Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ Σ ΜΟ Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ ΧΟΛΙΚΟΥ Ε ΤΟΥ Σ 2014-2015 Π ΡΟ Σ ΔΟΚΙΕΣ – Δ ΡΑ Σ ΕΙ Σ - Ε ΡΓΑΛΕΙΑ Γεωργία Χαμζαδάκη Σχολική Σύμβουλος 3 ης περιφέρειας ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ Σ ΜΟ Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ ΧΟΛΙΚΟΥ Ε ΤΟΥ Σ 2014-2015 Π ΡΟ Σ ΔΟΚΙΕΣ – Δ ΡΑ Σ ΕΙ Σ - Ε ΡΓΑΛΕΙΑ Γεωργία Χαμζαδάκη Σχολική Σύμβουλος 3 ης περιφέρειας ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ Σ ΜΟ Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ ΧΟΛΙΚΟΥ Ε ΤΟΥ Σ 2014-2015 Π ΡΟ Σ ΔΟΚΙΕΣ – Δ ΡΑ Σ ΕΙ Σ - Ε ΡΓΑΛΕΙΑ Γεωργία Χαμζαδάκη Σχολική Σύμβουλος 3 ης περιφέρειας ν. Ροδόπης Σάπες 3 Σεπτεμβρίου 2014

2 Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥ Σ ΓΟΝΕΙ Σ Συγκεντρώσεις γονέων (υποχρεωτική ) Ενυπόγραφη άδεια φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης των παιδιών. Υπάρχει έντυπο στο sch.gr (έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα)

3 Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για συμμετοχή στο πρόγραμμα ……………………. Η τάξη του παιδιού σας πρόκειται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ………………………………………………………………... Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός …………………………………………………………………. και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με……………………………………………………………………. Προϋπόθεση: ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δηλώνω ότι επιτρέπω στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του προγράμματος και σχετικά με πιθανή εμφάνιση του παιδιού μου _____________________________ που φοιτά στην …. τάξη, να εμφανίζεται με την παραπάνω προϋπόθεση στη(ν) φωτογράφηση /ταινία μικρού μήκους. Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε με: ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο Υπογραφή γονέα/κηδεμόναΗμερομηνία Ονοματεπώνυμο γονέα/ κηδεμόνα

4 Δ ΙΑΤΑΞΗ ΤΑΞΗ Σ – ΠΙΝΑΚΕ Σ ΑΝΑΡΤΗ Σ Η Σ ΥΛΙΚΟΥ Ομαδικές εργασίες-Ανάλογη διάταξη καθισμάτων και θρανίων ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Κατασκευή φελλοπινάκων για ανάρτηση των εργασιών των παιδιών Γωνιές ενδιαφέροντος

5 Διάταξη θρανίων στην τάξη Οργάνωση τάξης

6

7 Κέντρα μάθησης Γωνιά εργασιών

8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – Αγωγής Υγείας – Πολιτιστικά σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών Θεμάτων Ενίσχυση φιλαναγνωσίας Προγράμματα μουσείου Πρόγραμμα e-twinning Ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας του σχολείου, όπως έκδοση σχολικής εφημερίδας, ενημέρωση σχολικής ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα κ.ά Αθλητικές εκδηλώσεις Επισκέψεις σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη

9 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (Σ ΥΝΕΧΕΙΑ ) Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών-γονέων-μαθητών στο χώρο του σχολείου σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις –προσκλήσεις συγγραφέων ή άλλων φορέων Συμμετοχές σε μαθητικούς διαγωνισμούς Εθελοντικές δράσεις οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα μαθητών και εκπαιδευτικών

10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θεωρούνται ως αυτοτελή προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής ή Αγωγής Υγείας  οι τριήμερες περιβαλλοντικές εκδρομές,  οι επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  οι ημέρες τοπικών δράσεων, όπως καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις, ημέρα αιμοδοσίας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις φορέων κ.λπ. Όλες αυτές οι χρήσιμες δραστηριότητες μπορούν να αποτελούν μικρό τμήμα ενός κανονικού πολύμηνου παιδαγωγικού προγράμματος

11 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να ζητώ από τους μαθητές να αντιγράφουν κείμενα πληροφοριών πχ από εγκυκλοπαίδειες, και απλά να τις μεταφέρουν στο σχολείο. Τα μικρά σχέδια δράσης 2-3 ημερών δεν είναι project ΠΡΟΣΟΧΗ! Το project έχει διάρκεια υλοποίησης από 2 έως 6 μήνες (για την Α/θμια). Μια επίσκεψη, ακόμα κι αν επαναληφθεί ή διαρκέσει πάνω από 1 ημέρες. Μια συνεργασία με φορέα Ένα μεγαλύτερο project στο οποίο πρωτοστατεί ο δάσκαλος και υλοποιεί τις δικές του αποκλειστικά ιδέες σε όλη την εξέλιξή του… Μια δραστηριότητα που υλοποιείται ξεχωριστά από τον κάθε μαθητή, σε πλαίσιο ανταγωνισμού.

