Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατομική επιχείρηση Είναι ατομική επιχείρηση στο όνομα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, η οποία δεν διέπεται από τους κανόνες του εμπορικού δικαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατομική επιχείρηση Είναι ατομική επιχείρηση στο όνομα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, η οποία δεν διέπεται από τους κανόνες του εμπορικού δικαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατομική επιχείρηση Είναι ατομική επιχείρηση στο όνομα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, η οποία δεν διέπεται από τους κανόνες του εμπορικού δικαίου. Οι ατομικές επιχειρήσεις δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Δεν έχει τη μορφή εταιρίας, κατά συνέπεια δεν αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων.

2 Επαγγελματικά Δικαιώματα Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄, 221/29-10-1997) ΦΕΚ Α΄, 221/29-10-1997) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος "Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής" του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. http://hda.gr/show_file.php?NEWS_Code=20 0610201770353841959948445731va6886nmi Wpr28X1020N&which=1&what=0

3 Ατομική επιχείρηση-Έναρξη επαγγέλματος Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει : 1.Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της (Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο). 2.Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870). 3.Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : "Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου", που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας. α) Η Βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό κλπ). β) Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία, γι' αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση. γ) Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του Επιμελητηρίου. 4.Να πάρετε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

4 Για την έναρξη από την εφορία απαιτούνται Έντυπα Μ1 και Μ2 συμπληρωμένα (τα παίρνετε από την εφορία που υπάγεστε ή από το www.taxis.gr) www.taxis.gr Το μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο για το χώρο που επιλέγετε ως ΕΔΡΑ και το συμβόλαιο του σπιτιού Ο κωδικός για την έναρξη είναι: 85141306 - Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί

5 Ατομική επιχείρηση-Έναρξη επαγγέλματος (συν.) 5.Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί : α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική, β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας). Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου. 6.Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.

6 Για τη θεώρηση των βιβλίων απαιτούνται: Η έναρξη στην εφορία και η εγγραφή στο επαγγελματικό επιμελητήριο 1 βιβλίο πελατών (αριθμήστε τις σελίδες ή αγοράστε ένα με αριμημένες σελίδες) 1 βιβλίο εσόδων εξόδων (αριθμήστε τις σελίδες ή αγοράστε ένα με αριμημένες σελίδες) 1 μπλοκ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με σφραγισμένες σελίδες (με την σφραγίδα σας) και αριθμημένο (αν έχετε και αθεώρητο μπλοκ πρέπει να πάρετε 1 σφραγίδα ΣΕΙΡΑ Α" και να σφραγιστούν όλες οι σελίδες του μπλοκ) άλλο ένα μπλοκ παροχής υπηρεσιών, αν σκοπεύετε να βλέπετε στην έδρα σας (το οποίο θα είναι αθεώρητο) με σφραγισμένες τις σελίδες με τη σφραγίδα σας και επίσης με την σφραγίδα "Αθεώρητα βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1083/2003") Σφραγίδα που θα περιέχει (για ατομική επιχείρηση φυσικού προσώπου) Όνομα Πατρώνυμο Επώνυμο (Γιώργος Σ. Παπαδόπουλος) Ειδικότητα (Διαιτολόγος - Διατροφoλόγος) Διεύθυνση έδρας...... Τηλέφωνο...... ΑΦΜ/ΔΟΥ.....

7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού : α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων) γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών δ. εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις

8 ΕΤΑΙΡΙΑ-ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εταιρία η σύμβαση δύο τουλάχιστον προσώπων, τα οποία με κοινές εισφορές επιδιώκουν κοινό σκοπό Ένωση προσώπων Δημιουργείται με δικαιοπραξία ιδιωτικού δικαίου Έχει ως αρχικό κεφάλαιο τις κοινές εισφορές των συνεργαζόμενων προσώπων. Οι εισφορές μπορεί να είναι εισφορές σε χρήμα, εισφορές σε είδος, εισφορές σε υπηρεσίες. Δημιουργείται για την επίτευξη ορισμένου σκοπού, κυρίως οικονομικού. Πρέπει να συμβάλουν όλοι οι εταίροι από κοινού. Επιδιώκει δημιουργία και διανομή κερδών μεταξύ όλων των εταίρων

9 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Διακρίσεις των εμπορικών εταιριών 1.Προσωπικές εταιρίες-τα πρόσωπα υπερέχουν έναντι του καταβληθέντος κεφαλαίου 2.Κεφαλαιουχικές εταιρίες-το συγκεντρωθέν κεφάλαιο υπερέχει έναντι των προσώπων 3.Μεικτές εταιρίες-το προσωπικό και το κεφαλαιουχικό κεφάλαιο συνυπάρχουν 4.Ιδιότυπες εταιρίες-δεν είναι νομικά πρόσωπα

