Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PSY 301 Μάθημα 2ον KOINΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PSY 301 Μάθημα 2ον KOINΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PSY 301 Μάθημα 2ον KOINΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2 Δομή Μαθήματος Άναλυση & επεξήγηση μεθόδων Άναλυση & επεξήγηση μεθόδων Πειραματικές, μη πειραματικές μέθοδοι Πειραματικές, μη πειραματικές μέθοδοι Βασικές έννοιες Βασικές έννοιες Μέθοδοι συλλόγης δεδομένων Μέθοδοι συλλόγης δεδομένων

3 Μέθοδοι και Μεθοδολογία Κ.Ψυχολογίας Μέθοδοι: Οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για την απάντηση των ερωτημάτων Μέθοδοι: Οι διαδικασίες συλλογής πληροφοριών για την απάντηση των ερωτημάτων Μεθοδολογία: Το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απάντηση των ερωτημάτων Μεθοδολογία: Το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απάντηση των ερωτημάτων

4 Μέθοδοι χρήσης Ερευνητικές Μεθόδους Ερευνητικές Μεθόδους Οι κοινωνιο-ψυχολογικές έρευνες ασχολούνται με εμπειρικό έλεγχο που απορρέουν απο μια θεωρία. Οι κοινωνιο-ψυχολογικές έρευνες ασχολούνται με εμπειρικό έλεγχο που απορρέουν απο μια θεωρία. Οι θεωρίες διατυπώνονται με γενικούς αφηρημένους όρους και οδηγούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή ελέγξιμες προτάσεις. Οι θεωρίες διατυπώνονται με γενικούς αφηρημένους όρους και οδηγούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή ελέγξιμες προτάσεις.

5 Θεωρία – Μέθοδος Θεωρία: Ένα σύνολο αφηρημένων εννοιών μαζί με τις προτάσεις για το πώς αυτές συσχετίζονται Θεωρία: Ένα σύνολο αφηρημένων εννοιών μαζί με τις προτάσεις για το πώς αυτές συσχετίζονται Κάθε θεωρία περιέχει έννοιες και προτάσεις Κάθε θεωρία περιέχει έννοιες και προτάσεις Θεωρία προκύπτει απο την παρατήρηση Θεωρία προκύπτει απο την παρατήρηση Προέρχονται από: Προέρχονται από: Παρατήρηση του κοινωνικού κόσμου Παρατήρηση του κοινωνικού κόσμου Προηγούμενες θεωρίες Προηγούμενες θεωρίες Προηγούμενες έρευνες Προηγούμενες έρευνες

6 Εννοιολογική κατασκευή Εννοιολογική κατασκευή Οι αφηρημένες έννοιες Οι αφηρημένες έννοιες Μεταβλητή Μεταβλητή Μετρήσιμη αναπαράσταση της εννοιολογικής κατασκευής Μετρήσιμη αναπαράσταση της εννοιολογικής κατασκευής Μετατροπή στοιχείων ώστε να είναι ικανά για χειρισμό Μετατροπή στοιχείων ώστε να είναι ικανά για χειρισμό Ο τρόπος με τον οποίο μια εννοιολογική κατασκευή μετατρέπεται σε μετρήσιμη μεταβλητή Ο τρόπος με τον οποίο μια εννοιολογική κατασκευή μετατρέπεται σε μετρήσιμη μεταβλητή Υπόθεση Υπόθεση

7 Υποθέσεις- Προτεινόμενες ερμηνείες για τη σχέση μεταξύ γεγονότων και οι οποίες είναι δυνατόν να εκλεχθούν εμπειρικά. Υποθέσεις- Προτεινόμενες ερμηνείες για τη σχέση μεταξύ γεγονότων και οι οποίες είναι δυνατόν να εκλεχθούν εμπειρικά. Εμπειρικός έλεγχος των υποθέσεων βασίζεται στην ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων Εμπειρικός έλεγχος των υποθέσεων βασίζεται στην ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ

