Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι η συνολική διαδικασία, με τη βοήθεια της οποίας συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτελούνται αποτελεσματικά δια μέσου άλλων ανθρώπων Είναι η τέχνη αλλά και η επιστήμη να συνεργάζεται κάποιος με άλλους ανθρώπους με στόχο την επίτευξη των σκοπών ενός οργανισμού.

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι η διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου των χρηματικών, φυσικών, ανθρώπινων και πληροφοριακών πόρων ενός οργανισμού, για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1.Προγραμματισμός 2.Οργάνωση 3.Διεύθυνση 4.Στελέχωση 5.Έλεγχος

5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ολυμπιακοί Αγώνες Μεγάλες Βιομηχανίες Τράπεζες, Οργανισμοί Διοικητές, Προϊστάμενοι Ομάδες ανθρώπων Πολιτιστικές εκδηλώσεις Άτομα ως μονάδες Προπονητές

6 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Όταν οι βασικές αρχές του μάνατζμεντ εφαρμόζονται στον χώρο του αθλητισμού τότε έχουμε το Αθλητικό Μάνατζμεντ

7 ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Συχνότητα – συμμετοχή. Εγκαταστάσεις, φιλοξενία, σίτιση. Προσωπικό, αγώνες, ασφάλεια, θεατές. Απονομές, μετάλλια, κανονισμούς κλπ. Επικοινωνία, μάρκετινγκ.

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Είναι η διαδικασία καθορισμού των στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών Γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη θέση που βρισκόμαστε και σε εκείνη που αποσκοπούμε να βρεθούμε μελλοντικά

9 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.Καθορισμός στόχων – αναγνώριση των προβλημάτων 2.Προτάσεις των διοικητικών στελεχών 3.Καθορισμός προτεραιοτήτων – λήψη αποφάσεων 4.Εφαρμογή του προγράμματος δράσης 5.Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος

10 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η χρησιμότητα των στόχων είναι σημαντική και βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης Οι στόχοι πρέπει: α) να είναι σαφείς και κατανοητοί β) να είναι ρεαλιστικοί γ) να διακρίνονται από μία ιεράρχηση

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1.Στρατηγικοί: αναφέρονται στους βασικούς στόχους του οργανισμού, καθορίζονται από υψηλά στελέχη και είναι μακροπρόθεσμοι 2.Τακτικοί: αναφέρονται στο τρόπο και τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση των γενικών στόχων. Αφορούν μεσαία στελέχη και αφορούν διαστήματα 1 – 3 έτη 3.Λειτουργικοί: αναφέρονται στις βασικές λειτουργίες-λεπτομέρειες και είναι βραχυπρόθεσμοι (μήνες)

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Είναι η διαδικασία του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των ομάδων ή των ατόμων και ο συντονισμός των ενεργειών με σκοπό την επίτευξη των στόχων Η οργάνωση αποτελείται από εκείνες τις διοικητικές δραστηριότητες που έχουν σαν αποτέλεσμα τη δόμηση των καθηκόντων και των σχέσεων εξουσίας

13 ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Το οργανόγραμμα αποτελεί μία στατική απεικόνιση των επιθυμητών σχέσεων και δείχνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων της εξουσίας και τα κανάλια επικοινωνίας Στο οργανόγραμμα απεικονίζεται η δομή της οργάνωσης μιας επιχείρησης- οργανισμού-ομάδας

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1.Καταμερισμός εργασιών: διάσπαση της δουλειάς στα επιμέρους στοιχεία της 2.Τμηματοποίηση εργασιών: ομαδοποίηση της δουλειάς σε τμήματα που συνδέονται λογικά και λειτουργικά 3.Συντονισμός εργασιών: συνεργασία των τμημάτων για την υλοποίηση των στόχων 4.Εξειδίκευση: το σωστό άτομο στη σωστή θέση

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Είναι η λειτουργία που έχει σαν σκοπό να οδηγήσει τον ανθρώπινο συντελεστή στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων Είναι η λειτουργία που κατευθύνει τον ανθρώπινο παράγοντα Αποτελείται από προσπάθειες διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς

16 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξουσία = το δικαίωμα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να ασκούν επιρροές εξαιτίας της θέσης τους Υποκίνηση = ο παράγοντας που δημιουργεί, κατευθύνει και διατηρεί τη συμπεριφορά ενός ατόμου Ηγεσία = η διαδικασία κατεύθυνσης και επηρεασμού των διοικούμενων να αποδώσουν μία δραστηριότητα

17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Είναι η διαδικασία που εξασφαλίζει την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και την ενεργοποίησή του Ο άνθρωπος είναι και θα παραμείνει ο βασικότερος συντελεστής για την επιτυχία των στόχων

18 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 1.Αξιολόγηση του υπάρχοντος προσωπικού 2.Καθορισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό 3.Επιλογή 4.Καθορισμός εργασιών – αρμοδιοτήτων 5.Αμοιβές προσωπικού 6.Εκπαίδευση προσωπικού 7.Αξιολόγηση προσωπικού

