Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτικές αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης Θαλασσών Ολγα ΓΙΩτη ΠαπαδΑκη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτικές αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης Θαλασσών Ολγα ΓΙΩτη ΠαπαδΑκη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτικές αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης Θαλασσών Ολγα ΓΙΩτη ΠαπαδΑκη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η θάλ ασσ α πολ ύτιμ ος πόρ ος  Οι τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης και απασχόλησης της οικονομίας της ΕΕ με σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς και εξ ίσου σημαντική προστιθέμενη αξία  τα κράτη μέλη της Ένωσης όσο και η Ένωση συνολικά, έχουν στρατηγικά συμφέροντα στο σύνολο του παγκόσμιου θαλάσσιου τομέα.  Οι τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης και απασχόλησης της οικονομίας της ΕΕ με σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς και εξ ίσου σημαντική προστιθέμενη αξία  τα κράτη μέλη της Ένωσης όσο και η Ένωση συνολικά, έχουν στρατηγικά συμφέροντα στο σύνολο του παγκόσμιου θαλάσσιου τομέα.

3  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η Ευρ ώπη και η θάλ ασσ α  Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια μοναδική θαλάσσια γεωγραφία, με πολλές χερσονήσους και νησιά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των νησιών της εκτείνεται στην Βαλτική, την Βόρεια Θάλασσα, την Μεσόγειο, τον Ατλαντικό ως και τον Ινδικό ωκεανό.  Περισσότερο από το 70% των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θαλάσσια και περίπου το 90% του εξωτερικού εμπορίου της και το 40% του εσωτερικού πραγματοποιούνται δια θαλάσσης  Τα δεδομένα αυτά καθιστούν εμφανή την ανάγκη εξασφάλισης ελεύθερης ναυσιπλοΐας για ελεύθερο εμπόριο, μεταφορές, μεταφορά ενεργειακών πόρων, αλλά και τουρισμό και υδατοκαλλιέργειες  Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια μοναδική θαλάσσια γεωγραφία, με πολλές χερσονήσους και νησιά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των νησιών της εκτείνεται στην Βαλτική, την Βόρεια Θάλασσα, την Μεσόγειο, τον Ατλαντικό ως και τον Ινδικό ωκεανό.  Περισσότερο από το 70% των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θαλάσσια και περίπου το 90% του εξωτερικού εμπορίου της και το 40% του εσωτερικού πραγματοποιούνται δια θαλάσσης  Τα δεδομένα αυτά καθιστούν εμφανή την ανάγκη εξασφάλισης ελεύθερης ναυσιπλοΐας για ελεύθερο εμπόριο, μεταφορές, μεταφορά ενεργειακών πόρων, αλλά και τουρισμό και υδατοκαλλιέργειες

4  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Διακ υβέρ νησ η των Ωκεα νών ως κοιν ού πόρ ου  Το 60% των ωκεανών βρίσκεται εκτός ορίων εθνικής δικαιοδοσίας και άρα συνιστούν εξ ορισμού κοινό πόρο- επομένως πρέπει να διέπεται από ένα κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης.  Το σημερινό πλαίσιο διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών βασίζεται στην σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας  Το 60% των ωκεανών βρίσκεται εκτός ορίων εθνικής δικαιοδοσίας και άρα συνιστούν εξ ορισμού κοινό πόρο- επομένως πρέπει να διέπεται από ένα κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης.  Το σημερινό πλαίσιο διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών βασίζεται στην σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας

5  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Νόμ ος και Τάξη στου ς Ωκεα νούς  Για αιώνες επικρατούσε το δόγμα ‘ελευθερία θαλάσσης’. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 οι τεχνικές εξελίξεις στην ναυσιπλοΐα την αλιεία και την δυνατότητα εξερεύνησης των ωκεανών οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ των κρατών που οδήγησαν σε αντιστροφή αυτής της άποψης.  Από το 1973 ο ΟΗΕ συγκάλεσε την Τρίτη διάσκεψή του για το δίκαιο της θάλασσας που διήρκησε εννέα χρόνια και έλαβε χώρα μεταξύ Νέας Υόρκης, Καράκας και Γενεύης.  Η συμφωνία στην οποία κατέληξε το 1982 αντιλαμβάνεται τον πυθμένα των ωκεανών πέρα από τα όρια των εθνικών δικαιοδοσιών ως Κοινή Κληρονομιά και θέτει το γενικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες και τις χρήσεις στους ωκεανούς και τα πελάγη καθορίζοντας επίσης τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κρατών  Για αιώνες επικρατούσε το δόγμα ‘ελευθερία θαλάσσης’. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 οι τεχνικές εξελίξεις στην ναυσιπλοΐα την αλιεία και την δυνατότητα εξερεύνησης των ωκεανών οδήγησε σε εντάσεις μεταξύ των κρατών που οδήγησαν σε αντιστροφή αυτής της άποψης.  Από το 1973 ο ΟΗΕ συγκάλεσε την Τρίτη διάσκεψή του για το δίκαιο της θάλασσας που διήρκησε εννέα χρόνια και έλαβε χώρα μεταξύ Νέας Υόρκης, Καράκας και Γενεύης.  Η συμφωνία στην οποία κατέληξε το 1982 αντιλαμβάνεται τον πυθμένα των ωκεανών πέρα από τα όρια των εθνικών δικαιοδοσιών ως Κοινή Κληρονομιά και θέτει το γενικό πλαίσιο για όλες τις δραστηριότητες και τις χρήσεις στους ωκεανούς και τα πελάγη καθορίζοντας επίσης τα δικαιώματα και τις ευθύνες των κρατών

6  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Unite d Nati ons Con venti onon the Law of the Sea  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το νομικό πλαίσιο για όλα τα είδη δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους ωκεανούς και τις θάλασσες και μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για την ειρηνική επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. Τα επιμέρους θέματα που καλύπτονται είναι :  Όρια θαλασσίων ζωνών  Δικαιώματα ναυσιπλοΐας  Ειρήνη και ασφάλεια στους ωκεανούς και τα πελάγη  Διατήρηση και διαχείριση ζώντων θαλάσσιων πόρων  Προστασία και συντήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος  Επιστημονική έρευνα  Δραστηριότητες στον θαλάσσιο πυθμένα  Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ των κρατών  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το νομικό πλαίσιο για όλα τα είδη δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους ωκεανούς και τις θάλασσες και μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για την ειρηνική επίλυση των θαλάσσιων διαφορών. Τα επιμέρους θέματα που καλύπτονται είναι :  Όρια θαλασσίων ζωνών  Δικαιώματα ναυσιπλοΐας  Ειρήνη και ασφάλεια στους ωκεανούς και τα πελάγη  Διατήρηση και διαχείριση ζώντων θαλάσσιων πόρων  Προστασία και συντήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος  Επιστημονική έρευνα  Δραστηριότητες στον θαλάσσιο πυθμένα  Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ των κρατών

7  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ανά γκη υιοθ έτησ ης μιας ολισ τικής προ σέγγι σης  Οι ωκεανοί και οι θάλασσες συνδέονται μεταξύ τους- οπότε κάθε δράση σε μια θάλασσα επιδρά σε άλλες και η πίεση που ασκείται στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι όλο και πιο έντονη.  Σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο για το Περιβάλλον οι μεγαλύτερες απειλές για τους ωκεανούς είναι: Η μόλυνση από χερσαίες δραστηριότητες, η υπερεκμετάλλευση ζώντων θαλάσσιων πόρων και η καταστροφή των θαλάσσιων βιοτόπων.  Αναδεικνύεται ως αναγκαία η συνεκτική αντιμετώπιση των θαλάσσιων υποθέσεων με στόχευση σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα και απαιτούν τον συντονισμό διαφόρων τομέων, φορέων και γνώσεων.  Οι ωκεανοί και οι θάλασσες συνδέονται μεταξύ τους- οπότε κάθε δράση σε μια θάλασσα επιδρά σε άλλες και η πίεση που ασκείται στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι όλο και πιο έντονη.  Σύμφωνα με το Διεθνές Ταμείο για το Περιβάλλον οι μεγαλύτερες απειλές για τους ωκεανούς είναι: Η μόλυνση από χερσαίες δραστηριότητες, η υπερεκμετάλλευση ζώντων θαλάσσιων πόρων και η καταστροφή των θαλάσσιων βιοτόπων.  Αναδεικνύεται ως αναγκαία η συνεκτική αντιμετώπιση των θαλάσσιων υποθέσεων με στόχευση σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα και απαιτούν τον συντονισμό διαφόρων τομέων, φορέων και γνώσεων.

