Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΔΙΑΛΕΞΗ 10η ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Βαγής Σαμαθρακής

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ & ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΤΗ Βαγής Σαμαθρακής

4 ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το οριακό κόστος (MC) μετρά την αύξηση του συνολικού κόστους που προκύπτει από την αύξηση της παραγωγής κατά μία μονάδα MC=ΔTC/ΔQ Βαγής Σαμαθρακής

5 Βαγής Σαμαθρακής

6 Βαγής Σαμαθρακής

7 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το οριακό κόστος (ΜC) αυξάνει καθώς αυξάνει η παραγόμενη ποσότητα Είναι συνέπεια της ιδιότητας του φθίνοντος οριακού προϊόντος Βαγής Σαμαθρακής

8 Βαγής Σαμαθρακής

9 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ
Η καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους (ΑΤC) είναι σχήματος U Το μέσο συνολικό κόστος μειώνεται καθώς η παραγωγή αυξάνει Σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγής το μέσο συνολικό κόστος είναι πολύ ψηλό επειδή το μέσο σταθερό κόστος μοιράζεται σε πολύ λίγες μονάδες Σε υψηλά επίπεδα παραγωγής το μέσο συνολικό κόστος αυξάνει καθώς αυξάνει σημαντικά το μέσο μεταβλητό κόστος Βαγής Σαμαθρακής

10 ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ
Στο κατώτατο σημείο της καμπύλης σχήματος U εμφανίζεται η ποσότητα η οποία ελαχιστοποιεί το μέσο συνολικό κόστος Η ποσότητα αυτή ονομάζεται συνήθως αποτελεσματική κλίμακα παραγωγής (efficient scale) της επιχείρησης Βαγής Σαμαθρακής

11 Βαγής Σαμαθρακής

12 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Όταν το οριακό κόστος είναι μικρότερο του μέσου συνολικού κόστους το μέσο συνολικό κόστος μειώνεται Όταν το οριακό κόστος είναι μεγαλύτερο του μέσου συνολικού κόστους το μέσο συνολικό κόστος αυξάνει Βαγής Σαμαθρακής

13 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Η καμπύλη οριακού κόστους τέμνει την καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους στην αποτελεσματική κλίμακα παραγωγής Η αποτελεσματική κλίμακα παραγωγής είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το μέσο συνολικό κόστος Βαγής Σαμαθρακής

14 Βαγής Σαμαθρακής

15 ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το οριακό κόστος τελικά αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή Η καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους έχει σχήμα U Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει την καμπύλη μέσου συνολικού κόστους στο ελάχιστο του συνολικού μέσου κόστους Βαγής Σαμαθρακής

16 Βαγής Σαμαθρακής

17 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΤΗ Για πολλές επιχειρήσεις, ο διαχωρισμός μεταξύ σταθερών και μεταβλητών κοστών εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο λειτουργούν Βραχυχρόνια κάποια κόστη είναι σταθερά Μακροχρόνια όμως μπορούν να γίνουν μεταβλητά Βαγής Σαμαθρακής

18 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΤΗ Επειδή πολλά κόστη είναι σταθερά βραχυχρόνια, αλλά μακροχρόνια μπορούν να μεταβληθούν, οι μακροχρόνιες καμπύλες κόστους διαφέρουν από τις βραχυχρόνιες Βαγής Σαμαθρακής

19 Βαγής Σαμαθρακής

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Έχουμε οικονομίες κλίμακας όταν το μακροχρόνιο μέσο συνολικό κόστος (LRATC) μειώνεται καθώς αυξάνει η παραγωγή Έχουμε αρνητικές οικονομίες κλίμακας όταν το μακροχρόνιο μέσο συνολικό κόστος (LRATC) αυξάνει όταν αυξάνει η παραγωγή Έχουμε σταθερές αποδόσεις κλίμακας όταν το μακροχρόνιο μέσο συνολικό κόστος (LRATC) δεν μεταβάλλεται καθώς η παραγωγή αυξάνεται Βαγής Σαμαθρακής

21 Βαγής Σαμαθρακής

22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το οριακό κόστος είναι η αύξηση του συνολικού κόστους που επιφέρει η αύξηση της παραγωγής κατά μία μονάδα Το οριακό κόστος αυξάνει καθώς αυξάνει η παραγωγή Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει πάντοτε την καμπύλη μέσου συνολικού κόστους στο κατώτατο σημείο του μέσου συνολικού κόστους Βαγής Σαμαθρακής

23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν η επιχείρηση μεταβάλλει το επίπεδο παραγωγής της, το μέσο συνολικό κόστος μπορεί να αυξηθεί περισσότερο στη βραχυχρόνια απ’ό, τι στη μακροχρόνια περίοδο Βαγής Σαμαθρακής


Κατέβασμα ppt "Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google