10 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (συν.) Η Ελληνική εμπορική νομοθεσία προβλέπει τους παρακάτω τύπους εταιριών: Α. Προσωπικές εταιρίες -Ομόρρυθμη εταιρία -Ετερόρρυθμη εταιρία -Συνεταιρισμός Β. Κεφαλαιουχικές εταιρίες -Ανώνυμη εταιρία Γ. Μεικτές εταιρίες -Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης -Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία Δ. Ιδιότυπες εταιρίες -Αφανής ή συμμετοχική εταιρία -Συμπλοιοκτησία

11 Ομόρρυθμη εταιρία Είναι η εταιρία, η οποία έχει νομική προσωπικότητα και ιδρύεται μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων (εταίροι), τα οποία σκοπό έχουν να κάνουν από κοινού εμπορικές πράξεις κάτω από κοινή εταιρική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται αλληλέγγυα, απεριόριστα και σε ολόκληρο με την ατομική τους περιουσία για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις σύστασης της Ο.Ε. είναι: Α) Καταστατικό (σύμβαση εταιρίας δύο ή περισσοτέρων προσώπων). Το καταστατικό συντάσσεται από δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή λογιστή. Β) Η κοινή εισφορά των εταίρων με άυλα ή υλικά περιουσιακά στοιχεία Γ) Ο σκοπός (πρέπει να είναι κοινός, θεμιτός και κυρίως οικονομικός) Δ) Η εταιρική πρόθεση των εταίρων για τη σύσταση της εταιρίας Η περίληψη του καταστατικού της ΟΕ πρέπει να δημοσιεύεται στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και καταχώρηση στα οικεία βιβλία εταίρων.

12 Οι προσωπικές εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, εκτός και εάν υπερβούν ένα ορισμένο όριο ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών.

13 Απλή ετερόρρυθμη εταιρία Ετερόρρυθμη εταιρία είναι αυτή που ιδρύεται μεταξύ τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου που ευθύνεται απεριόριστα και αλληλέγγυα και ενός ετερρόρυθμου εταίρου, ο οποίος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

14 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Είναι μία ενδιάμεση μορφή εταιρίας, μεταξύ προσωπικής εταιρίας και ανώνυμης εταιρίας. Διέπεται από το Ν.3190/1955 και μπορεί να έχει εμπορικό ή μη σκοπό. Έτσι, τα μέλη της εταιρίας με τη συμμετοχή τους δεν αποκτούν απαραίτητα εμπορική ιδιότητα. Όλοι οι εταίροι έχουν το περιορισμένο της ευθύνης μέχρι του ποσού της εισφοράς τους Το εταιρικό κεφάλαιο (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €18,000) είναι χωρισμένο σε ίσα εταιρικά μερίδια (τουλάχιστον των €30 ή πολλαπλάσιο του ποσού αυτού), τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν, ενώ δεν μπορούν να παρασταθούν με αξιόγραφα (μετοχές) Η ΕΠΕ μπορεί να ασκεί κάθε εργασία, αρκεί να επιτρέπεται από το νόμο Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να είναι μόνο συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία σύνταξης του καταστατικού και μέχρι τις δημοσιεύσεις η εταιρία λειτουργεί ως ΟΕ.

15 Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) (συν.) Τηρούμενα βιβλία από την Ε.Π.Ε. Η Ε.Π.Ε. έχει υποχρέωση να τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ. Α) Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών-απογραφή και ισολογισμός έναρξης και τέλους χρήσης, λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης κερδών. Β) Συγκεντρωτικό ημερολόγιο-στο τέλος κάθε μήνα καταχωρούνται συγκεντρωτικά όλες οι λογιστικές εγγραφές, όπως προέρχονται από τα αναλυτικά ημερολόγια. Γ) Γενικό καθολικό Δ) Αναλυτικά καθολικά Ε) Βιβλίο γραμματίων ειπρακτέων και βιβλίο γραμματίων πληρωτέων ΣΤ) Αναλυτικά ημερολόγια-σε περίπτωση που το πλήθος των λογιστικών εγγραφών είναι μεγάλο Ζ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων Η) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διαχειριστών Θ) Βιβλίο εταίρων

16 Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της Α.Ε. είναι ο Ν.2190/1920. Αποτελεί τη βασική μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας. Κεφαλαιουχική εταιρία είναι εκείνη, όπου τα πρόσωπα δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση πλειοψηφιών, αλλά μόνο οι εισφορές τους. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα μέρη (μετοχές). Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από €60,000. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Οι δανειστές της εταιρίας θα ικανοποιηθούν από την περιουσία της εταιρίας και δεν μπορούν να στραφούν κατά των μετόχων.

