαμοίραση κερδών και ζημιών, πτώχευση κλπ.)

12 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη12 Μια επιχείρηση μπορεί να είναι Ατομική επιχείρηση Εταιρική επιχείρηση. Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους, την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας. Βασικές μορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι: ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

13 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη13 Ατομική Επιχείρηση  Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής  Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας  Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη

14 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη14 Τα βασικά χαρακτηριστικά των ατομικών επιχειρήσεων είναι τα εξής :  Τα βασικά χαρακτηριστικά των ατομικών επιχειρήσεων είναι τα εξής : Είναι πολύ εύκολη η δημιουργία τους διότι δεν υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες Δεν υπάρχει ανάγκη επένδυσης κάποιου κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου κεφαλαίου Ο επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και έχει όλη την ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ο επιχειρηματίας καρπώνεται αποκλειστικά τα κέρδη Οι απαιτήσεις των πιστωτών της επιχείρησης και του Δημοσίου ικανοποιούνται με τα περιουσιακά στοιχεία τόσο της επιχείρησης όσο και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδιοκτήτη Ο επιχειρηματίας διοικεί την επιχείρηση, εξασφαλίζει κεφάλαιο, αναλαμβάνει τους κινδύνους, υφίσταται τις ζημιές και πληρώνει όλους τους φόρους

15 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη15 Ομόρρυθμη Εταιρεία  H Ομόρρυθμη Εταιρεία είναι σύμβαση προσωπικής εταιρείας με σκοπό την διενέργεια εμπορικών πράξεων υπό εταιρική επωνυμία  Στις Oμόρρυθμες Εταιρίες όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας  Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους  Με λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας  Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό  Για την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού

16 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη16 Προϋποθέσεις Ίδρυσης  Για την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα).  Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.  Βασικά Χαρακτηριστικά  Οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη  δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρίας  Δεν υπάρχει ανάγκη επένδυσης κάποιου κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου κεφαλαίου  Η επωνυμία της εταιρείας σχηματίζεται από τα ονόματα ενός ή όλων των εταίρων  Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα  χρέη της εταιρείας  Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την  κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό  Το 50% του ποσοστού των κερδών που αναλογεί στον κάθε εταίρο φορολογείται με συντελεστή 25% και το υπόλοιπο προστίθεται στο σύνολο όλων των άλλων φορολογητέων εσόδων του συγκεκριμένου ατόμου και το άθροισμα αυτό φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων  Οι ιδιοκτήτες της Ο.Ε. πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στο Ασφαλιστικό Ταμείο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων, παλαιότερα Τ.Ε.Β.Ε.) και δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται και ως υπάλληλοι της εταιρείας. Η είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής τους από την εταιρεία τους γίνεται με την έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που υποχρεούνται να διαθέτουν

17 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη17 Διαδικασίες Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΡΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ

18 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη18 Ετερόρρυθμη Εταιρεία  Ετερόρρυθμη Εταιρεία είναι σύμβαση προσωπικής εταιρείας με σκοπό την διενέργεια εμπορικών πράξεων υπό εταιρική επωνυμία και εταίρας που άλλοι ευθύνονται απεριόριστα και άλλοι περιορισμένα για τα εταιρικά χρέη  Στις ετερόρρυθμες ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος με όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη μη εξόφλησή τους  Oι εταίροι μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους  Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη  Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία

19 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη19 Ετερόρρυθμη Εταιρεία Προϋποθέσεις Ίδρυσης  Για την ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού (άρθρο 741, Αστικού Κώδικα).  Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

20 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη20 Βασικά Χαρακτηριστικά Διαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Δεν υπάρχει ανάγκη επένδυσης κάποιου κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου κεφαλαίου Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται μόνο με τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό Το 50% του ποσοστού των κερδών που αναλογεί στον κάθε εταίρο φορολογείται με συντελεστή 25% και το υπόλοιπο προστίθεται στο σύνολο όλων των άλλων φορολογητέων εσόδων του συγκεκριμένου ατόμου και το άθροισμα αυτό φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων Οι ιδιοκτήτες της Ε.Ε. πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στο Ασφαλιστικό Ταμείο Ο.Α.Ε.Ε.