12 Κ ΑΤ ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑ Σ ΙΕ Σ Να αποφεύγονται οι απλές αντιγραφές (από εγκυκλοπαίδειες κτλ) και οι απομνημονεύσεις. Να αποφεύγονται οι φωτοτυπίες από βιβλία του εμπορίου! Οι ημέρες αργίας του σχολείου είναι χρόνος ξεκούρασης και για τα παιδιά. Να αποφεύγουμε να δίνουμε περισσότερες εργασίες από τις άλλες μέρες. Οι εργασίες δεν δίνονται ως τιμωρίες. Οι εργασίες απευθύνονται στους μαθητές και πρέπει να είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων τους έτσι ώστε να εκτελούνται χωρίς τη βοήθεια φροντηστηριακής στήριξης. Οι εργασίες πρέπει εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν. Δεν δίνονται εργασίες τεχνικής φύσεως (χάρτες, κατασκευές κτλ.), αν προηγουμένως ο δάσκαλος δεν έχει δείξει στους μαθητές πώς γίνονται και δεν τους έχει ασκήσει μέσα στην τάξη.

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΕΝΤΥΠΟ Όλα τα σχολεία συμπληρώνουν το έντυπο του προγραμματισμού έτσι ώστε να έχουν ένα πλάνο εργασίας και καταγεγραμμένους στόχους για την πορεία της χρονιάς Παρουσίαση εντύπου

14

15 Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Αφορά στις καθημερινές και άμεσες λειτουργίες της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχολικού προγράμματος τόσο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο τάξεων και τμημάτων. Ο ετήσιος προγραμματισμός αναφέρεται σε όλες τις βασικές πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που καθορίζουν τους στόχους του σχολείου, καθώς και τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξή τους. Ο ετήσιος προγραμματισμός επηρεάζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη σχολική μονάδα. Κάθε σχολείο προγραμματίζει και υλοποιεί το εκπαιδευτικό έργο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και την κουλτούρα του.

16 Portfolio εκπαιδευτικών

17 P ORTFOLIO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΙ Οι αλλαγές στην εκπαίδευση προτείνουν ανάμεσα στα άλλα και τη διαμόρφωση του επαγγελματικού portfolio του εκπαιδευτικού. ΓΙΑΤΙ να δημιουργήσω ένα Portfolio 1. Γιατί συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη 2. Γιατί είναι ένα εργαλείο που μπορεί να συλλάβει την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου 3. Γιατί δίνει στον διδάσκοντα την ευκαιρία για αυτό-αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς του με το πέρασμα των χρόνων. 4. Γιατί πολύ συχνά η καλή διδασκαλία χάνεται χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος, επειδή δεν υπάρχει καμία παράδοση ή δομή για τη διατήρηση της άριστης δουλειάς των εκπαιδευτικών Προς το παρόν είναι προαιρετικό για την αξιολόγηση

18 PORFOLIO Γενικός ορισμός   Είναι μια λέξη ιταλικής προέλευσης (folium + portare) και σημαίνει χαρτοφυλάκιο, μεταφερόμενο φάκελο.  Στον επιχειρηματικό κόσμο, στο οικονομικό πλαίσιο, αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών.  Στον καλλιτεχνικό κόσμο σημαίνει μια αντιπροσωπευτική συλλογή των καλύτερων έργων ενός καλλιτέχνη, ενός δημιουργού.  Στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδέες, μπορούμε να συμπεράνουμε εύκολα ότι σημαίνει τη/τις συλλογή/ές των εργασιών (Kalmikova 2002).

