Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β1, Β2 Ιστορία. Ύλη διαγωνίσματος για το α΄ τρίμηνο  Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελίδες 7 – 9)  Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελίδες 16 – 18)  Οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β1, Β2 Ιστορία. Ύλη διαγωνίσματος για το α΄ τρίμηνο  Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελίδες 7 – 9)  Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελίδες 16 – 18)  Οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β1, Β2 Ιστορία

2 Ύλη διαγωνίσματος για το α΄ τρίμηνο  Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελίδες 7 – 9)  Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελίδες 16 – 18)  Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σελίδα 23)  Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σελίδες 24 – 25) 2Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

3 Χρονολογίες  312  313  324  325  330  αρχές του 6 ου αιώνα  529  532  534  537  555  562  τέλη του 6 ου αιώνα  αρχές του 7 ου αιώνα  680  864 3Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

4 Ιστορικοί όροι  Διάταγμα των Μεδιολάνων  Α΄ Οικουμενική Σύνοδος  Στάση του Νίκα  Ιουστινιάνειος Κώδικας  βασιλική μετά τρούλου  σκλαβηνίες  εθνογένεση Βούλγαρων  για κάθε ιστορικό όρο πρέπει να προσδιορίσουμε:  χρόνο  τόπο  πρωταγωνιστή / -ές  γεγονότα (όπου αναφέρονται) 4Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

5 Διάταγμα των Μεδιολάνων πότε το 313 μ. Χ. πού στην πόλη των Μεδιολάνων πρωταγωνιστές Κωνσταντίνος και Λικίνιος τι αναγνώρισε στους χριστιανούς την ελευθερία άσκησης της λατρείας τους εξίσωσε τα δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 5Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

6 βασιλική μετά τρούλου 6Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

7 Συμπλήρωση κενών  Οι πόλεμοι του Ιουστινιανού απογύμνωσαν τις................. επαρχίες της αυτοκρατορίας από στρατεύματα.  Ο Κωνσταντίνος μπορούσε από την πόλη που ίδρυσε να αποκρούσει ευκολότερα τους................ στο Δούναβη. 7Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

8 Επεξεργασία πηγών «Με βάση το χάρτη και τις ιστορικές γνώσεις σας να αναφερθείτε στην εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού» α) Σκέφτομαι σε ποια ενότητα παραπέμπει η ερώτηση. β) Ποιες πληροφορίες ζητούνται και τι μπορώ να γράψω για αυτές; γ) Από το β) τι μπορώ να «βγάλω» από την πηγή, το χάρτη; Τα σημειώνω. δ) Ποιες πληροφορίες ξέρω για το θέμα που δεν υπάρχουν στο χάρτη; Τις σημειώνω ξεχωριστά. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία8

9 Με βάση το παράθεμα που ακολουθεί και τις ιστορικές γνώσεις σας να εξηγήσετε το χαρακτηρισμό «Μεγάλος» που αποδόθηκε από τους ιστορικούς στον Κωνσταντίνο Α΄. Επεξεργασία πηγών  Η οικονομική ανόρθωση ήταν ανέφικτη χωρίς τη νομισματική σταθερότητα. Στο σημείο αυτό η συμβολή του Κωνσταντίνου υπήρξε καίρια. Αυτός πέτυχε στον ευαίσθητο νομισματικό τομέα να δημιουργήσει νέο νομισματικό σύστημα, που διατηρήθηκε αδιατάρακτο για αιώνες. Ως βάση του συστήματος λειτούργησε ο χρυσός solidus με περιεκτικότητα 4,48 γραμμάρια χρυσού, ο οποίος στην ελληνική γλώσσα ονομάστηκε νόμισμα, χρύσινος και πολύ αργότερα ὑ πέρπυρον. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμος Α, 112 (απόδοση) Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία9


Κατέβασμα ppt "Β1, Β2 Ιστορία. Ύλη διαγωνίσματος για το α΄ τρίμηνο  Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελίδες 7 – 9)  Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελίδες 16 – 18)  Οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google