8  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου 1. Ολο κληρ ωμέν η Θαλ άσσι α Πολι τική  Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μετά από σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007  Αίτια της σχετικής ανακοίνωσης ήταν οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι πρόοδοι στην τεχνολογική ανάπτυξη, η Παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, και η αυξανόμενη θαλάσσια ρύπανση.  Πρόσθετη αιτία ήταν η υιοθέτηση της άποψης ότι είναι απαραίτητη η εκμετάλλευση κατά τρόπο βιώσιμο, του αναξιοποίητου δυναμικού των ωκεανών ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας  Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μετά από σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2007  Αίτια της σχετικής ανακοίνωσης ήταν οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι πρόοδοι στην τεχνολογική ανάπτυξη, η Παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, και η αυξανόμενη θαλάσσια ρύπανση.  Πρόσθετη αιτία ήταν η υιοθέτηση της άποψης ότι είναι απαραίτητη η εκμετάλλευση κατά τρόπο βιώσιμο, του αναξιοποίητου δυναμικού των ωκεανών ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

9  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου ΟλοκληρωμένηΘαλάσσιαΠολιτική  Στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ικανού να διευκολύνει την ανάπτυξη ποικίλων και ενδεχομένως αντικρουόμενων δραστηριοτήτων και ακόμη να συντονίσει χωρίς να αντικαταστήσει άλλες πολιτικές με θαλάσσια διάσταση (πχ περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια, τουρισμός, επιχειρήσεις και βιομηχανία, περιφερειακή πολιτική). Στο πλαίσιο της περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πολιτικές : 1. 1.Η Γαλάζια ανάπτυξη  2. Η στοχευμένη προσέγγιση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.  3. Οι περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες  Στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ικανού να διευκολύνει την ανάπτυξη ποικίλων και ενδεχομένως αντικρουόμενων δραστηριοτήτων και ακόμη να συντονίσει χωρίς να αντικαταστήσει άλλες πολιτικές με θαλάσσια διάσταση (πχ περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια, τουρισμός, επιχειρήσεις και βιομηχανία, περιφερειακή πολιτική). Στο πλαίσιο της περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πολιτικές : 1. 1.Η Γαλάζια ανάπτυξη  2. Η στοχευμένη προσέγγιση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.  3. Οι περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

10  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου 1.1. Γα λά ζια αν άπ τυ ξη  Επιμέρους στόχοι:  Η αύξηση των γνώσεων για την θάλασσα. Επιδιώκεται η βελτίωση των γνώσεων μας για την συμπεριφορά των θαλασσών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών και των ερευνητών σε αυτές ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  Ο Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πρόκειται για τον σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να περιοριστεί ο ανταγωνισμός που επικρατεί στον θαλάσσιο χώρο, όσον αφορά τις χρήσεις των θαλασσίων εκτάσεων ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων  Η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση. Πρόκειται για την ανάπτυξη μεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών αρχών που ενδιαφέρονται για την επιτήρηση στην θάλασσα όπως αλιευτικοί έλεγχοι, τελωνεία, ασφάλεια και προστασία, περιβάλλον κ.ά. Η ανταλλαγή δεδομένων περιορίζει το κόστος της επιτήρησης και την καθιστά αποτελεσματικότερη  Επιμέρους στόχοι:  Η αύξηση των γνώσεων για την θάλασσα. Επιδιώκεται η βελτίωση των γνώσεων μας για την συμπεριφορά των θαλασσών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών και των ερευνητών σε αυτές ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  Ο Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πρόκειται για τον σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, προκειμένου να περιοριστεί ο ανταγωνισμός που επικρατεί στον θαλάσσιο χώρο, όσον αφορά τις χρήσεις των θαλασσίων εκτάσεων ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων  Η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση. Πρόκειται για την ανάπτυξη μεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών αρχών που ενδιαφέρονται για την επιτήρηση στην θάλασσα όπως αλιευτικοί έλεγχοι, τελωνεία, ασφάλεια και προστασία, περιβάλλον κ.ά. Η ανταλλαγή δεδομένων περιορίζει το κόστος της επιτήρησης και την καθιστά αποτελεσματικότερη

11  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου 1. 2. Στοχ ευμέ νη προ σέγγι ση σε συγκ εκριμ ένες δρα στηρ ιότητ ες  Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ καλύπτει το 20% της αλιευτικής παραγωγής και το ποσοστό αυτό παραμένει στάσιμο από το 2000- την ώρα που η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται σε ποσοστό περίπου 7% ετησίως  Οι ευρωπαϊκές υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνουν είδη του γλυκού νερού, οστρακοειδή αλμυρού νερού και ψάρια αλμυρού νερού.  Ο κλάδος απασχολεί περίπου 80.000 άτομα, και η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων είναι υψηλή.  Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ καλύπτει το 20% της αλιευτικής παραγωγής και το ποσοστό αυτό παραμένει στάσιμο από το 2000- την ώρα που η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται σε ποσοστό περίπου 7% ετησίως  Οι ευρωπαϊκές υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνουν είδη του γλυκού νερού, οστρακοειδή αλμυρού νερού και ψάρια αλμυρού νερού.  Ο κλάδος απασχολεί περίπου 80.000 άτομα, και η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων είναι υψηλή.

12  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Παρ άκτιο ς Τουρ ισμό ς  Ο σπουδαιότερος τομέας από την οπτική της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης  Το πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής που υιοθετείται στοχεύει στην τόνωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, την ενίσχυση της αειφορίας, και την μεγιστοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την ΕΕ  Ο σπουδαιότερος τομέας από την οπτική της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης  Το πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής που υιοθετείται στοχεύει στην τόνωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, την ενίσχυση της αειφορίας, και την μεγιστοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την ΕΕ

13  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Θαλ άσσι α βιοτε χνολ ογία  Η θαλάσσια βιοτεχνολογία αναφέρεται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.  Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να προέρθουν πχ από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων.  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών- μελών δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, διευκόλυνση των επενδύσεων, για εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών  Η θαλάσσια βιοτεχνολογία αναφέρεται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση διαφόρων θαλάσσιων οργανισμών με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων.  Μακροπρόθεσμα, αναμένεται ότι ο τομέας αυτός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να προέρθουν πχ από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή βιομηχανικών ενζύμων.  Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών- μελών δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, διευκόλυνση των επενδύσεων, για εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών

14  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ωκεά νια ενέρ γεια  Η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει χωρίς περιορισμούς τις σημερινές και μελλοντικές προβλεπόμενες ενεργειακές μας ανάγκες.  Η αξιοποίηση της άφθονης ωκεάνιας ενέργειας μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση από εισαγόμενους ορυκτούς πόρους εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και συμβάλλοντας στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  Οι περισσότεροι φορείς ανάπτυξης τεχνολογίας εκμετάλλευσης της ωκεάνιας ενέργειας είναι σήμερα εγκατεστημένοι στην Ευρώπη αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός θα επιτρέψει την συνέχιση της εικόνας αυτής.  Η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει χωρίς περιορισμούς τις σημερινές και μελλοντικές προβλεπόμενες ενεργειακές μας ανάγκες.  Η αξιοποίηση της άφθονης ωκεάνιας ενέργειας μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση από εισαγόμενους ορυκτούς πόρους εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και συμβάλλοντας στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  Οι περισσότεροι φορείς ανάπτυξης τεχνολογίας εκμετάλλευσης της ωκεάνιας ενέργειας είναι σήμερα εγκατεστημένοι στην Ευρώπη αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός θα επιτρέψει την συνέχιση της εικόνας αυτής.