19 Τ Ι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ PORTFOLIO ; Ένα σύντομο βιογραφικό Εκπαιδευτική φιλοσοφία και διδακτικούς στόχους Project που έχει διδάξει ο εκπαιδευτικός ή που προγραμματίζει να διδάξει Προγράμματα- Σχέδια μαθημάτων και Εκπαιδευτικό υλικό Παραδείγματα ασκήσεων, τεστ και διαγωνισμάτων Σχόλια και παρατηρήσεις σε εργασίες μαθητών Βαθμολογίες μαθητών και στατιστικά στοιχεία τάξης Βραβεία και αξιολογήσεις από συναδέλφους ή διευθυντές ( www.4teachers.gr ) www.4teachers.gr

20 P ORTFOLIO ΜΑΘΗΤΗ ( ΦΑΚΕΛΟ Σ ΔΡΑ Σ ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟ Σ ΕΩΝ )  α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών.  β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.  γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό. πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα.  δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή.

21 Π ΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Προκαλούν τους μαθητές να αναλογιστούν τους στόχους που σχετίζονται µε την βελτίωση και αποκτούν επίγνωση της μαθησιακής τους πορείας αποκτώντας εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Τσίνας, 2006).  Η αξιολόγηση του μαθητή δεν γίνεται µόνο με παραδοσιακές μεθόδους (τυποποιημένες δοκιμασίες και αριθμητική βαθμολογία).  Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι αξιολογητές του εαυτού τους, να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους, να συνεργάζονται στενότερα με τον εκπαιδευτικό αλλά και τους συμμαθητές τους.  Ο φάκελος επίσης αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφοριών για τους γονείς και το διδάσκοντα του επόμενου έτους.  Βοηθούν τους μαθητές να είναι πιο υπεύθυνοι στη μαθησιακή διαδικασία

22 Τ Ι ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟ Σ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟ Σ ΤΟΝ ΤΗΡΕΙ Στο φάκελο δραστηριοτήτων και επιδόσεων του μαθητή τοποθετούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που αντανακλούν την προσπάθεια που κατέβαλλε, όπως τις εργασίες που πραγματοποίησε, τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε, καταλόγους με βιβλία που έχει διαβάσει, σημειώσεις του ζωγραφιές φωτογραφίες (Δημητρόπουλος, 2003), τον τηρεί και τον ενημερώνει ο ίδιος ο μαθητής (Ανδρεαδάκης, 2005).

23 Τ Α ΓΕΝΙΚΑ Σ ΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ Σ Α) «Προγραμματισμός». Ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές από κοινού αποφασίζουν για την έναρξη του Portfolio, το είδος των εργασιών που θα παραγάγουν, τον τρόπο της καταχώρησής τους Β) «Η συλλογή των πληροφοριών». Ο δάσκαλος βοηθάει το μαθητή να επιλέξει, από όσα έχει βρει, αυτά που αναδεικνύουν τα κριτήρια αξιολόγησης σε διαβάθμιση. Σε μια κοινή εργασία στην τάξη, π.χ., σε ένα project, στο φάκελο του μαθητή καταχωρείται το κομμάτι το οποίο παρουσίασε ή ερεύνησε ο ίδιος και συνετέλεσε στην έκβαση της Γ) Ο «αναστοχασμός», όπου ο διδασκόμενος εκφράζεται για την προσπάθειά του, την οργάνωση και τον τρόπο παρουσίασης του φακέλου του. Με αυτό τον τρόπο, ερωτάται μόνος του αν είναι σωστή η επιλογή των στοιχείων που έχει κάνει, αν θα μπορούσε να συμπεριλάβει και άλλα, αν ενδεχομένως έχει συνεισφέρει θετικά στην διεκπεραίωση της εργασίας της τάξης

24 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σ Σ ΥΝΑΠΟΦΑ Σ ΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥ Σ ΜΑΘΗΤΕ Σ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  Κατάλογος εκπαιδευτικών στόχων.  Εργασίες που εκτελούνται μέσα στην τάξη,  Συνθετικές δημιουργικές εργασίες που εκπονεί ο μαθητής μόνος του ή ως μέλος ομάδας. Αυτή η εργασία μπορεί να είναι κάποιο παραμύθι / ιστορία, συνέντευξη, περίληψη κάποιου βιβλίου…κ.α,  Φύλλα αυτοαξιολόγησης των μαθητών,  Κριτήρια αξιολόγησης και τεστ / Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης των μαθητών.  Περιγραφικές παρατηρήσεις και σχόλια του εκπαιδευτικού για δραστηριότητες του