9 Ερευνητικά δεδομένα-Παρατηρήσεις που βασίζονται στην καταγραφή και μέτρηση των συγκεκριμένων παραγόντων που θεωρούμε ότι εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο. Ερευνητικά δεδομένα-Παρατηρήσεις που βασίζονται στην καταγραφή και μέτρηση των συγκεκριμένων παραγόντων που θεωρούμε ότι εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο. Συμμετοχή συμμετεχόντων-τα άτομα από τη συμπεριφορά των οποίων προκύπτουν τα ερευνητικά δεδομένα Συμμετοχή συμμετεχόντων-τα άτομα από τη συμπεριφορά των οποίων προκύπτουν τα ερευνητικά δεδομένα

10 Επιλογή δείγματος-αντιπροσωπευτικό πληθυσμού και να μην επηρεάζει με καποιο συστηματικό τροπο τα δεδομένα Επιλογή δείγματος-αντιπροσωπευτικό πληθυσμού και να μην επηρεάζει με καποιο συστηματικό τροπο τα δεδομένα Ερευνητικά αποτελέσματα υποστηριζόμενα από υποθέσεις που απορρέουν από μια θεωρία ->ενισχύεται η ορθότητα της θεωρίας Ερευνητικά αποτελέσματα υποστηριζόμενα από υποθέσεις που απορρέουν από μια θεωρία ->ενισχύεται η ορθότητα της θεωρίας

11 Κοινωνιο-ψυχολογικές έρευνες->στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων τα αποτελέσματα των αναλύσεων να υπερβαίνουν το προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τα αποτελέσματα των αναλύσεων να υπερβαίνουν το προκαθορισμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Στατιστικής σημαντικότητας ένα ερευνητικό εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό αν η πιθανότητα να έχει προκύψει τυχαία είναι μικρή(μικρότερη από το 5%) Στατιστικής σημαντικότητας ένα ερευνητικό εύρημα είναι στατιστικά σημαντικό αν η πιθανότητα να έχει προκύψει τυχαία είναι μικρή(μικρότερη από το 5%)

12  Μηδενική υπόθεση πρόταση σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο  Εναλλακτική υπόθεση το αντίθετο της μηδενικής υπόθεσης.Υπάρχει μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στο υπο μελέτη φαινόμενο (αιτιώδης σχέση)  Εφαρμογή υποθέσεων Πείραμα Triplett

13 Κύριοι τύποι έρευνας Περιγραφική Περιγραφική Περιγράφει ένα φαινόμενο Περιγράφει ένα φαινόμενο Συσχετιστική Συσχετιστική Ερευνά κατά πόσο οι μεταβολές μιας μεταβλητής συσχετίζονται με τις μεταβολές μιας άλλης μεταβλητής Ερευνά κατά πόσο οι μεταβολές μιας μεταβλητής συσχετίζονται με τις μεταβολές μιας άλλης μεταβλητής Πειραματική Πειραματική Ο ερευνητής προκαλεί σκόπιμα αλλαγές σε ένα πλαίσιο για να εξετάσει τις συνέπειες της αλλαγής Ο ερευνητής προκαλεί σκόπιμα αλλαγές σε ένα πλαίσιο για να εξετάσει τις συνέπειες της αλλαγής Αναζητά αιτιακές σχέσεις Αναζητά αιτιακές σχέσεις

14 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΠΕΙΡΑΜΑ Πειραματικό σενάριο Πειραματικό σενάριο Αναζητά αιτιακές σχέσεις Αναζητά αιτιακές σχέσεις Ανεξάρτητη μεταβλητή: Η μεταβλητή που χειρίζεται ο ερευνητής για να εξετάσει το αποτέλεσμα σε μία ή περισσότερες μεταβλητές Ανεξάρτητη μεταβλητή: Η μεταβλητή που χειρίζεται ο ερευνητής για να εξετάσει το αποτέλεσμα σε μία ή περισσότερες μεταβλητές Εξαρτημένη μεταβλητή: Η μεταβλητή που αναμένεται να αλλάζει ως αποτέλεσμα των χειρισμών της ανεξάρτητης Εξαρτημένη μεταβλητή: Η μεταβλητή που αναμένεται να αλλάζει ως αποτέλεσμα των χειρισμών της ανεξάρτητης

