Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύριοι Δείκτες για την αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ομιλητές: Παναγιώτης Μουρίκης - CARREFOUR Λιάνα Δανοπούλου- KRAFT FOODS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύριοι Δείκτες για την αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ομιλητές: Παναγιώτης Μουρίκης - CARREFOUR Λιάνα Δανοπούλου- KRAFT FOODS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κύριοι Δείκτες για την αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ομιλητές: Παναγιώτης Μουρίκης - CARREFOUR Λιάνα Δανοπούλου- KRAFT FOODS

2 Εταιρείες που συμμετείχαν Βιομηχανία

3 Εταιρείες που συμμετείχαν Σύμβουλοι Λιανεμπόριο

4 VIDEO « Μέτρηση απόδοσης και αξιολόγηση της Εφοδιαστικής αλυσίδας»

5 Σκοπός Ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας συνεργασίας προμηθευτών και λιανέμπορων. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας μεταξύ των εταιρειών που εφαρμόζουν Δείκτες. Δημιουργία εργαλείου μετρήσεων (scorecard) και αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης.

6 Δεν υπάρχουν κοινοί Δείκτες Απόδοσης στην Εφοδιαστική αλυσίδα Έλλειψη Supply Chain προσανατολισμού Πολυπλοκότητα συλλογής μετρήσεων Αδυναμία συλλογής στοιχείων απόδοσης Αποσπασματική πληροφόρηση -δημιουργία εταιρικών σιλό Εμπιστευτικότητα / απροθυμία ανταλλαγής πληροφοριών

7 Γιατί πρέπει να υπάρχουν Δείκτες Απόδοσης Βοηθούν την λήψη αποφάσεων Προσδιορίζουν αποτελεσματικές στρατηγικές Διατηρούν ένα συνεχόμενο παλμό των δραστηριοτήτων Καθιστούν δυνατή την αύξηση της υπευθυνότητας Παρέχουν μία συνεχή και περιεκτική αξιολόγηση ανθρώπων, διαδικασιών και εταιρικού έργου

8 Στόχος Ομάδας Εργασίας Καταγραφή βασικών Δεικτών Ορισμός και δημιουργία κοινής ονοματολογίας και μεθοδολογίας Ανάλυση των Δεικτών (εταιρικές διαδικασίες, παράγοντες και οφέλη) Διεξαγωγή έρευνας για το επίπεδο απόδοσης και βαρύτητας των Δεικτών

9 Μεθοδολογία έρευνας ποσοτικών αποτελεσμάτων Διεξαγωγή έρευνας από την Exceed Consulting - Σύμβουλοι επιχειρήσεων Δημιουργία «Ερωτηματολογίου απόδοσης και βαρύτητας» Διαμόρφωση κλιμάκων μέτρησης των Δεικτών Αποστολή σε εταιρείες- μέλη του ECR (ανώνυμα) Αποτελέσματα από 21 εταιρείες (80% προμηθευτές – 20% λιανέμποροι)

10 Οι Δείκτες καλύπτουν το φάσμα της Εφοδιαστικής αλυσίδας Προμηθευτής Κέντρο Διανομής Προμηθευτή Κέντρο Διανομής Λιανέμπορου Κατάστημα Λιανέμπορου Προϊόντα Πληροφορίες

11 Διάγραμμα Ροής Παραγγελίας Επεξεργασία παραγγελίας Αποθήκευση & Διανομή Παραλαβή ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Εισαγ. παραγγελίας Επεξεργ. παραγγελίας Δημιουργία ΔΑ & Τιμολογίου ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Συλλογή προϊόντων Φόρτωση προϊόντων Παράδοση στην ΚΑ Παράδοση στο κατάστημα Άρνηση παραλαβής Συλλογή & Έλεγχος ΔΑ Δημιουργία πιστωτικού / χρεωστικού Αποδοχή παραλαβής Σχόλια στο ΔA Αποδοχή τιμολογίου EDI / CRP / VMI ΠΩΛΗΤΗΣ/ ΤΗΛ / ΦΑΞ/...

