Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Έννοια και Ιστορία της Στρατηγικής Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Έννοια και Ιστορία της Στρατηγικής Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Έννοια και Ιστορία της Στρατηγικής Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 Άδειες Χρήσης

3 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3 Χρηματοδότηση

4 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Έννοια και Ιστορία της Στρατηγικής Ιστορική Εξέλιξη της Στρατηγικής

5 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 1. Η Επιστημολογική οπτική 2. Σχέση Στρατηγικής με άλλες μορφές Σχεδιασμού 3. Διαφορετικότητες 4. Ορισμοί 5. Τακτική [tactics] 6. Πολιτική [policy] 7. Ελιγμός 8. Τρόπος Περιεχόμενα ενότητας

6 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 9. Στρατηγική εκ νέου 1. Η ιστορία μετρά 2. Ακόμη λίγοι συγγραφείς 3. Πρόσφατοι συγγραφείς 4. Αξιομνημόνευτοι Στρατηγοί Περιεχόμενα ενότητας - 2

7 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 Να κατανοηθεί η ιστορική εξέλιξη της Στρατηγικής Να συνδεθεί η Στρατηγική με τη βιβλιογραφία Σκοποί ενότητας

8 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 Η Επιστημολογική οπτική Διαλεκτική [Dialectic] Ενθαλπία [Enthalpy] Εντροπία [Entropy] Εργοδική [Ergodics] Θεωρία Αυτόνομων (Βιώσιμων) Συστημάτων [Viable Systems theory] Θεωρία Παιγνίων [Games theory] Κυβερνητική [Cybernetics] Επιχειρηματική Στρατηγική [Corporate Strategy]

9 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 Σχέση Στρατηγικής με άλλες μορφές σχεδιασμού Κύριο Σχέδιο [Master Plan] Στρατηγικό Σχέδιο [Strategic Plan] Επιχειρηματικό Σχέδιο [Business Plan] Σχέδιο Έργου [Project Plan] Χρονοδιάγραμμα [Schedule]

10 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10 Διαφορετικότητες Στρατηγική Τακτική Πολιτική Ελιγμός Τρόπος

11 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 Ορισμοί Στρατιωτικοί / πολεμικοί: Μια σειρά από ιδέες που εφαρμόζουν πολεμικοί οργανισμοί για να πετύχουν επιθυμητούς στόχους (;) Η τέχνη του στρατηγού, ή η τέχνη της τοποθέτησης στρατιωτικών μονάδων Ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση εκστρατειών, μετακινήσεων και διάθεσης δυνάμεων για την κατανίκηση του εχθρού. Η εμπλοκή σε μάχες για την επίτευξη του σκοπού του πολέμου Η τέχνη της κατανομής και της εφαρμογής στρατιωτικών μέσων για την επίτευξη των σκοπών της πολιτικής. Αναφέρεται στη χρήση όλων των δυνατοτήτων που διαθέτει ένα έθνος, μέσω υψηλού επιπέδου και μακροχρόνιου σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφοδιασμού ώστε να διασφαλίζεται και να διατηρείται η νίκη. Οι μέθοδοι δια των οποίων άνθρωποι, εξοπλισμός, αεροπλάνα και όπλα εμπλέκονται και καθοδηγούνται εναντίον του εχθρού.

12 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 Τακτική [Tactics] Τάσσω = τοποθετώ, οριοθετώ, καθορίζω Ανάπτυξη ένοπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση του εχθρού. Μια σειρά από προσχεδιασμένες δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος. Μια σειρά από υπολογισμένες αντιδράσεις στις μεταβολές του περιβάλλοντος.

13 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 Πολιτική [Policy] Οι αρχές που διέπουν τη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη ορθολογικών στόχων. Μια γενική αρχή που διέπει τη λήψη αποφάσεων. Μια διαδικασία με την οποία ομάδες προσώπων είναι οργανωμένες για την επίτευξη των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν

14 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 Ελιγμός Μεταβολή στην τακτική ή την πολιτική προκειμένου να αποπροσανατολιστούν οι αντίπαλοι. Η τεχνική της αναδιάταξης των δυνάμεων. Το Σχέδιο Μάχης Η εξάσκηση στην εφαρμογή πολεμικών σχεδίων

15 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 Τρόπος Η συνήθης μεταχείριση των ανθρώπων προκειμένου να διατηρείται η εικόνα ιας οντότητας Ο ορατός τρόπος με τον οποίο μια οντότητα επιλύει τις συγκρούσεις Η τέχνη του συνδυασμού ετερογενών στοιχείων ώστε μια οντότητα να παρουσιάζει ένα ενιαίο πρόσωπο.

16 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 Στρατηγική, και πάλι... Είν αι ένα σύστημα λήψης αποφάσεων για την κατάκτηση και διατήρηση ενός ρόλου ανάμεσα στους ανταγωνιστές. Ένα επιστημονικά συνεπές πλαίσιο επιλογής, επίτευξης και διατήρησης μακροπρόθεσμων συλλογικών στόχων. Ο τρόπος αναφοράς στις πράξεις κάποιου που υπολόγισε και αντιμετώπισε τους ανταγωνιστές του (George Stαiner)

17 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17 Η ιστορία μετρά Όμηρος (Δούρειος Ίππος) Παράλληλα στην Κίνα (Sun Tzu's Η Τέχνη του Πολέμου, γράφτηκε το 400 π.Χ.) και στην Ελλάδα (Ξενοφών και Θουκυδίδης) Αριστοτέλους, «πολιτικά» (350 π.Χ. περίπου)

18 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18 Ακόμη λίγοι συγγραφείς Niccoló Machiavelli (1 469-1 527), «Ο Πρίγκηπας» Κόμης Guibert - "La Strategie” το 1799 Adam Heinrich von Buelow (1 752 - 1 807), στρατηγική σε όρους βάσεων και γραμμών επικοινωνίας. B.H. Liddell Hart (1895-1970), συγγραφέας του Strategy (Expanding Torrent‘s theory) Carl von Clausewitz (1780-1 83 1), το έργο του, On War H. Igor Ansoff (Corporate Strategy, 1965)

19 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 Πρόσφατοι… 1970, Bruce Henderson, ιδρυτής του Boston Consulting Group M. Porter (Αλυσίδα Αξίας - Πέντε Δυνάμεις) Henry Mintzberg, «Σχολή Σχεδίου» Peter Drucker, «Μετά τον Καπιταλισμό» McKinsey «7S»

20 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 Αξιομνημόνευτοι Στρατηγοί Μωυσής & Ιησούς του Ναυή (ΕΞΟΔΟΣ) Ξενοφών (Κύρου Ανάβασις) Αλέξανδρος (υπό Λουκιανού: “Αλεξάνδρου Ανάβασις”) Ανίβας (Βιργίλιος “Αινειάδα”) Κουτούζωφ (князь Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов)

21 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 2: Έννοια και Ιστορία της Στρατηγικής Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google