21 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη21 Διαδικασίες Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία)  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΡΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ

22 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη22 Ανώνυμη Εταιρεία (1/2)  H Ανώνυμη Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο, ιδρυόμενο με συμβολαιογραφική ιδιωτική πράξη, που καθορίζει: Επωνυμία, Έδρα, Κεφάλαιο, Μετοχές, Σκοπό, Διάρκεια, Διοικητικό Συμβούλιο  Στις Ανώνυμες Εταιρείες που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες διαθέτει  Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει  Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει  Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους

23 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη23 Ανώνυμη Εταιρεία (2/2)  Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι:  Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της  Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές  Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της  Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)  Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων  Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία  Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

24 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη24 Διαδικασίες Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ  Δ.Ο.Υ  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΑΡΧΙΑ Η Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ

25 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη25 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  Νομικό πρόσωπο ιδρυόμενο από τα μέλη του με συμβολαιογραφική ιδρυτική σύμβαση που καθορίζει: Επωνυμία, έδρα, σκοπό, κεφάλαιο και μερίδια  Ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμη Εταιρεία και Ετερόρρυθμη Εταιρεία) και της Ανώνυμης Εταιρείας  Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες

26 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη26 Χαρακτηριστικά Περιορισμένης Ευθύνης  Η διαίρεση του κεφαλαίου σε μερίδες συμμετοχής κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια,  Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της  Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας)  Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων  Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου (πλειοψηφία προσώπων και κεφαλαίου)  Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των Eταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών

27 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη27 Διαδικασίες Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ ΕΔΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  Δ.Ο.Υ. ΕΔΡΑΣ

28 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη28 Ορισμένα Πρόσθετα Στοιχεία  Το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση Eταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από 1/1/2002 ορίζεται στα 18.000 Euro θα πρέπειδε να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την Υπογραφή του Καταστατικού  Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες

29 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη29 Συνεταιρισμός  Συνεταιρισμός είναι το επιχειρηματικό νομικό πρόσωπο, ελεύθερης και προσωπικής συμμετοχής, που ιδρύεται από τα μέλη του με σύνταξη έγγραφου καταστατικού και έγκρισης του από την εποπτεύουσα αρχή ή δημοσίευση από την δικαστική αρχή και αποβλέπει στην αυτούσια προαγωγή της οικιακής ή επαγγελματικής οικονομίας των μελών του

30 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη30 Αστική Εταιρεία  Η Αστική Εταιρεία κοινής περιουσίας είναι σύμβαση φυσικών ή νομικών προσώπων με αμοιβαία υποχρέωση επιδίωξης μη εμπορικού κοινού σκοπού με εισφορές όλων  Το θεσμικό πλαίσιο της Αστικής εταιρείας καθορίζεται από τα άρθρα, άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα

31 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη31 Ατομικές Επιχειρήσεις  Πλεονεκτήματα Ευελιξία Εύκολη σύσταση Εύκολη λήξη εργασιών Πιθανά φορολογικά οφέλη (τουλάχιστον, στην αρχή της λειτουργίας) Προσωπικοί τίτλοι στα κέρδη  Μειονεκτήματα Χαμηλή αξιοπιστία Δυσκολία απόκτησης χρηματοδότησης Απεριόριστη ευθύνη Περιορισμένη διάρκεια ζωής εταιρείας

32 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη32 Ανώνυμες Εταιρείες  Πλεονεκτήματα Περιορισμένη ευθύνη Η ιδιοκτησία μπορεί να μεταβιβαστεί Η Διοίκηση και η ιδιοκτησία διαχωρίζονται  Μειονεκτήματα Υψηλότερη κόστη σύστασης και λειτουργίας Αυξημένες δραστηριότητες λειτουργίας Πολυπλοκότερη Διοίκηση και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Φορολογική πολυπλοκότητα Πολυπλοκότητα διανομής κερδών Μεγαλύτερη δυσκολία παύσης εργασιών

33 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη33 Κατηγοριοποίηση Κριτηρίων ---ΧρηματοοικονομικάΚριτήρια  Φορολογία  Εισόδημα  Αξιοπιστία  Κόστος Σύστασης  Υποχρεώσεις -----Προσωπικά Κριτήρια  Ταχύτητα Δημιουργίας  Συνέχεια – Κληρονομικότητα  Κίνδυνοι – Εμπιστοσύνη  Ευελιξία ----Οργανωτικά Κριτήρια  Νομικές Υποχρεώσεις  Διοίκηση  Περιορισμοί Λειτουργίας

34 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη34 Ορισμένα Γενικά Ερωτήματα  Ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας; Τι αρχικό κεφάλαιο χρειάζεται για να ξεκινήσει και πώς αυτό θα καλυφθεί; Τι άτομα και πόσα άτομα σκοπεύουν να γίνουν συνέταιροι; Ποιος είναι ο κίνδυνος οφειλών των εταίρων; Ποια είναι τα δικαιώματα των εταίρων και πώς θα διευθετηθούν; Πώς θα διαμοιράζονται τα κέρδη και οι ζημίες της εταιρείας; Τι φόροι θα πρέπει να πληρωθούν και από ποιόν; Ποια κριτήρια είναι σημαντικά και ποια λιγότερο σημαντικά;

35 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη35 Η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα Το φορολογικό τοπίο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σήμερα: Τα επίσημα δεδομένα Το φορολόγικο σύστημα στην Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεσμεύει τα κράτη-μέλη ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση ενός ενιαίου κώδικα δεοντολογίας. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φόρων που επιβάλλονται στα νομικά πρόσωπα:  οι φόροι κατά τη σύσταση της εταιρείας, όπου η φορολόγηση επιβάλλεται κατά τη σύσταση, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση του κεφαλαίου, ως «φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου», και,  οι φόροι κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίοι αναφέρονται στην άμεση φορολόγηση επί των συνολικών καθαρών κερδών.

