Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ορισμοί Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ορισμοί Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ορισμοί Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Α΄ εξάμηνο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ATEI Ιονίων Νήσων – Αργοστόλι Διδάσκων: Α. Κουμπαρέλης Σημειώσεις: Σ. Μακρίδης, Α. Κουμπαρέλης

3 Σκοπός του μαθήματος Η κατανόηση του ρόλου της Διοίκησης και της Οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών Η καλλιέργεια και προαγωγή της Διοίκησης των Επιχειρήσεων ως επιστήμης στο χώρο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα Η διάχυση της επιχειρηματικής γνώσης και της πρακτικής στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας Η ένταξη της διοικητικής επιστήμης στο χώρο της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης Η κατανόηση του ρόλου της Διοικητικής επιστήμης στη βέλτιστη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

4  Λέξεις κλειδιά Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχο, Συντονισμό, Μάνατζμεντ, Μάνατζερ, Στρατηγική (και τα είδη της), Οριζόντια και Κάθετη Ολοκλήρωση, Πληροφορία και η Αξιοποίησή της  Στοχαστές της Διοικητικής Επιστήμης F. Taylor, H. Fayol, Μ. Weber, Ε. Μayo, D. Mc Gregor  Συστήματα ανάλυσης SWOT, PEST, 5 Δυνάμεις του Porter, SMART, Action Plan, Management by Objectives (MBO) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

5 Βιβλιογραφία  Robbins P. S., Decenzo A. D., Coulter M., (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων- Αρχές και Εφαρνογές, Εκδ. Κριτική.  Williamson K., Johnson B. (2005), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδ. Κριτική.  Κέφης Β., (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ – Βασικές Αρχές για τις σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Εκδ. Κριτική.  Roger Bennet, (2001), Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μανατζμεντ), εκδ. Κλειδάριθμος.  Φλώρος Χρ., (1993), Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

6 Ορισμοί Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, που προσπαθούν να εξηγήσουν την έννοια της Διοίκησης η οποία.. Στα ελληνικά προκύπτει από το ρήμα διοικέω- ῶ < διά + ο ἰ κέω- ῶ < ο ἶ κος. Ο όρος στην αγγλική μας είναι γνωστός ως μάνατζμεντ που το ρήμα manage που σημαίνει διαχειρίζομαι, καταφέρνω. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

7 Ο Ηenry Fayol υποστηρίζει ότι το μάνατζμεντ περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:  Πρόβλεψη και Προγραμματισμό  Οργάνωση  Διεύθυνση  Έλεγχο  Συντονισμό Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

8 Ο E.F.L Brech περιγράφει το μάνατζμεντ ως εξής: «Πρόκειται για μία κοινωνική διαδικασία η οποία συνεπάγεται υπευθυνότητα για την αποτελεσματικότητα και την οικονομική επιτυχία του προγραμματισμού και της οργάνωσης των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης για την εκπλήρωση ενός δεδομένου σκοπού ή έργου» Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

9 Ο Harold Koontz, στο βιβλίο του με τίτλο «Προς μια ενιαία θεωρία του μάνατζμεντ», υποστηρίζει ότι το μάνατζμεντ είναι:«η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο με τη στήριξη και τη συμμετοχή ατόμων οργανωμένων σε ομάδες εργασίας» Πιο πρόσφατοι ορισμοί αναφέρουν: «Το μάνατζμεντ είναι … ένα εργαλείο που έχει αναλάβει να μετατρέψει για λογαριασμό της κοινωνίας ένα δεδομένο αριθμό πόρων σε παραγωγικούς»- Peter Drucker Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

10 Συνοψίζοντας τους ορισμούς: Το μάνατζμεντ είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών και ότι… Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία επίτευξης κοινών στόχων μέσω της αγαστής και ορθολογικής συνεργασίας ανθρώπινων και υλικών πόρων. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας - Αργοστόλι

11 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

12 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

13 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ορισμοί Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google