17 Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) (συν.) Η ανάπτυξη της Α.Ε. υπαγορεύτηκε από: α) Την ανάγκη συγκέντρωσης σημαντικά υψηλών κεφαλαίων Β) Την ανάγκη διασποράς και περιορισμού του κινδύνου που προέρχεται από τη συγκέντρωση κεφαλαίων Γ) Την ανάγκη εύκολης μεταβίβασης των μετοχών από τους μετόχους, ώστε να μπορούν να αποδεσμεύουν εύκολα τα κεφάλαιά τους από την εταιρία

18 Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) (συν.) Τα πλεονεκτήματα μιας Α.Ε. είναι: Α) Η άρτια οργάνωσή της από κάθε άποψη Β) Η ευχερής προμήθεια υλικών και υπηρεσιών Γ) Η πρόσληψη ικανού και κατάλληλου προσωπικού Δ) Η εξεύρεση φτηνού ξένου κεφαλαίου Ε) Η εύκολη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ΣΤ) Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και εμπορίας Ζ) Η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση Η) Η αυξημένη φερεγγυότητά της στην αγορά Θ) Η εύκολη μεταβίβαση της μετοχής, δηλαδή εύκολη είσοδος και έξοδος μετόχων Ι) Το περιορισμένο της ευθύνης των μετόχων

19 Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) (συν.) Τα μειονεκτήματα της Α.Ε. είναι: Α) Οι μέτοχοι είναι αμέτοχοι στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας Β) Οι αντιθέσεις μεταξύ των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου ως προς τη διανομή των κερδών Γ) Η αδιαφορία του ΔΣ, στο οποίο μετέχουν έμπειροι τεχνοκράτες, προς τις απόψεις των μικρών μετόχων

20 Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) (συν.) Οι Α.Ε. τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων καθαρών εσόδων. Εκτός από τα λογιστικά βιβλία, η Α.Ε. έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω ειδικά βιβλία: Α) Το μητρώο μετόχων Β) Το βιβλίο των μετόχων Γ) Το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. Δ) Το βιβλίο πρακτικών των Δ.Σ. Ε) Το βιβλίο των ομολογιών ΣΤ) Το βιβλίο των ελεγκτών

21 Νομοθεσία για Διαιτολογικά Γραφεία και Πολυδύναμα Κέντρα 1. Υπ. Απόφ. Αριθ. Οικ. 3215 (ΦΕΚ Β΄ 655/30-6- 1998) Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων. Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Α5/Οικ. 4564 (ΦΕΚ Β΄ 919/26-8-1998) http://hda.gr/show_file.php?NEWS_Code=20061 020171619080444411268600999xX1020Kde983iB QepJ97&which=2&what=0

22 Νομοθεσία για Διαιτολογικά Γραφεία και Πολυδύναμα Κέντρα 2. Υπ. Απόφ. Αριθ. Α5/οικ.4564 (ΦΕΚ Β΄ 919/26-8-1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση της οικ. 3215/3.6.98 Υπουργικής Απόφασης "Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων". http://hda.gr/show_file.php?NEWS_Code=2006102017 1619080444411268600999xX1020Kde983iBQepJ97& which=1&what=0

23 Χρήσιμες πληροφορίες Χρήσιμοι Οδηγοί για διεκπεραίωση καθημερινών διαδικασιών διαιτολογικού γραφείου: Mahan L./Escott-Stump S.«Krause’s, Food, Nutrition,& Diet Therapy», 11 th Edition, SAUNDERS, USA, 2004 Fishback F.,«Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Εξετάσεων», 5 η Έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2005 Hendricks/Duggan/Walker, «Εγχειρίδιο Παιδικής Διατροφής», 3 η Έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, 2003 Maughan J./ Burke L., «Αθλητική Διατροφή», Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2000 Ζαμπέλας Α., «Κλινική Διαιτολογία&Διαιτροφή με στοιχεία Παθολογίας», Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2007 Πίνακες για την ποσοτική εκτίμηση πρόσληψης σε Διάφορους πληθυσμούς, όπως: – Συνιστώμενες Ημερήσιες Προσλήψεις (RDA) – Υπολογιζόμενες κατά Μέσο όρο Ανάγκες (EAR) – Επαρκής Πρόσληψη (AI) – Ανώτατο όριο αποδεκτής πρόσληψης (UL) – Πίνακες Ανθρωπομετρικών Μετρήσεων του NCHS (National Center for Health Statistics percentiles) Οδηγό για την εύρεση ισοδυνάμων: – Exchange Lists For meal Planning, American Dietetic Association – Κυπριακά Ισοδύναμα Πίνακα Σύνθεσης Τροφίμων USDA


Κατέβασμα ppt "Ατομική επιχείρηση Είναι ατομική επιχείρηση στο όνομα ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, η οποία δεν διέπεται από τους κανόνες του εμπορικού δικαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google