36 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη36 Φορολόγηση κατά τη σύσταση  Η φορολόγηση κατά τη σύσταση ανέρχεται στο 1% επί του κεφαλαίου και επιβάλλεται στις ημεδαπές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, καθώς και στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών. Ο φόρος επιβάλλεται στη λεγόμενη πραγματική αξία των πράξεων που υπόκεινται στο φόρο, και η εξακρίβωση της οποίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία της πράξης.

37 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη37. Οι πράξεις που φορολογούνται είναι:  η σύσταση, με την εισφορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου  η αύξηση του ενεργητικού, με εισφορά περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, ή με εισφορά υπηρεσιών από μέλος που υπόκειται στο φόρο (εξαιρείται η αύξηση του κεφαλαίου από αναπροσαρμογή αξίας των ακινήτων)  η μετατροπή προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο σε πρόσωπο που υπόκειται στο φόρο (π.χ. μετατροπή μιας μη κερδοσκοπικής σε κερδοσκοπική επιχείρηση)  η συγχώνευση προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο με πρόσωπο που υπόκειται στο φόρο  η διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης από αλλοδαπή εταιρεία χώρας εκτός ΕΕ σε υποκατάστημά της στην Ελλάδα.

38 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη38 Για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2011, η φορολόγηση κατά τη λειτουργία συνίσταται σε δύο επιβαρύνσεις:  Φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., διανεμόμενα κέρδη στο προσωπικό), και  Φόρος στα αδιανέμητα κέρδη με συντελεστή 24% για το 2010. Για τα επόμενα έτη, ο συντελεστής του φόρου στα αδιανέμητα κέρδη θα είναι 20% (2011), 22% (2012), 21% (2013) και 20% (2014 και μετά).

39 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη39 αν ο δικαιούχος είναι νομικό προσωπο  Μέχρι πρότινος, ο φορολογικός συντελεστής των ανώνυμων εταιρειών επί των κερδών ήταν 24%, με επιπλέον φόρο 10% στα διανεμόμενα κέρδη. Με το νέο συντελεστή 40%, αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, τότε εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση και δεν υπάρχει επιπλέον παρακράτηση φόρου. Επίσης, με την αύξηση αυτή, οι ημεδαπές εταιρείες δεν υφίστανται πλέον φόρο επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της ΕΕ των οποίων είναι θυγατρικές (όπως ίσχυε πριν).

40 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη40 Αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο  Αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, η φορολογική υποχρέωση δεν εξαντλείται, καθώς το ποσό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40%. Οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν και για κέρδη από παρελθούσες χρήσης που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 2011. Οι ημεδαπές επιχειρήσεις φορολογούνται στο σύνολο του εισοδήματός τους (παγκοσμίως), ενώ οι αλλοδαπές επιχειρήσεις μόνο επί του εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα.

41 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη41 Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες, φορολογούνται με 25% επί του συνολικού ποσού των καθαρών εισοδημάτων τους (έναντι 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα) μετά την αφαίρεση:  των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς (τόκοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου, τόκοι καταθέσεων), και  των κερδών που προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε. ή συνεταιρισμών ή κερδών από μερίσματα ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε άλλες ΟΕ, ΕΕ ή κοινοπραξίες.

42 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη42 Φορολόγηση των ΕΠΕ  Από το οικονομικό έτος 2011, τα κέρδη των ΕΠΕ φορολογούνται με συντελεστή 35% στο όνομα της εταιρείας (από 25% που ίσχυε από το 2008). Από το 2003 και μετά, η έννοια της επιχειρηματικής αμοιβής έπαψε να ισχύει για τις ΕΠΕ. Το υπόλοιπο των κερδών μεταφέρεται στις ατομικές φορολογικές δηλώσεις των εταίρων, δίχως άλλη φορολογική υποχρέωση.  Επιπλέον του φόρου αυτού, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος με συντελεστή 3% στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήματος.  Για τις εταιρείες offshore που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, ο συντελεστής αυτός είναι 15%.