15  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ωκεά νια ενέρ γεια  Η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να συλλεχθεί υπό πολλές μορφές.  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της ωκεάνιας ενέργειας αναφέρονται κυρίως στα ζητήματα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, την επέκταση της αλυσίδας εφοδιασμού και την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Η διασφάλιση της διατήρησης της κυρίαρχης θέσης της ΕΕ στον χώρο θα της εξασφαλίσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ικανοποιητικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και να δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγωγών στον τομέα της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας  Η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να συλλεχθεί υπό πολλές μορφές.  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της ωκεάνιας ενέργειας αναφέρονται κυρίως στα ζητήματα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, την επέκταση της αλυσίδας εφοδιασμού και την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Η διασφάλιση της διατήρησης της κυρίαρχης θέσης της ΕΕ στον χώρο θα της εξασφαλίσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ικανοποιητικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και να δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγωγών στον τομέα της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας

16  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ο θαλ άσσι ος βυθ ός κοιν ή κληρ ονο μιά της ανθ ρωπ ότητ ας  Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον προς το δυνητικά μεγάλο απόθεμα κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού. Άλλα σημαντικά θέματα συνδεόμενα με την εξερεύνηση του θαλάσσιου βυθού:  Παρακολούθηση και πρόβλεψη της σεισμικότητας,  των αλληλεπιδράσεων γεώσφαιρας-βιόσφαιρας που επιδρούν στην ατμόσφαιρα και τον θαλάσσιο πυθμένα  Παρακολούθηση των μεταβολών του κλίματος μέσω γνώσεων που μπορούν να προέρθουν από την μελέτη του θαλάσσιου βυθού  Παρακολούθηση των οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων  Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον προς το δυνητικά μεγάλο απόθεμα κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού. Άλλα σημαντικά θέματα συνδεόμενα με την εξερεύνηση του θαλάσσιου βυθού:  Παρακολούθηση και πρόβλεψη της σεισμικότητας,  των αλληλεπιδράσεων γεώσφαιρας-βιόσφαιρας που επιδρούν στην ατμόσφαιρα και τον θαλάσσιο πυθμένα  Παρακολούθηση των μεταβολών του κλίματος μέσω γνώσεων που μπορούν να προέρθουν από την μελέτη του θαλάσσιου βυθού  Παρακολούθηση των οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων

17  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Κοιν ή Αλιε υτική Πολι τική  Η ΚΑΠ είναι ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση κοινών πόρων και παρέχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους ίση πρόσβαση στα ύδατα και τις αλιευτικές ζώνες της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ αλιέων.  Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμοι και ότι αποτελούν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ.  Η ΚΑΠ καθιερώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 και έκτοτε υπέστη πολλές μεταρρυθμίσεις, η τελευταία από τις οποίες τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.  Με τη μεταρρύθμιση αλλάζει και ο τρόπος διαχείρισης της ΚΑΠ και ανατίθεται στα κράτη μέλη της ΕΕ διευρυμένος έλεγχος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  Η ΚΑΠ είναι ένα σύνολο κανόνων για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αλιευτικών στόλων και τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση κοινών πόρων και παρέχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους ίση πρόσβαση στα ύδατα και τις αλιευτικές ζώνες της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ αλιέων.  Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμοι και ότι αποτελούν πηγή υγιεινών τροφίμων για τους πολίτες της ΕΕ.  Η ΚΑΠ καθιερώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 και έκτοτε υπέστη πολλές μεταρρυθμίσεις, η τελευταία από τις οποίες τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014.  Με τη μεταρρύθμιση αλλάζει και ο τρόπος διαχείρισης της ΚΑΠ και ανατίθεται στα κράτη μέλη της ΕΕ διευρυμένος έλεγχος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

18  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ευρ ωπαϊ κό Ταμεί ο Θάλ ασσ ας και Αλιεί ας Το ΕΤΘΑ είναι το Ταμείο για τη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στόχο να επαναφέρει τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, να θέσει τέλος σε σπάταλες αλιευτικές πρακτικές και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές. Οι δραστηριότητές του είναι :  βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία  στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους  χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές  διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση Το ΕΤΘΑ είναι το Ταμείο για τη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στόχο να επαναφέρει τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, να θέσει τέλος σε σπάταλες αλιευτικές πρακτικές και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές. Οι δραστηριότητές του είναι :  βοηθά τους αλιείς στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία  στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους  χρηματοδοτεί έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές  διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση

19 Οι περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες Ανάγκη χάραξης ειδικής πολιτικής για κάθε θαλάσσια λεκάνη και συνεργασίας πολλών χωρών που βρέχονται από την ίδια θαλάσσια λεκάνη

20 Το πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες ταυτίζεται με την λογική των Μακροπεριφερειών. Μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μιας προσδιορισμένης γεωγραφικής περιοχής που αφορά κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

21  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ατ λα ντι κό ς ωκ εα νό ς.  Η στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού καλύπτει τις ακτές, τα χωρικά ύδατα και τα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πέντε κρατών µελών της ΕΕ µε ακτογραμμή στον Ατλαντικό: Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τα διεθνή ύδατα που εκτείνονται στην Αμερική προς τα δυτικά, στην Αφρική και στον Ινδικό Ωκεανό προς τα ανατολικά, στο Νότιο Ωκεανό προς τα νότια και τον Αρκτικό Ωκεανό προς τα βόρεια

22  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Σχέδι ο δρά σης για τον Ατλα ντικό Στόχοι :  προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  προστασία, ασφάλεια και ενίσχυση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος  βελτίωση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας  δημιουργία κοινωνικά βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης Επιμέρους δράσεις: Βελτίωση μέτρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στήριξη έρευνας για ανάπτυξη και περιβαλλοντική σταθερότητα, κατασκευή και διατήρηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελέτη επιπτώσεων εξόρυξης ορυκτών καυσίμων Στόχοι :  προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  προστασία, ασφάλεια και ενίσχυση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος  βελτίωση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας  δημιουργία κοινωνικά βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης Επιμέρους δράσεις: Βελτίωση μέτρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στήριξη έρευνας για ανάπτυξη και περιβαλλοντική σταθερότητα, κατασκευή και διατήρηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελέτη επιπτώσεων εξόρυξης ορυκτών καυσίμων

23 Αρκτικός ωκεανός. Ο Αρκτικός ωκεανός είναι το πρώτο οικοσύστημα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και επιπρόσθετα, το λιώσιμο των πάγων του αναμένεται να επιταχύνει περισσότερο την κλιματική αλλαγή μέσω της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ο Αρκτικός ωκεανός είναι το πρώτο οικοσύστημα που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και επιπρόσθετα, το λιώσιμο των πάγων του αναμένεται να επιταχύνει περισσότερο την κλιματική αλλαγή μέσω της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

24  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου ΣτηνΑρκτικήβρίσκεται το 13%από τααποθέματαπετρελαίου πουδενέχουνακόμηανακαλυφθεί καιτο 30%τωναποθεμάτωνφυσικούαερίου  Η ΕΕ έχει τρία κράτη-μέλη που γειτνιάζουν με τον Αρκτικό κύκλο, (Σουηδία, Φινλανδία και Δανία )  Και είναι κύριος προορισμός των προερχόμενων από την Αρκτική πόρων  Το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέους δρόμους για την ναυσιπλοΐα και κάνει εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα ορυκτών πόρων  Η ΕΕ ως πρωτοπόρος στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής οφείλει να συμβάλει στην αντιμετώπισή της  Η ΕΕ έχει τρία κράτη-μέλη που γειτνιάζουν με τον Αρκτικό κύκλο, (Σουηδία, Φινλανδία και Δανία )  Και είναι κύριος προορισμός των προερχόμενων από την Αρκτική πόρων  Το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέους δρόμους για την ναυσιπλοΐα και κάνει εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα ορυκτών πόρων  Η ΕΕ ως πρωτοπόρος στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής οφείλει να συμβάλει στην αντιμετώπισή της

25  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Σκοπόςτηςστρατηγικής: η αύξησητηςσυνεργασίας με τους εταίρουςτηςΑρκτικήςώστε να ανταποκριθούν από κοινούστην διπλή πρόκλησηπου είναι αφενός η προστασία του ευαίσθητου Αρκτικού οικοσυστήματος και αφετέρου,ηαξιοποίηση των ευκαιριώνπουπροκύπτουνακριβώςαπό το λιώσιμοτων πάγων. Βασικά σημεία πολιτικής για τον Αρκτικό ωκεανό :  προστασία και διατήρηση της Αρκτικής και του πληθυσμού της  προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων της  προώθηση της διεθνούς συνεργασίας Κύριο μέσο επίτευξης : η ενίσχυση της έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της, και η στήριξη του διαλόγου με το σύνολο των κρατών της Αρκτικής και τις αυτόχθονες κοινότητες. Βασικά σημεία πολιτικής για τον Αρκτικό ωκεανό :  προστασία και διατήρηση της Αρκτικής και του πληθυσμού της  προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων της  προώθηση της διεθνούς συνεργασίας Κύριο μέσο επίτευξης : η ενίσχυση της έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της, και η στήριξη του διαλόγου με το σύνολο των κρατών της Αρκτικής και τις αυτόχθονες κοινότητες.