12 Επεξεργασία παραγγελίας Αποθήκευση & Διανομή Παραλαβή Σημείοπώλησης Ορισμός δείκτη Απόδοση δείκτη

13 Επεξεργασία παραγγελίας

14 Perfect Order (%) -50%51% - 70%71% - 90%91% - 100% Προμηθευτής 0%12%25%63% Λιανέμπορος 0% 100% Αριθμός τέλειων παραγγελιών (που παραδόθηκαν ολόκληρες, στην ώρα τους και με σωστά παραστατικά) Συνολικός αριθμός παραγγελιών

15 Forecast Accuracy (%) -50%51% - 70%71% - 90%91% -100% Προμηθευτής 7%20%60%13% Λιανέμπορος 0% 50% Αριθμός μονάδων των κωδικών που προβλέφθηκαν σωστά για την χρ. περίοδο Αριθμός μονάδων που τελικά πωλήθηκαν την ίδια περίοδο

16 Palletized Deliveries (%) -10%11% - 25%26% -50%51% - Προμηθευτής 6%25%31%38% Λιανέμπορος 75%25%0% Όγκος που διακινήθηκε σε ολόκληρες, πρότυπες παλέτες Συνολικός όγκος που διακινήθηκε

17 -80%81% - 90%91% - 95%96% - 100% Προμηθευτής -> Λιανέμπορος 0%6%18%76% ΚΑ Λιανέμπορου -> Kαταστήματα 0%33% Αριθμός μονάδων εμπορίας που παραδόθηκαν στην χρ. περίοδο Συν. αριθμός μονάδων εμπορίας που παραγγέλθηκαν με παράδοση εντός της χρ. περιόδου Case Fill Rate (%)

18 Αποθήκευση & Διανομή

19 LeadTime (ώρες) (ώρες)LeadTime -2425 - 4849 - 7273 - Προμηθευτής -> Λιανέμπορος (Αθήνα) 23%65%6% Προμηθευτής -> Λιανέμπορος (Ηπειρωτ. Ελλάδα) 0%53%29%18% Προμηθευτής -> Λιανέμπορος (Νησιά) 0%6%75%19% ΚΑ Λιανέμπορου -> Kαταστήματα60%40%0% Ο μέσος χρόνος από την στιγμή της καταχώρισης της παραγγελίας προς τον Προμηθευτή μέχρι την στιγμή της παράδοσης στο συμφωνηθέν σημείο

20 On Time (%) On -80%81% - 90%91% - 95%96% - 100% Προμηθευτής -> Λιανέμπορος 0% 35%65% ΚΑ Λιανέμπορου -> Kαταστήματα 0% 100% Αριθμός παραγγελιών που παραδόθηκαν στον συμφωνημένο χρόνο Συνολικός αριθμός παραγγελιών

21 Cost Efficient Physical Product Flow Inventory (ημέρες) -1516 - 3031 - 6061 - Προμηθευτής 0%43%36%21% ΚΑ Λιανέμπορου 0%100%0% Καταστήματα 0%100%0% Αξία αποθεμάτων στην αρχή της χρ. περιόδου Ημερήσιος μέσος όρος αξίας πωλήσεων της χρ. περιόδου

22 On Time Delivery Distribution Cost (€/κγρ ή τεμάχιο) Distribution Cost (€/κγρ ή τεμάχιο) (€/τν)-1919-2222-2525- Προμηθευτής -> ΚΑ Λιανέμπορου 22% 11%44% Προμηθευτής -> Καταστήματα 0%25% 50% ΚΑ Λιανέμπορου -> Kαταστήματα 0%100%0% Κόστος διανομής από τον Προμηθευτή μέχρι το συμφωνηθέν σημείο παράδοσης Συνολικά κιλά ή τεμάχια που διακινήθηκαν