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ Είναι η διαδικασία η οποία εξακριβώνει, μετρά και διορθώνει τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των σκοπών που θέτει η ομάδα Αναφέρεται σε εκείνες τις αρμοδιότητες της διοίκησης που απευθύνονται στην επιβεβαίωση ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που είχαν σχεδιασθεί

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου Ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να εφαρμοσθούν από προπονητή και Διοίκηση Τι περιλαμβάνεται σε κάθε μία από τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών 2.Προγραμματισμός βασικής προετοιμασίας 3.Προγραμματισμός φιλικών αγώνων 4.Προγραμματισμός προπονήσεων 5.Προγραμματισμός κατασκοπίας αντιπάλων 6.Προγραμματισμός μετακινήσεων 7.Προγραμματισμός ιατρικών εξετάσεων

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1.Καθορισμός υποχρεώσεων του προσωπικού 2.Οργάνωση των προπονήσεων 3.Οργάνωση ταξιδιών και διαμονής 4.Οργάνωση κατασκοπίας των αντιπάλων 5.Οργάνωση φιλικών αγώνων 6.Οργάνωση συναντήσεων

23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1.Καθοδήγηση αθλητών και προσωπικού 2.Διαμόρφωση ανθρώπινης συμπεριφοράς 3.Επικοινωνία και πειθαρχία 4.Οδηγίες – συμβουλές – διδασκαλία 5.Λήψη αποφάσεων 6.Τιμωρίες – ποινές

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 1.Επιλογή ποδοσφαιριστών 2.Επιλογή υπόλοιπου προσωπικού 3.Ανάθεση αρμοδιοτήτων 4.Εκπαίδευση προσωπικού 5.Αξιολόγηση αθλητών- προσωπικού 6.Αμοιβές αθλητών - προσωπικού

25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Έλεγχος αθλητών 2.Έλεγχος ωραρίου 3.Έλεγχος ατομικής και ομαδικής απόδοσης 4.Έλεγχος συμπεριφορών 5.Έλεγχος αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π – Ο – Δ – Σ – Ε Επιλογή εγκατάστασης γυμναστηρίου Πρόσληψη γραμματείας γυμναστηρίου Αξιολόγηση απόδοσης γυμναστών Κατανομή εργασιών προσωπικού Δημιουργία κινήτρων για εργαζομένους Αμοιβές προσωπικού

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π – Ο – Δ – Σ – Ε Συντονισμός εργασιών – εξειδίκευση Ισολογισμός - οικονομικά Εφαρμογή νέων προγραμμάτων Τρόπος διοίκησης ιδιοκτήτη Λήψη διορθωτικών μέτρων Αμοιβές προσωπικού

28 1. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Η μεγαλύτερη απώλεια είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης του εαυτού σου. Κατέστρεψα το χρόνο, τώρα ο χρόνος καταστρέφει εμένα. Το ανθρώπινο μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο, δουλεύει μόνο όταν είναι ανοικτό. Ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου είναι να ξυπνήσεις.

29 2. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Δεν υπάρχει τρόπος όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, να μπορείς να ικανοποιήσεις όλους. Η μεγαλύτερη φωτιά του κόσμου μπορεί να σβήσει ρίχνοντας ένα ποτήρι νερό την κατάλληλη στιγμή. Ο σοφός άνδρας είναι εκείνος που ξεχνά τα λάθη των άλλων, αλλά πάντα θυμάται τα δικά του. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αλλά μόνο οι βλάκες τα επαναλαμβάνουν.

30 3. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Αν δεν κάνεις λάθη αυτό σημαίνει ότι δεν προσπαθείς 100%. Ο σοφός άνδρας σκέφτεται προτού δράσει, ενώ οι χαζοί κατόπιν. Ποτέ κάτι σημαντικό δεν έγινε χωρίς ενθουσιασμό. Οι άνθρωποι μαθαίνουν ενώ διδάσκουν. Μόνο οι βλάκες και οι νεκροί ποτέ τους δεν αλλάζουν γνώμη.

31 4. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Υπάρχει αρκετός χώρος στην κορυφή, αλλά δεν υπάρχει χώρος για να καθίσεις Δεν υπάρχει η τέλεια λύση. Κριτικάρισε την δράση, όχι τους ανθρώπους. Οι ικανοί άνθρωποι δίχως πειθαρχία δεν αξίζουν τίποτα. Η ακρίβεια είναι καλύτερη από την ταχύτητα.

32 5. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Αν εξακολουθείς να αναπνέεις μπορείς να βελτιωθείς. Οι πόρτες των ευκαιριών γράφουν, «σπρώξε ». Δεν είναι τόσο σημαντικό να είσαι δραστήριος, όσο να είσαι αποτελεσματικός. Κράτα το φόβο για τον εαυτό σου, αλλά μοίραζε το θάρρος σου με άλλους.

33 6. ΡΗΤΑ – ΓΝΩΜΙΚΑ Δια μέσω των πολέμων παίρνεις μετάλλια. Η απόφαση καθορίζει την μοίρα. Η κατάλληλη προετοιμασία αποτρέπει την φτωχή απόδοση. Τα λάθη είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Συχνά είμαστε ο χειρότερος εχθρός του εαυτού μας.


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google