25 Φ ΥΛΑΞΗ -Σ ΥΜΠΛΗΡΩ Σ Η  Οι φάκελοι αυτοί παραμένουν στο σχολείο σε ασφαλή χώρο μέσα στην τάξη.  Κάθε φάκελος συμπληρώνεται με ευθύνη του μαθητή, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.  Ο μαθητής τοποθετεί σ’ αυτόν ό,τι νέο στοιχείο έχει ετοιμάσει και τον επιστρέφει.  Η μεταφορά του φακέλου στο σπίτι καλό είναι να αποφεύγεται.  Στον φάκελο που βρίσκεται πάντα στο χώρο του σχολείου μπορούν να έχουν πρόσβαση, εκτός από τον μαθητή και το διδάσκοντα, οι γονείς ή κηδεμόνες, οι άλλοι διδάσκοντες και ο Σχολικός Σύμβουλος. Φ.3/976/108630/Γ1/21-8-2008

26 Τ Ι ΚΑΙ ΠΩ Σ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕ  Σε κάθε εργασία που καταχωρείται αναγράφεται η ημερομηνία.  Επιδιώκουμε την εμπλοκή του παιδιού στην επιλογή των εργασιών και επιδιώκουμε να επισημαίνει και τους λόγους επιλογής (μπορεί, λόγου χάρη, να ξεχώρισε αυτή την εργασία, επειδή χρησιμοποίησε σωστά τις παρομοιώσεις κ.α..).  Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες φωτοτυπούνται για τον κάθε μαθητή  Ο κάθε μαθητής επισημαίνει το τμήμα της συμμετοχής, την προσφορά και τη δημιουργική του συμμετοχή του.

27

28 ΑΞΙΟΛΟΓΗ Σ Η  Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του το περιεχόμενο του φακέλου για την εξελικτική πορεία του μαθητή και το συνεκτιμά για τη βαθμολόγηση του μαθητή.  Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι σε γνώση των μαθητών, ώστε να υπάρχει κίνητρο για την τήρηση και συμπλήρωση του ατομικού τους φακέλου.  Ένας πίνακας περιεχομένων βοηθάει του μαθητές να γνωρίζουν τι πρέπει να υπάρχει στο φάκελο και τι χρειάζεται να προστεθεί σε σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια.  Στο τέλος του σχολικού έτους οι φάκελοι είναι δυνατόν να παραδίδονται στους μαθητές για προσωπική τους χρήση ή μπορούν να παραμένουν στο σχολείο και να δίνονται σ’ αυτούς μετά την αποφοίτησή τους.

29  Η αξιολόγηση πρέπει να αλλάξει και να προσανατολιστεί προς τη βελτίωση του μαθητή και όχι στη σύγκριση του μαθητή με τους συμμαθητές του (Bandura, 1997· Woolfolk, 1998) και αυτό υπηρετεί ο φάκελος εργασιών (Walker, 2003∙ Woolfolk, 1998).  Ο μαθητής μέσα από την ανασκόπηση του φακέλου του συγκρίνει τις παλιές με τις νέες εργασίες, βλέπει, συνειδητοποιεί την πρόοδό του, π.χ. τη χρήση των παραγράφων, τον τονισμό όλων των λέξεων, τη χρήση του διαλόγου στα δικά του αφηγηματικά κείμενα.  Ο εκπαιδευτικός επιβεβαιώνει τη γενική άποψη που έχει για τις δεξιότητές των παιδιών, τις αξιολογεί σε διάφορα στάδια, καταγράφει τις σκέψεις, τους στόχους, το βαθμό επίτευξης τους και την πρόοδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών.

30

31

32 Ψ ΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το ψηφιακό σχολείο στηρίζεται σε 4 άξονες Α) Ιστότοπος :«Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» http://e-books. edu.gr Β)Φωτόδεντρο: Ψηφιακά Αποθετήρια και Εθνικής Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου photodentro.edu.gr Γ)Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα «e-me» (ειμί) για μαθητές και εκπαιδευτικούς (υπό κατασκευή) Δ ) Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «i-participate.gr»

