Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INDUCTION WEEK 2015 BSc (Hons) Civil Engineering and Construction BSc (Hons) Mechanical Engineering MC Employability Scheme.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INDUCTION WEEK 2015 BSc (Hons) Civil Engineering and Construction BSc (Hons) Mechanical Engineering MC Employability Scheme."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INDUCTION WEEK 2015 BSc (Hons) Civil Engineering and Construction BSc (Hons) Mechanical Engineering MC Employability Scheme

2 Περιεχόμενα Ορισμοί Τομείς απασχόλησης Πολιτικών Μηχανικών Τομείς απασχόλησης Μηχανολόγων Μηχανικών Αντικείμενο απασχόλησης Πολιτικών Μηχανικών Αντικείμενο απασχόλησης Μηχανολόγων Μηχανικών Εκπαιδευτικά προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης Μηχανισμοί υποστήριξης απασχολησιμότητας φοιτητών και αποφοίτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την απασχόληση Ερωτήσεις

3 Ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη και την κατασκευή έργων, στατικού, γεωτεχνικού, συγκοινωνιακού ή υδραυλικού χαρακτήρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων και την ανάπτυξη της κοινωνίας Ορισμοί Ο επιστήμονας που συλλαμβάνει την ιδέα κατασκευής μιας διάταξης ενεργειακού ή κατασκευαστικού τομέα, ασχολείται με τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό της, υπολογίζει διαστάσεις και καταπονήσεις, προσομοιώνει κατεργασίες, υλοποιεί, εφαρμόζει και εποπτεύει με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων και την ανάπτυξη της κοινωνίας Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός

4 Τομείς Απασχόλησης Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Πολεοδομία, έλεγχος μελετών Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Νομών, επίβλεψη έργων Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων, επίβλεψη έργων Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΠΑΘΕ, Αεροδρόμια, ΚΑΠΕ κ.λ.π.) Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εγνατία Οδός κ.λ.π.) Ανεξάρτητος Μελετητής και Επιβλέπων Ανεξάρτητος Κατασκευαστής Μέλος ευρύτερου μελετητικού γραφείου (οργανωμένο πολυμελές γραφείο μελετών και επιβλέψεων) Μέλος κατασκευαστικής εταιρείας (Διοίκηση έργου, Εργοταξιάρχης, Εργοταξιακός Μηχανικός κ.λ.π.) Επιχειρηματίας (παραγωγή και εμπορία υλικών και έργων, εργοστάσιο προκατασκευής κ.λ.π.)

5 Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή νέων δημόσιων και ιδιωτικών κοινών οικοδομικών έργων Ομοίως ειδικών οικοδομικών έργων (γέφυρες, προκατ. κτίρια, αποθήκες, χώροι μεγάλων ανοιγμάτων κ.λ.π.) Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή εργασιών Επισκευής, ενίσχυσης και συντήρησης υφισταμένων κατασκευών (συνήθη, ιστορικά, διατηρητέα, μνημεία) Εκπόνηση ειδικών αντισεισμικών μελετών (σεισμική μόνωση, συστήματα απόσβεσης ενέργειας κ.λ.π.) Υπόγεια έργα (σήραγγες, ειδικές θεμελιώσεις κ.λ.π.) Υδραυλικά έργα (δεξαμενές, ύδρευση – αποχέτευση κ.λ.π.) Συγκοινωνιακά έργα (γέφυρες, τεχνικά έργα υποδομής κ.λ.π.) Αντικείμενο Απασχόλησης Πολιτικού Μηχανικού

6 Ενεργειακή Διαχείριση Οι περιβαλλοντικές μελέτες Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών Η αυτοματοποίηση της παραγωγής και του ελέγχου νέων προϊόντων Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση άλλων επιστημών Τα έργα ελέγχου κατασκευών Ο σχεδιασμός συστημάτων διασφάλισης ποιότητας Η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος Η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας Νέα Υλικά Μελέτες εγκαταστάσεων στον οικοδομικό τομέα Αντικείμενο Απασχόλησης Μηχανολόγου Μηχανικού

7 Professional Certificate in Project Management (Pearson Assured) Professional Diploma in Energy Production and Management Εκπαιδευτικά προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ΜΒΑ (Master in Business Administration), University of Derby Υπό διαμόρφωση Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σχολής Μηχανικών