26  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Β αλτικ ή θάλ ασσ α  Χαρακτηριστικά της Βαλτικής θάλασσας: αβαθής και χαμηλής αλατότητας θαλάσσια λεκάνη η οποία υφίσταται υπερβολική απόρριψη νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων από γεωργικές, βιομηχανικές και οικιακές πηγές με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητάς της.  Κύριος στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής είναι το να την κάνει περιβαλλοντικά βιώσιμη.  Εννέα Κράτη βρέχονται από την Βαλτική θάλασσα εκ των οποίων τα οκτώ είναι μέλη της ΕΕ : Πολωνία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Γερμανία και Ρωσία.  Χαρακτηριστικά της Βαλτικής θάλασσας: αβαθής και χαμηλής αλατότητας θαλάσσια λεκάνη η οποία υφίσταται υπερβολική απόρριψη νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων από γεωργικές, βιομηχανικές και οικιακές πηγές με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητάς της.  Κύριος στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής είναι το να την κάνει περιβαλλοντικά βιώσιμη.  Εννέα Κράτη βρέχονται από την Βαλτική θάλασσα εκ των οποίων τα οκτώ είναι μέλη της ΕΕ : Πολωνία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Γερμανία και Ρωσία.

27  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Βαλτι κή: 8.οο ο Km ακτο γρα μμής, 100.000. 000 κάτοι κοι  Επιμέρους στόχοι της στρατηγικής για την Βαλτική θάλασσα: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας μέσω της πρόληψης κινδύνων που είναι υπαρκτοί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης μεγάλων πετρελαιοφόρων αλλά και αυξημένης εγκληματικότητας που οφείλεται στην εισοδηματική ανισότητα  Κοινή επιδίωξη όλων των δράσεων : στόχος όλων των έργων είναι να φέρουν πιο κοντά τις χώρες τις Βαλτικής καθιστώντας την περιοχή πιο ελκυστική για επενδύσεις, εργασία και διαμονή.  Επιμέρους στόχοι της στρατηγικής για την Βαλτική θάλασσα: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας μέσω της πρόληψης κινδύνων που είναι υπαρκτοί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης μεγάλων πετρελαιοφόρων αλλά και αυξημένης εγκληματικότητας που οφείλεται στην εισοδηματική ανισότητα  Κοινή επιδίωξη όλων των δράσεων : στόχος όλων των έργων είναι να φέρουν πιο κοντά τις χώρες τις Βαλτικής καθιστώντας την περιοχή πιο ελκυστική για επενδύσεις, εργασία και διαμονή.

28  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Β όρει α θάλ ασσ α  Σχετικά αβαθής θάλασσα η οποία αποτελεί συνέχεια του Ατλαντικού Ωκεανού και επικοινωνεί με την Βαλτική Θάλασσα. Τα νερά της έχουν υψηλή αλατότητα και υψηλότερη θερμοκρασία από τα νερά της Βαλτικής.  Τα όριά της ως προς τον Ατλαντικό ωκεανό τοποθετούνται στα νησιά Σέτλαντ που βρίσκονται στις βορειοανατολικές ακτές της Σκωτίας και ως προς την Βαλτική θάλασσα στο βόρειο ακρωτήριο της Δανίας και την πόλη Skagen  Η Βόρεια και η Βαλτική θάλασσα ενώνονται αλλά δεν αναμιγνύονται καθώς έχουν διαφορετική πυκνότητα νερού και διαφορετική θερμοκρασία  Στο νότο τα όριά της τοποθετούνται στο στενό του Ντόβερ  η Βόρεια θάλασσα βρέχει την Νορβηγία, την Σουηδία, την Δανία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, και μικρό τμήμα της βόρειο δυτικής Γαλλίας.  Σχετικά αβαθής θάλασσα η οποία αποτελεί συνέχεια του Ατλαντικού Ωκεανού και επικοινωνεί με την Βαλτική Θάλασσα. Τα νερά της έχουν υψηλή αλατότητα και υψηλότερη θερμοκρασία από τα νερά της Βαλτικής.  Τα όριά της ως προς τον Ατλαντικό ωκεανό τοποθετούνται στα νησιά Σέτλαντ που βρίσκονται στις βορειοανατολικές ακτές της Σκωτίας και ως προς την Βαλτική θάλασσα στο βόρειο ακρωτήριο της Δανίας και την πόλη Skagen  Η Βόρεια και η Βαλτική θάλασσα ενώνονται αλλά δεν αναμιγνύονται καθώς έχουν διαφορετική πυκνότητα νερού και διαφορετική θερμοκρασία  Στο νότο τα όριά της τοποθετούνται στο στενό του Ντόβερ  η Βόρεια θάλασσα βρέχει την Νορβηγία, την Σουηδία, την Δανία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, και μικρό τμήμα της βόρειο δυτικής Γαλλίας.

29  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η Βόρε ια θάλ ασσ α έχει μεγά λη σημ ασία για την ευρ ωπαϊ κή οικο νομί α  Στις ακτές της βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα λιμάνια σε παγκόσμιο επίπεδο  Σε αυτήν βρίσκονται οι πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές  οι ακτές της είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες στην Ευρώπη  είναι πλούσια σε αλιεύματα και ενεργειακούς πόρους, τόσο ανανεώσιμους (ανεμογεννήτριες) όσο και μη ανανεώσιμους (υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου).  Στις ακτές της βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα λιμάνια σε παγκόσμιο επίπεδο  Σε αυτήν βρίσκονται οι πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές  οι ακτές της είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες στην Ευρώπη  είναι πλούσια σε αλιεύματα και ενεργειακούς πόρους, τόσο ανανεώσιμους (ανεμογεννήτριες) όσο και μη ανανεώσιμους (υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου).

30  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ε ύξειν ος Πόντ ος.  Η Μαύρη Θάλασσα, βρέχει έξι κράτη εκ των οποίων τα δυο - η Βουλγαρία και η Ρουμανία- είναι μέλη της ΕΕ από το 2007.  Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητες αλλά και συμφέροντα που είναι κοινά – η ανάπτυξη συνεργασιών πρέπει να βασιστεί σε αυτά.  Κύριοι στόχοι: δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους κατοίκους των περιοχών αυτών και στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.  Επιδίωξη δημιουργίας ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των παράκτιων κρατών μέσω διασκέψεων (από 2014)  Προσέγγιση bottom up.  Τομείς συνεργασιών: παράκτιος τουρισμός, ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος, μεταφορές, συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, και διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.  Η Μαύρη Θάλασσα, βρέχει έξι κράτη εκ των οποίων τα δυο - η Βουλγαρία και η Ρουμανία- είναι μέλη της ΕΕ από το 2007.  Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητες αλλά και συμφέροντα που είναι κοινά – η ανάπτυξη συνεργασιών πρέπει να βασιστεί σε αυτά.  Κύριοι στόχοι: δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους κατοίκους των περιοχών αυτών και στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.  Επιδίωξη δημιουργίας ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των παράκτιων κρατών μέσω διασκέψεων (από 2014)  Προσέγγιση bottom up.  Τομείς συνεργασιών: παράκτιος τουρισμός, ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος, μεταφορές, συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, και διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.

31  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ιδι αίτερ α απο μακ ρυσ μένε ς περι φέρε ιες. Πρώην αποικίες της  Γαλλίας: Μαρτινίκα, Γουαδαλούπη, Σαν Μαρτίν(μεταξύ Καραϊβικής και Ατλαντικού), Γαλλική Γουιάνα (Β.Α. Βραζιλίας), Ρεϋνιόν (Ινδικός) και Μαγιότ (Δυτικός Ινδικός)  Πορτογαλίας : Αζόρες και Μαδέρα  Ισπανίας: Κανάρια νησιά  Παρά την γεωγραφική τους απόσταση αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφος και το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόζεται και σε αυτές. Πρώην αποικίες της  Γαλλίας: Μαρτινίκα, Γουαδαλούπη, Σαν Μαρτίν(μεταξύ Καραϊβικής και Ατλαντικού), Γαλλική Γουιάνα (Β.Α. Βραζιλίας), Ρεϋνιόν (Ινδικός) και Μαγιότ (Δυτικός Ινδικός)  Πορτογαλίας : Αζόρες και Μαδέρα  Ισπανίας: Κανάρια νησιά  Παρά την γεωγραφική τους απόσταση αποτελούν ευρωπαϊκό έδαφος και το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόζεται και σε αυτές.

