Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π΄ΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π΄ΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π΄ΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού με θέμα τον κύκλο του νερού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» Μαυρουδή Χαραλαμπία (Α.Μ.: 5252) Επιβλέπων καθηγητής: κ. Μεϊμάρης Μιχάλης Καθηγητές τριμελούς επιτροπής: κ. Γκούσκος Δημήτρης κ. Ψυχούλης Αλέξανδρος Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 Στόχοι δημιουργίας του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ Η διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού Η δομή του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ Προτάσεις για αξιολόγηση και εξέλιξη Περιεχόμενα

3 Στόχοι δημιουργίας του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ Δημιουργία συνεργατικού εργαλείου μάθησης Συνολική εικόνα του κύκλου του νερού Παραδοχή των κατεκτημένων δεξιοτήτων των παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας με σκοπό την περαιτέρω καλλιέργεια τους Εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών

4 Παιχνίδι Ξεγνοιασιά, ευθυμία, χαρά Σύστημα που βασίζεται σε κανόνες μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον.

5 21 ος αιώνας: πλήθος πληροφοριών προσφέρονται στους μαθητές μέσω των εικόνων συνεπώς, οι μαθητές διαμορφώνουν διαφορετικές εγκεφαλικές δομές από αυτές προηγούμενων γενιών. Ηλεκτρονικό παιχνίδι: μέσο γεφύρωσης διαφορετικών τρόπων σκέψης. Έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των στόχων δημιουργίας του είναι η κατανόηση του τρόπου σκέψης των αποδεκτών του (παιδιά – παίκτες) από τον σχεδιαστή και δημιουργό του (ενήλικες). Το Παιχνίδι Σήμερα

6 Η μάθηση ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού ενώ με τις νέες τεχνολογίες είναι αντικείμενο ανακάλυψης για τα παιδιά του σήμερα. Η ένταξη των ΤΕΠ στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί γενικευμένη ευρωπαϊκή πολιτική και αφορά τον τρόπο μάθησης αλλά και την διδακτική διαδικασία που ακολουθείται. Κεντρικός εκπρόσωπος των ΤΕΠ στην εκπαίδευση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ρόλος του εκπαιδευτικού είναι η επιλογή της χρήσης της πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο ή στη χρήση της ως αυτόνομο εργαλείο γνώσης, μάθησης και έρευνας. Οι Νέες τεχνολογίες (ΤΕΠ) στην εκπαίδευση

7 Στον Ελλαδικό χώρο υπό την οργάνωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1997: Το Παιδαγωγικό ινστιτούτο σχεδίασε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΕΠΠΣΠ) που αφορά όλες τις βαθμίδες. Σκοπός του ΕΠΠΣΠ είναι η γνωριμία των μαθητών με το τεχνικό κομμάτι των νέων τεχνολογιών. 2003: Συμβαδίζοντας με την τεχνολογική εξέλιξη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσκόμισε στην εκπαιδευτική κοινότητα το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣΠ). Σκοπός του ΔΕΠΠΣΠ είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Νέες τεχνολογίες (ΤΕΠ): πληροφορική

8 Ο όρος Animation συνεπάγεται την ταχεία προβολή σειράς εικόνων (δισδιάστατης ή τρισδιάστατης μακέτας) ή θέσεων ενός μοντέλου, έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να διατηρεί την εικόνα στο μάτι του επι 1/12 του δευτερολέπτου. Αυτό το χαρακτηριστικό του γνωστό και ως μετείκασμα, είναι ο λόγος της οπτικής οφθαλμαπάτης της κίνησης. Νέες τεχνολογίες (ΤΕΠ): animation

9 Ελεύθερη κίνηση μέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού Απουσία βαθμολόγησης επιδόσεων παικτών Τα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση των εφαρμογών είναι στην πλειονότητά τους ελεύθερα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις καθορίζονται από τη φυσική ροή του νερού μέσα στην εφαρμογή. Ο λόγος μέσα στο παιχνίδι είναι γραπτός. Στόχος είναι η παρότρυνση των παικτών να ζητήσουν την ενίσχυση ατόμων που μπορούν να τα βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Η ύπαρξη εικονιδίου που αφορά τους ενήλικες έχει στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των ενηλίκων με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου καθώς προτρέπει για δραστηριότητες που αφορούν την εμπέδωση της θεματικής που ασχολούνται. Τα Χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ

10 Επιλογή θεματικών εφαρμογών του ΛΟ Ο ρόλος των παιδιών που έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Παιδικού Μουσείου με θέμα το κύκλο του νερού. Οι 5 θεματικές: Βουνό, θάλασσα, υδροφόρος ορίζοντας, πόλη και γενική εικόνα του κύκλου του νερού. Τα παιδιά που έπαιξαν το παιχνίδι πριν από την ολοκλήρωσή του. Η δομή του ψηφιακού παιχνιδιού ΛΟ

11 Κεντρικό menu Βουνό θάλασσα αγρόκτημα πόλη «μαγικό δέντρο» Παζλ δέντρου Παζλ λουλουδιού Ναύτης (drag and drop) Χιονισμένο νησί (drag and drop) Υδροφόρος ορίζοντας (drag and drop) Χιόνι στο βουνό (drag and drop) Βροχή στο βουνό (drag and drop) Υδραγωγείο (λογικής) Δεξαμενή – ντεπόζιτο (παρατηρητικότητας) Άρδευση από τη λίμνη (λαβύρυνθος) Ο παίκτης κινεί τον ΛΟ στα τέσσερα επίπεδα του κύκλου του νερού (ουρανός, βροχή, έδαφος, θάλασσα και πάλι ουρανός) με στόχο να εντοπίσει τα γράμματα για τη λέξη νερό και να ποτίσει το ξερό δέντρο

12 Δημιουργία animation με την τεχνική stop motion. Κατασκευή τρισδιάστατων σκηνικών. Φωτογράφηση αντικειμένων και επεξεργασία του υλικού με το πρόγραμμα της Adobe, Photoshop. Υλοποίηση της κινούμενης εικόνας με το πρόγραμμα της Adobe, Flash CS3. Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού μέσα στο περιβάλλον του Flash σε γλώσσα προγραμματισμού Actionscript2 Η διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού

13 Υλικά που μπορούν εύκολα τα παιδιά – παίκτες να δουν μέσα στο σχολείο, να αγγίξουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές. Στόχος Ο προβληματισμός για τον τρόπο δημιουργίας ενός animation ή ψηφιακού παιχνιδιού Υλικά δημιουργίας εικόνων

14 Κριτήρια: ήρεμος ήχος, ευχάριστος, να επιτρέπει το διάλογο και να είναι διακριτός στην επιτυχημένη και μη, προσπάθεια Η μουσική έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των κομματιών του soundtrack Forrest Gump και του U nder the see του Disney Η μουσική του παιχνιδιού

15 Εκτός από το γραπτό λόγο δυνατότητα ύπαρξης προφορικού λόγου και κατά προτίμηση παιδικής φωνής Δοκιμή του παιχνιδιού με σχολικές ομάδες κατά τη διάρκεια σχολικής χρονιάς ώστε να μελετηθεί εάν ενισχύει ή όχι την εμπέδωση του κύκλου του νερού. Δυνατότητες εξέλιξης του Ψηφιακού Παιχνιδιού ΛΟ

16 Μαυρουδή Χαραλαμπία xarisxara@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π΄ΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google