Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΟΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συμπληρωματικές σημειώσεις Διάλεξη: 3

3 Περίγραμμα: - Βασικές Αρχές και Νόμοι της Οικονομικής των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων -Βασικές σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων -Μεταβλητοί και σταθεροί παραγωγικοί συντελεστές -Συνολικό, Μέσο, Οριακό Προϊόν -Συνολικό, Μέσο, Οριακό Κόστος Παραγωγής -Άριστο επίπεδο παραγόμενου προϊόντος -Συνδυασμός συντελεστών παραγωγής -Άριστος συνδυασμός κλάδων παραγωγής

4 Βασικές Αρχές και Νόμοι της Οικονομικής των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Οι βασικές σχέσεις είναι τρεις: 1.Η σχέση μεταξύ ενός απλού συντελεστού παραγωγής και του παραγόμενου προϊόντος 2.Οι σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και ειδικότερα στην υποκατάσταση αυτών, που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής 3.Οι σχέσεις μεταξύ προϊόντων και ειδικότερα το συνδυασμό των κλάδων, που παράγωουν τα προϊόντα αυτά

5 Η σχέση μεταξύ ενός απλού συντελεστού παραγωγής και του παραγόμενου προϊόντος (στο βραχυχρόνιο διάστημα): Δηλαδή τη μετατροπή ενός απλού μεταβλητού συντελεστή σε ένα απλό προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση οι υπόλοιποι συντελεστές θεωρούνται σταθεροί. Η σχέση αυτή (μεταβλητού συντελεστή και της ποσότητας ενός παραγόμενου προϊόντος μπορεί να είναι: Α) σταθερή Β) μειούμενη Γ) αυξανόμενη Δ) αρχικά αυξανόμενη και στη συνέχεια μειούμενη. Στη γεωργία, σπάνια παρατηρείται σταθερή ή αυξανόμενη σχέση μεταξύ παραγωγικού συντελεστή και προϊόντος (όταν υπάρχει ένας μόνο συντελεστής που μεταβάλλεται, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί). Πιο συνήθης είναι η μειούμενη σχέση.

6 Μεγέθη παραγωγής (Συνολικό προϊόν, μέσο και οριακό προϊόν)  Συνολικό ή ολικό προϊόν είναι το εκάστοτε παραγόμενο συνολικό προϊόν Υ, όταν μεταβάλλεται ένας απλός παραγωγικός συντελεστής Χ και όλοι οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές παραμένουν σταθεροί.  Μέσο προϊόν ενός παραγωγικού συντελεστή είναι η σχέση του συνολικού προϊόντος προς την ποσότητα του μεταβαλλόμενου παραγωγικού συντελεστή (Υ/Χ).  Οριακό προϊόν είναι η ποσότητα που προσθέτει στο συνολικό προϊόν κάθε ατομική μονάδα του μεταβαλλόμενου παραγωγικού συντελεστή (ΔΥ/ΔΧ) με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές παραμένουν σταθεροί.

7 Ποσότητες μεταβλητού παραγωγικού συντελεστή (π.χ. εργασία) Συνολικό προϊόν Μέσο προϊόν Οριακό προϊόν 0000 1101010 22512,515 3451520 4561411 56112,25 6549-7

8 Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης (ΝΦΑ) Στην προσπάθεια του ο παραγωγός να αυξήσει την παραγωγή (στο βραχυχρόνιο διάστημα), δεν μπορεί να αυξήσει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές, αλλά μόνο κάποιους από αυτούς. Η μείωση των αναλογιών μεταξύ μεταβλητών και σταθερών παραγωγικών συντελεστών δημιουργεί την εμφάνιση του ΝΦΑ.

9 Βασική προϋπόθεση του ΝΦΑ:  Ένας τουλάχιστον παραγωγικός συντελεστής να είναι μεταβλητός (να αυξάνεται) και τουλάχιστον ένας να παραμένει σταθερός


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google