Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

2 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Μεγαλύτερη σύνδεση παρακολούθησης και αξιολόγησης  Ενδυνάμωση σημασίας δεικτών – ιδιαίτερα των βασικών  Έμφαση στα αποτελέσματα/επιπτώσεις των Προγραμμάτων  Δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης Στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας (Άρθρο 48)

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ  Δύο κατά τη διάρκεια (on going) αξιολογήσεις και για τα δύο ΕΠ  Τέσσερεις Θεματικές Αξιολογήσεις: 1.Επιπτώσεις στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα 2.Συμβολή των ΕΠ στην τήρηση των αρχών της ισότητας 3.Αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Κύπρο 4.Επιπτώσεις στην απασχόληση

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ (2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Δύο Αξιολογήσεις του Σχεδίου Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»  2011 και 2014

6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΣΤΟΧΟΙ  Ανάλυση των αποτελεσμάτων των ΕΠ από την έναρξη μέχρι σήμερα  Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων  Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

7 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 1.Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα  Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ στην καινοτομία και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αύξηση κύκλου εργασιών/εξαγωγών)  2012 2.Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΠ στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία  Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ στην τήρηση των αρχών της ισότητας  2012-2013 με πιθανή επικαιροποίηση το 2015

8 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (2) 3.Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην Κύπρο  Αξιολόγηση των ενεργειών των εργασιακών συμβούλων για τους ανέργους που ωφελούνται  ΔΥΑ  Προγράμματα Κατάρτισης, Σχέδια Χορηγιών, Προγράμματα Εργασιακής πείρας  2015 4.Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην απασχόληση  Αξιολόγηση της συμβολής των ΕΠ στην απασχόληση  2015

9 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  Διάχυση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων  Σχεδιασμός και προγραμματισμός επόμενης αξιολόγησης

10 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google