8 employability weeks employability fair εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Εργοτάξια Εργαστήρια Χώρους logistics Βιομηχανίες Κατασκευές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για Μηχανικούς διαλέξεις από εξωτερικούς εισηγητές για θέματα σύγχρονα η γνώση των οποίων απαιτείται στους τομείς απασχόλησης των μηχανικών μηχανισμοί υποστήριξης των ακαδημαϊκών επιδόσεων του φοιτητή παροχή σφαιρικής γνώσης όλων των πεδίων της επιστήμης του μηχανικού guest lectures επαφή με νέες τεχνολογίες Υποστήριξη-Ενίσχυση Απασχολησιμότητας

9 εμπλοκή φοιτητών με projects στα πλαίσια όλων των μαθημάτων δημοσιεύσεις Projects φοιτητών Ακαδημαϊκά άρθρα, Συνέδρια Τύπος Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύνδεση Projects με διαγωνισμούς χρησιμοποίηση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού σχετικών με το αντικείμενο του μηχανικού σεμινάρια επαγγελματικής ενημέρωσης και εξειδίκευσης εκπαιδευτικά προγράμματα ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής κατάρτισης επαφή με στελέχη από την αγορά εργασίας XINIS education festival υπηρεσία συμβούλου σταδιοδρομίας career office δυνατότητα Πρακτικής άσκησης καθοδήγηση στην σύνθεση βιογραφικού Υποστήριξη-Ενίσχυση Απασχολησιμότητας Δημιουργούμε Δυνατά Βιογραφικά!!!

10 Ο φοιτητής με την συμμετοχή του στις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν αναπτύσσει και ενδυναμώνει δεξιότητες πολύ σημαντικές και απαιτητές στην αγορά εργασίας όπως: Επικοινωνία (μέσω της επαφής του φοιτητή με σημαντικά στελέχη της αγοράς) Δημιουργικότητα (μέσω της ενασχόλησης με projects) Αναλυτική σκέψη Εξοικείωση με την τεχνολογία (με την εμπλοκή του φοιτητή σε εργαστήρια) Επίλυση προβλημάτων (με την εμπλοκή του φοιτητή σε εργαστήρια) Ομαδική εργασία (μέσω εργασιών τύπου “group project”) Ευελιξία-προσαρμοστικότητα (μέσω της σφαιρικής γνώσης που λαμβάνει από όλα τα παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που “τρέχουν”) Αναζήτηση-διαχείριση της πληροφορίας (για την εκπόνηση εργασιών ή εξωτερικών projects) Ικανότητα σύνθεσης Ανάληψη/εκχώρηση πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων ( μέσω συνεργασιών τύπου “group project”) Ικανότητα λήψης αποφάσεων Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απασχόλησης

11 Ικανότητα διαπραγμάτευσης Διαχείριση χρόνου Ικανότητα επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων (π.χ. μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων και εξωτερικών εισηγήσεων) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών (μέσω έρευνας, συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.) Επιμονή στην επίτευξη στόχων Αυτοέλεγχος/αντοχή στην πίεση Αυτοπεποίθηση (εξαιτίας της σφαιρικής και συνεχούς πληροφόρησης για τρέχοντα θέματα της επιστήμης και της αγοράς) Τάξη/επιμέλεια/προσοχή στη λεπτομέρεια Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/επαγγελματισμός (σημαντική η συνεισφορά του συμβούλου απασχόλησης σε αυτό το σημείο) Προσωπική ανάπτυξη Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Απασχόλησης

12 Προϋπόθεση επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας Ευρύτητα γνώσεων Στη σύγχρονη εποχή, ένας εργαζόμενος είναι πολύ πιθανό να υποχρεωθεί να αλλάξει ένα ή περισσότερα επαγγέλματα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολύ περισσότερα από ένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον καθένα. Ολοκληρωμένος επιστήμων, επαγγελματίας και άνθρωπος Ευελιξία στις επιλογές

13 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την ενότητα: “Electronic Services & Learning Resources” Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "INDUCTION WEEK 2015 BSc (Hons) Civil Engineering and Construction BSc (Hons) Mechanical Engineering MC Employability Scheme."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google