Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας (Οι κυριότεροι κλάδοι της Γεωπονικής επιστήμης και το αντικείμενο της μελέτης τους - Επαγγελματικές προοπτικές)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας (Οι κυριότεροι κλάδοι της Γεωπονικής επιστήμης και το αντικείμενο της μελέτης τους - Επαγγελματικές προοπτικές)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας (Οι κυριότεροι κλάδοι της Γεωπονικής επιστήμης και το αντικείμενο της μελέτης τους - Επαγγελματικές προοπτικές)

2 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία - Ερευνα Μεταπτυχιακές σπουδές – Διδακτορικό Δημοσιεύσεις Έρευνα Μεταπτυχιακές σπουδές – Διδακτορικό Δημοσιεύσεις Επαγγελματική απασχόληση

3 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας Επαγγελματική απασχόληση Οι τεχνολόγοι γεωπόνοι μπορεί να απασχολούνται επαγγελματικά είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της.

4 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας Επαγγελματική απασχόληση Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ ΠΕΛ., στα αντικείμενα και τις δραστηριότητες που αφορούν: στην καλλιέργεια της φυτικής παραγωγής, στη διακίνηση γεωργικών προϊόντων στην εμπορία γεωργικών προϊόντων στη συντήρηση γεωργικών προϊόντων στην τυποποίηση γεωργικών προϊόντων στη διαχείριση γεωργικών προϊόντων,

5 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας Επαγγελματική απασχόληση την προστασία της φυτικής παραγωγής, την αναπαραγωγή (φυτώρια), καθώς και τη λίπανση και θρέψη των καλλιεργειών.

6 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ μπορούν να δραστηριοποιούνται σε: 1. Επιχειρήσεις εμπορίας σπόρων, λιπασμάτων, αυξητικών ρυθμιστών, βιολογικών σκευασμάτων και γεωργικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και προστασία των καλλιεργειών και την παραγωγή φυτικών προϊόντων

7 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 2. Ανθοκομικές και κηποτεχνικές επιχειρήσεις (δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων, καλλωπιστικών φυτών θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλοοταπήτων, γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου) 3. Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγή, φυτώρια κλπ)

8 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 4. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προηγμένης τεχνολογίας καλλιεργειών (υδροπονικών καλλιεργειών σε θερμοκήπια κ.ά.) σε θέματα σύνθεσης θρεπτικών διαλυμάτων, φυτοπροστασίας, καλλιεργητικών τεχνικών κλπ) 5. Διαδικασίες πιστοποίησης καταλληλότητας των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων, βιολογικών προϊόντων, κλπ

9 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 6. Διαδικασίες πιστοποίησης καταλληλότητας των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων, βιολογικών προϊόντων, κλπ 7. Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόντων, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το Δημόσιο.

10 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 8. Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.

11 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 9. Εργαστήρια αναλύσεων εδαφών φύλλων και νερών άρδευσης – Σύσταση λιπαντικών αγωγών-Αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας

12 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 10. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων.

13 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 11. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλ. μελετών για διάφορα γεωργοτεχνικά έργα όπως σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης αγροτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια διαρθρωτικών προγραμμάτων κ.ά.

14 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 12. Συμμετοχή στη σύνταξη αγροτικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων τεχνικών. 13. Κατασκευαστές δημόσιων έργων πρασίνου.

15 Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας 14. Συμμετοχή σε διαδικασίες εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης 15. Συμμετοχή στην υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών θεμάτων της ειδικότητάς τους.


Κατέβασμα ppt "Επιστημονικοί Κλάδοι της Γεωπονίας (Οι κυριότεροι κλάδοι της Γεωπονικής επιστήμης και το αντικείμενο της μελέτης τους - Επαγγελματικές προοπτικές)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google