33 Α ) ΙΣ ΤΟΤΟΠΟΣ « ΔΙΑΔΡΑ Σ ΤΙΚΑ Σ ΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ » HTTP :// E - BOOKS. EDU. GR Είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου όπου βρίσκουμε  Όλα τα βιβλία του δημοσίου σε ψηφιακή μορφή και σε μορφές (html) με δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης τμημάτων των βιβλίων σε εργασίες και δραστηριότητες  Διαδραστικά βιβλία Υπάρχει ψηφιακό υλικό που έχει συσχετιστεί με την ενότητα του βιβλίου και έχουν ενσωματωθεί ενεργά εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε προσομοιώσεις- πειράματα- εικόνες-τρισδιάστατους χάρτες- σταυρόλεξα κτλ. από τη Γ΄δημοτικού και μετά  Όλα τα διδακτικά πακέτα ανά μάθημα σε pdf. Βιβλία μαθητή, δασκάλου, εργασιών, καθώς και 180 βιβλία για αμβλύωπες μαθητές.  Υπάρχουν επίσης τα σχολικά βιβλία σε μορφή ibooks κατάλληλα για χρήση από ipad.

34

35

36

37

38

39

40 Β1) ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Σ Σ Υ ΣΣ ΩΡΕΥΤΗ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ PHOTODENTRO. EDU. GR Το φωτόδεντρο = η κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη  Συγκέντρωση  Οργάνωση αποδοτική αναζήτηση  Διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Περιλαμβάνει Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού περιεχομένου ανοιχτά σε δασκάλους-μαθητές – γονείς κτλ. Περιέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης με ποικίλους τρόπους (θεματική κατηγορία, τύπο μαθησιακού αντικειμένου, ηλικία μαθητών κ. ά)

41

42

43

44

45 Β2. ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ http://photodentro.edu.gr/video Συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας έως 10 λεπτών που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους και μπορούν να ενταχτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία Στην παρούσα φάση υπάρχουν  Πάνω από 800 εκπαιδευτικά βίντεο από παραγωγές της εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700)  Η συλλογή του έργου EnergyBits με ευρωπαΐκές συμπαραγωγές ντοκυμαντέρ- θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (24)  Διακριθέντα βίντεο μαθητών

46 Β3 ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://photodentro.edu.gr/urg Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν αν αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν τα μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών (θα αντικαταστήσει μέρος της σημερινής υπηρεσίας της εκπαιδευτικής πύλης e-yliko

47 Β4. Τ Ο ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙ Σ ΜΙΚΩΝ http://photodentro.edu.gr/edusoft Αποτελεί το Πανελλήνιο αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την ΠΕ και ΔΕ. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση

48

49 Β5. ΕΘΝΙΚΟ Σ Σ Υ ΣΣ ΩΡΕΥΤΗ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ http://photodentro.edu.grhttp://photodentro.edu.gr αποτελεί μια κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για τη συγκέντρωση και τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από το φωτόδεντρο οι χρήστες αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με ενιαίο τρόπο ανεξάρτητα με το πού είναι αποθηκευμένο είτε σε αποθετήρια του Υπουργείου, σε εκπαιδευτικέ πύλες΄, ιστότοπους μουσείων κτλ. (η υπηρεσία θα λειτουργήσει εντός του 2014)

50 Γ) Ψ ΗΦΙΑΚΗ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “ E - ME ” Σχεδιάστηκε γι να αποτελέσει το βασικό περιβάλλον εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Υλοποιείται ως εκπαιδευτική πλατφόρμα social platform για μαθητές και εκπαιδευτικούς με δυνατότητες ανταλλαγής και διαμοίρασης αρχείων και εφαρμογών. Θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον ασφαλές και ανοικτό για μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. (Ιούνιος 2015)

51 Δ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗ Σ ΗΣ Σ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μέσω του διαδικτυακού κόμβου «συμμετέχω» στη διεύθυνση i-participate.gr οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν και να υποβάλλουν προτάσεις για καλές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου στην ΠΕ και ΔΕ, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες.

52 Σ ΥΖΗΤΗ Σ Η

53 Α ΞΙΟΛΟΓΗ Σ Η ΗΜΕΡΙΔΑ Σ Μου άρεσε ……………………………………………………… Δε μου άρεσε …………………………………………………… Στα επόμενα σεμινάρια θα ήθελα να μάθω περισσότερα για ……………………………………………………… ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ Σ ΜΟ Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Σ ΧΟΛΙΚΟΥ Ε ΤΟΥ Σ 2014-2015 Π ΡΟ Σ ΔΟΚΙΕΣ – Δ ΡΑ Σ ΕΙ Σ - Ε ΡΓΑΛΕΙΑ Γεωργία Χαμζαδάκη Σχολική Σύμβουλος 3 ης περιφέρειας ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google