Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Φοιτήτρια: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Φοιτήτρια: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Φοιτήτρια: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ “Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου” Επιβλέπων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

3 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Τι είναι η Οργανωσιακή Δέσμευση?  Η συναισθηματική και ψυχολογική προσκόλληση ή ταύτιση του εργαζόμενου με τους στόχους και το όραμα του οργανισμού, καθώς και η προσωπική του υποκίνηση προς την υλοποίηση αυτών (Βακόλα & Νικολάου, 2012 και Ιορδάνογλου, 2008)  Η ένταση με την οποία ένα άτομο ταυτίζεται με τον οργανισμό. (Porter & συν.,1974)  Η ψυχολογική κατάσταση που χαρακτηρίζει τη σχέση ενός ατόμου με τον Οργανισμό στον οποίο εργάζεται, η οποία καθορίζει και την απόφασή του να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Οργανισμού ή όχι. (Allen & Meyer, 1990) 3 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

4 1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Η Οργανωσιακή Δέσμευση αποτελείται από τρεις διαστάσεις (Meyer & Allen, 1991): 1. Συναισθηματική Δέσμευση:  Θετική συναισθηματική προσκόλληση, ταύτιση και εμπλοκή - θέληση και ισχυρή επιθυμία για παραμονή στον Οργανισμό. 2. Δέσμευση Συνέχειας  Αξιολόγηση οφέλους και κόστους από την παραμονή ή την αποχώρηση από τον Οργανισμό - έλλειψη εναλλακτικής εργασίας - παραμονή στον Οργανισμό γιατί «πρέπει», από ανάγκη. 3. Κανονιστική Δέσμευση  Αίσθημα υποχρέωσης παραμονής στον οργανισμό, ως απόρροια των δαπανών του οργανισμού για εκπαίδευση και κατάρτιση – ο εργαζόμενος παραμένει στον Οργανισμό από ηθική υποχρέωση. "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" 4

5 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας έρευνας είναι η εκτίμηση της οργανωσιακής δέσμευσης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  Συνολικός βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης, αλλά και των τριών επιμέρους διαστάσεων  Διαφορά στα μέσα επίπεδα των τριών διαστάσεων της οργανωσιακής δέσμευσης  Βαθμός δέσμευσης των τριών διαστάσεων και της συνολικής οργανωσιακής δέσμευσης, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 5 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Δ. :  Πληθυσμός: το σύνολο των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΤΕΙ Πελοποννήσου το Μάιο 2014 54 άτομα, εκ των οποίων τα 7 απουσίαζαν με άδεια.  Συλλογή δεδομένων: Προσωπική συνέντευξη στους χώρους εργασίας - Ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των τριών διαστάσεων της οργανωσιακής δέσμευσης (Organizational Commitment Questionnaire - OCQ) των Meyer and Allen (1997).  Κλίμακα μέτρησης: 7-βάθμια κλίμακα Likert  Ανάλυση δεδομένων: Στατιστικό πακέτο SPSS 6 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

7 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 7 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

8 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Διάσταση ΟΔΣυναισθηματικήΚανονιστικήΣυνέχειαςΣυνολική Cronbach’s α (αποδεκτό όριο <0,7) 0,7150,6840,3550,717 Αποδεκτές τιμές κατά Allen & Meyer 0,870,790,75 8 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

9 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Ο.Δ. 9 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" Διαστάσεις Ο.Δ. ΜέσοςΤυπική απόκλιση Συναισθηματική δέσμευση5,211,113 Δέσμευση λόγω συνέχειας4,860,878 Κανονιστική δέσμευση4,541,027 Συνολική Δέσμευση4,870,727

10 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΦΥΛΟ 10 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

11 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 11 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

12 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Δ. 12 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. & ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

13 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ (ΟΔ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 13 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

14 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ (ΟΔ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

15 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ (ΟΔ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

16 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ (ΟΔ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Δ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

17 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 17 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

18 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Πελοποννήσου εκφράζει :  Υψηλή τάση προς την ολοκληρωτική δέσμευση στη Συναισθηματική διάσταση Ο.Δ. (5,21)  Ελαφρά τάση προς την ολοκληρωτική δέσμευση στις διαστάσεις Συνέχειας (4,86) και Κανονιστικής (4,54) 18 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" Προφίλ Οργανωσιακής Δέσμευσης των Meyer and Herscovitch (2001)

19 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το Διοικητικό Προσωπικό στο ΤΕΙ Πελοποννήσου εκφράζει :  Μικρή διαφορά στα επίπεδα των διαφορετικών διαστάσεων Ο.Δ.  Διαφορετική Συναισθηματική (ΟΔ) ανά Φύλο, Ηλικία, Επίπεδο Σπουδών, Σχέση Εργασίας και Έτη Προϋπηρεσίας  Διαφορετική (ΟΔ) Συνέχειας ανά Ηλικία, Οικογενειακή κατάσταση, Επίπεδο σπουδών και Έτη Προϋπηρεσίας  Διαφορετική Κανονιστική (ΟΔ) ανά Ηλικία, Σχέση εργασίας και Έτη Προϋπηρεσίας  Διαφορετική Συνολική (ΟΔ) ανά Ηλικία και Έτη Προϋπηρεσίας 19 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου"

20 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 20 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" Συνοπτικά:  Οι νεοεισερχόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι, κυρίως γυναίκες, νεαρότερης ηλικίας, με υψηλό επίπεδο σπουδών και μόνιμη σχέση εργασίας, εκφράζουν υψηλή δέσμευση συναισθηματικού χαρακτήρα.  Το κόστος αποχώρησης (δέσμευση συνέχειας) το αισθάνονται περισσότερο οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, χαμηλού επιπέδου μόρφωσης με αρκετά έτη προϋπηρεσίας.  Υποχρέωση να παραμείνουν στον Οργανισμό (κανονιστική δέσμευση) αισθάνονται οι υπάλληλοι μικρότερων και μεσαίων ηλικιών, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μόνιμη σχέση εργασίας και λίγα έτη προϋπηρεσίας.

21 "Οργανωσιακή Δέσμευση. Μελέτη περίπτωσης των μελών Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Πελοποννήσου" 21 Σύγκριση αποτελεσμάτων

22 22 Οι εκπαιδευτικοί στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας εκφράζουν :  Υψηλό βαθμό Συναισθηματικής (ΟΔ)  Πολύ μέτριο βαθμό (ΟΔ ) Συνέχειας και Κανονιστικής (ΟΔ)


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Φοιτήτρια: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google