32  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Κύριαπροβλήματατωναπομακρυσμένωνπεριφερειών  Νησιωτικότητα : απομόνωση, η περιφερειακότητα, ανεπαρκή αποθέματα πρώτων υλών και ανθρώπινου δυναμικού, ατελής κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ανεπαρκής πρόσβαση σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών και υψηλό κόστος μεταφοράς ατόμων και εμπορευμάτων.  Απόσταση από τον εθνικό κορμό  Εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων  Νησιωτικότητα : απομόνωση, η περιφερειακότητα, ανεπαρκή αποθέματα πρώτων υλών και ανθρώπινου δυναμικού, ατελής κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ανεπαρκής πρόσβαση σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών και υψηλό κόστος μεταφοράς ατόμων και εμπορευμάτων.  Απόσταση από τον εθνικό κορμό  Εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων

33  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πλεο νεκτ ήματ α  Γεωστρατηγική θέση. Η διασπορά τους προσφέρει μια παγκόσμια θαλάσσια διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- γεγονός που νομιμοποιεί την υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών – ιδιαίτερα της Μακαρονησίας, της Καραϊβικής και του ΝΔ Ινδικού.  Το μέγεθος της αποκλειστικής οικονομικής τους ζώνης είναι αντίστοιχο με την Μεσόγειο και την Βαλτική μαζί.  Βρίσκονται σε θαλάσσιες οδούς που τους επιτρέπουν να τις επιτηρούν πχ καταπολέμηση παράνομης αλιείας, πειρατείας, ή διακίνησης ναρκωτικών ή βελτίωσης της ασφάλειας στην θάλασσα.  Γεωστρατηγική θέση. Η διασπορά τους προσφέρει μια παγκόσμια θαλάσσια διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- γεγονός που νομιμοποιεί την υιοθέτηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών – ιδιαίτερα της Μακαρονησίας, της Καραϊβικής και του ΝΔ Ινδικού.  Το μέγεθος της αποκλειστικής οικονομικής τους ζώνης είναι αντίστοιχο με την Μεσόγειο και την Βαλτική μαζί.  Βρίσκονται σε θαλάσσιες οδούς που τους επιτρέπουν να τις επιτηρούν πχ καταπολέμηση παράνομης αλιείας, πειρατείας, ή διακίνησης ναρκωτικών ή βελτίωσης της ασφάλειας στην θάλασσα.

34  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Μεσ όγει ος Θάλ ασσ α  Η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της γης με μέγιστο μήκος από το Γιβραλτάρ μέχρι τις ακτές της Συρίας 2.100 ν. μίλια ή 3.860 km και μέγιστο πλάτος 1800 km.  Το μέγιστο βάθος είναι 5.120 μ. σε απόσταση 62 μιλίων νοτιοδυτικά από το ακρωτήριο Ταίναρο  Απαιτούνται 40 έως 50 χρόνια για την πλήρη ανανέωση των υδάτων της  Η αλατότητά της είναι υψηλότερη από αυτήν του Ατλαντικού ωκεανού εξαιτίας της υψηλότερης εξάτμισης.  Η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της γης με μέγιστο μήκος από το Γιβραλτάρ μέχρι τις ακτές της Συρίας 2.100 ν. μίλια ή 3.860 km και μέγιστο πλάτος 1800 km.  Το μέγιστο βάθος είναι 5.120 μ. σε απόσταση 62 μιλίων νοτιοδυτικά από το ακρωτήριο Ταίναρο  Απαιτούνται 40 έως 50 χρόνια για την πλήρη ανανέωση των υδάτων της  Η αλατότητά της είναι υψηλότερη από αυτήν του Ατλαντικού ωκεανού εξαιτίας της υψηλότερης εξάτμισης.

35  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η θάλ ασσ α που ενών ει τρεις ηπεί ρου ς  Η λεκάνη της Μεσογείου περιβάλλεται από ικανό αριθμό κρατών, ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα από την έκταση που καταλαμβάνει βρίσκεται εκτός εθνικής κυριαρχίας.  Εγείρονται θέματα διακυβέρνησης και καθίσταται δύσκολο για τα παράκτια κράτη να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που επηρεάζουν τα χωρικά τους ύδατα και τις ακτές τους.  Εννέα Κράτη μέλη της Ένωσης βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος.  Η λεκάνη της Μεσογείου περιβάλλεται από ικανό αριθμό κρατών, ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα από την έκταση που καταλαμβάνει βρίσκεται εκτός εθνικής κυριαρχίας.  Εγείρονται θέματα διακυβέρνησης και καθίσταται δύσκολο για τα παράκτια κράτη να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που επηρεάζουν τα χωρικά τους ύδατα και τις ακτές τους.  Εννέα Κράτη μέλη της Ένωσης βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρος.

36  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ανά γκη συνε ργα σιών λόγ ω κοιν ών προ βλημ άτω ν αλλά και ευκαι ριών  Θέματα κοινού ενδιαφέροντος: πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προώθηση της ασφάλειας στην θάλασσα και διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων  Το 2005 όλες οι χώρες της περιοχής αποδέχθηκαν την δέσμευση να περιορίσουν σημαντικά την ρύπανση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ‘Ορίζοντας 2020’.  Οι κύριοι στόχοι της μεσογειακής περιβαλλοντικής συνεργασίας είναι η επίτευξη μετρήσιμων μειώσεων της ρύπανσης, η προαγωγή της αειφορίας στην χρήση των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, η προώθηση της ετοιμότητας των περιβαλλοντικών διοικητικών οργανισμών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών – εταίρων  Θέματα κοινού ενδιαφέροντος: πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προώθηση της ασφάλειας στην θάλασσα και διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων  Το 2005 όλες οι χώρες της περιοχής αποδέχθηκαν την δέσμευση να περιορίσουν σημαντικά την ρύπανση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ‘Ορίζοντας 2020’.  Οι κύριοι στόχοι της μεσογειακής περιβαλλοντικής συνεργασίας είναι η επίτευξη μετρήσιμων μειώσεων της ρύπανσης, η προαγωγή της αειφορίας στην χρήση των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, η προώθηση της ετοιμότητας των περιβαλλοντικών διοικητικών οργανισμών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών – εταίρων

37  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πλαί σια συνε ργα σίας μετα ξύ των παρ άκτι ων μεσο γειακ ών χωρ ών.  Μεσογειακή περιβαλλοντική συνεργασία. Στόχος η επίτευξη μετρήσιμων μειώσεων της ρύπανσης, η προαγωγή της αειφορίας στην χρήση των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, η προώθηση της ετοιμότητας των περιβαλλοντικών διοικητικών οργανισμών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική βελτίωσης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο. Εργαλεία διακυβέρνησης: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, ερευνητικές προσπάθειες ειδικά για τις ανάγκες της μεσογείου και ενωμένη θαλάσσια επιτήρηση.  Πρόγραμμα MED. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της Περιφερειακής της Πολιτικής και είναι πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας. Κύριος σκοπός του η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του χώρου.  Μεσογειακή περιβαλλοντική συνεργασία. Στόχος η επίτευξη μετρήσιμων μειώσεων της ρύπανσης, η προαγωγή της αειφορίας στην χρήση των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, η προώθηση της ετοιμότητας των περιβαλλοντικών διοικητικών οργανισμών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική βελτίωσης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο. Εργαλεία διακυβέρνησης: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, ερευνητικές προσπάθειες ειδικά για τις ανάγκες της μεσογείου και ενωμένη θαλάσσια επιτήρηση.  Πρόγραμμα MED. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της Περιφερειακής της Πολιτικής και είναι πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας. Κύριος σκοπός του η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του χώρου.

