Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1: ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ email: nandrea@edc.uoc.gr 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι και Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  H συγκέντρωση πληροφοριών (γνώσεις, γνώμες, απόψεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κ.λπ.) από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.  Πρόθεσή της είναι η γενίκευση των ευρημάτων στο σύνολο του πληθυσμού.

3 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Ο κύριος τρόπος με τον οποίο συλλέγονται πληροφορίες είναι θέτοντας ερωτήσεις. Μάλιστα, τίθενται οι ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους ερωτώμενους και κάτω από συνθήκες όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς.  Χρησιμοποιεί συνήθως ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, τεστ, κλίμακα, παρατήρηση.

4 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (συνέχεια)  Το ερωτηματολόγιο περιέχει συνήθως κλειστές κυρίως ερωτήσεις και συμπληρώνεται ατομικά ή ομαδικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με e-mail.  H συνέντευξη είναι συνήθως δομημένη (συμπληρώνεται από τον ίδιο το συνεντευκτή), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα απαντούν τηλεφωνικά ή με τηλεδιάσκεψη.  Το τεστ και η κλίμακα είναι συνήθως σταθμισμένα.  Η παρατήρηση είναι συνήθως συστηματική και χρησιμοποιείται κλείδα παρατήρησης.

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Πρόκειται για ένα γρήγορο και φθηνό τρόπο συγκέντρωσης πληροφοριών (τυπικές μορφές συμπεριφοράς, επικρατούσες τάσεις, κ.λπ.).  Αφορά περισσότερο: τι, που, πότε, πως. Αφορά λιγότερο: γιατί.  Ενδιαφέρεται ακόμη για την κατανομή των πληροφοριών που συλλέγονται σε σχέση με κάποια χαρακτηριστικά ή δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων (φύλο, ηλικία, γραμματικές γνώσεις, επάγγελμα, κ.λπ.).  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται: α) στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, και β) στην εγκυρότητα και αξιοπιστία του εργαλείου μέτρησης.  Συνήθως χρησιμοποιείται προέρευνα για επιλογή και διατύπωση ερωτήσεων ή/και απαντήσεων.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google