15 Πειραματικές συνθήκες: κάθε αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής δημιουργεί μια νέα πειραματική συνθήκη Πειραματικές συνθήκες: κάθε αλλαγή της ανεξάρτητης μεταβλητής δημιουργεί μια νέα πειραματική συνθήκη Αποτελεσματικότητα χειρισμών της ανεξάρτητης μεταβλητής Αποτελεσματικότητα χειρισμών της ανεξάρτητης μεταβλητής Οι αλλαγές στην ανεξάρτητη μεταβλητή αντιστοιχούν στις ουσιαστικές ιδιότητες της έννοιας που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε; Οι αλλαγές στην ανεξάρτητη μεταβλητή αντιστοιχούν στις ουσιαστικές ιδιότητες της έννοιας που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε; Μέγεθος αλλαγών Μέγεθος αλλαγών

16 Διεξαγωγή Πειράματος Ομάδα ελέγχου Ομάδα ελέγχου Πειραματική Ομάδα Πειραματική Ομάδα Πείραμα Αύξηση αποδοχών  Παραγωγικότητας υπαλλήλων Πείραμα Αύξηση αποδοχών  Παραγωγικότητας υπαλλήλων Τυχαιοποίηση συμμετεχόντων->μείωση πιθανότητας συστηματικου σφάλματος Τυχαιοποίηση συμμετεχόντων->μείωση πιθανότητας συστηματικου σφάλματος Τυχαίο Σφάλμα Τυχαίο Σφάλμα

17 Κύριες Επιδράσεις-οι ανεξάρτητες επιδράσεις καθε μιας απο τις 2 ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη Κύριες Επιδράσεις-οι ανεξάρτητες επιδράσεις καθε μιας απο τις 2 ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη Αλληλεπίδραση-επίδραση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλήτη εξαρτάται απο το επίπεδο της αλλης ανεξάρτητης μεταβλητής. Αλληλεπίδραση-επίδραση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλήτη εξαρτάται απο το επίπεδο της αλλης ανεξάρτητης μεταβλητής.

18 Εργαστηριακά πειράματα- πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους εντός των ερευνητικών ιδρυμάτων Εργαστηριακά πειράματα- πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους χώρους εντός των ερευνητικών ιδρυμάτων Πειράματα πεδίου ή νατουραλίστικα πειράματα-περισσότερο ρεαλιστικά, πραγματοποιούνται στο φυσικό χώρο οπου εκδηλώνεται το φαινόμενο Πειράματα πεδίου ή νατουραλίστικα πειράματα-περισσότερο ρεαλιστικά, πραγματοποιούνται στο φυσικό χώρο οπου εκδηλώνεται το φαινόμενο

19 ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  Συναφειακή Έρευνα παρατηρεί & καταγράφει την μεταβολή παραγόντων οπως αυτή εκδηλώνεται φυσικά και χωρίς την παρέμβαση πειραματικών χειρισμών.  Οιονεί πείραμα Υπάρχει χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά οι συμμετέχοντες δεν τοποθετούνται τυχαία στις πειραματικές συνθήκες.  Ψευδο-πειραματικά σχέδια-Υπάρχει χειρισμός ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά απουσιάζει η κατάλληλη ομάδα ελέγχου  Αξιοπιστία συμπερασμάτων περιορισμένη

20 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Παρατήρηση Παρατήρηση Δημοσκοπήσεις Δημοσκοπήσεις Ερευνες Αρχείου Ερευνες Αρχείου Μελετες Περιπτώσεων Μελετες Περιπτώσεων

21 Παρατήρηση Παρατηρούμε όταν διαπιστώνουμε τα γεγονότα όπως αυτά παρουσιάζονται αυθόρμητα. Οριακά, θα μπορούσαμε να παρατηρούμε χωρίς να έχουμε κάνει κάποια υπόθεση και έτσι θα είχαμε μία γενική άποψη του κόσμου γύρω μας.