38  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πρό γρα μμα MED 2014 - 2020  1ος άξονας. Αναφέρεται στην προώθηση της ικανότητας για καινοτομία. Επιμέρους στόχοι είναι η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων και η αύξηση των διακρατικών σχέσεων των καινοτομικών συμπλεγμάτων (clusters).  2ος άξονας. Αναφέρεται στην δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  3ος άξονας. Αναφέρεται στην προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου  4ος άξονας. Αναφέρεται στην προαγωγή της διακυβέρνησης στην Μεσόγειο μέσω της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας  1ος άξονας. Αναφέρεται στην προώθηση της ικανότητας για καινοτομία. Επιμέρους στόχοι είναι η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων και η αύξηση των διακρατικών σχέσεων των καινοτομικών συμπλεγμάτων (clusters).  2ος άξονας. Αναφέρεται στην δημιουργία στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  3ος άξονας. Αναφέρεται στην προστασία και προαγωγή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Μεσογείου  4ος άξονας. Αναφέρεται στην προαγωγή της διακυβέρνησης στην Μεσόγειο μέσω της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας

39  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου CPM R  Διάσκεψη των μη κεντρικών παράκτιων περιφερειών ( Conference of peripheral maritime regions). Στον οργανισμό αυτό μετέχουν 28 κράτη, μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 150 παράκτιες περιφέρειες και στο πλαίσιό της έχουν δημιουργηθεί έξη Γεωγραφικές Επιτροπές.  Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CRPM δημιούργησε το 2006 μια ομάδα εργασίας Θαλάσσιας πολιτικής, προκειμένου να συνεισφέρει στην διαμόρφωση της για την Μεσόγειο, με ζητούμενο την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Η συνεργασία αυτή κατέληξε στο πρόγραμμα Maremed που διήρκησε τρία χρόνια και εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα Med. Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με πτυχές της θαλάσσιας πολιτικής που έχουν ισχυρή διεθνή διάσταση  Διάσκεψη των μη κεντρικών παράκτιων περιφερειών ( Conference of peripheral maritime regions). Στον οργανισμό αυτό μετέχουν 28 κράτη, μέλη και μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 150 παράκτιες περιφέρειες και στο πλαίσιό της έχουν δημιουργηθεί έξη Γεωγραφικές Επιτροπές.  Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CRPM δημιούργησε το 2006 μια ομάδα εργασίας Θαλάσσιας πολιτικής, προκειμένου να συνεισφέρει στην διαμόρφωση της για την Μεσόγειο, με ζητούμενο την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα που καλύπτουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Η συνεργασία αυτή κατέληξε στο πρόγραμμα Maremed που διήρκησε τρία χρόνια και εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα Med. Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με πτυχές της θαλάσσιας πολιτικής που έχουν ισχυρή διεθνή διάσταση

40  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ευρ ωμε σογε ιακή συνε ργα σία (ή διαδι κασί α της Βαρκ ελών ης)  Η ώθηση για μια συνολική μεσογειακή πολιτική δόθηκε με την ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη της Βαρκελώνης του 1995 που έθεσε τις βάσεις μιας διαδικασίας που οδήγησε στην καθιέρωση ενός πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Τρίτων Μεσογειακών Χωρών.  Πρόκειται για μια διαδικασία που επιδιώκει την υπέρβαση των διμερών σχέσεων και την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής με περιφερειακή διάσταση που θα συμπληρώνει τον διμερή διάλογο. Χρηματοδοτικό όχημα το πρόγραμμα MEDA (MEsures D'Accompagnement) που ξεκίνησε το 1995. Το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε το 2007 από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης.  Η ώθηση για μια συνολική μεσογειακή πολιτική δόθηκε με την ευρωμεσογειακή υπουργική διάσκεψη της Βαρκελώνης του 1995 που έθεσε τις βάσεις μιας διαδικασίας που οδήγησε στην καθιέρωση ενός πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Τρίτων Μεσογειακών Χωρών.  Πρόκειται για μια διαδικασία που επιδιώκει την υπέρβαση των διμερών σχέσεων και την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής με περιφερειακή διάσταση που θα συμπληρώνει τον διμερή διάλογο. Χρηματοδοτικό όχημα το πρόγραμμα MEDA (MEsures D'Accompagnement) που ξεκίνησε το 1995. Το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε το 2007 από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης.

41  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Άξον ες Ευρ ωμε σογε ιακή ς συνε ργα σίας  Άξονας Πολιτικής και Ασφάλειας, Οικονομικός και Χρηματοοικονομικός άξονας, και τέλος ένας Κοινωνικός και Πολιτισμικός άξονας.  Αρχές αμοιβαιότητας αλληλεγγύης και κοινής ανάπτυξης.  Στόχος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης ήταν η μετάβαση από τις διμερείς σχέσεις στην εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου περιφερειακής πολιτικής, ωστόσο, στην πράξη η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση συνέχισε να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των διμερών συμφωνιών  Τα αποτελέσματα της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας θεωρούνται προς το παρόν ανεπαρκή και στους τρεις πυλώνες  Άξονας Πολιτικής και Ασφάλειας, Οικονομικός και Χρηματοοικονομικός άξονας, και τέλος ένας Κοινωνικός και Πολιτισμικός άξονας.  Αρχές αμοιβαιότητας αλληλεγγύης και κοινής ανάπτυξης.  Στόχος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης ήταν η μετάβαση από τις διμερείς σχέσεις στην εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου περιφερειακής πολιτικής, ωστόσο, στην πράξη η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση συνέχισε να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των διμερών συμφωνιών  Τα αποτελέσματα της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας θεωρούνται προς το παρόν ανεπαρκή και στους τρεις πυλώνες

42  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ολοκ ληρ ωμέν η θαλά σσια πολιτ ική για την λεκά νη της Μεσ ογείο υ Απαρτίζεται από:  ομάδες εργασίας στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της Μεσογείου και  τριμερή συνεργασία (μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού) ) για την ανάπτυξη των θαλάσσιων τομέων για την Μεσόγειο. Απαρτίζεται από:  ομάδες εργασίας στις οποίες εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της Μεσογείου και  τριμερή συνεργασία (μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού) ) για την ανάπτυξη των θαλάσσιων τομέων για την Μεσόγειο.

43  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η ολοκ ληρω μένη θαλά σσια πολιτι κή για την λεκάν η της Μεσο γείου περιλ αμβά νει  Σχέδιο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην Μεσόγειο και την ανάπτυξη υποπεριφερειακών στρατηγικών για συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές  Δράσεις στήριξης για την ανάπτυξη θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο  Έρευνα για τον εντοπισμό των στοιχείων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της θαλάσσιας συνεργασίας  Μελέτη για τη δικτύωση θαλάσσιων εκπαιδευτικών ακαδημιών και ιδρυμάτων  Έρευνα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία στη θαλάσσια οικονομία  Σχέδιο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην Μεσόγειο και την ανάπτυξη υποπεριφερειακών στρατηγικών για συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές  Δράσεις στήριξης για την ανάπτυξη θαλάσσιων συνεργατικών σχηματισμών στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο  Έρευνα για τον εντοπισμό των στοιχείων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της θαλάσσιας συνεργασίας  Μελέτη για τη δικτύωση θαλάσσιων εκπαιδευτικών ακαδημιών και ιδρυμάτων  Έρευνα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία στη θαλάσσια οικονομία

44  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Α δρια τική και Ιόνιο Πέλα γος  1999: διακυβερνητική πρωτοβουλία από Ιταλία με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.  2012 : ανακοίνωση της Επιτροπής για δημιουργία μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο  2014: πρόταση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης εστιασμένο στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Κύριο ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην περιφέρεια με τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων σύνδεσης. Πρόσθετος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, των παράκτιων και των εσωτερικών περιοχών.  1999: διακυβερνητική πρωτοβουλία από Ιταλία με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και την προώθηση πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.  2012 : ανακοίνωση της Επιτροπής για δημιουργία μιας θαλάσσιας στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο  2014: πρόταση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης εστιασμένο στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Κύριο ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην περιφέρεια με τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων σύνδεσης. Πρόσθετος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, των παράκτιων και των εσωτερικών περιοχών.