43 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη43 Επιπλέον φόροι  Το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης, ενοικίασης, επισκευής και κυκλοφορίας είναι 70%  Φορολογία των κερδών από την πώληση μετοχών επιβάλλεται μόνο αν η πώληση γίνει εντός τριών ή δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους.  Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.

44 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη44 Φοροδιαφυγή και το νέο νομικό πλαίσιο πάταξης της  Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι μια αυτο-τροφοδοτούμενη πραγματικότητα. Στο όνομά της, το κράτος εισάγει φορολογικά νομοσχέδια που, συχνά, ενισχύουν την φοροδιαφυγή.  Το 2008 ο ΣΕΒ δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ανέρχεται στα €30 δισ ετησίως.

45 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη45 σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».  Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους.  Θεσπίζεται ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,  Το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές.  Αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή μετατροπή της δεν επιτρέπεται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής,  Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, εκτός από τους συνήθεις περιοριστικούς όρους (π.χ. χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου από την χώρα), μπορεί κατά περίπτωση να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση  αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών.  Συστήνεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών  Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Άμεσης Φορολογίας.  Αίρεται το φορολογικό απόρρητο των οφειλετών του Δημοσίου  Θεσμοθετείται διάκριση των ληξιπροθέσμων χρεών σε «εισπράξιμα» και «μη εισπράξιμα»  Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ

46 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη46 Ανίχνευση της πραγματικής εικόνας ως προς την φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Η μέθοδος διεθνών συγκρίσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας  Εδω, χρησιμοποιούμε την μέθοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας από την οποία προκύπτει το ετήσιο πόρισμα Doing Business. Σε αυτό το πόρισμα παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη αξιολόγηση και κατάταξη διαφορετικών κρατών (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) ως προς δείκτες που προσπαθούν να αποτυπώσουν: (α) την ευκολία του επιχειρεί και (β) το φορολογικό σύστημα που υιοθετεί κάθε χώρα.

47 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη47 Doing Business  Η πιο πρόσφατη έκθεση αφορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2009), και υπολογίζει τη φορολογική επιβάρυνση μιας υποθετικής αντιπροσωπευτικής εταιρείας με συγκεκριμένες προδιαγραφές (ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ χωρών). Εκτός από το φόρο εισοδήματος και τις κοινωνικές εισφορές, συνυπολογίζονται και επιβαρύνσεις όπως τα δημοτικά τέλη, φόροι διαφήμισης, τέλη χαρτοσήμου κ.α. Με βάση αυτά, η έκθεση Doing Business εκτιμά το συνολικό ποσοστό του φόρου για την Ελλάδα ως ποσοστό του τζίρου στο 47,2%.

48 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη48 Αντιπροσωπευτική Επιχείρηση Ας δούμε πως ορίζει η Διεθνής Τράπεζα την ταυτότητα της ελληνικής «αντιπροσωπευτικής επιχείρησης» πριν προβεί στην σύγκριση των φόρων και εισφορών που αυτή καταβάλει στο δημόσιο με τις αντίστοιχες εισφορές «αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων» άλλων χωρών. Η ελληνική «αντιπροσωπευτική επιχείρηση» είναι η εξής:  Λειτουργεί στην Αθήνα και πληρώνει κανονικά φόρους  Δεν έχει υποκαταστήματα στο εξωτερικό, και δεν συμμετέχει στο εξωτερικό εμπόριο  Έχει 5 ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα.  Ασκεί βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες, και δεν χειρίζεται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (π.χ. καπνός)  Κατέχει ακίνητη περιουσία, δικό της κτήριο, μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορτηγό, ενώ μισθώνει ένα επιπλέον φορτηγό  Είναι φερέγγυα με πρωτογενές πλεόνασμα (δηλαδή οι πωλήσεις της είναι μεγαλύτερες του κόστους των πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών)  7. Διανεμει ποσοστό των κερδών της ως μέρισμα στους ιδιοκτήτες στο τέλος του έτους  8. Έχει τη δυνατότητα να εκποιεί την ακίνητη περιουσία της με κέρδος

49 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη49 Η φορολογία στα νεότερα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι 10%.  Όλες οι επιχειρήσεις στην Κύπρο υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο συντελεστή 10%,  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Ρουμανία είναι 16%  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λετονία είναι 15%.  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Λιθουανία είναι 20%,  Όλες οι επιχειρήσεις στην Σλοβακία υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ενιαίο συντελεστή 19%.  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στην Τσεχία είναι 20%.  Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων στη Σλοβενία είναι 20%,

50 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη50 Σας ευχαριστώ Αργυρή Κατωπόδη


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Νομική Μορφή ΕταιρίαςΑργυρή Κατωπόδη1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις Μάθημα Β.2 Αργυρή Κατωπόδη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google