22 Μετρήσεις με παρατήρηση Συμμετοχική παρατήρηση Συμμετοχική παρατήρηση Άμεση παρατήρηση Άμεση παρατήρηση Αντιδραστικότητα: Μια μέτρηση είναι αντιδραστική όταν τροποποιεί τη φύση αυτού που μελετάει Αντιδραστικότητα: Μια μέτρηση είναι αντιδραστική όταν τροποποιεί τη φύση αυτού που μελετάει Επίδραση Hawthorne: Όταν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι παρατηρούνται αλλάζουν συμπεριφορά Επίδραση Hawthorne: Όταν οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι παρατηρούνται αλλάζουν συμπεριφορά Συνέντευξη Συνέντευξη Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο

23 Δημοσκόπηση-Ερωτηματολόγια με επιλεγμένες ερωτήσεις.Χρήση μεγάλων δειγμάτων Δημοσκόπηση-Ερωτηματολόγια με επιλεγμένες ερωτήσεις.Χρήση μεγάλων δειγμάτων Έρευνες αρχείου-Μελέτη και ανάλυση δευτερεύοντων δεδομένων για να απαντηθεί ενα ερευνητικό ερώτημα. Έρευνες αρχείου-Μελέτη και ανάλυση δευτερεύοντων δεδομένων για να απαντηθεί ενα ερευνητικό ερώτημα. Μελέτες περιπτώσεων-Εκ βαθέων ανάλυση ενος συγκεκριμένου περιστατικού Μελέτες περιπτώσεων-Εκ βαθέων ανάλυση ενος συγκεκριμένου περιστατικού

24 Λειτουργικός Ορισμός(Operationalization) Λειτουργικός Ορισμός(Operationalization) Τι μετρήσεις θα χρησιμοποιήσει ο ερευνήτης- Ορισμός των μεταβλητών Τι μετρήσεις θα χρησιμοποιήσει ο ερευνήτης- Ορισμός των μεταβλητών Μετρήσεις αυτο-αναφοράς Μετρήσεις αυτο-αναφοράς Οι ερωτήσεις για συμπεριφορές, συναισθήματα, γνώσεις κλπ τίθενται άμεσα στους συμμετέχοντες. Τα ίδια τα άτομα εκφράζουν με άμεσο τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Οι ερωτήσεις για συμπεριφορές, συναισθήματα, γνώσεις κλπ τίθενται άμεσα στους συμμετέχοντες. Τα ίδια τα άτομα εκφράζουν με άμεσο τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Αλλες μετρήσεις –αντικειμενικές μετρήσεις τις συμπεριφοράς κτλ. Αλλες μετρήσεις –αντικειμενικές μετρήσεις τις συμπεριφοράς κτλ.

25 Τεχνικές συλλογής δεδομένων Αξιοπιστία Αξιοπιστία Η μέτρηση είναι αξιόπιστη όταν το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει αν γίνει σε διαφορετικές περιστάσεις και από διαφορετικούς ερευνητές Η μέτρηση είναι αξιόπιστη όταν το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει αν γίνει σε διαφορετικές περιστάσεις και από διαφορετικούς ερευνητές Εγκυρότητα Εγκυρότητα Η μέτρηση είναι έγκυρη αν μετρά αυτό που αναμένεται ότι μετρά Η μέτρηση είναι έγκυρη αν μετρά αυτό που αναμένεται ότι μετρά

26 Ιδιαιτερότητες Κοινωνικής Ψυχολογίας Πειραματικοί Συνεργοί-Άτομα που συνεργάζονται με τον ερευνητή και συμπεριφέρονται με ενα συγκεκριμένο ρόλο προκειμένου να γίνουν πιστεύτοι οι χειρισμοί Πειραματικοί Συνεργοί-Άτομα που συνεργάζονται με τον ερευνητή και συμπεριφέρονται με ενα συγκεκριμένο ρόλο προκειμένου να γίνουν πιστεύτοι οι χειρισμοί Ενημερωμένη Συγκατάθεση-Εκ των προτέρων ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το περιεχόμενο της έρευνας και δυνατότητα επιλογής συμμετοχής. Ενημερωμένη Συγκατάθεση-Εκ των προτέρων ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το περιεχόμενο της έρευνας και δυνατότητα επιλογής συμμετοχής.

27 Ερωτήσεις –Συζητήση Ερωτήσεις –Συζητήση


Κατέβασμα ppt "PSY 301 Μάθημα 2ον KOINΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google