Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης

2  Q = K + L  Συμπεριφορά: «Είναι οι δράσεις και οι τρόποι των οργανισμών, των συστημάτων ή των τεχνητών οντοτήτων σε σχέση με το περιβάλλον τους, το οποίο περιλαμβάνει άλλα συστήματα ή οργανισμούς, καθώς και το φυσικό περιβάλλον. Είναι η απόκριση του οργανισμού ή του συστήματος σε διάφορα ερεθίσματα ή εισροές, είτε αυτά είναι ενδογενή είτε εξωγενή, συνειδητά ή υποσυνείδητα, φανερά ή σιωπηρά, εθελοντικά ή υποχρεωτικά.»

3 «Το στρατηγικό μάνατζμεντ δεν είναι ένα κουτί γεμάτο με τεχνάσματα ή ένα σύνολο από τεχνικές. Είναι αναλυτική σκέψη, καθώς και κινητοποίηση σημαντικών πόρων. Αλλά ο ποσοτικός προσδιορισμός από μόνος του δεν είναι στρατηγικό μάνατζμεντ. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα στο στρατηγικό μάνατζμεντ δεν επιδέχονται καμίας ποσοτικοποίησης». Peter Drucker «Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα απ’ ότι οι ανταγωνιστές σου, ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο». Michael Porter Προέλευση της λέξης Στρατηγική: συνθετικό των λέξεων «στρατός» και «άγειν»

4 Alfred Chandler: «Ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, και η υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων» Hofer και Schendel: «Η αντιστοίχιση που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον» Michael Porter: «Η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της» Gary Hamel: «Επανάσταση»

5 Φανερή ή σιωπηρή παραδοχή ορθολογικού σχεδιασμού ως βασικής διαδικασίας διαμόρφωσης στρατηγικής Θα μπορούσε να θεωρηθεί πως η στρατηγική ακολουθεί τα εξής τρία στάδια: 1. διαμόρφωση, 2. υλοποίηση και 3. αξιολόγηση και έλεγχο

6

7

8 Η στρατηγική δεν εξασφαλίζει την επιτυχία, ωστόσο βοηθά στην επίτευξή της, γιατί: 1. Θέτει Κατευθύνσεις 2. Υποστηρίζει τη Λήψη Ομοιόμορφων Αποφάσεων 3. Συγκεντρώνει Προσπάθειες, Συντονίζει Δραστηριότητες 4. Ορίζει την Επιχείρηση και τη Θέση της απέναντι στον Ανταγωνισμό 5. Μειώνει την Αβεβαιότητα 6. Προσδίδει ένα Βιώσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

9 Οδηγεί σε συνεπείς αποφάσεις, εξασφαλίζοντας τη συνοχή μιας επιχείρησης, θέτει κατευθύνσεις, ορίζει την επιχείρηση, μειώνει την αβεβαιότητα, συγκεντρώνει την προσπάθεια και, προσδίδει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απαραίτητη σε κάθε οργανισμό

10  Σχεδιασμένη (Deliberate) έναντι Αναδυόμενης (Emergent) Στρατηγικής  Επιβαλλόμενη Στρατηγική Τι δεν είναι Στρατηγική:  Ο στρατηγικός προγραμματισμός δεν είναι στρατηγική  Η έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα δεν είναι στρατηγική

11 Η κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία της εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών, ή να δημιουργήσει νέες ανάγκες, και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων που έχουν επενδεδυμένα συμφέροντα στην επιχείρηση (stakeholders).


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google