45  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Από μια θαλά σσια στρατ ηγική σε μια μακρο περιφε ρειακή στρατ ηγική για την περιφέ ρεια Αδρια τικής- Ιονίου  Η περιφέρεια περιλαμβάνει κυρίως την λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου όπως και σημαντική χερσαία επιφάνεια, ενώ αντιμετωπίζει τις θαλάσσιες παράκτιες και χερσαίες περιοχές ως συνδεδεμένα συστήματα. Με βάση αυτή την προσέγγιση, όλος ο Ελληνικός χώρος όπως και το Αιγαίο Πέλαγος περιλαμβάνεται στην εν λόγω στρατηγική.  Τέσσερεις πυλώνες: Γαλάζια ανάπτυξη, σύνδεση της περιοχής, ποιότητα περιβάλλοντος, βιώσιμος τουρισμός.  Η περιφέρεια περιλαμβάνει κυρίως την λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου όπως και σημαντική χερσαία επιφάνεια, ενώ αντιμετωπίζει τις θαλάσσιες παράκτιες και χερσαίες περιοχές ως συνδεδεμένα συστήματα. Με βάση αυτή την προσέγγιση, όλος ο Ελληνικός χώρος όπως και το Αιγαίο Πέλαγος περιλαμβάνεται στην εν λόγω στρατηγική.  Τέσσερεις πυλώνες: Γαλάζια ανάπτυξη, σύνδεση της περιοχής, ποιότητα περιβάλλοντος, βιώσιμος τουρισμός.

46  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πυλ ώνα ς Γαλά ζια ανά πτυξ η (Ελλ άδα και Μαυ ροβ ούνι ο) Εστιάζει σε:  Γαλάζιες τεχνολογίες. Ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης όπως πχ σκάφη αναψυχής, βιοτεχνολογίες κ.ά. και η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Ζητούμενο είναι η βελτίωση της βιωσιμότητας της αλιείας με συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ, βελτίωση της αποδοτικότητας της υδατοκαλλιέργειας  Ναυτιλιακή και θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες. Εδώ ζητούμενο είναι η αύξηση της θεσμικής ικανότητας που θα οδηγήσει σε ανταλλαγή δεδομένων και τελικά κοινό προγραμματισμό και συντονισμένη διαχείριση των αλιευτικών και άλλων πόρων όπως πχ οι παράκτιες ζώνες. Εστιάζει σε:  Γαλάζιες τεχνολογίες. Ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης όπως πχ σκάφη αναψυχής, βιοτεχνολογίες κ.ά. και η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Ζητούμενο είναι η βελτίωση της βιωσιμότητας της αλιείας με συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ, βελτίωση της αποδοτικότητας της υδατοκαλλιέργειας  Ναυτιλιακή και θαλάσσια διακυβέρνηση και υπηρεσίες. Εδώ ζητούμενο είναι η αύξηση της θεσμικής ικανότητας που θα οδηγήσει σε ανταλλαγή δεδομένων και τελικά κοινό προγραμματισμό και συντονισμένη διαχείριση των αλιευτικών και άλλων πόρων όπως πχ οι παράκτιες ζώνες.

47  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πυλ ώνα ς σύνδ εση της περι φέρε ιας (Ιταλί α Σερβί α)  Σκοπός η δημιουργία ικανοποιητικών συνδέσεων μεταφορών και ενέργειας και για αύξηση της χρήσης των διατροπικών μεταφορών. Ο πυλώνας εστιάζει σε  ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές, με αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των λιμένων για την αναβάθμιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση συμφόρησης  βελτίωση των διατροπικών συνδέσεων με ανάπτυξη κόμβων όπου θα συνδυάζονται θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές, εναέριες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές  ικανοποιητική διασύνδεση της ενεργειακής αγοράς. Εδώ επιδιώκεται η αύξηση των επενδύσεων για τη σύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και για την ολοκλήρωση των δικτύων φυσικού αερίου. Ακόμη επιδιώκεται η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις  Σκοπός η δημιουργία ικανοποιητικών συνδέσεων μεταφορών και ενέργειας και για αύξηση της χρήσης των διατροπικών μεταφορών. Ο πυλώνας εστιάζει σε  ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές, με αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των λιμένων για την αναβάθμιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση συμφόρησης  βελτίωση των διατροπικών συνδέσεων με ανάπτυξη κόμβων όπου θα συνδυάζονται θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές, εναέριες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές  ικανοποιητική διασύνδεση της ενεργειακής αγοράς. Εδώ επιδιώκεται η αύξηση των επενδύσεων για τη σύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και για την ολοκλήρωση των δικτύων φυσικού αερίου. Ακόμη επιδιώκεται η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις

48  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πυλώ νας Ποιότη τα του Περιβ άλλον τος (Βοσνί α Ερζεγ οβίνη- Σλοβε νία)  Θαλάσσιο περιβάλλον : ζητούμενο είναι να περιοριστεί η πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα μέσω της αύξησης των γνώσεων για την θαλάσσια βιοποικιλότητα, την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Κοινής αλιευτικής πολιτικής  Επενδύσεις για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, ευαισθητοποίηση των αγροτών σε σχέση με τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης νιτρικών, αύξησης της ικανότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, ανάπτυξη σχεδίων κοινής διαχείρισης των διασυνοριακών υγροτόπων, των πληθυσμών των μεγάλων σαρκοφάγων με αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών πληθυσμών, προστασία και αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων τύπου Κarst και εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών με την νομοθεσία της ΕΕ  Θαλάσσιο περιβάλλον : ζητούμενο είναι να περιοριστεί η πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα μέσω της αύξησης των γνώσεων για την θαλάσσια βιοποικιλότητα, την εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Κοινής αλιευτικής πολιτικής  Επενδύσεις για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, ευαισθητοποίηση των αγροτών σε σχέση με τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης νιτρικών, αύξησης της ικανότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων.  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, ανάπτυξη σχεδίων κοινής διαχείρισης των διασυνοριακών υγροτόπων, των πληθυσμών των μεγάλων σαρκοφάγων με αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών πληθυσμών, προστασία και αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων τύπου Κarst και εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών με την νομοθεσία της ΕΕ

49  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Πυλ ώνα ς Βιώσ ιμος τουρ ισμό ς (Κρο ατία- Αλβ ανία )  Επιδιώκεται η εμπορική προώθηση της περιφέρειας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω δημιουργίας σήματος  η καταπολέμηση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος  επέκταση του τομέα των κρουαζιερόπλοιων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε ζώνες παράκτιες  προώθηση νέων διαδρομών για ποδηλασία  βελτίωση της προσβασιμότητας σε τουριστικά προϊόντα ειδικών ομάδων πληθυσμού  δημιουργία μιας πλατφόρμας Έρευνας και Ανάπτυξης με συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων  Επιδιώκεται η εμπορική προώθηση της περιφέρειας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω δημιουργίας σήματος  η καταπολέμηση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος  επέκταση του τομέα των κρουαζιερόπλοιων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε ζώνες παράκτιες  προώθηση νέων διαδρομών για ποδηλασία  βελτίωση της προσβασιμότητας σε τουριστικά προϊόντα ειδικών ομάδων πληθυσμού  δημιουργία μιας πλατφόρμας Έρευνας και Ανάπτυξης με συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων

50  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Ευρ ωπαϊ κή Στρα τηγικ ή για την ασφ άλει α στην θάλ ασσ α.  Η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη  Οι κίνδυνοι αναφέρονται τόσο στην ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών όσο και στα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της  Οι απειλές κατά της ασφάλειας στη θάλασσα είναι πολύπλευρες: σε αυτές περιλαμβάνονται φαινόμενα φυσικής υποβάθμισης, πχ υποβάθμιση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και ανθρωπογενή όπως πχ ένοπλες συγκρούσεις.  Η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη  Οι κίνδυνοι αναφέρονται τόσο στην ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών όσο και στα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της  Οι απειλές κατά της ασφάλειας στη θάλασσα είναι πολύπλευρες: σε αυτές περιλαμβάνονται φαινόμενα φυσικής υποβάθμισης, πχ υποβάθμιση θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και ανθρωπογενή όπως πχ ένοπλες συγκρούσεις.

