Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Όταν λέμε παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας εννοούμε τις δυνατότητες που έχει μια οικονομία για να παράγει ποσότητες προϊόντων σε μια ορισμένη χρονική περίοδο

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Είναι όλοι οι συνδυασμοί ποσοτήτων προϊόντων που μπορεί να παράγει μια οικονομία σε μια ορισμένη χρονική στιγμή με βάση κάποιες υποθέσεις για τους συντελεστές παραγωγής, την τεχνολογία και τον αριθμό των αγαθών

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Είναι η γραφική απεικόνιση του πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων (δηλαδή όλων των συνδυασμών ποσοτήτων από τα προϊόντα) σε ένα διάγραμμα Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μας δείχνει για κάθε τιμή του ενός αγαθού τη μέγιστη ποσότητα του άλλου αγαθού

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή μιας μονάδας ενός αγαθού ονομάζεται η θυσία των άλλων αγαθών τα οποία θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές Για να υπολογίσουμε το κόστος ευκαιρίας χρησιμοποιούμε τους παρακάτω τύπους ΚΑΙ Όπου ΚΕΧ είναι το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ Όπου ΚΕΥ είναι το κόστος ευκαιρίας του Υ σε όρους του Χ Όπου ΔΧ είναι η μεταβολή του Χ σε απόλυτη τιμή γιατί στο κόστος ευκαιρίας δεν έχουμε αρνητικές τιμές. ΔΧ= ΧΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ – Χ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Όπου ΔΥ είναι η μεταβολή του Υ σε απόλυτη τιμή γιατί στο κόστος ευκαιρίας δεν έχουμε αρνητικές τιμές. ΔΥ= ΥΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ – Υ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Υποθέσεις: Η οικονομία: 1) παράγει δύο αγαθά όπλα και ψωμί 2) α) Απασχολεί τρεις εργαζόμενους ένα μηχανικό, ένα φούρναρη και ένα βοηθό β) εννιά μηχανήματα 3) Δεδομένη τεχνολογία

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

11 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση

14 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Παρατηρούμε ότι όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο η ΚΠΔ είναι κοίλη προς την αρχή των αξόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ (Όπλα), αποσπώνται από την παραγωγή του αγαθού Υ (Ψωμί) συντελεστές που είναι όλο και λιγότεροι κατάλληλοι για την παραγωγή του αγαθού Χ (Όπλα). Απαιτούνται, δηλαδή ολοένα και περισσότερες μονάδες από το αγαθό Υ (Ψωμί) για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του Χ (Όπλα), πράγμα που σημαίνει αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας.

15 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

16 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

19 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

20 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

21 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

22 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

23 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός Παρατηρούμε ότι όταν το κόστος ευκαιρίας είναι μειούμενο ή ΚΠΔ είναι κυρτή προς την αρχή των αξόνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ, αποσπώνται από την παραγωγή του αγαθού Υ συντελεστές που είναι όλο και περισσότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του αγαθού Χ. Απαιτούνται, δηλαδή ολοένα και λιγότερες μονάδες από το αγαθό Υ για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του Χ, πράγμα που σημαίνει μειούμενο κόστος ευκαιρίας.

24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός

25 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Μηχανικός, Φούρναρης, Βοηθός Παρατηρούμε ότι όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ, αποσπώνται από την παραγωγή του αγαθού Υ συντελεστές που είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή του αγαθού Χ. Απαιτούνται, δηλαδή ολοένα ίδιες μονάδες από το αγαθό Υ για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του Χ, πράγμα που σημαίνει σταθερό κόστος ευκαιρίας.

26 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρατηρήσεις Το κόστος ευκαιρίας από τον συνδυασμό Α στον Β το βάζουμε στο μέσο των δύο συνδυασμών Α και Β. Το ΚΕΧ είναι το αντίστροφο του ΚΕΨ Το ΚΕY είναι το αντίστροφο του ΚΕX

27 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρατηρήσεις Το κόστος ευκαιρίας από τον συνδυασμό Α στον Β το ονομάζουμε κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Υ γιατί από τον συνδυασμό Α στο Β αυξάνεται η ποσότητα του Χ. Με άλλα λόγια όταν λέμε κόστος ευκαιρίας του Χ εννοούμε ότι αυξάνεται η ποσότητα του Χ και μειώνεται η ποσότητα του Υ

28 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρουσίαση Παρατηρήσεις Το κόστος ευκαιρίας από τον συνδυασμό Β στον Α το ονομάζουμε κόστος ευκαιρίας του Υ σε όρους του Χ γιατί από τον συνδυασμό Β στο Α αυξάνεται η ποσότητα του Υ. Με άλλα λόγια όταν λέμε κόστος ευκαιρίας του Υ εννοούμε ότι αυξάνεται η ποσότητα του Υ και μειώνεται η ποσότητα του Χ

29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρατηρήσεις Τεχνολογία είναι η κατασκευή και χρήση τεχνημάτων ( εργαλεία, ποδήλατο, αυτοκίνητο, σπίτι) Τέχνημα κάθε αντικείμενο που κατασκευάζεται από τον άνθρωπο και έχει κοινωνικά αναγνωρισμένη χρησιμότητα και χρήση Άρα τεχνολογία δεν είναι μόνο οι H/Y και τα δίκτυα

30 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ασκήσεις Ασκήσεις με κενά στις ποσότητες των αγαθών και στα κόστη ευκαιρίας Πως βρίσκουμε τη μορφή της ΚΠΔ χωρίς να τη σχεδιάσουμε Μετακινήσεις της Κ.Π.Δ Μετατοπίσεις Ενδιάμεσοι συνδυασμοί Εφικτοί, ανέφικτοι ή άριστοι. Γραμμικές εξισώσεις

31 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ασκήσεις Άσκηση όπου ο κάθε εργαζόμενος παράγει είτε 2 μον χ είτε 5 μονάδες Υ Ασκήσεις του βιβλίου

32 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Παρατηρήσεις Να προσέχουμε την έκταση των απαντήσεων στα πρόχειρα διαγωνίσματα ( 45λεπτα ) Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις να μην είναι από βοηθητικά βιβλία (στα πρόχειρα διαγωνίσματα ή στα τεστ ή στις ασκήσεις για το σπίτι) Όχι επίδειξη των διαγωνισμάτων Όχι καθυστέρηση στην βαθμολογία Όχι πάνω από τρεις συνδυασμούς σε παρουσίαση και ασκήσεις στο σχολείο Οι ασκήσεις στο σπίτι να μην είναι καθαρά μηχανιστικές

33 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google