23

24 ΠαραλαβήΠαραλαβή

25 -80%81% - 90%91% - 95%96% - 100% Προμηθευτής 6% 18%70% Λιανέμπορος 0% Ν/Α (Αριθμός τιμολογίων- Αριθμός πιστ. & χρεωστ. σημειωμάτων λόγω διαφοράς στην αξία ή στην ποσότητα) Αριθμός τιμολογίων Invoice Invoice Accuracy (%)

26 -0,5%0,6% - 2%2,1% - 5%5,1% - Προμηθευτής -> Λιανέμπορος 6%59%29%6% ΚΑ Λιανέμπορου -> Kαταστήματα 25%0%50%25% Ποσότητα επιστροφής προϊόντος Ποσότητα πώλησης προϊόντος Returns (%)

27 Σημείοπώλησης

28 On Shelf Availability (%) Availability (%) -80%81% - 90%91% - 95%96% -100% Καταστήματα100%0% Αριθμός κωδικών που βρίσκονται στο ράφι Συνολικός αριθμός κωδικών που έχει συμφωνηθεί να βρίσκονται στο ράφι

29 Επεξεργασία παραγγελίας Αποθήκευση & Διανομή Παραλαβή Σημείοπώλησης

30 Scorecard

31 Πιο σημαντικοί: On Time, Distr. Cost, On Shelf Avail. και Case Fill Rate Λιγότερο σημαντικοί: Invoice Accuracy και Palletized Deliveries Συγκριτική διαφοροποίηση στα Perfect Order και Invoice Accuracy Στάθμιση Δεικτών: κοινή αντίληψη της βαρύτητας Όχι σημαντικό Σημαντικό Πολύ σημαντικό

32 Απόδοση Προμηθευτών CFRCase Fill Rate FAForecast Accuracy PALPalletized Deliveries POPerfect Order LTLead Time (Athens/Islands/Ma inland) OTOn Time INVInventory DistCDistribution Cost (Store/Warehouse) IAInvoice Accuracy RReturns OSAOn Shelf Availability ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

33 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ CFRCase Fill Rate FAForecast Accuracy PALPalletized Deliveries POPerfect Order LTLead Time OTOn Time INVInventory (Warehouse/Stores) DistCDistribution Cost IAInvoice Accuracy RReturns OSAOn Shelf Availability ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Απόδοση Λιανέμπορων ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

34 Εγκατάσταση διαδικασιών μέτρησης Δεικτών Μέτρηση Δεικτών Βελτίωση Δεικτών Βελτίωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βελτίωση των οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης Σύνδεση με Οικονομικά αποτελέσματα

35 1. Αύξηση διαθεσιμότητας στο ράφι Καθαρό περιθώριο κέρδους Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό αποτέλεσμα χρήσης Έξοδα Διοίκησης/Διάθεσης Καθαρές πωλήσειςΚαθαρό κέρδος Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA) Κόστος κεφαλαίου Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πάγια ΑποθέματαΧρεωστές/διαθέσιμα - - / X + + - 2. Μείωση κόστους διαχείρισης παραγγελιών 3. Βελτιστοποίηση αποθέματος προϊόντων 4. Βελτιστοποίηση πληρωμών 5. Αποτελεσματικότερη διαχείριση παγίων

36 Επόμενα Βήματα Αναγνώριση σημασίας Δεικτών Ανάπτυξη διαδικασιών (Οδηγός χρήσης) Ανάπτυξη scorecard Ανανέωση των αποτελεσμάτων (μελλοντική έρευνα)

37 Λένε ότι… «Δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν μετράς» Επίσης ισχύει… «Να μετράς μόνο αυτά που είσαι πρόθυμος να βελτιώσεις» Ευχαριστούμε!!!


Κατέβασμα ppt "Κύριοι Δείκτες για την αξιολόγηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ομιλητές: Παναγιώτης Μουρίκης - CARREFOUR Λιάνα Δανοπούλου- KRAFT FOODS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google