51  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Η θαλ άσσι α διάσ ταση της Κοιν ής Πολι τικής Ασφ άλει ας και Άμυ νας  Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ. Στο πλαίσιο της, η ΕΕ αποφασίζει την ανάπτυξη αποστολών διαχείρισης κρίσεων, με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της ΚΕΠΠΑ  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην θάλασσα μπορεί να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα ώθηση για να προσαρμοσθεί στο εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.  Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ. Στο πλαίσιο της, η ΕΕ αποφασίζει την ανάπτυξη αποστολών διαχείρισης κρίσεων, με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της ΚΕΠΠΑ  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην θάλασσα μπορεί να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα ώθηση για να προσαρμοσθεί στο εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

52  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Κίνδ υνοι και απει λές  Απειλές ή χρήση βίας κατά των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας των κρατών μελών στις οικείες θαλάσσιες ζώνες  Απειλές κατά της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων στη θάλασσα ως αποτέλεσμα εξωτερικών επιθετικών πράξεων  Διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα, θαλάσσια πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα, εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών, παράνομη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, παράνομη μεταφορά αγαθών και λαθρεμπορία  Τρομοκρατία και άλλες παράνομες ενέργειες στη θάλασσα και τους λιμένες κατά πλοίων, φορτίων, μελών του πληρώματος και επιβατών  Διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών και πυρηνικών απειλών  Απειλές ή χρήση βίας κατά των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας των κρατών μελών στις οικείες θαλάσσιες ζώνες  Απειλές κατά της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων στη θάλασσα ως αποτέλεσμα εξωτερικών επιθετικών πράξεων  Διασυνοριακό και οργανωμένο έγκλημα, θαλάσσια πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα, εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών, παράνομη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, παράνομη μεταφορά αγαθών και λαθρεμπορία  Τρομοκρατία και άλλες παράνομες ενέργειες στη θάλασσα και τους λιμένες κατά πλοίων, φορτίων, μελών του πληρώματος και επιβατών  Διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών και πυρηνικών απειλών

53  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Κίνδ υνοι και απει λές  Απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στη θάλασσα και στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας  Περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω παράνομων ή τυχαίων και ακούσιων απορρίψεων, χημική, βιολογική και πυρηνική ρύπανση, ιδίως πόντιση χημικών όπλων και μη εκραγέντων μηχανισμών, απειλές κατά της βιοποικιλότητας, παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία  Δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και από την κλιματική αλλαγή στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών  Παράνομη και αδήλωτη αρχαιολογική έρευνα και αρχαιοκαπηλία.  Απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, όπως η απαγόρευση πρόσβασης στη θάλασσα και στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας  Περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω παράνομων ή τυχαίων και ακούσιων απορρίψεων, χημική, βιολογική και πυρηνική ρύπανση, ιδίως πόντιση χημικών όπλων και μη εκραγέντων μηχανισμών, απειλές κατά της βιοποικιλότητας, παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία  Δυνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και από την κλιματική αλλαγή στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών  Παράνομη και αδήλωτη αρχαιολογική έρευνα και αρχαιοκαπηλία.

54  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Συμ φέρ οντα στον τομέ α της ασφ άλει ας στην θάλ ασσ α  Η διατήρηση της ειρήνης σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διατήρηση της ασφάλειας των κρατών μελών της Ένωσης και των πολιτών της όπως και των συμφερόντων της Ένωσης συνολικά  Σε αυτά περιλαμβάνονται υλικά αγαθά όπως οι θαλάσσιες υποδομές ζωτικής σημασίας  Και άυλα αγαθά : ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασμός και η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η προστασία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της Ένωσης, η βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών και θαλάσσιων πόρων και ο έλεγχος της παράνομης και ανεξέλεγκτης αλιείας.  Η διατήρηση της ειρήνης σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η διατήρηση της ασφάλειας των κρατών μελών της Ένωσης και των πολιτών της όπως και των συμφερόντων της Ένωσης συνολικά  Σε αυτά περιλαμβάνονται υλικά αγαθά όπως οι θαλάσσιες υποδομές ζωτικής σημασίας  Και άυλα αγαθά : ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασμός και η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η προστασία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας της Ένωσης, η βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών και θαλάσσιων πόρων και ο έλεγχος της παράνομης και ανεξέλεγκτης αλιείας.

55  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Μεγι στοπ οίησ η της σημ ασία ς των θαλ ασσί ων δικτύ ων  Αύξηση της διεθνούς αλληλεξάρτησης ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης  Η αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών έχει αυξήσει και την επιρροή που ασκούν η μια στην άλλη  Η ευρύτερη διάχυση τόσο της οικονομικής όσο και άλλου είδους ισχύος παγκοσμίως μεταβάλλει την γεωστρατηγική θαλάσσια ισορροπία  Η μεταβαλλόμενη ισορροπία δημιουργεί νέες τριβές και αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ των αναδυόμενων δυνάμεων ιδίως στις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας της ΕΕ με την Ασία  Αύξηση της διεθνούς αλληλεξάρτησης ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης  Η αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών έχει αυξήσει και την επιρροή που ασκούν η μια στην άλλη  Η ευρύτερη διάχυση τόσο της οικονομικής όσο και άλλου είδους ισχύος παγκοσμίως μεταβάλλει την γεωστρατηγική θαλάσσια ισορροπία  Η μεταβαλλόμενη ισορροπία δημιουργεί νέες τριβές και αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ των αναδυόμενων δυνάμεων ιδίως στις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας της ΕΕ με την Ασία

56  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Αντί δρα ση της ΕΕ στου ς κινδύ νους και τις απει λές  Η ΕΕ επεδίωξε την χάραξη μιας στρατηγικής με παγκόσμια εμβέλεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις για την ναυτιλία της και τις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος της  Ζητούμενο είναι η στρατηγική αυτή να χρησιμεύει ως συνολικό πλαίσιο, και να συμβάλλει σε ένα σταθερό και ασφαλή παγκόσμιο θαλάσσιο τομέα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ESS), ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζει συνοχή με τις άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (IMP) και τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας  Η στρατηγική αυτή υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2014  Η ΕΕ επεδίωξε την χάραξη μιας στρατηγικής με παγκόσμια εμβέλεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις για την ναυτιλία της και τις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος της  Ζητούμενο είναι η στρατηγική αυτή να χρησιμεύει ως συνολικό πλαίσιο, και να συμβάλλει σε ένα σταθερό και ασφαλή παγκόσμιο θαλάσσιο τομέα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ESS), ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζει συνοχή με τις άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (IMP) και τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας  Η στρατηγική αυτή υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2014

57  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου ΤοσχέδιοδράσηςτηςΣτρατηγικήςγιατηνΑσφάλειαστηνΘάλασσα  Συνιστώσα 1: Εξωτερική δράση. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη στρατηγικού διαλόγου με τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και τρίτες χώρες για την θαλάσσια ασφάλεια, προκειμένου να στηρίξουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την προώθηση της θαλάσσιας διακυβέρνησης βάσει κανόνων  Συνιστώσα 2: επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών Ζητούμενο είναι κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών και η διασυνοριακή συνεργασία για επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου  Συνιστώσα 3 : ανάπτυξη ικανοτήτων  Συνιστώσα 1: Εξωτερική δράση. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη στρατηγικού διαλόγου με τους σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς φορείς και τρίτες χώρες για την θαλάσσια ασφάλεια, προκειμένου να στηρίξουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την προώθηση της θαλάσσιας διακυβέρνησης βάσει κανόνων  Συνιστώσα 2: επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών Ζητούμενο είναι κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών και η διασυνοριακή συνεργασία για επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου  Συνιστώσα 3 : ανάπτυξη ικανοτήτων

58  Στυλ υποδείγματος κειμένου Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου Πέμπτου επιπέδου Το σχέδι ο δρά σης της Στρα τηγικ ής για την Ασφ άλει α στην Θάλ ασσ α  Συνιστώσα 4 : Διαχείριση κινδύνων, αντιμετώπιση κρίσεων και προστασία κρίσιμων υποδομών, και τέλος  Συνιστώσα 5: Έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση για ασφάλεια στην θάλασσα  Αρχές : 1.Αξιοποίηση στον μέγιστο βαθμό των υφιστάμενων δυνατοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 2.Προώθηση αποτελεσματικών και αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων στον παγκόσμιο θαλάσσιο τομέα, 3. Προώθηση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος κυρίως μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας και 4. Ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών  Συνιστώσα 4 : Διαχείριση κινδύνων, αντιμετώπιση κρίσεων και προστασία κρίσιμων υποδομών, και τέλος  Συνιστώσα 5: Έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση για ασφάλεια στην θάλασσα  Αρχές : 1.Αξιοποίηση στον μέγιστο βαθμό των υφιστάμενων δυνατοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 2.Προώθηση αποτελεσματικών και αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων στον παγκόσμιο θαλάσσιο τομέα, 3. Προώθηση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος κυρίως μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας και 4. Ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών


Κατέβασμα ppt "Πολιτικές αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης Θαλασσών Ολγα ΓΙΩτη ΠαπαδΑκη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google