Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέθοδοι οργάνωσης νοσηλευτικής εργασίας Κατά ασθενή μέθοδος Λειτουργική ή κατά εργασία μέθοδος Ομαδική νοσηλευτική Πρωτοβάθμια νοσηλευτική Προσωπική διευθέτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέθοδοι οργάνωσης νοσηλευτικής εργασίας Κατά ασθενή μέθοδος Λειτουργική ή κατά εργασία μέθοδος Ομαδική νοσηλευτική Πρωτοβάθμια νοσηλευτική Προσωπική διευθέτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέθοδοι οργάνωσης νοσηλευτικής εργασίας Κατά ασθενή μέθοδος Λειτουργική ή κατά εργασία μέθοδος Ομαδική νοσηλευτική Πρωτοβάθμια νοσηλευτική Προσωπική διευθέτηση ασθενούς

2 ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (1/2) Είναι η παλαιότερη μέθοδος Άρχισε από την νοσηλεία στο σπίτι Ένα άτομο αναλάμβανε όλη τη φροντίδα του ασθενούς Ένας νοσηλευτής αναλαμβάνει κατά την διάρκεια του ωραρίου του την ευθύνη της νοσηλευτικής φροντίδας ενός αριθμού αρρώστων Εξασφαλίζει την άμεση φροντίδα κάθε άρρωστου και την ικανοποίηση όλων των αναγκών του

3 ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (2/2) Ικανοποιητική εμπειρία για τους νοσηλευτές διότι δίνεται η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας Δεν εφαρμόζεται γενικά στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης νοσηλευτών Η εφαρμογή της έχει περιορισθεί στις μονάδες εντατικής φροντίδας

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ή ΚΑΤA ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που εφαρμόζεται στα νοσοκομεία Ο προϊστάμενος αναθέτει εργασίες και όχι αρρώστους στο προσωπικό Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από τους νοσηλευτές και είναι υπεύθυνη μόνο για τα δικά τους καθήκοντα Επιτυγχάνεται γρήγορη διεκπεραίωση της εργασίας Αντιμετωπίζεται η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού Χρησιμοποιείται και ανειδίκευτο προσωπικό Είναι η πιο οικονομική Η νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου είναι κατατεμαχισμένη Δεν παρέχει αίσθημα ασφάλειας στο άρρωστο

5 ΟΜΑΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (1/2) Το νοσηλευτικό προσωπικό κάθε ωραρίου χωρίζεται σε ομάδες Υπάρχει ένας νοσηλευτής αρχηγός – συντονιστής για την επίβλεψη της ομάδας που θα νοσηλεύσουν ένα αριθμό ασθενών Αντιμετωπίζεται η έλλειψη νοσηλευτών Καταβάλλεται προσπάθεια για ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα

6 ΟΜΑΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2/2) Έμφαση δίνεται στο συντονισμό των καθηκόντων του προσωπικού Είναι τεμαχισμένη με αναθέσεις σε διαφορετική ομάδα κάθε μέρα Έλλειψη αριθμού νοσηλευτών με τα προσόντα αρχηγού δημιουργεί προβλήματα Ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να έχει βασικές γνώσεις διοίκησης, επίβλεψης, καθοδήγησης και διδασκαλίας και την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη

7 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Είναι μέθοδος νοσηλευτικής φροντίδας Ο νοσηλευτής έχει την ευθύνη του ασθενούς 24ώρες το 24ωρο μέχρι την έξοδό του εκτός νοσοκομείο - Η λέξη πρωτοβάθμια αντανακλά την αρχή ότι η σχέση νοσηλευτή- αρρώστου θα έπρεπε να υπερβαίνει το ωράριο και να παραμένει πρωταρχική στις προτεραιότητες - Έχει χαρακτηρισθεί : 1) φιλοσοφία 2) δυναμική διεργασία που συνεπάγεται αυξημένο κύρος 3) σύστημα νοσηλευτικής φροντίδας που τοποθετεί τον νοσηλευτή κοντά στο άρρωστο 4) Μέθοδος αποκέντρωσης της εργασίας 5) Επαγγελματική αφοσίωση και ευθύνη

8 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1. Συζητεί τις αναθέσεις των αρρώστων με τον προϊστάμενο 2. Εξηγεί το ρόλο στον άρρωστο 3. Εκτιμά τις νοσηλευτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του 4. Αναπτύσσει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σκοπούς (συμπεριλαμβάνοντας τον άρρωστο και την οικογένειά του) 5. Σχεδιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας 6. Αξιολογεί την ανταπόκριση του αρρώστου στη νοσηλευτική φροντίδα 7. Παρέχει προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τη νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου σε όλους τους εμπλεκόμενους σε σχέση με τη νοσηλεία 8. Αξιολογεί την ανταπόκριση του αρρώστου στη φροντίδα

9 9. Σχεδιάζει με τον άρρωστο και την οικογένειά του την έξοδο ή μεταφορά του άρρωστου 10. Παρέχει κατάλληλη τεκμηρίωση για κάθε φάση της νοσηλευτικής διεργασίας 11. Εξουσιοδοτεί άλλον νοσηλευτή να τον αντικαθιστά κατά την απουσία του 12. Επιβλέπει τους βοηθούς, όταν προσφέρουν κάποια νοσηλεία στους αρρώστους 13. Αναζητεί εκπαιδευτικές ευκαιρίες που αυξάνουν την αντίληψη και κατανόηση των αναγκών του αρρώστου 14. Ανταποκρίνεται στις εκθέσεις των δελτίων αξιολόγησης, τα οποία αντανακλούν την ευθύνη για τα αποτελέσματα της εργασίας του με το συγκεκριμένο άρρωστο 15. Αναθεωρεί περιοδικά τις δραστηριότητες του για να βελτιώσει την νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. Η Διοικητική Αποδοτικότητα 2. Η Αποτελεσματικότητα (ικανοποίηση ασθενών) 3. Ικανοποίηση Αναγκών Προσωπικού 4. Οικονομία

11 Λειτουργική μέθοδος - Το πιο αποτελεσματικό από διοικητικής πλευράς - Δεν δημιουργεί σύγχυση, κάθε μέλος αποκτά μεγάλη δεξιοτεχνία - Κρίνεται χαμηλά ως προς 1. το κριτήριο της ικανοποίησης των αναγκών του αρρώστου 2. στην ικανοποίηση του προσωπικού - Είναι η πιο οικονομική μέθοδος - Δεν καλλιεργεί την ανάπτυξη της προσωπικής ευθύνης - Δεν ενθαρρύνει την ομαδική προσέγγιση στο χώρο της εργασίας

12 Ομαδική νοσηλευτική - Μεγαλύτερη ικανοποίηση ασθενών και νοσηλευτών - Η έλλειψη διοικητικής πείρας των αρχηγών της ομάδας μειώνει την διοικητική απόδοση - Ανάπτυξη περισσοτέρων θεραπευτικών σχέσεων μεταξύ αρρώστου-νοσηλευτή - Μειωμένη πιθανότητα λάθους λόγω ομαδικής εργασίας - Υπάρχει χρόνος για την παρακολούθηση και πρόληψη των λαθών (εκπαίδευση) - Όχι ιδιαίτερα δαπανηρή μέθοδος εργασίας - Αναπτύσσει ομαδικό πνεύμα - Αξιοποιείται ο ρόλος του νοσηλευτή - Παρέχεται ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα - Αναπτύσσονται νέα ηγετικά στελέχη

13 Πρωτοβάθμια νοσηλευτική - Αυξημένη διοικητική αποδοτικότητα - Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού - Στόχος η καλύτερη παροχή φροντίδας στον ασθενή - Ικανοποίηση τόσο των ασθενών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού - Η επιτυχία ή αποτυχία του συστήματος στηρίζεται στην επιλογή των νοσηλευτών για το πρωτοβάθμιο ρόλο - Αυξάνει την αίσθηση της επαγγελματικής ευθύνης - Από οικονομικής πλευράς υπάρχουν διαφωνίες

14 Προσωπική διευθέτηση αρρώστου (case management) Η προσωπική διευθέτηση αρρώστου στο νοσοκομείο και στην κοινότητα εμφανίζεται στις ΗΠΑ λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης και των οικονομικών περιορισμών στις υπηρεσίες υγείας Ο νοσηλευτής προγραμματίζει και φροντίζει για την διεκπεραίωση του σχεδίου φροντίδας του ασθενούς με ταχύτερο και καταλληλότερο τρόπο (είσοδο-συνεχιζόμενης φροντίδα του εάν χρειάζεται) Στόχος του συστήματος είναι η καλύτερη και καταλληλότερη ποιότητα φροντίδας του αρρώστου με αποτελεσματικότητα και μειωμένο κόστος

15


Κατέβασμα ppt "Μέθοδοι οργάνωσης νοσηλευτικής εργασίας Κατά ασθενή μέθοδος Λειτουργική ή κατά εργασία μέθοδος Ομαδική νοσηλευτική Πρωτοβάθμια νοσηλευτική Προσωπική διευθέτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google